Anklagelser om fusk kräver bättre argument

Det gläder mig att min artikel i Aftonbladet om artikeln ”Jämlikhetsbluffen” har väckt intresse och debatt. Svaret från Håkan Tribell på Timbro tillför ingenting nytt men förtydligar just det problem som jag lyfte upp i min första artikel: Timbro och boken ”Jämlikhetsbluffen” skjuter långt över målet genom sina långtgående anklagelser om fusk och manipulation.

Enligt Tribell kan ”vem som helst” se att de två forskarna Wilkinson och Pickett ”manipulerar data”. Varför har då inte forskarsamhället i övrigt reagerat med stor kraft? Varför har inte berörda universitet vidtagit åtgärder?

Jag instämmer med Tribell om att en viktig poäng med fri forskning är att alla kan delta, med utgångspunkt från styrkan i sina argument. Tribells problem är att han inte inser att de argument som framförs i ”Jämlikhetsanden” inte rymmer den styrka han tror. De håller inte måttet – varken för att hävda att Wilkinson och Pickett har fullständigt fel och än mindre för att anklaga dem för forskningsfusk. Tribell skriver polemiskt om att jag inte vill se en ”simpel” utredare granska ”högt uppsatta akademiker”. För min del spelar positionen ingen roll. Poängen är att ingen, oavsett position, ska anklaga andra för manipulation och fusk utan hållbara argument.

En forskarutbildning är ett av flera sätt att lära sig vetenskapens spelregler och inse var gränserna för den egna kunskapen går. Samarbete med forskare, experter och professionella inom många olika forskningsfält kan vara ett annat. Dagens svenska samhällsdebatt är starkt präglad av nationalekonomiska forskningsresultat. Wilkinson och Pickett lyfter fram annan forskning, bland annat inom epidemiologi och psykologi. Dessa nya forskningsresultat är svåra att hantera för dem som har nationalekonomins teorier och metoder som självklar utgångspunkt. Detta belyses till exempel i den debatt som pågått på Andreas Berghs blogg kring Jämlikhetsanden.

Jag anser att det behövs mer forskning om ekonomisk ojämlikhet och dess effekter. Sådan forskning kommer att ge ytterligare kunskap – och med all säkerhet modifiera några av Wilkinsons och Picketts resultat.

Till sist: Tribell anklagar mig för att vara politiker. En politiker är, enligt Tribell, en person som ”skruvar upp tonläget och riktar anklagelser mot motståndarna utan att komma med något i sak”. Är detta Tribells bild av svensk demokrati? Jag ser uppdraget som politiker som en möjlighet att främja en kunskapsbaserad demokrati. I en sådan demokrati behövs tankesmedjor och debattörer som har förmåga att föra debatten framåt. En sådan tankesmedja är tyvärr inte dagens Timbro.

Mer om debatten om Jämlikhetsanden, se Libertas.

10 kommentarer

Under Demokrati, Välfärd

10 svar till “Anklagelser om fusk kräver bättre argument

 1. ion

  ”Enligt Tribell kan ”vem som helst” se att de två forskarna Wilkinson och Pickett ”manipulerar data”. Varför har då inte forskarsamhället i övrigt reagerat med stor kraft? Varför har inte berörda universitet vidtagit åtgärder?”

  Mycket bra! Tribell borde sätta handling bakom sina stöddiga ord och anmäla Wilkinson och Pickett för forskningsfusk enligt gängse procedurer. Det borde vara lätt som en plätt att få dem fällda om det Tribell och Timbro påstår stämmer. Vilket det nu inte gör. Det är tragiskt att se Timbro gräva sig djupare och djupare i ett vetenskapsfientligt träsk.

 2. bergh

  En annan förklaring kan ju vara att många seriösa forskare anser sig ha viktigare saker att göra än att läsa The Spirit Level och bemöta.

  Ingen har mig veterligen anklagat Wilkinson för forskningsfusk, men många frågor har uppstått kring urvalet till diagrammen i boken, bl a när det gäller data för förväntad livslängd, urval av länder och nivån på ojämlikheten i Japan.

  • lenasommestad

   Tack Martin och Andreas för inläggen.
   Det är säkert så att många ”seriösa forskare” tycker att de har viktigare saker att göra än att läsa the Spirit Level och bemöta den. Själv tycker jag att det vore viktigt om fler gjorde som ni och deltog i samhällsdebatten, till gagn för ökad samsyn och mer välgrundade beslut.

   • Mats S

    Har iof inte läst jämlikhetsbluffen, men du skriver i din text:

    ”Varför har då inte forskarsamhället i övrigt reagerat med stor kraft?”

    Vad är detta för argument? Jag kan komma på massor med anledningar, men de är helt irrelevanta. Bemöt bokens argument istället. Tycker du på allvar inte att det är ett problem att korrelationerna som boken kretsar kring försvinner då man ändrar populationen med ett antal länder som är självklara att inkludera? Varför något sådant är ohållbart lär man sig väl i högstadiematemetiken.

   • lenasommestad

    Jag föreslår att du läser de två böcker som debatten handlar om.

 3. Lena,

  i din artikel i AB lyfter du särskilt fram att Snowdon ”saknar vetenskaplig meritering”, men om det nu är så att position inte spelar någon roll utan det är argumentets styrka och giltighet som är avgörande är jag bara glad om vi är överens på den punkten.

  Eftersom Wilkinson är på väg till Sverige har vi erbjudit honom att möta Snowdon för att de båda ska kunna debattera sina utgångspunkter och resultat, men han har avböjt. Synd, tycker jag. Och du verkar i AB tycka att den här debatten inte ska föras öppet, utan vara hänvisad till vetenskapliga tidskrifter. En debatt som inte tål allmänhetens granskning skulle inte jag vilja kalla demokratisk.

