Prioritera klimat framför militär

Vänsterpartiet hoppar av samtalen om Afghanistan (SvD, DN). En överenskommelse lär vara klar (information senare idag, DN). Det ger skäl till reflektion om den större bilden: prioritering av militär konfliktlösning istället för fredliga insatser.

Synen på militär närvaro utomlands har förändrats dramatiskt under senare år. Detta är en del av svensk EU-politik. I Lissabonfördraget görs det klart att EU ska kunna agera militärt runt om i världen. Medlemsländerna förbinder sig att ställa civila och militära resurser till unionens förfogande. EU:s militära brandkårsstyrka ska kunna sättas in i internationella krishärdar inom en radie av 6.000 kilometer från Bryssel. Även om insatsen i Afghanistan inleddes i andra former, ligger den väl i linje med denna nya idé om europeisk militär närvaro långt utanför unionens gränser. EU ser som sin roll att agera fredsmäklare med militär trupp.

Jag saknar en svensk, socialdemokratisk röst som står upp emot militariseringen. Vad vill Mona Sahlin i det internationella samarbetet? Är det rimligt att prioritera trupp i Afghanistan när pengar i Europa saknas för avgörande och långsiktiga insatser till gagn för fred och avspänning? Att förorda fredlig insats utomlands istället för militär ska inte vara en fråga för vänsterpartiet. Det borde vara en fråga för socialdemokratin.

Jag skulle vilja se Sverige och EU prioritera klimatfrågan – det största hotet mot framtida ekonomiskt välstånd, världen över. Större insatser behövs samtidigt för fattigdomsbekämpning i en värld, där miljoner människor inte ens har tillgång till modern energi, vatten och sanitet. I en värld med dramatiskt snabb ekonomisk tillväxt och ett tilltagande tryck på ekosystem och atmostfär krävs dessa insatser NU, inte minst för att bygga långsiktigt energieffektiva, hållbara städer.

Men vad gör EU? Svaret är att samtidigt som EU utvecklar den militära delen av sin utrikespolitik, så har de internationella klimatförhandlingarna hamnat i ett fatalt dödläge. En viktig orsak till detta dödläge är att Europa vägrar att bistå med de resurser för klimatomställning som u-länderna begär. EU försummar också att bygga förtroende genom att ställa om de egna medlemsländernas ofta skandalöst ineffektiva energisystem. Istället riktar man ständigt krav mot andra länder och regioner att skärpa sig. EU, som fortfarande är en av världens rikaste regioner, sviker på det område där unionens insatser verkligen skulle kunna göra skillnad.

Långsiktigt vet vi att EU är  på väg att försvagas – ekonomiskt, politiskt och militärt. Detta är inte bara ett resultat av den djupa ekonomiska krisen utan ett uttryck för en långsiktig förskjutning i  den globala ekonomin. Nya länder industrialiseras och kommer i kapp. I detta läge måste Europas och Sveriges relationer till omvärlden förändras. Vi måste prioritera rätt. Att i en era när Europa försvagas ekonomiskt utvidga ambitionerna att agera militärt runt om i världen, istället för att prioritera fattigdomsbekämpning och klimat,  framstår som en sista flämtande suck i jakten på försvunnen storhet. Militära insatser är alltid dyra och alltid riskfyllda, oavsett hur väl motiverade de kan synas vara. De spinner också på ett fatalt sätt vidare på en kolonial tradition, som Europa borde göra allt för att bryta. Var finns Sveriges röst i denna kritiska tid? Vad är Socialdemokraternas idé om Europas roll i världen?

Så kom besked om uppgörelsen. En besvikelse. Tyvärr lydde Mona Sahlin inte Olle Svennings råd i gårdagens AB: ”Ta hem trupperna”. Lena Mellins slutsats i dagens AB att de röd-gröna har fått stort gehör är svårare att förstå.

6 kommentarer

Under EU, EMU, euron, Miljö

6 svar till “Prioritera klimat framför militär

 1. Jan Wikund

  Som Times of Indias chefredaktör Sharstri Ramachandran påpekade i början av 2000-talet finns inte Sveriges röst längre – vi är bara ett rikt i-land bland andra.

  Han beklagade detta.

 2. nakenkatten

  Afghanistan är ett av världens fattigaste nationer, men är man krass kan man tro att svensk militär har träningsläger där.

 3. Anders Romelsjö

  Utmärkt inlägg. Tyvärr går EU i mångt och mycket i USA:s ledband. När USA i strid med internationell rätt angrep Irak fanns klara protester från Tyskland och Frankrike. Nu håller man tyst. Var finns EU:s och Sveriges protester till USA:s användning av tortyr, i brott mot Genevekonventioner? En tolkning är att Sverige och EU är intresserade av att vara med och kontrollera bl.a dessa länder med stora olje- (Irak) och gastillgångar (Afghanistan). Detta och EU:s uppbyggnad av militär styrka leder tankarna alltför lätt till imperialism i ny tappning. Javisst är det tragiskt att socialdemokraterna även på detta område ej kunnat formulera någon egen politik. Kanske tycker Sahlin och co att man inte själva har något bättre alternativ. Kanske är det så att det bästa Sahlin, Östros och Ahlin kan göra för S är att avgå -eller avsättas.

  Anders Romelsjö, socialist, professor

 4. Gud har andra planer for Sverige just nu.
  En Kristens tankar om Svenska säkerhetspolitik.
  Sverige före – under – efter 3e Världskriget.
  Läs kommentarerna i länkarna och begrunda –

  http://frekar06.eu/?p=1596015#comment-7203

  Arne Strand.

  • lenasommestad

   Hej Arne. Tack för ditt inlägg, men min syn på dessa frågor är en annan. Jag tror inte att vi ska förbereda oss inför krig eller att en professionell armé är en prioriterad fråga för Sverige. Fred och framsteg främjas på andra sätt.

   • Fred utan Rättfärdighet är en Falsk fred,
    och Världen har inte gått till rätta med sina orättfärdigheter.
    Att inte förbereda oss för detta Krig som kommer,
    vore att liknas vid Judarna före förintelsen vetande att den kommer,
    men stoppa huvudet i sanden och ingenting göra.

    Gud bevare oss väl.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s