Demokratins kris: ett uppdrag för S

Framgångsrik demokrati kräver förmåga att lösa problem. Det var ett av statsvetaren Sverker Gustavssons budskap på dagens ABF-seminarium i Stockholm: Efter nyliberalismen: en diskussion om historiens långa linjer. En framgångsrik demokrati kräver också en opposition, menade Gustavsson, en legitim opposition med förmåga att visa politiska alternativ. Utan förmåga att lösa problem och utan politiska alternativ är risken stor att alltfler känner misstro mot demokratin. I skuggan av en grå konsensus närs både populism och extremism.

Sverker Gustavsson ger alltid inspiration. Just idag kändes hans budskap alldeles särskilt angeläget. Sverker Gustavssons analys påminner om den riktigt stora utmaningen i dagens svenska demokrati: att politiken inte framgångsrikt lyckas lösa våra svåraste samhällsproblem, som ökande ojämlikhet, sjunkande skolresultat, förfallen infrastruktur, en sjukvård i kris och illa fungerande marknader för el, fjärrvärme och bostäder. I svensk politik finns inte heller längre tydliga politiska alternativ. Vi socialdemokrater ligger så nära de borgerliga att många har svårt att se skillnad.

Detta betyder att den svenska socialdemokratins kris är också den svenska demokratins kris. Demokratin behöver en skarp samhällsanalys till grund för framgångsrik problemlösning. Demokratin behöver partier som vågar se samhällets konfliktlinjer och driva de alternativa – och kanske obekväma – åsikterna.

Det moderna samhället präglas av en föreställning om harmoni. Kerstin Jacobsson, sociolog från Södertörn, gav idag ett träffande exempel: Arbetsmarknadens parter är inte längre parter  – de är partners. Intressekonflikter döljs. Tydlighet i makt och ansvar flyter ut i svåröverskådliga nätverk. Vi har drivits in i en värld av ”post-politisk samverkan”.

Jag tror vår tids strävan efter harmoni kan förklara mycket av den blekhet som präglar dagens socialdemokrati. När ‘Primegate’ detonerade, var det strax ett antal bloggare som hävdade att det inte var något konstigt med att socialdemokrater tog emot pengar från Svenskt Näringsliv, i syfte att driva deras tillväxtagenda. För det kan väl inte vara så att bara näringslivet och högersossar tycker att tillväxt är viktigt…? (Vilken verklighetsbild ska bära socialdemokatisk politik?) Vi är idag alla partners i en demokrati, där politikens konflikter minskar i takt med att ojämlikheten och samhällsproblemen ökar.

Uppgiften för Socialdemokraterna bör vara klar: Våga se samhällets konfliktlinjer! Arbeta hårt för att hitta verkligt fungerande lösningar på samhällsproblemen! Våga vara ett oppositionsparti som visar att vi som medborgare kan välja framtid! Det finns inte bara en väg. Som människor har vi makt att skapa vår egen framtid.

Dagens seminarium bjöd på fler intressanta föreläsare och kommentatorer; Lars Magnusson, Jonas Ljungberg, Bo Stråth och Göran Therborn. Se ABF:s TV-sändningar 4 mars,  ”abflive” .

16 kommentarer

Under Demokrati

16 svar till “Demokratins kris: ett uppdrag för S

 1. En konfliktlinje som det är hög tid att rita upp igen är demokrati på arbetsplatserna. Man skulle kunna börja med de offentliga bolagen. AP-fonderna kan man styra till att investera främst i demokratiska bolag. Empiri visar att dessa fungerar väl så bra som kapitalistiska diton. Lena, skulle sådana tankegångar kunna hitta jordmån inom socialdemokratin igen?

 2. nakenkatten

  Ja, fack och arbetsgivare är numera ofta mer partners än parter. En fackordförande lät många arbetskamrater avskedas för att bli återanställda via bemanningsföretag. ”Köpeskillingen” var att de kvarvarande fick bättre villkor. Är solidaritet i arbetslivet en bristvara?

  • lenasommestad

   Styrkeförhållandena förändras. Det är dags att vi i politiken riktar mer ljus mot arbetslivets villkor. Vi är i ett läge där många hamnar på defensiven. Frågan om bemanningsföretagen är ett sådant exempel, där också politiken måste kunna ingripa.

 3. Du skriver att Vi socialdemokrater ligger så nära de borgerliga att många har svårt att se skillnad. Javisst är det så när Borgarna kopierade hela det Socialistiska konceptet!! Medans Sossarna trätte intern och i princip inte drev någon politik över huvud taget.. Det går inte att slappa en minut som politiker! Men försök och ändra på det nu? om det går??

