Vi måste börja med värderingar och vilja

Ardalan Shekarabi och Anna Johansson har en bra ansats i sin artikel på Dagens DN Debatt. ”Det är dags att ta reda på hur Sverige faktiskt ser ut år 2010 och om vi över huvud taget har svaren på det moderna samhällets utmaningar.” Men det finns också något jag saknar. Den öppna, förutsättningslösa prövningen är något vi behöver, men artikeln kan också ge intrycket att vår utgångspunkt är partiet – att det vi vill är att hitta en politik som leder till valseger 2014 eller 2018. Jag skulle vilja se en annan  tyngdpunkt. Utgångspunkten, menar jag, måste vara att vi finns som parti därför att vi redan har en idé om samhället, en idé som vi vill förverkliga i praktisk politik. Utgångspunkten måste vara problem vi ser och vill lösa, brister som vi vill åtgärda, visioner som vi vill förverkliga.

Jag är socialdemokrat därför att jag vill se ett samhälle som är långsiktigt hållbart – ekonomiskt, socialt och ekologiskt, ett samhälle där alla människor har lika värde och goda livschanser, och där demokrati, väl fungerande samhällsinstitutioner och fredlig konfliktlösning värnas. Jag är upprörd och förtvivlad över att leva i ett samhälle där dessa värden inte förverkligas, utan tvärtom försvagas.

Vi har en ekonomisk politik inriktad på högsta möjliga effektivitet och avkastning på kort sikt, istället för en ekonomisk politik inriktad på långsiktigt och hållbart välstånd. Vinst och kostnadseffektivitet är överordnade värden, till och med i äldreomsorg och barnomsorg.

Vi har ett samhälle där de ekonomiska klyftorna växer, den sociala sammanhållningen försvagas och fattigdomen ökar. Den sociala rörligheten minskar. Barns framtid bestäms allt mer av föräldrarnas position och resurser. Solidariteten med fattiga länder urholkas, när moderaterna skär i biståndspolitiken.

Korruption har blivit ett växande problem i Sverige. Den kunskapsbaserade demokratin försvagas och legitimiteten för demokratin riskeras, när politiska beslut slarvas igenom utan hänsyn till kritik och synpunkter. Militär konfliktlösning växer i betydelse, samtidigt som Sveriges tappar en tidigare respekterad roll i internationellt miljö- och fredssamarbete.

Vi måste börja med våra värderingar och vår problemanalys. Värderingarna och problemanalysen måste lägga grund till en ideologisk plattform, som vägleder politiken i olika sakfrågor. Ardalan och Anna ställer en rad frågor som de vill se besvarade, men problemet är att redan i dessa frågor finns föreställningar om vad som är centralt i politiken. För mig känns det rätt i vissa fall, men inte i alla.

De frågar till exempel: Vilka investeringar ska Sverige satsa på för att vara världsledande? Vad är statens roll i att skapa förutsättningar för fler jobb och bättre möjligheter för svenska företag med global konkurrens? Kanske är den viktigaste frågan en annan: Hur ska Sverige klara att återskapa det välstånd vi idag har – i form av ekosystem, infrastruktur och humankapital -samtidigt som vi utsätts för växande påfrestningar i form av global miljöförstöring, klimatförändringar, och en åldrande befolkning? Hur ska vi återskapa ett starkt förtroende för demokratin och öka människors engagemang för att ta ansvar för vårt gemensamma bästa?

Värderingarna är politikens flammande eld. Utan engagemanget, känslan och viljan kan ett parti inte växa och övertyga. Vi måste vara tydliga med att vårt primära mål aldrig kan vara att  lösa partiets problem. Vårt primära mål måste vara att vi vill lösa världens och människornas problem.

Viktiga inlägg om vägen framåt från Otto Keyser, Rebella.


10 kommentarer

Under Uncategorized

10 svar till “Vi måste börja med värderingar och vilja

 1. Lena, du skriver det bättre än vad jag tänker själv. Först måste vi vara överens inom partiet hur vi vill nå ett samhälle med hållbarhet och medmänsklighet, med utgångspunkt i ideologi.
  Frågorna skall ställas senare men nu de låser oss in i en jakt på makt och strategi, istället för en uppdaterad socialdemokrati.

