Vinst hör inte hemma i välfärden

Rapporterna duggar tätt om riskkapitalister och hutlösa vinstuttag i välfärden, nu senast i Aftonbladet. Om detta finns bara en sak att säga: vinstdrivande företag hör inte hemma i verksamheter som skola och förskola. I regeringsställning kommer socialdemokraterna att driva tuffare krav på privata friskolor. Det är bra, men inte tillräckligt.

Statsvetaren Bo Rothtein har i en nyskriven artikel* lyft fram de goda effekter som skapas av generell välfärdspolitik, bl.a. hög social tillit och låg korruption. Det går att hävda att svensk välfärdspolitik fortfarande är generell, eftersom alla fortfarande har tillgång till skola, äldreomsorg etc. i egenskap av medborgare. Men vad händer med de goda effekter som den generella välfärdspolitiken hittills har haft om vi i grunden förändrar modellen, så att fri offentlig skola till alla blir en skolmarknad med vinstdrivande  företag?

Mycket talar för att den den generella välfärdspolitik som vi har byggt upp förändras i grunden. Det finns stor risk att den sociala tillit och den låga grad av korruption som har kännetecknat Sverige inte längre kan upprätthållas.

Många vill ha valfrihet i välfärden, men vem älskar de vinstdrivande företagen? Sverige behöver en stark rörelse för non-profit verksamheter, en rörelse som kan skilja på verksamheter som drivs för det allmänna bästa och de som drivs för vinst. Båda behövs, men de har olika uppdrag och roller i samhället.

* Bo Rothsteins artikel heter Corruption, Happiness, Social Trust and the Welfare State: A Causal Mechanisms Approach, Statsvetenskapliga institutionen. Göteborg.

3 kommentarer

Under Demokrati, Uncategorized

3 svar till “Vinst hör inte hemma i välfärden

 1. Ping: Viktig varning om korruption « Lena Sommestad

 2. festinalente1

  Många förfasas över att företag inom vård/omsorg och utbildning går med vinst.
  Sluta att hela tiden prata om vinsterna, koncentrera er på politikernas ansvar!

  Se privatiseringen som en helt vanlig affärsuppgörelse.
  Om jag anlitar en hantverkare för att utföra ett jobb åt mig, gör vi först en överenskommelse.
  Vad ska utföras?
  Hur ska det utföras?
  Och vad kommer det att kosta?
  När jobbet är klart kontrollerar jag att överenskommelsen är tillfylles. Om det inte är okej, får jag ta kontakt med hantverkaren för att framföra klagomålen och komma överens om en lösning. Inget konstigt som jag ser det.

  Eftersom kommunerna är ansvariga för vissa verksamheter och landsting/regioner för andra av dessa verksamheter som privatiseras, borde politikerna agera på motsvarande sätt. Om det är kommunen som har ansvar för skolan, men låter någon annan utföra själva verksamheten och får betalt av kommunen, borde kommunen kontrollera att det utförda verkligen uppfyller de krav som kommunen ställt om de bedrivit verksamheten själv.
  Det verkar som om man i och med att något privatiserats, så kan kommun/landsting/region inte göra något.

  För inte kan det väl vara så att i och med att en verksamhet privatiserats har ansvaret också försvunnit från politikerna?
  Förmodlingen är det lättare att använda begrepp som känslor, girighet och att utnyttja svaga och utsatta, än att ta prata om sitt ansvar.

  • lenasommestad

   Tack för ditt inlägg.
   Sociademokraterna gick till val just med budskapet att politiker har ett avgörande ansvar för verksamheter som bedrivs på politikers uppdrag. Vi redovisade också hur vi ville skärpa uppföljning och kontroll för att säkerställa kvalitet.
   Min personliga uppfattning – till skillnad från din – är dock att många offentliga verksamheter är olämpliga att lägga ut på vinstdrivande företag. Ett skäl är att den kontroll och uppföljning som krävs i praktiken blir mycket dyr. Risken för korruption och andra oegentligheter ökar, inte minst om privata företag anförtros myndighetsutövning i form av t.ex. betygsättning. Om vi därtill vill att medborgare ska kunna välja fritt mellan olika utförare krävs en större volym på verksamheterna, vilket innebär ytterligare kostnader (i form av överkapacitet som medger byte).
   Det avgörande argumentet mot att lägga ut t.ex. grundskola och vård på vinstdrivande företag är dock att de ”varor” som produceras av dessa företag i långa stycken utgör vad vi kallar för ”public goods”, dvs. kollektiva nyttigheter. Utbildning är inte bara en tjänst som säljs till en familj eller till en elev. För det första: Hur framgångsrik en skola är beror inte bara på vem som driver den utan på de insatser som görs av eleverna själva och deras föräldrar. Det brukar kallas för ”co-production”. På grund av att utbildning, vård etc. kännetecknas av ”co-production” finns en stark drivkraft att välja elever som är ”lönsamma”. För det andra: Skolans utformning, med nivå och innehåll på undervisning, sammansättningen av elever i enskilda skolor, betygsättning etc påverkar inte bara den enskilda eleven utan samhällets funktionssätt i stort, t.ex. möjligheten till social rörlighet.
   Jag tycker som du att det är rätt att rikta fokus mot politikers ansvar i dessa frågor istället för att anklaga privata intressenter för girighet, etc. Men min bedömning är att vi bör diskutera hur vi kan utveckla modeller med mångfald och valmöjligheter i skolan utan att därför också tillåta vinstdrivande företag. Privata företag ska drivas med vinst och det är inte något att förvånas över att privata skolföretag kommer att agera för att skapa vinst, t.ex. genom att välja pedagogiska metoder som är kostnadseffektiva snarare än pedagogiska metoder som passar barn med problem. Om vi ser oss runt om i världen finns det gott om välrenommerade privata skolor, men de drivs i regel INTE med vinst utan i form av t.ex. stiftelser. Här finns mycket att lära, tror jag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s