Migration borde kunna bli en erfarenhet som förenar

Den nya högerextremismen bärs fram av främlingsfientlighet.  Med förfäran tar jag del av ett par utmärkta artiklar om counter-jihad-rörelsen i Svenska Dagbladet  den 3 augusti (SvD under strecket,SvD ”Hatet känner inga gränser”).

En observation berör mig särskilt. Jag läser att det finns en föreställning om att migrationen till Europa från muslimska länder skulle vara ”ett led i en muslimsk krigstaktik”. Invandrarna är här för att erövra Europa.

Hur kan en sådan förvriden idé få fäste?

Förhoppningsvis är det inte många som låter sig påverkas. Här går det konspiratoriska tänkandet över styr. Men kritiken mot migrationen i sig är desto mer spridd. Den bär upp hela den främlingsfientliga rörelsen i Europa. Jag tror att vi talar alldeles för lite om vad migration är och om varför den finns.

Massmigration, över gränser, är en del av modernisering och globalisering. Under århundraden har miljontals människor flyttat sina bopålar, i första hand  därför att möjligheterna att försörja sig är otillräckliga i det egna landet.

Ekonomiska skillnader driver fram migration, men en lika viktig drivkraft är skillnader i länders åldersstruktur. Utvandringsländer utmärks av att ungdomsgenerationerna är stora.  Så var situationen i Sverige under slutet av 1800-talet, då en miljon människor emigrerade till Amerika . Och så ser situationen ut i många muslimska länder idag.

Nu faller födelsetalen i muslimska länder, precis som de gjorde i Sverige från 1920-talet. Utvandringen blir en parentes i historien. Men för miljontals unga människor är det denna parentes som är livet. Deras hela framtid handlar om att hitta en plats där de kan forma sina liv. Under de decennier då ungdomsgenerationerna i en region är stora måste vi klara de folkomflyttningar som den demografiska dynamiker driver fram.

Så länge världens befolkning är ojämnt fördelad, med stora och växande ungdomskullar i några regioner och åldrande befolkningar i andra, så länge är massmigration något som vi tillsammans måste hitta sätt att hantera. Med utgångspunkt från FN:s befolkningsprognoser kan vi förutsäga att storskalig global migration kommer att fortgå under några decennier till, innan alla världens kontinenter har uppnått en stabil och låg befolkningstillväxt. Detta handlar inte om aggressiva försök att ta över andras territorier utan om unga människors strävan efter ett bättre liv.

Just därför att nästan alla länder i världen  upplever perioder av både utvandring och invandring utgör migrationen en av de mänskliga erfarenheter som i grunden är tidlös och genuint gemensam.

Tänk om identifikation, inte främlingskap, kunde hjälpa oss framåt. Migration borde kunna bli en erfarenhet som förenar.

Bröder vi ha långt att gå, över salta vatten, och så finns Amer’ka, invid andra stranden…  

Så sjöng  svenska emigranter i den klassiska Amerikavisan.

 

 

Nyheterna om Norge-tragedin fortsätter strömma in; idag träder Fjordman fram ur anonymiteten (SvD). Kan den obegripliga tragedin bidra till ökad insikt? Svensson skriver klokt om hur politik för jämlikhet kan bidra till att minska grogrunden för högerextremism.

Ett viktigt inititativ togs för några år sedan, med en global kommission för migration. Jan-O Karlsson ledde arbetet, som verkligen borde följas upp. Här finns deras rapport.

19 kommentarer

Under Uncategorized

19 svar till “Migration borde kunna bli en erfarenhet som förenar

 1. Tack för att du fortsätter skriver om viktiga ämnen! För egen del har just tillbringat de senaste dagarna med att försöka diskutera integrationspolitik på Newsmill:

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/08/03/vi-m-ste-konfrontera-kommentarsf-ltsm-nnen

  Beträffande konspirationsteorier och annat finns det en intressant rapport av den britiska tankesmedjan Demos som heter ”The Power of Unreason: Conspiracy theories, Extremism and Counter-terrorism” som kan rekommenderas.

 2. Att migration och integration av muslimer i Europa och USA är bekymrad över politisk islam, så utvecklingen av integrationspolitiken skulle försvaga politisk islam. Och att ett av målen med terrorism är att stoppa integrationen av folk.