  • lenasommestad

   Min uppfattning är att borgarna var kloka nog att inse att de inte som tidigare kunde avfärda hela den socialdemokratiska politiken. Det finns ju i Sverige ett starkt stöd för en stark välfärdssektor. Därtill insåg Anders Borg och andra ledande moderater att den svenska kollektivavtalsmodellen rymmer fördelar. Problemet är att moderaterna trots en retorik som liknar socialdemokraternas har ändrat innehållet i politiken på väsentliga punkter. Konkurrens och privatisering driver fram en segregation i välfärdssektorn, där servicen till de mest utsatta blir sämre medan de välbeställda kan säkerställa kvaliteten för den egna gruppen. De resursstarka kan bäst utnyttja de valmöjligheter som finns, komplettera offentlig service med privata försäkringar, etc. Samtidigt har moderaterna prioriterat att göra välfärdssektorn till en ny möjlighet för företagande, helt i linje med Svenskt Näringslivs önskemål. Moderaterna har också valt att försämra socialförsäkringarna, som enligt min mening i lika hög grad som vård och skola utgör ”välfärdens kärna””.
   Med detta vill jag säga att det finns skillnader, en de är svåra att se och uppfatta i den politiska debatten. Om Socialdemokraterna ska lyckas måste vi bli mycket tydligare i vad som utgör den svenska modellen. Det är bra att moderaterna på vissa punkter har närmat sig Socialdemokraterna, men vår uppgift är att visa varför deras politik i grunden är annorlunda.
   Om det går att förändra? Som politiker måste du drivas av en övertygelse om vart du vill. Du måste övertyga med argumentation. Borgerlighetens största seger är just att de har skapat en uppfattning om att förändring inte är möjlig. Om vi inte utmanar den idén, då är inte bara socialdemokratin förlorad. Då tappar vi också själva grunden för en fungerande demokrati.

 4. sossemannen

  Det känns skönt att läsa att du vill lyfta upp konflikterna. Facken ska inte vara partners utan kamporganisationer. Vi måste också på allvar ta i genuskonflikten. Det får inte bli så att rädslan för att trampa manliga väljare på fötterna gör att partiet inte lyfter upp komlpexa frågor om ansvar inom familjen och för våld.
  Folk är inte dumma i huvudet. Även om jag skarpt ogillar Barack Obamas aggressiva utrikespolitik har vi en del att lära av hans tal ”A more perfect union”. Där tar han väljarnas intelligens på allvar. Det gör inte partiledningen med sina glättiga ”alla ska med, så enkelt är det”-budskap.

  Med en kunskapsbaserad politik mot fattigdom, för ökad facklig makt, för offentlig sektor som murbräcka mot hierarkier inom familjer och i arbetslivet kan vi komma långt, tror jag.

  Vågar vi, undrar jag.

  • lenasommestad

   Jag tror att vi måste våga. Annars har vi tappat vårt uppdrag. Men om vi förmår… ? Jag tror att det nu krävs mod, vardagsmod. De konflikter vi ska ta är svåra men likväl långt enklare än de som de flesta kamrater i vår värld har att tampas med.

 5. UM

  Mycket Bra! Jag tror på att göra konfliktlinjerna tydligare men inte på att demonisera motståndarna – det tycker jag du inte gör och det gör mig glad.

 6. Ping: Intellektuell konflikt bör ses som en tillgång – inte som ett problem | Lena Sommestad

 7. Efter mer än 70 år av socialdemokratisk dominans i den svenska politiken insåg de att det kanske inte var så klokt att gå till val på sin egen politik om de ska vinna val. Motståndarna gjorde det förstås också lätt för dem, efter 12 år av massarbetslöshet administrerat av det ett parti som kallar sig arbetarparti kunde de sluga strategerna Borg och Slingmannen i retoriken slå från vänster med arbetslöshet och utanförskap.

  Dessa saker har förstås inte blivit till det bättre, snarare tvärtom.

  Bara mycket naiva och godtrogna personer kan tro att det gamla höger partiet ömsat skinn, det är ju trots allt vad som var närmast nyliberala extremist muffare som tagit över. Borgarna blir farliga när de får folk i ledningen som är så pass normalbegåvade att de inser att det nog är bästa att ha en politik för retoriken och en annan i praktiken. Om en bilarbetare i Tyskland som byggde i stort samma GM bilar som bilarbetaren på Saab kostar 30-50% mer borde de intressenter som står bakom M knappast vara missnöjda med den svenska lönemodellen. Som sagt nu har M fått så pass begåvat folk som förstår att gratis är att begära för mycket.

  Efter att Persson misslyckats med att valla in svensken i Euron såg vi en klar vändning i borgerliga drevet mot S och för Malliansen. Hyllandet av Borg och Reinfeldt har närmast nått löjeväckande proportioner. BNP är nu tillbaks på 2006 års nivå. Men ”bara” två förlorade år är förstås ett fall framåt för borgare. Arbetslösheten hålls ”nere” med ”åtgärder” som döljer en del av den, fas3 och även förtidspensioneringar har blivit populärt igen, visst har Borg och Reinfeldt blivit sossar på en del områden.