 2. Ping: Tweets that mention Vi måste börja med värderingar och vilja « Lena Sommestad -- Topsy.com

 3. Ping: Partistyrelsen i S avgår? | Svensson

 4. Bert Hoflund

  Har just sett uppföljningen i Uppdrag granskning om vanvården av de dementa i Piteå. Läget nu ännu värre. Samma socialdemokratiska kommunalråd ”in total denial” och i total avsaknad av empati.

  Och i Göteborg har (S) fortfarande makten och direkt efter valet säljer man ut en del av hamnen till ett danskt multinationellt bolag. Fler utförsäljningar följer.

  Den nyliberala agendan ligger alltså fast—

 5. Ping: Marknaden kräver alltid ovillkorlig kapitulation | Nemokrati

 6. Ping: Sanningen om samhället – 2010-11-11 FM

 7. Ping: Nu vässa(s) knivarna. | Annarkia

 8. Apropå ”De frågar till exempel….. Kanske den viktigaste frågan är en annan…”

  Tänk om det är förenligt? Tänk om förutsättningen för att ligga först i de nya framtidsbranscherna är att göra sig kvitt det jättelika naturresursberoende och därav följande miljöförstöring som den förra kondratievvågen skapade?

  Men jag förstår vad du menar. Om man inte frågar sig vad man egentligen vill ha, utan bara vad som ger mest vinst, blir svaren i bästa fall helt meningslösa.

 9. Rupert Giles

  Politik är som en dragkamp. Och jag skulle vilja hävda att dragkampen framförallt handlar om klasskampen mellan arbetare och kapitalister, även om det finns fler nyanser än så.

  Socialdemokratin tycks helt glömt bort detta. Socialdemokratin försöker inte dra åt något håll alls, utan de försöker positionera sig vid mitten för att mitten är mitten, status quo. Men Alliansen, Svenskt Näringsliv och andra högerkrafter drar så mycket de orkar och törs åt höger, då är det klart att mitten förflyttas högerut och med den även socialdemokratin. Och då är det också klart att allt färre vill rösta på vindflöjelpartiet SAP.

  Men jag förstår inte riktigt varför Socialdemokraterna inte vill ha socialism längre, är det p.g.a. Sovjetunionen eller vad handlar det om? Men det är ju alldeles självklart att socialism inte behöver innebära förtryck utan är fullt förenlig med frihet och demokrati, eller varför skulle den inte vara det för?

  Eller är det så att Socialdemokraterna är för socialism, men inte vet hur de ska komma dit? Den klassiska reformistiska strategin havererade ju. Men i så fall får de ju börja tänka på den saken. Ärligt talat är det ju inte så svårt, har ju skrivits massvis om ämnet. Finns ju ändlösa brunnar att hämta inspiration från.

  Eller man fortfarande helt nedslagna och uppgivna, som många människor är i dag? Ingenting kan förändras, allt blir bara sämre och sämre… Det är ju en självuppfyllande profetia. Det är ju vi människor som gör historien, klart vi kan ändra på samhället till det bättre. Socialdemokraterna borde inte lyssna så mycket på borgerliga experter för som Hjalmar Söderberg sa så finns det saker och ting som man måste vara expert för att inte kunna förstå. Det är självklart att vi inte behöver ha någon arbetslöshet, det finns inga naturlagar som säger att det blir sämre ekonomi om man sätter människor i arbete, det är klart att ekonomin blir bättre eftersom fler gör nytta.

  Det finns så många konstiga föreställningar i omlopp. Hela samhället har blivit mystik, som på medeltiden där prästerskapet antogs sitta på massa avgörande men hemlig kunskap som rättfärdigade deras makt. Det är lika mycket nonsens nu som då. Verkligheten är konkret och till vårt förfogande!

  Socialdemokraterna borde tänka mindre i abstrakta siffror och diagram och mer i konkreta termer. Vad behövs för att skapa ett jobb?

  1: Någonting att göra
  2: Någonting att göra med (”produktionsmedel”)
  3: Någonting som ska göra det (”arbetskraft”)

  Allt detta finns i överflöd. Och vad vill vi ha för jobb? En fråga som aldrig någonsin ställs, vilket är jättekonstigt. För vill vi verkligen ha de jobb som är mest lönsamma för kapitalister att ha? Eller vill vi ha jobb som gör nytta för samhället och ALLA dess medlemmar?