 3. Erik

  Hej Lena! Den massiva invandringsvågen från muslimska länder är ett faktum. Du pådyvlar kritiker av denna koloniseringsvåg åsikter som är totalt bisarra.
  Migrationen är givetvis inte organiserad direkt, indirekt finns dock inom islam regler och tankar som gör islam till en koloniserande kraft. Tex uppmuntras mkt stora barnkullar och tankar om islam som den enda rätta livssynen. Tankar som tar sig uttryck i olika former av ”jihad” som vad jag förstått betyder strävan eller ibland heligt krig.
  Det är också ett faktum att islam redan vällt fram och tagit över ett oerhört stort landområde samt ett flertal länder där andra kulturer så småningom blivit kuvade och fått underordna sig under islam.
  Demografiska fakta visar att detta även är på väg att ske på många platser i Europa och givetvis även i Sverige som följd av massiv invandring och muslimerna höga födslotal.
  Du säger att migration förenar, säg gärna det till de kristna i till exempel Libanon eller andra områden i mellanöstern där islam väller fram!

  Din historielöshet är avgrundsdjup och din världsbild är skrämmande. Om du nu tycker det är så trevligt med migration får du gärna för min del migrera till nån valfri del av Sverige där islam numer är stort.
  Jag kan föreslå Rinkeby eller Rosengård. Du kommer säkert uppskatta alla charmiga kulturkrockar som den kosmopolit du verkar vara.

  Mvh
  Erik

  • lenasommestad

   Erik, ditt inlägg är tyvärr ett exempel på ett konspiratoriskt tänkande som saknar faktamässig grund.
   Det första problemet är att du sätter likhetstecken mellan de motiv som bär människor från muslimska länder och religiösa motiv. Precis som i Europa är det många människor från muslimska länder som överhuvudtaget inte är aktivt religiösa. De har givetvis inte religiösa motiv för att flytta. Men inte heller de som är djupt religiösa behöver ha religiösa motiv för att flytta. De bärande skälen för migration, över alla kulturgränser, är i regel ekonomiska. Många som migrerar är också flyktingar; de lämnar sitt land därför att de inte kan bo kvar, inte för att missionera eller kolonisera.
   Ekonomen och filosofen Amartya Sen, från Indien, har skrivit synnerligen klokt om detta i boken Identity and Violence. Han påpekar hur vi alla bär på olika identiteter, Själv är jag svensk, kristen, ekonom-historiker, mamma. Detsamma gäller för muslimer. De kan vara religiösa men har ocskå professionell identitet, nationell identitet, etc.
   När du går till storms mot invandring som du tolkar som att islam ”väller fram”; då ser du de människor som kommer från muslimska länder som enbart muslimer, som om detta vore deras enda identitet. Du lyfter idéer om heligt krig och annat ur konservativa riktningar inom islam och försöker pådyvla alla människor som kommer från vissa länder dessa uppfattningar. Effekten av detta är att du ger det fåtal muslimer som står för gammaldags religiös uppfattning en fullständigt orimlig uppmärksamhet .

   Ett andra problem: Om du menar att islam är en koloniserande kraft därför att födelsetalen är höga, så rekommenderar jag dig att titta på hur födelsetalen har utvecklats i muslimska länder under senare år. De sjunker, liksom i alla länder som moderniseras.

   Till sist: Islam har varit en missionerande religion, genom historien. Visst är det så. Men detsamma gäller i högsta grad kristendomen. Även i detta fall kan kan det vara nyttigt att se parallellerna. Det kan också vara nyttigt att komma ihåg att de kolonisation som burits av kristna stater har varit långt mer omfattande och skett in i modern tid.

   Jag vidhåller att det är en viktig strategi att se likheter, inte skillnader. Då kan man bättre undvika den typ av problem och konflikter som du vill skylla på en ”koloniserande islam”

 4. Ping: Hallå där inte mer kontroll – tack! « Parkstugan

 5. För övrigt kan man gott och väl säga att i-länderna själva bär skulden för mycket av migrationen. Under hela perioden från ca 1980 har man på alla möjliga sätt – men mest tydligt genom den såkallade skuldkrisen och de efterföljande strukturanpassningsplanerna från IMF – försökt förbjuda fattiga länder att industrialisera och föda sin egen befolkning.

  De länder som hade påbörjat en industrialisering fick skarpa order att avbryta denna under hot om svartlistning om man inte löd. Teologin bakom det hela hette ”frihandel”. Nu vet givetvis varje ekonomihistoriker, inte minst du Lena, att alla idag rika i-länder kunde industrialisera genom att skydda sin egen industri från dem som redan hade en utevcklad och stark industri. Men detta förbjöds alltså för nytillkomna.

