Nationell och lokal miljöpolitik måste hänga ihop

Sedan den borgerliga alliansen tog över i Stockholm har inga naturreservat bildats. Exploatering och byggande går före naturvård och friluftsliv.

Idag försöker Andreas Carlgren rädda ansiktet på alliansen genom att utlova tio statliga naturreservat i Stockholms län under nästa mandatperiod (SvD).

Jag förstår att han vill agera. Som miljöminister blir det genant för Carlgren att den borgerliga alliansens lokala politiker så uppenbart ignorerar miljön. Vad jag däremot inte förstår är varför Andreas Carlgren som miljöminister samtidigt försummar varje tillfälle att stärka den kommunala miljöpolitiken.

Ett av de viktiga framgångsrecepten för svensk miljöpolitik har varit samarbetet mellan stat och kommuner. Men om kommunpolitiker ska kunna utveckla den ledande position i miljöpolitiken, som de har kapacitet till, krävs att regeringen tydligt visar att miljön är en prioriterad och strategisk utvecklingsfråga. Så sker inte idag.

Knappt hade den borgerliga regeringen kommit till makten, förrän man tog beslut att lägga ner de viktiga Klimatinvesteringsprogrammen (Klimp). Dessa hade gett många kommuner chansen att strategiskt och långsiktigt ställa om till nya, klimatsmarta systemlösningar för t.ex. värmeförsörjning, transporter och avfallshantering. Carlgren valde också att lägga ner Boverkets Hållbarhetsråd, som utgjorde en nod för kommunernas  arbete för hållbart samhällsbyggande. Likaså slopades de lokala naturvårdsprogrammen, som hade gett ett ovärderligt stöd till många lokala naturvårdsprojekt. (Just ifråga om naturvårdsprogrammen backade dock regeringen; glädjande nog är de nu tillbaka). Slutligen har regeringen helt försummat att utnyttja den ekonomiska krisen för investeringar i ny, grön teknik i kommunerna. Andra länder som USA och Kina har satsat stort på en ”Green New Deal”. Varför inte Sverige, som tidigare än alla andra länder lanserade storskaliga, gröna investeringsprogram?

Utöver att slopa viktiga program till stöd för innovativ kommunal miljöpolitik, har  Carlgren och hans regeringskolleger under perioden systematiskt prioriterat ner de skyddande nationella regelverk, som behövs för att framgångsrikt hävda miljöns intressen i de kommunala politiska striderna. Den nya, försvagade strandskyddslagstiftningen är det mest iögonfallande exemplet. Ett generellt strandskydd på nationell nivå har förbytts i en långtgående kommunal frihet att exploatera Sveriges stränder. Det är ett systemskifte i svensk naturvård.

Nationell och lokal miljöpolitik måste hänga ihop. Sveriges stora framgångar i miljöpolitiken, fram till 2006,  vilade i hög grad på förmågan att samordna nationell och lokal politik. Kommunerna förfogar över några av de mest centrala styrinstrumenten i miljöpolitiken, bl.a. samhällsplaneringen. Dessa instrument måste utnyttjas!

Fortfarande strömmar utländska besökare till Sverige för att studera svenska ”hållbara städer”. Frågan är hur länge?

15 kommentarer

Under Miljö

15 svar till “Nationell och lokal miljöpolitik måste hänga ihop

 1. Bertil Johansson

  Måste bli bättre samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen

  För att strandnära bebyggelse skall kunna utvecklas så bör tillämpningen av länsstyrelsernas överprövningar ses över ordentligt så att det inte blir så att kommunen beviljar strandskyddsdispens för den person som sökt det och sedan får han ett avslag av länsstyrelsen ett par veckor senare, då blir man ju lurad, föst glad och sedan ledsen . Så får det inte gå till. Kommunen och länsstyrelsen måste börja samarbeta bättre. Det är ju som att köpa en vara och sedan så tar de av han varan, utan att få pengarna tillbaka.