  Varför är alla som otroligt rädda för kapitalisterna? Det är underförstått i hela den politiska debatten att vi inte kan skapa det samhälle vi vill ha eftersom då kan kapitalisterna (eller ”marknaden” på mystikerspråk) att reagera negativt vilket drabbar oss alla.

  Men kapitalisterna är bara människor, de är inga stora monster eller superhjältar. Visst, de har pengar men pengar är i grund och botten bara papper. De kan skicka sina pengar till månen om de så behagar, det spelar ingen roll såvida vi inte inbillar oss att det skulle spela någon roll. Det enda som behövs är som sagt produktionsmedel och arbetskraft, det kan de inte flytta så lätt.

  Fast visst, om man säger ”ni har ingen makt längre, vi lever från och med nu i en demokrati” så kan det hända att de länder där de har makt gör handelssanktioner eller t.o.m. krig mot Sverige och det är ju inte så roligt. Men i så fall innebär det att hela vårt folk (och resten av världens också) är tagna gisslan av en slags internationell supermaffia, kan man verkligen med rent samvete acceptera det? Borde man då inte stå upp för frihet och demokrati, även om det är riskabelt? Borde man inte lita på att folket i andra länder också kan säga ”nu styr vi” och upphäva den illusion som är kapitalets diktatur? Kan de inte tänka, ”oj, vad det så enkelt? Kan svenskarna bli fria så kan vi också bli det!”.

  • Stefan

   Mycket bra skrivet, Rubert. Vad gäller socialdemokratin och socialism är det nog så att det handlar om två saker – termen som sådan (språkbruket) och socialism. Högerkrafterna (särskilt näringslivet) har med en oerhört medveten och konsekvent propaganda försökt demonisera socialism på samma sätt som de har gjort med det närbesläktade begreppet kommunism. Med det senare har de lyckats bra med att förknippa begreppet med det totalitära Sovjet (som ju var raka motsatsen till kommunism eftersom arbetarna inte hade makten – det är ju där man börjar). Sovjet var inte kommunistiskt för att de styrande sa det, lika lite som moderaterna är ett arbetarparti för att de säger det. Lenin var högermarxist och en populistisk politiker som under en kort period använde sig av kommunistisk retorik i tal och böcker för nå makten (vilket också är orsaken till att han – eller åtminstone den fasen i hans politiska gärningar – har uppskattats i vissa vänsterkretsar). Han fortsatte med retoriken efter maktövertagandet, men det han gjorde var att genast ta maken ifrån arbetarna, dvs allt han åstadkom var motsatsen till kommunism. Lenin ansåg att kommunism/ socialism inte kunde genomföras i Sovjet för att landet inte var redo. Det skulle istället genomföras i Tyskland (av anledningarna i Marx), vilket han ursäktade sig med för att motarbeta kommunism i Sovjet.

   Officiellt kallades det totalitära sovjetiska systemet däremot för kommunism – både av Sovjet och av USA (av PR-skäl, fast av motsatta anledningar – av Sovjet för att begreppet var positivt och av USA för att de ville förknippa kommunism med ett totalitärt system). Kommunism är idag i princip ett svärord helt tömt på innehåll, särskilt i USA förstås.

   Begreppet socialism har börjat attackeras på samma sätt. Det har helt enkelt blivit svårare att stå upp för socialism eftersom till och med det begreppet har börjat få en suspekt klang och diffusare innebörd.

   Huruvida socialdemokraterna vill ha socialism är en annan och viktigare fråga. Vi har aldrig haft socialism i Sverige, men under S storhetsperiod togs steg i den riktningen. Den USA-styrda neoliberala högerpolitiken (globalisering kallas det av PR-makarna och innebär i princip investerares rätt över folket med privatiseringar som viktigaste aspekt) som växte fram i slutet av 70-talet ser vi effekterna av (det är ju en viktig bakgrund till vad som nu händer i Egypten). Miljöförstöringen är den allvarligaste. S har med åren anpassat sig till detta alltmer. Novemberrevolutionen var en viktig del. Partiet är nu ett högerparti. De populistiska, marknadsliberala högerkrafterna inom partiet har länge varit dominanta. Politiskt inflytande blir ju lätt ett självändamål. Vilken väg S väljer återstår att se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s