  Syftet, om ett sådant fanns, var väl att dessa länder i evighet skulle sälja mat och råvaror billigt till de rika iländerna istället för att konkurrera med dem.

  Islambältet hörde till de områden i världen som drabbades hårdast. Ett annat hårt drabbat område var Latinamerika, varifrån flyktingströmmarna gick till USA. Indien och Kina var som vi vet tillräckligt starka för att stå emot kraven, det finns alltså inte så många flyktingar därifrån.

 6. Bea

  Hur ska man få kruxet fri rörlighet och välfärdsstaten att gå ihop? är s villiga att avstå välfärdsstaten för andra nationers befolknings rätt att flytta hit? trodde sveriges stat var till för svenskar? jag vill att mina skattepengar ska tillfalla mig och mina barn i framtiden, vår gemensamma välfärd som skola, sjukvård och polis och de mest basala bidragen. avsäger mig gärna kostnad för resten, tyvärr verkar s inte göra ngt för att röra sig från bidragslinjen.. och hur ser ni på arbetslösheten och i förlängningen lönedumpningen i invandringens spår? juholts tal i almedalen hadlade ju om restriktioner i arbetskraftsinvandring men även vanlig invandring leder till lönedumpning, eller är det menat att de som kommer hit inte ska få ett arbete? sköter ni isf iaf hyfsat, 50% går ju på soc.bidrag..

  • lenasommestad

   Att få fri rörlighet och välfärdsstat att gå ihop är en utmaning. Men det är inte alls omöjligt. I välfärdsstaten hanterar vi att kapital flödar ut och in, och att varor köps och säljs. På samma sätt måste vi klara att människor flyttar, även om rörligheten som världen idag inte kan vara helt fri.
   Jag menar att det viktigaste för Sverige är att driva en politik för full sysselsättning. När välfärdsstaterna i Europa växte fram och konsoliderades var utgångspunkten full sysselsättning. Därför var också det globala ekonomiska systemet konstruerat så att kapitalets frihet var begränsad. Sedan 1980-talet har den politiken helt förändrats. Idag är kapitalets rörlighet helt fri, och i stort sett alla industriländer har satt låg inflation som ett viktigare mål än full sysselsättning, Från i snitt 2-3 procents arbetslöshet fram till 1990 har vi i dag konstant mellan sex och tio procent och ekonomer anser att vi inte kan komma under fem-sex procent om inflationsnivån på 2 procent ska hållas. Ett självklart första steg måste vara att diskutera målet för inflationen. Hur ska de människor i Sverige, var de än är födda, som har svårast att kunna få jobb ha en chans om vi konstant har över sex procents arbetslöshet? Jag tror också att vi bör plädera för begränsningar i kapitalets rörlighet. Vi ser idag att inte minst utvecklingsländer som vill utveckla bra socialförsäkringssystem inte klarar det därför att de är oroliga för att utländska investera ska välja länder med sämre välfärd och lägre lönenivåer. Om vi vill behålla vår välfärdsstat måste vi stärka nationers möjligheter att bygga välfärdssystem och minska möjligheterna att kortsiktigt exploatera arbetskraft. ILO (International Labour Organization) har föreslagit ett gemensamt golv för social trygghet (”a global socio-economic floor”). Inget företag ska kunna köpa arbetskraft utan att också ta ansvar för att arbetare en dag pensioneras eller blir sjuka och då måste ha något att leva på.
   Vad lönedumpning beträffar har vi en tydlig politik i S. Generellt gäller dock att invandring faktiskt inte dumpar lönenivån i landet, men risken finns att vissa tar vinsterna av invandring medan andra får bära kostnaderna. För att förhindra detta krävs en bra politik för sysselsättning och större ekonomisk jämlikhet, till gagn för alla.

   Till sist: En fråga som Socialdemokraterna absolut måste ta tag i gäller de ökade ekonomiska klyftorna. Den ekonomiska ojämlikheten har ökat dramatiskt sedan 1990-talet, och alliansens politik har drivit på ojämlikheten. Denna utveckling är ohållbar om vi ska klara den invandring som kommer till Europa. Vi ser i Europa hur agget mot invandrarna växer i takt med att orättvisorna fördjupas och oron för framtiden ökar.