  I din artikel i AB hittar jag inte ett enda sakligt argument som påvisar att Snowdon har fel i sin granskning. Förutom bristen på hans vetenskapliga meritering lyfter du endast fram att han skulle ha ignorerat W&P:s forskning, trots att det han gör i boken är att ta W&P:s teser och metoder på allvar och testar om de är hållbara.

  Till Martin: Såvitt jag vet har ingen anklagat W&P för forskningsfusk. Inte heller jag, vilket framgår för den som läser min artikel i AB.

  • lenasommestad

   Bäste Håkan. Tack för ditt svar.
   Mina svar:
   1) Även debatten i vetenskapliga tidskrifter är öppen. Du tycks anse att en vetenskaplig debatt i frågan är ett sätt att kringgå demokratin. Jag tycker tvärtom. En kunskapsbaserad demokrati måste bygga på väl underbyggda slutsatser. Självklart är det positivt om viktiga forskningsfrågor debatteras också i media och populär litteratur, det vill jag själv bidra till, men detta är inte arenor där sanningshalten eller hållbarheten i de vetenskapliga utsagorna slutligt kan avgöras. De tunga vetenskapliga argumenten för Wilkinsons och Picketts slutsatser finns inte i Jämlikhetsanden utan i den litteratur som den bygger på.
   2) Att hävda att en forskare manipulerar data är detsamma som att anklaga en forskare för fusk. Rubriken ”Jämlikhetsbluffen” understryker att Snowdon anser att Wilkinson och Pickett uppsåtligt levererar vilseledande resultat.

 4. Lena,

  tack för svar. Debatten i vetenskapliga tidskrifter må vara öppen, men är inte lika tillgänglig för personer utanför skrået, vare sig som skribenter eller läsare.

  Men kan vi inte föra det här samtalet utan att du ska hävda att jag ”tycks anse” att ett vetenskapligt samtal är att kringgå demokratin? Det har jag aldrig sagt eller ens antytt.

  Wilkinson och Picket har skrivit en populärvetenskaplig bok (Jämlikhetsanden) men tycker inte att en populärvetenskaplig granskning (Jämlikhetsbluffen) ska ges utrymme. Det tycks heller inte du tycka. Som du skriver i AB:”Låt mig instämma med Wilkinson och Pickett, som efter publiceringen av ‘Jämlikhetsbluffen’ uppmanade sina kritiker att i fortsättningen föra debatten i vetenskapligt granskade tidskrifter.”. Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att andra ska uteslutas. Varför skulle detta vara ett bättre demokratiskt samtal än om debatten fördes både i vetenskapliga tidskrifter och andra, mer publika, arenor?

  Ordet ”manipulera” finns i AB:s rubrik, och så medievan trodde jag ändå en f.d. minister var att hon visste att det är ytterst sällan artikelförfattaren får sätta rubriken i tidningen.

  Jag refererade Snowdon som skriver att W&P jämfört äpplen och päron, samt medvetet uteslutit siffror som talar emot deras tes. Detta konkretiserades i AB med ett konkret exempel, som finns utförligt beskrivet i boken (s 46-48).

  • lenasommestad

   Håkan, det vore bra om du kunde stå för vad du skriver.
   När det gäller Wilkinson och Picketts forskning är ordet manipulera ditt eget val, inte ett tillägg av rubriksättaren. [”Om en professor i epidemiologi manipulerar FN-rapporter…”]
   Vad demokratin beträffar skriver du uttryckligen – som kommentar på min uppmaning att föra fortsatt diskussion i vetenskapliga tidskrifter – att ”En debatt som inte tål allmänhetens granskning skulle inte jag vilja kalla demokratisk.”

 5. Ser man på, jag avsåg att ändra den formuleringen till ”Om en professor i epidemologi gör ett selektivt urval av FN-rapporter …” men det gjorde jag tydligen inte i den version som skickades till AB. Det misstaget får jag, som du påpekar, mycket riktigt stå för. Beklagar.

  Men i sak har jag fortfarande inte sett något argument till varför Snowdon har fel. Och eftersom jag inte tycker man kan begära av alla läsare att läsa alla böcker (det ankommer på oss debattörer att så ärligt som möjligt redovisa våra argument), låt mig citera Jämlikhetsbluffen (s.46-48):

  ”Varför har de [Wilkinson & Picket] använt rapporten från 2004 när rapporterna från 2005 och 2006 är tillgängliga? De stöder sig i stor utsträckning på rapporten från 2006 på andra ställen i boken och använder till och med dess siffror över förväntad livslängd i ett annat diagram, så varför använda äldre data här? […] Det verkar som om Wilkinson och Picket har valt ett ögonblick i tiden när det fanns en svagt grundad korrelation som passade deras hypotes. Hypotesen om ojämlikhet kontra förväntad livslängd är inte bara ‘mycket känslig för vilka länder som inbegrips’, utan mycket känslig för vilka år som undersöks. En vetenskaplig lag som bara fungerar under vissa betingelser vid vissa tidpunkter är naturligtvis ingen lag alls. För att visa att siffrorna över förväntad livslängd från FN:s rapport från 2006 inte var avvikande, presenteras i figur 1.6 materialet från FN:s rapport 2009, vilket bekräftar att den förväntade livslängden inte har samband med ojämlikhet.”

  Ändå vill jag verkligen instämma i din rekommendation, dvs att så många som möjligt läser de båda böckerna med öppet sinne och bildar sig en egen uppfattning. Snowdon kritiserar Wilkinson & Picket i sak, vilket ovanstående citat är ett exempel på. Det vore både önskvärt och hederligt om hans kritiker kunde behandla honom på samma sätt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s