Barnfattigdom kräver en kunskapsmobilisering inom socialdemokratin

Idag skriver jag i Göteborgsposten om borgerlighetens ohållbara argument till försvar för en politik om ökar fattigdomen, Regeringen förstår inte vad fattigdom innebär.

Sverige har sedan länge haft en tydlig arbetslinje i familjepolitiken. Den har inte stärkts utan försvagats under den borgerliga regeringen. Här finns det skäl för samtliga regeringspartier att förklara varför man driver en linje i strid med den etablerade svenska tvåförsörjarmodellen, trots att detta ökar risken för barnfattigdom.

Det är heller inte hållbart att hävda att relativ fattigdom inte spelar roll, dvs. att barnfamiljer kan leva på hur stort avstånd som helst från folkmajoriteten bara alla familjer når upp till en miniminivå. Om regeringen menar allvar med att man vill minska utanförskapet är det just den relativa fattigdomen som ska bekämpas.

Det är nu viktigt att Socialdemokraterna fördjupar analysen av barnfattigdomen. Det bör ske inom ramen för en bred kritik av hela den borgerliga ekonomiska politiken, som systematiskt försummar både värdet av social sammanhållning och välfärdspolitikens produktiva potential.

Den politiska striden inför valet 2014 kommer att handla om verklighetsbilden. Det kräver stora insatser från Socialdemokratin när det gäller kritik mot borgerlighetens politik, men det kräver också stora insatser när det gäller att lansera ett väl underbyggt politiskt alternativ. Håkan Juholt är på helt rätt väg när han lyfter barnfattigdomens problem och de sociala investeringarnas betydelse. Vad jag ännu saknar är ett kraftfullt initiativ för att stärka partiets forsknings- och utredningsverksamhet. De senaste 20 årens kunskapsutveckling har visat att borgerlighetens samhällsanalys är otillräcklig och i långa stycken felaktig. På svenska universitet finns en lång rad världsledande forskare vars resultat ger starkt stöd för en omläggning av svensk politik – mot ökad social rättvisa och en hållbar samhällsutveckling. Partiledningen har dock hittills inte gjort något för att stärka den egna kapaciteten att strategiskt utnyttja forskningens resultat för utveckling av den egna politiken. Varför?? Utan en kunskapsbaserad politik riskerar partiet att slarva bort ett unikt tillfälle att skapa en progressiv samhällsmodell för 2000-talets värld. Barnfattigdomen är ett av många områden som nu kräver en kunskapsmobilisering inom socialdemokratin!

Mer bloggat: Storstad.

11 kommentarer

Under Uncategorized

11 svar till “Barnfattigdom kräver en kunskapsmobilisering inom socialdemokratin

 1. Lars-Göran Lööf

  Kunskap är makt och du inför med din erfarenhet och kunskap just detta till det socialdemokratiska partiet och jag hoppas verkligen att partiet inser det och använder sig av det. Ibland misströstar jag och undrar om det är fult att ha för mycket kunskap och skicklighet inom partiet.

 2. kom igen

  Svårt att förstå dina rop på kunskap när du har stått på barrikaderna för att med okunskap kasta skit på kunniga Sossar som framgångsrika som ministrar

  • lenasommestad

   Kom igen – du kommer med ett hårt angrepp som är svårt att överhuvudtaget förstå vad det syftar på. Är det att kasta skit att argumentera med varandra? Utan att debattera och pröva våra utgångspunkter kan vi inte komma framåt.

 3. Lena, följande tycker jag är intressant: ”Partiledningen har dock hittills inte gjort något för att stärka den egna kapaciteten att strategiskt utnyttja forskningens resultat för utveckling av den egna politiken.”

  Kan du ge något konkret exempel på hur partiet ska finna vägar att utnyttja befintlig forskning? Och vilka vägarna kan vara?

  Jag tror också att det är viktigt, särskilt när det känns som om den forskning partierna använder sig av främst verkar handla om den ädla konsten att ”lura folk med lite trivsam psykologi” – ja, inte minst tänker jag på det nya arbetarpartiets trianguleringsmetoder… som jag dock tror Juholt kommer slå hål på i rena ilskan.
  Oavsett – tacksam för ditt svar!

  • lenasommestad

   Hej Kråkan.

   När det gäller hur partiet kan utnyttja forskningens resultat är det viktigt att inse att vi inte har en chans att själva bedriva forskning eller utredningsverksamhet på alla de områden där strategisk kunskap behövs för att utveckla partiets politik.
   Socialdemokraterna bär därför rikta in sig på att bemanna en tankesmedja eller en policyenhet som har kompetens att skaffa överblick och sammanställa befintlig forskning, t.ex. genom att leda utredningar med experter och intresserade partimedlemmar och sedan bearbeta resultaten. Partiet behöver för att klara detta bygga nätverk med enskilda forskare och forskargrupper på universiteten och med experter inom närliggande organisationer som bostadskooperationen och fackföreningsrörelsen. Det är viktigt att också utveckla kommunikation och idédebatt inom partiet kring vår egen samhällsanalys.