 2. Bertil Johansson

  En skärpning av lagen vore verkligen på sin plats

  Den nya strandskyddslagens tillämpning som den utarbetats av Naturvårdsverket och i första hand utövas av landets länsstyrelser, även kommunerna är naturligtvis tvingade att följa regelverkets föreskrifter till punkt och pricka och då har följden blivit att länsstyrelserna upphäver i princip alla beviljade strandskyddsdispenser som beslutas av kommunerna. Naturvårdsverket tar ingen hänsyn till markägarens rätt att förfoga över egen mark överhuvud taget. Strandskyddslagens lagtext bör verkligen ses över i syfte att återge markägare inom strandskyddsområden rätten att disponera åtminstone en liten del av sin egen mark som inte är möjlig i dagens lag om strandskydd.

 3. Bertil Johansson

  En kompromiss mellan allemansrätten och strandskyddet

  Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av allemansrätten men
  för att det ska kunna fungera mycket bättre krävs det större
  möjligheter till variation och anpassning av dess tillämpning och
  utformning. Ett bättre utformat strandskydd gynnar inte minst
  glesbygden och dess förutsättningar för att folk inte ska flytta i
  från landsbygden. Det är viktigt att bevara attraktionskraften för
  att slippa att folk flyttar där i från. Det är bra att vi får
  folk som bor och handlar i våra affärer som annars måste stänga
  och flytta till större städer vore ju synd.

 4. Bertil Johansson

  Det är så här den nya strandskyddslagen fungerar

  Kommunerna ska ansvara för strandskyddet och ge dispens Men alla dispenser granskas av länsstyrelsen och över länsstyrelsen granskar Naturvårdsverket och Boverket och en massa friluftsföreningar. Kommunerna vill ju sköta sig och det innebär att det blir mycket svårt att få en dispens av kommunen. Chansen att få dispens beviljad efter alla överprövningar är ungefär 1 %.

 5. Bertil Johansson

  Så borde plan och bygglagen vara istället?

  Precis, detta är problemet med lagen, den verkar konserverande utan förnuft. Om istället besluten kan tas närmare folk som bor på stället, med Länsstyrelse och Kommuner mer involverade, så kommer deras lokalkännedom att kunna ge beslut mer baserade på sunt förnuft

 6. Bertil Johansson

  Värna landsbygds utvecklingen

  Jag tycker man kunde göra en översiktsplan över sjöar också.Tex att få sätta upp ett fritidshus på 30kvm. Ungefär 50m från vattnet. Det borde vara en zon runt stugan på ca 10kvm. Där det bara är privat inom den zonen. Resten av marken kan vara tillgängligt för allemansrätten. Där av en kompromiss med strandskyddet. Så fler får chansen att bygga i strandlägen. Men samtidigt ska folk kunna få gå i land och plocka sina bär och bada tälta och de vill göra. Så tycker jag det skulle vara…

 7. Bertil Johansson

  Det vore trevligare om ego skyltarna försvann

  Jag tycker också man inte ska få ha privatskyltar och staket som hindrar allmänheten från att komma ner till vattnet. Det borde finnas en lag som säger att om dem har staket så får de ha det endast 10 meter ut från stugan, där sjön eller havet finns, och man skulle kunna ha en större tomt yta bakom stugan där det inte finns något hav eller sjö.

  Sedan ska allmänheten kunna få gå längs med stranden. Och skulle det finnas några stolar vid en brygga eller vid strandkanten så ska man inte anmäla stugägarna för strandskyddsbrott utan stolarna ska få stå kvar, men de får räkna med att folk från allmänheten har rätt att sätta sig där helt enkelt. Med denna lag skulle allmänheten få mer stränder att gå och vandra vid.

 8. Bertil Johansson

  Rädda myggorna ?

  Länsstyrelsen och naturvårdsverket vill göra fler naturreservat för att skydda enormt många skalbaggar och insekter. Då kommer myggor, fästingar och otroliga massor av knott att ta över på landsbygden. Ja det är ju så dom vill ha det, så det är bara att tacka dessa svenska myndigheter för att dem finns. Dom ska ju också ha något att leva av få en bra lön mm. Dom tror att Sverige kommer att tjäna på att de ordnar fler naturreservat, natura 2000 ekoparker skyddsbiotoper och allt vad det nu heter. De tror att det kommer att skapas fler arbetstillfällen och att hela landet kommer att tjäna på det.