   Min centrala poäng är att det är fel väg att rikta kritiken mot invandringen om vi känner oro inför framtidens välfärd. Jag menar att mitt uppdrag som progressiv politiker måste vara att värna humanitet och generositet, inte bara mot människor från vårt eget land utan även mot människor utanför landets gränser, även om det i realiteten alltid blir fråga om kompromisser. Vi uthärdar ju oändliga globala orättvisor, men något måste vi göra. Ibland kan generositet vad migration beträffar handla om att ta emot flyktingar; ibland om att inse att vi har ett ansvar för ett globalt problem, som en obalanserad befolkningsutveckling.

   Vi ska komma ihåg att medan kapitalägare idag har frihet att flytta sina pengar runt om i världen, blixtsnabbt och utan hänsyn till konsekvenserna, så har vi absolut inte någon fri rörlighet för människor. Att skapa någon liten möjlighet för några människor bland alla dem som behöver ett nytt land att bo i, det ser jag som ett moraliskt ansvar.

 7. sossemannen

  Att du orkar svara på folk som häver ur sig idiotiska saker, Lena. Att tycka olika är en sak. Men vissa gör ju vilken själ för det nedsättande begreppet ”gök”.
  Det här är alltså inte en kritik av dig, inte alls. Tvärtom kan jag anta att det behövs ett visst tålamod för att orka bemöta ”gökerier” på samma sätt som seriösa inlägg. Ett sådant tålamod skulle jag vilja ha

  • lenasommestad

   Ork och tid att svara finns inte alltid, men jag har en id’e om att dialog trots allt är viktig. Vi får se hur det blir framöver.

   • sossemannen

    Apropå något helt annat:
    För att underlätta för dyslektiker vore det bra med fler radbrytningar och kortare stycken. Jag själv är inte dyslektiker men har en bror som är det. En dyslexiinformatör har givit mig riktlinjen 3-5 rader per stycke. Med tanke på att så stor del av befolkningen är dyslektiker kan det var värt att tänka på.

   • lenasommestad

    Det var ett gott råd! Jag försöker tänka på det.

 8. Som jag skrivit tidigare tror jag att globaliseringen är den kanske största utmaningen för framtidens socialdemokrati. Fast att man inte så ofta lyfter fram detta är det ju den omfattande kapitalackumulation som svensk exportindustri bidragit med som till stor del har betalat utbyggnaden av valfarden. För trots alla larmrapporter och retorik om välfärdens kollaps måste vi komma ihåg att välfärden hela tiden har byggts under de senaste decennierna (även om det varit mycket ojämnt mellan olika sektorer). Inte minst i ljuset av de omfattande rättighetslagstiftningar som vi skapat (t.ex. LSS) så är det uppenbart att det vi egentligen mest har sett är en ökad *efterfrågan* på välfärd (snarast än ett minskat *utbud*). Tänk bara på vårdsektorn och vad som vi idag har möjligt att göra jämfort med för bara trettio år sedan.

  Detta är något som väldigt sällan lyfts upp i det offentliga samtalet, hade det gjort det (som i dokumentären Välfärdsmysteriet på SVT for några år sedan) så hade det nog ökat skattevilligheten högst betänkligt.

  Men åter till globaliseringen. Till skillnad från dig Lena tror jag inte att det behover finnas något inneboende motsatsförhallande mellan fri rörlighet av kapital och en stark välfärdstat. Skillnaderna mellan länderna inom OECD är redan idag så stora att det inte finns något som säger att kapitalet skulle fly Sverige om vi förde en mer solidarisk politik. Däremot måste det vara en politik som också leder till ekonomisk utveckling och det tror jag att just socialdemokratisk politik (fullt genomförd) verkligen gör, framförallt om högre utbildning blir tillgängligt till allt större grupper och då inte bara i en nominell bemärkelse. Tyvärr gar utveckligen i många lander (inte minst England) åt motsatt håll med allt högre studieavgifter etc.

  Problemet är i korthet att medan socialdemokratin var relativt bra pa att redistribuera ”mikrovagsugnar” var den betydligt mindre bra på att redistribuera den ”mjuka” sidan av upplysningsprojektet, sarskilt att få manniskor att växa och ge dem de fardigheter de behöver för att kunna vara aktiva medborgare i en demokratin. Sen må man komma ihåg att högern (med sin retorik om ”verklighetens folk”) ofta haft en än mer manniskoförminskade syn. Aven om man såklart alltid maste vara vaksam mot alltför långtgående perfektionism så har politiken i mångt och mycket svikit manniskor i Sverige, vilka, om de hade fått nya mojligheter kunnat växa och inte som idag leva i ett kroniskt misstroendeförhallande gentemot samhallet.

