Månadsarkiv: juni 2011

SvD: Ett märkligt inlägg om barnfattigdom

Debatten om barnfattigdom, som följt efter Rädda Barnens senaste rapporter, tycks få ledarskribenter att tappa fattningen. I dagens Svenska Dagbladet angrips Håkan Juholt med argumentet att han vill ha bidrag istället för jobb för barnföräldrar. Som exempel på en framgångsrik jobbpolitik för barnföräldrar lyfter ledarskribenten därefter upp Bill Clintons reform av det amerikanska socialbidragssystemet, ett system som länge byggde på att mödrar fick socialbidrag för att vara hemma på heltid med sina barn.

Det är svårt att tänka sig ett mer illa valt exempel som inspel i en svensk familjepolitisk debatt. Svensk familjepolitik har inte under decennier varit i närheten av den amerikanska understödsmodellen. Svensk familjepolitik, så som den har utformats av Socialdemokraterna,  har alltid byggt på en arbetslinje. Idén är att båda föräldrarna ska arbeta. Denna för Norden unika familjepolitik brukar betecknas som en tvåförsörjarmodell. Ensamma mödrar förväntas också arbeta och försörja sig själva. En väl utbyggd barnomsorg gör tvåförsörjarmodellen möjlig och stärker både barns och föräldrars välfärd.

Den enda avvikelsen från arbetslinje i svensk famljepolitik under de senaste 40 åren är att borgerliga regeringar så snart de har fått makten (1991 och 2006) har infört vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget bygger liksom det den amerikanska socialbidragsmodellen på idén att samhället ska ge stöd till kvinnor för att de inte ska förvärvsarbeta utan istället vara hemma med sina barn. På detta sätt agerar den borgerliga regeringen kraftfullt för att stärka ett samhälle med ökat bidragsberoende. På vilket sätt innebär detta – Med SvD:s ord – att ”Clintons synsätt fullföljts” under den borgerliga regeringen?

Om människor ska kunna lyfta sig ur fattigdom måste det löna sig att jobba, enligt SvD, och det ska vara lätt att gå från bidrag till jobb. Eftersom SvD tycks gilla amerikanska exempel, vill jag då avslutningsvis påminna om att Amerika kan ge oss en lärdom som är långt mer relevant för Sverige idag än  SvD:s eget exempel om ensamma mammors beroende av socialbidrag. Det gäller problemet med att människor är fattiga trots att de jobbar, dvs. problemet med the working poor.

Problemet med the working poor har uppstått därför att de lägsta lönerna i USA är så låga att de knappt räcker att leva på. Än mindre räcker de till att försörja en familj med en god levnadsstandard. När den borgerliga regeringen driver en arbetslinje som syftar till att pressa bidragsnivåer och löner så att det ”lönar sig” för alla att arbeta, så bör man betänka att denna typ av jobbpolitik riskerar att omintetgöra hela idén om att barnfattigdom kan bekämpas genom förvärvsarbete. (För en inblick i amerikansk problematik, se t.ex. rapporten The working poor families’ project).

Den tidiga arbetarrörelsen drev en hård kampanj för ”familjeförsörjarlön”, dvs. en lön som var hög nog för att en arbetare skulle klara att försörja en familj. Med några år till av borgerlig politik kan den parollen bli aktuell igen. Dagens marknadsorienterade borgerlighet tycks ju ha förtvivlat svårt att förstå varför barns välfärd inte kan säkerställas enbart genom jobbskatteavdrag och sänkta löner. En djupdykning i jämförande familjepolitik är att rekommendera.

Mer skrivet: Aftonbladet, Martin Moberg, Högbergs tankar, Eric Sundström, m fl.

11 kommentarer

Under Jämställdhet, Välfärd