  SCB noterade att den ökning som varit i kommunernas konsumtion inte minst berodde på ”ökade inköp av skola-, vård- och omsorgstjänster utförda av privata företag”, här kan man fråga sig om den reala volymen ökat eller det bara har blivit dyrare med de privata tjänsterna. Man har nu i 25 år tuggat om och om att det skulle bli så mycket billigare med privata tjänsteutförare. Stort jubel i borgerlig media över att BNP är på samma nivå som när S lämnade över till borgarna 2006. Svensken belånar sina bostäder och köper nya bilar och elektronik, elpriserna skenar och ökar konsumtionen i pengar räknat utan att svensken får mer el, kommunerna har tillväxt med att köpa privata tjänster i stället för att utföra dem själv till ett lägre pris. Här skulle man vilja se en opartisk utredning om det finns någon dold inflation i denna tillväxt.

 8. Socialdemokratins kris är demokratins kris – eller tvärtom!
  Javisst! Socialdemokratin har ju historiskt sett stått för mycket av uppbyggnaden av den politiska demokratin, genom alla element av folkrörelsen, rösträtten etc.
  Men detta räcker inte i ett postindustriellt samhälle där samhällsgränserna inte längre är så tydliga. Byggarna av samhället blir förvaltare och de nya byggarna har svårt att hitta något att bygga delvis p g a att den spekulativa ekonomin saknar all koppling till den lokala, reala, ekonomin. Alla ska bli egenföretagare och sälja prylar eller tjänster till varandra och det är Ditt eget fel om Du inte lyckas…
  Två ödesfrågor kommer mer än något anna att dominera och avgöra den svenska Socialdemokratins framtid.
  1. Den internationella solidariteten. Vi måste våga höja oss över de hårfina skillnader som människor i dag upplever som reella skillnader mellan regeringen och den nuvarande Socialdemokratin. Vi måste tillsammans generera ny kunskap om världen och människornas värde!
  2. Penningpolitiken och valutabildningen. Den räntedrivna globala ekonomin har för länge sedan avskärmat sig från den lokala realekonomin. Detta handlar också om den interna kontra externa finansieringen. (som även har uppmärksammats av Anders Borg under benämningen ”bankerna”) Oavsett om det gäller ett landsting, region eller land så kollapsar den lokala marknaden när skuldsättningen (fast det kallas investeringar) över lång tid överskrider den reala ekonomin. Irland är ett fantastiskt exempel på hur man med EU medel blåste upp den lokala marknaden med extern kapital till den gräns där den lokala infrastrukturen inte längre kunde bära upp den totala skuldsättningen. Kraschen var inbyggd i systemet och kunde förutses av alla som orkade tänka…
  Den som ska leda det Socialdemokratiska partiet till ett nytt samhällsbärande parti måste våga ta i dessa ödesfrågor och positionera den svenska Socialdemokratin som en drivande kraft i en förändrad värld.
  Lena Sommestad kan absolut vara den personen! Låt oss nu gemensamt nominera henne som partiledare via Internet. Efter kongressen kan det vara för sent!
  Välkommen till Sverige V2.0!

 9. Uppgift till dig Lena 🙂

  Om en flaska har en bakterier i sig och dessa bakterier dubblerar sig varje sekund så har vi tillväxt. Om de inte gör det och lever på en jämn hållbar nivå så har vi INTE tillväxt.

  Låt oss säga att flaska blir helt full med bakterier efter en timme. Flaskan är då knökfull. Vid vilken tidpunkt är flaskan i så fall halvfull?

  Svaret finns i denna film om exponentiell tillväxt. Otroligt viktigt.

  …kanske den viktigaste videon du någonsin sett.

  • lenasommestad

   Hej – och ett sent tack fr din video lnk om exponentiell tillvxt.

   Fr mig finns inte ngot egenvrde i en evig tillvxt p ngon speciell procentniv. Frestllningen om att en viss tillvxttakt skulle vara naturlig eller nskad r fr mig fel stt att nrma sig ekonomin. Det finns ingen naturlig tillvxttakt utan tillvxten varierar ver tid beroende p det mnskliga kapitalet i frsta hand, och den snabba tillvxt som vi tidigare har sett i industrilnderna och som vi idag ser i mnga tillvxtlnder r som jag ser det ett unikt skede i varje lands demografiska och ekonomiska utveckling. I mnga lnder idag kommer tillvxten att fortsatt under flera decennier drivas fram av kraften i den demografiska transitionen, vilket r ett stort hot mot naturresurser och milj. Frutsttningarna att hitta en mer hllbar situation mste efterstrvas ven dr men framfrallt mste i-lnderna g fre. Jag tycker att vi ska tala om ekonomiskt vlstnd istllet fr tillvxt, det skulle leda in tankarna p ett bttre spr.

   Hlsar Lena

 10. Ping: Dialog med alla fria och samhällskritiska intellektuella och kulturarbetare som bara väntar på att få delta i kampen för ett alliansfritt Sverige… « reflektioner och speglingar II…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s