Tappar Sverige kontroll över kärnavfallet?

Rolf Gustavsson levererar en svidande kritik mot centerns demagogi i kärnkraftsfrågan. Viktigast är informationen om att Kommissionen till hösten kommer med förslag om att harmonisera reglerna för hantering av radioaktivt avfall.

Som miljöminister var det för mig högt prioriterat att säkerställa svensk kontroll över frågan om förvaring av kärnkraftens avfall. Ömsesidigt ansvar skulle i värsta fall kunna betyda att Sverige, som har hunnit betydligt längre än de flesta andra europeiska länder när det gäller slutförvaring av avfall, blir tvingat att ta emot kärnkraftsavfall även från andra länder i EU. Vi skulle också i värsta fall kunna tvingas till harmonisering ifråga om tekniken för avfallsförvaring.  Detta är är knappast något som svenska folket såg framför sig när beslutet togs om inträde i EU.

Skälet till att Sverige har hunnit längre än de flesta andra länder när det gäller slutförvaring av kärnavfall är en politik präglad av öppenhet. Sverige har utvecklat en egen modell för avfallsförvaring.  Avfallet har hanterats inte bara som en teknisk fråga utan också som en fråga om demokrati och etik. En drivande person bakom detta var Camilla Odhnoff, mångårig ordförande i KASAM, Statens råd för kärnavfallsfrågor. Berörda kommuner och deras medborgare liksom forskare och miljöorganisationer har varit aktiva aktörer. Detta står i skarp kontrast till det hemlighetsmakeri som har präglat processen i t.ex. Tyskland.

Så länge Sverige har haft som politik att fasa ut kärnkraften har vi också haft goda argument för att  inte behöva dras in i storskaliga EU-samarbeten på kärnkraftens område. Det har varit en självklarhet att vi ska kunna bedriva en egen politik, med demokrati och respekt för berörda lokalsamhällen i fokus.

Om Sverige i framtiden skulle tvingas ta emot avfall utifrån vore det inte bara djupt olyckligt ur säkerhetssynpunkt. Det vore också ett stort bakslag för den demokratiskt förankrade kärnavfallspolitik som Sverige har utvecklat under mer än 20 år.

Debatten om kärnavfallets förvaring har bitvis varit hård i Sverige, med skarp kritik inte minst från miljösidan. Jag är dock övertygad om att den debatt som har varit kommer att ses som en västanfläkt mot vad vi kommer att möta, om EU skulle försöka pracka på oss en gemensam kärnavfallspolitik. Förhoppningsvis kommer EU-kommissionen att avhålla sig från denna typ av förslag, men det finns skäl att känna oro. EU blir alltmer kärnkraftsvänligt, inte minst på grund av att vänstern och de gröna tappat makten i Tyskland. Vad en offensiv europeisk kärnkraftspolitik skulle kunna innebära illustreras av de storskaliga planer som föreslås av Kommissionens egna experter.

Slutfacit över centerns spagat i kärnkraftsfrågan kan komma att bli förödande. .

Se även Mats Engströms blogg.

Lämna en kommentar

Under Demokrati, EU, EMU, euron, Miljö

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s