  Kort och gott tror jag att socialdemokratin behöver omvandla globaliseringen från att vara ett hot till att vara det som ska driva framtidens välfärd. En del i detta blir att erkänna de misslyckaden som skett på hemmaplan i integrationsfrågan och att vända den segregation som framförallt skolpengen och friskolorna har skapat. Det får aldrig falla på underklassen ensam att sköta integrationen medan medelklassen som idag isolerar sig i en värld av parmesanost och bara gläder sig åt att kunna köpa falafel klockan tre på natten.

  Jag vet att detta på intet sätt är enkelt men socialdemokratin måste ta tillbaka debatten på sin planhalva och förklara att det inte alls råder ett motsatsförhållande mellan jämlikhet och tillväxt utan att dessa tvärtom förutsätter varandra i en allt mer avancerad kunskapsekonomi (vad som just nu händer i USA är ett bra exempel på om man inte delar denna tro utan istället satsar allt för mycket på lågproduktiva arbeten inom t.ex. snabbmatssektorn). Till sist, bakom allt detta skymtar dock de ekologiska problemen och den allmänt spridda förestallningen att resten av världen aldrig kan erhålla ett materiellt gott liv. Som jag argumenterade i min artikel ”A Global Fordian Compromise” tror jag att det är just denna tro som på allvar är ett hinder när vi diskuterar globaliseringens möjligheter. För det är först när vi förmår koppla ihop en allt friare rörlighet, en solidarisk internationalistisk politik och radikal teknologisk innovation som vi med full kraft kan möta de krafter som vill rulla tillbaka klockan till något neo-merkantilistiskt allas krig mot alla.

  Dagens avslutande lästips får bli Steven Bernstein och Louis W Paulys ”Global Liberalism and Political Order – Toward a New Grand Compromise” från 2007 som på ett intressant sätt tar upp i varje fall delar av denna problematik.

 9. (Skriver pa en italiensk lanedator sa jag far ursakta forekomsten av sprakfel och en del missade diakritiska tecken)

 10. Kuno

  ”Fast att man inte så ofta lyfter fram detta är det ju den omfattande kapitalackumulation som svensk exportindustri bidragit med som till stor del har betalat utbyggnaden av valfarden”

  I Sverige har det massiva överskott som exportindustrin haft de senaste 25 åren inte nämnvärt kommit invånarna till del. De pengarna har hamnat hos ägarna och var de efter det hamnat är i vart fall INTE i offentlig sektor, inte ens i privata sektorn inom landet.

 11. Kuno: Det stammer att vinsterna varit ojamnt fordelade, daremot har det i hog grad stannat i Sverige, tank bara pa det valdigt utbredda fondagandet i Sverige (inte minst i forrm av pensionssparande) men ocksa direkt aktieagande.

 12. Utover det har vi ocksa foretag direkt agda av staten inom gruvnaringen for att inte namna den miljomassiga huvudvarken Vattenfall.

  • Kuno

   Att vinsterna skulle ha stannat i Sverige visar ju inte pensionssparandet i fonder. Var får du det ifrån? De pengarna cirkulerar vart hän i världen man tror de skall ge bäst avkastning, och det är definitivt inte detsamma som att de hamnar i Sverige.

   Dessutom kan man inte ens med bästa vilja säga att löneutvecklingen de senaste 25 åren någotsånär följt vinstutvecklingen inom exportindustrin. Vinsterna har skjutit i höjden samtidigt som löneutvecklingen stagnerat (när man räknar med inflationen). Det är på den dåliga löneutvecklingen pensioner sedan baserats.

   Det stämmer att statliga exporterande företags vinster delvis skulle ha kunnat pumpats in i den offentliga sektorn, men det ställer jag mig mycket tveksam till att så skulle ha skett, åtminstone står det inte för särdeles stor del totalt sett av hur mycket exportindustrin tjänat under denna 25-årsperiod.
   Man skall ha klart för sig att exportindustrin in i runda slängar dragit in lika mycket som Norge gjort på sin olja. Skillnaden är att Norges olja är statlig och pengarna lagda i oljefonder som tillhör folket. Detsamma gäller inte i Sverige.

   Huruvida Vattenfall tjänat mycket på export vet jag inte men att de använt sina vinster till att köpa upp kraftverk utomlands och till mycket goda avgångsvederlag till topparna, är känt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s