   Min uppfattning är att några anställda med forskarutbildning behövs i partiet eftersom Socialdemokraterna annars inte kan klara att självständigt bedöma kvaliteten forskningsresultat som presenteras. Det krävs också anställda med forskarutbildning för att kunna föra en framgångsrik debatt med motståndarna kring frågor om hur samhällsproblem som arbetslöshet eller barnfattigdom ska kunna förklaras. Vårt parti har framgångsrikt utvecklat forskarutbildningen så att långt fler unga människor än tidigare idag har möjlighet att ta doktorsexamen. Då måste vi också själva ta vara på den kunskap som dessa unga forskare besitter!

   I Kriskommissionens rapport finns en idé om ”stående kommissioner” som jag tror att vi skulle kunna bygga vidare på. Enligt min uppfattning bör ”stående kommissioner” dras igång för att ge nya poltiska svar på frågor som är centrala för den strid om verklighetsbilden som nu präglar svensk politik. Exempel är t.ex. frågan om det finns ett samband mellan ett lågt inflationsmål och låg sysselsättningsnivå, eller frågan hur de nya styrsystemen i kommunerna ( (”new public management” ) påverkar arbetsförhållanden och den kommunala demokratins räckvidd.

   • kom igen

    Du har gått i främsta ledet för att jaga bort folk med forskarbakgrund ur partiet. Ditt gängs agerande skrämde därtill bort de få doktorer (S) hade anställda på riksdagskansliet.

    Nu har ni fått det ledargäng ni ville ha. Var nöjd nu.

   • Tack Lena för ett lysande informativt svar! Det låter vettigt det du säger, jag kan bara hålla med dig.

    Inte minst med tanke på att de Rödgröna har i princip all media emot sig (inklusive nyhetsrapporterarna och de politiska ”kommentatorerna” på SVT) är det av stor vikt att vi är tydliga och pedagogiska i bemötandet av högerargumentationen, och eftersom vi har fakta på vår sida måste vi utnyttja det mycket bättre än vi idag gör.

 4. Ping: EN Vansinnets röst överröstar Välfärden | Nemokrati

 5. sossemannen

  Som så ofta håller jag med dig, Lena.

  En dröm för mig är att skapa ett väl genomtänkt och omfattande bildningssystem i partiet. Alla nivåer (s-föreningar, arbetarekommuner, partidistrikt, partiet naíonellt) och alla delar (SSU, S-kvinnor, SAP, facklig-politiskt ansvariga i fackförbunden).

  Bland många andra viktiga uppgifter borde detta göras:
  -skapa socialdemokratins mtosvarighet till läroplanen så att alla i partiet får en gemensam kunskapsgrund för att kunna diskutera och föra politik på lika villkor

  -spetsutbildningar inom till exempel ekonomi bör tas fram så att maktbalansen när ministrar eller talespersoner i viktiga frågor ska tillsättas skiftar från partiets ordförande till att omfatta alla i partiet, genom ett representativt demokratiskt system.

  -cirkelledar/lärarutbildning bör skapas så att vi får en pedagogiskt väl genomtänkt bildning i rörelsen. Dyslektiker och andra som ahr problem ska kunna delta och känna sig välkomna de också.

  -en nationell databas bör skapas för att lagra folks kreativitet i. Det handlar om allt från böcker om ekonomi och klimatpolitik till dikter. Digitaltekniken ger oss stora möjligheter att till jämförelsevis små kostnader göra oerhörda mängder resultat av kreativitet tillgängligt för många.

  • lenasommestad

   Tack, jag har drömmar som liknar dina. Vi har stora möjligheter att lyfta partiet och stärka vårt genomslag i samhällsdebatten, på alla nivåer. Mycket kraft och vilja kommer nu underifrån. Med lite mer support också från partiets ledning tror jag att storverk kan uträttas.

   • sossemannen

    Partiet centralt är ju för jävla bedrövligt, rent ut sagt. Nja, snarare var det så under Sahlin och Baylan samt Persson, Stjernkvist och Ulvskog. Håkan Juholt gjorde ett bra hälsningsanförande till s-studenternas kongress nu i helgen. Carin Jämtin har framfört intressanta organisatoriska tankar i en artikel i ”Aktuellt i partiet”.
    Men det behövs mycket mer än detta.

    Partiet som helhet behöver åtminstone tio gånger mer bildningstid per år och genomnsittlig medlem än vad som sker idag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s