Slarvigt reformarbete skadar samhället och demokratin

Generaldirektör Aud Sjökvists riktar i dagens DN hård kritik mot regeringens förslag till ny patientsäkerhetslag. Sjökvists artikel är intressant sak men den är också värd att uppmärkamma som ett uttryck för en större trend. Alliansregeringen har satt slarviga lagförslag i system.  Aud Sjökvist är inte den förste högre tjänsteman som tar bladet från munnen.

I mars i år angrep  universitetskansler Anders Flodström regeringens proposition om ett nytt kvalitetssystem för högskolan. Flodström dömde ut propositionen som ”amatörmässig”. Flera universitetsrektorer instämde i kritiken.

Samma månad konstaterade förre justitierådet Bo Svensson att Lagrådet aldrig någonsin tidigare hade varit så skarpa i tonen i granskningen av regeringens lagförslag.  Förslaget till ny skollag innehöll ett stort antal fel och brister. Regeringen hade så bråttom med den nya plan- och bygglagen att de sedvanliga författningskommentarerna slopades.

I maj fick regeringen kritik av Riksrevisionen för ett förhastat genomförande av de nya reglerna i sjukförsäkringen. Finanspolitiska rådet instämde. Rådet förklarade att det självklart inte går att åtgärda de stora problem som funnits i sjukförsäkringen utan att några misstag begås. Men, fortsatte man,  ”dessa har enligt vår uppfattning varit alltför många. Regeringen bör kritiseras för ett förhastat och delvis slarvigt genomförande av reformerna… .”

Min uppfattning är att alliansregeringens systematiska slarv är ett allvarligt problem, både för samhället och för demokratin. Önskade mål och resultat kan inte uppnås. Oskicklig lagstiftning skadar väl fungerande samhällsinstitutioner.

Slarvig lagstiftning skadar därtill demokratin genom att undergräva förtroendet för politiker och lagstiftning. Ju mer politiker slarvar och misslyckas, desto svårare blir det att vinna stöd för de gemensamma projekt som behövs för att säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Förmågan att agera gemensamt urholkas och försvagas.

Det finns ett fint engelskt uttryck för att inte slarva: good governance. Om vikten av good governance borde vi alla kunna enas, över partigränser.

Lämna en kommentar

Under Hållbar samhällsutveckling, Kunskap och demokrati

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s