 9. Bertil Johansson

  En kompromiss mellan allemansrätten och strandskyddet

  Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av allemansrätten men för att det ska kunna fungera mycket bättre krävs det större möjligheter till variation och anpassning av dess tillämpning och utformning. Ett bättre utformat strandskydd gynnar inte minst glesbygden och dess förutsättningar för att folk inte ska flytta i från landsbygden. Det är viktigt att bevara attraktionskraften för att slippa att folk flyttar där i från. Det är bra att vi får folk som bor och handlar i våra affärer som annars måste stänga och flytta till större städer vore ju synd.

 10. Bertil Johansson

  Ett mer rättvist strandskydd

  Det måste bli en ny lag som ska skydda privat personer så att de har rätt att promenera vid stränder utan att hindras av sura griniga stugägare egoister som tror att de äger hela stranden. Bort med förbudsskyltar. Stängsel och staket kan de ha runt stugan istället för att ha ända ner till vattnet. Så att människor kan promenera runt stränder obehindrat. Så kommer fler att bli stolta att bo i Sverige.

 11. Bertil Johansson

  Strandskydd på öar

  Tillämpningen av strandskyddet på öar som inte har någon fast förbindelse bör också vara mer generös än vad det är i dag. På grund av den relativa isoleringen så blir den kringskärande effekten för allmänheten ändå begränsad. Och kommer man med båt så går det enkelt att välja en alternativ plats för ett eventuellt besök på just den ön.

 12. Bertil Johansson

  Fler skulle kunna få bygga vid stränderna

  Om lagen hade en sådan motprestations princip kunde fler bygga nära stränder. Sverige har långa kuster och bara formerna för tomtbildning och byggande samt regler för samfälligheter görs mindre störande är det troligt att strandnära bebyggelse skulle smälta in bättre och vara mindre kontroversiell. Tomter nära vatten skulle lagfaras på villkor med samtidig skyldighet att hålla varje samfälld väg absolut öppen för allmänt bruk utan tillstymmelse till vägbommar eller indirekta hinder. Det är en helt förvriden och onödig sed att med fastighetsinnehav hindra tillträde till vattnet. Undantaget speciellt utsatta lägen känns det inte heller motiverat utifrån tomtägarens rimliga intresse.

 13. Bertil Johansson

  Lagen om strandskydd bör göras om

  Vi är flera som tycker att lagstiftningen ner på djupet skulle ses över när det gäller bebyggelse nära stränder. Alla rättigheter att utestänga andra till stränder borde tas bort, t.ex. genom samfällighet. Man borde enbart ha rätten att freda sin egen tomt om den ligger nära vatten och den borde inte få disponeras så att allmänheten därutöver utestängs från strandlinjen.

 14. Bertil Johansson

  Landsbygden avfolkas

  Regeringen gjorde ett hopp för att vända trenden om att det skulle bli lättare att få bygga vid stränder i glesbygden. Den nya strandskyddslagen har funnits i tre år. Men mycket lite har ändrats längs de svenska stränderna. När kommunerna ger dispens från strandskyddet säger tjänstemännen från länsstyrelsen nästan alltid nej. Det är därför som landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte har kunnat genomföras som det var tänkt i från början. Lagen bör ändras så att inte länsstyrelsen får någon överprövningsrätt.

 15. Bertil Johansson

  Man borde satsa mer på glesbygden

  Det har nu gått 3 år sedan Regeringen Reinfeldt gjorde om strandskyddslagen så att det skulle bli lättnader att få bygga vid hav, åar, sjöar, öar och vattendrag där det är glesbygd. Men regeringen lyckades inte med det för att länsstyrelsen har rätt att överpröva alla strandskyddsdispenser.

  Det som också hände var att regeringen höjde bygglovsansökningarna och strandskyddsdispenserna rejält med en sky hög sanktions avgift så att folk har blivit mer avskräckta att söka bygglov och strandskyddsdispens

  Det är därför som ansökningarna har minskat och landsbygdsutvecklingen har istället minskat. Kommunen kan bevilja strandskyddsdispens ansökan, medan länsstyrelsen prövar alla sådana beslut och på så sätt så blir det ingen landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS områden).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s