Moderat jämställdhet: ett misslyckat imagetrick

En av moderaternas nya marknadsföringskampanjer handlar om jämställdhet. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har lämnat fältet fritt, genom att närmast provokativt ta avstånd från jämställdhetspolitiska krav. I dagens SvD, till exempel, anser Sabuni att Sverige bör rösta nej i ministerrådet om frågan om lagstiftning för att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser kommer upp där. Partisekreterare Sofia Arkelsten däremot vill öppna för eventuell kvotering. Det ger henne en välkommen möjlighet att få Moderaterna att ta initiativ i jämställdhetsdebatten. Idag gör även statsminister Fredrik Reinfeldt utspel i jämställdhetsdebatten (DN).

Arkelsten har fått den uppmärksamhet som hon eftersträvar. Som väntat möter hon dock också en storm av protester från borgerliga debattörer, som förfäktar äganderätten och företagens frihet. De illustrerar med all önskvärd tydlighet varför moderat ideologi inte låter sig förenas med en progressiv jämställdhetspolitik. Moderaterna förfäktar individens frihet och förnekar att det finns strukturer i samhället, som begränsar individers chanser till framgång. Det är en knepig utgångspunkt om man ska bedriva en politik inom ett område, där samhällets institutioner så uppenbart sätter gränser eller öppnar dörrar. Efter moderaternas alla framgångsrika imagekampanjer kanske detta blir en första tydlig flopp.

Exempel från debatten: SvD  blogg, SvD BrännpunktMaria Ranka,   Aron Modig.

14 kommentarer

Under Uncategorized

14 svar till “Moderat jämställdhet: ett misslyckat imagetrick

 1. Ligger det över huvud taget jämställdhet i den borgerliga ideologin?.Läste nyligen en bok om slaveriet i Karibien och Amerika. År det inte samma syn som råder ännu, nämligen att vissa individer inte tillhör samhället ?Vi ska ha klart för oss, att slavägarna gladdes över att pina och slå ihjäl medmänniskor och som sagt, är det inte samma syn som råder?

 2. Hans

  I dagens svenska samhälle har vi hundratusentals kvinnor som inte får lämna hemmet utan manligt sällskap. Kvinnor som riskerar att mördas av sina släktingar om de umgås med män utanför äktenskapet. Könsapartheid som råder i skolor och simhallar. Ändå gör man allt i sin makt för att intensifiera islamiseringen. Groteskt och vedervärdigt.

  • Hans!

   Jag går gärna med på att vi förbjuder all religion, men vissa försök i den vägen som gjorts har inte slagit väl ut. Jag måste ställa en fråga till dig.Vilka är dessa ”man” som gör allt i sin makt?

  • lenasommestad

   S-kvinnor, som jag nyligen valdes till ordförande för, har som du säkert vet agerat kraftfullt för att försvara alla kvinnors rättigheter i Sverige, oavsett religion. Den främlingsfientlighet som du ger uttryck för är inget stöd för utsatta kvinnor, tvärtom. Inte heller ditt försök att sprida myten om ”Intensifierad islamisering”.

   Kvinnoförtryck förekommer i alla samhällen och utövas av människor med alla religioner. När det gäller kvinnors ställning har muslimska länder historiskt legat långt före många västländer när det gäller att tillerkänna kvinnor grundläggande rättigheter, som rätt till egendom. Vi har mycket att lära av varandra.

   • bernt blomgren

    Knappast Lena – har ”vi” något att lära av den muslimska kulturen vad gäller kvinnans ställning i samhället.
    Att alla religioner förtrycker kvinnor måste väl innebära att där religionen är en privatsak (som i de nordiska länderna t ex) att kvinnoförtrycket borde vara mindre. Eller ?
    Du menar väl inte att de liberala/socialistiska kvinnornas kamp inte lett fram till något bättre. Eller ?
    Jag blir faktiskt besviken på din kommentar.
    Och det där om att kvinnor fick rätt att inneha egendom p g a Muhammed. Det var på 600-talet det ? Ett tag sedan, och sedan har det inte hänt något i de muslimska länderna. Jo, förresten det har gått baklänges sedan 1970-talet vad gäller kvinnors möjligheter i dessa länder.
    Varför är det så farligt att säga det – alldenstund muslimska sekulära kvinnor själva påtalar detta.
    Som socialdemokrat anser jag det inte vara det minsta kontroversiellt att hävda att den sekulära nordiska kulturen ( som är ett resultat av liberala/socialistiska rörelsers kamp under 1900-talet) vara bättre i alla avseenden för människan än den muslimska.
    Tycker du verkligen inte det ?
    Om så är fallet – till vad nytta var all kamp då till för ?
    Alla kulturer är faktiskt inte lika bra – för människan som individ.
    Det är väl uppenbart om man ser sig om i världen.

   • lenasommestad

    Hej Bernt,
    vi är absolut eniga om att de liberala / socialistiska kvinnornas kamp har lett fram till något bättre, liksom feministers kamp i alla länder och kulturer för lika rättigheter.
    Men feminismens strid för lika rättigheter ska inte tas till intäkt för svepande angrepp mot alla människor med en annan religion, så som man gör om man hävdar att det i Sverige pågår en ”grotesk och vedervärdig islamisering”.
    Uppsvinget för fundamentalistisk islam är ett bakslag inte minst för kvinnosaken, men fundamentalistiska riktningar finns också inom andra religioner – inte minst inom kristendomenen. I Uppsala, där jag bor, har vi t.e.s Livets Ord, som gör allt för att vrida klockan tillbaka mot en mer traditionell och inskränkt kvinnoroll.
    När jag skriver att vi har mycket att lära av varandra är det därför att okunskap om förhållanden i andra kulturer leder till brist på respekt och till en övertro på den egna kulturens överlägsenhet.
    Jag anser självklart, liksom du, att stater ska vara sekulära. Men jag tror också att det är viktigt att se att bristande jämställdhet mellan olika befolkningsgrupper idag inte i första hand ska förklaras med de olika religiösa traditioner som vi anknyter till, utan med hur långt vi har kommit i processen mot moderna, demokratiska familjeinstitutioner. Fokus ska ligga på att angripa kvinnors brist på frihet och oberoende, oavsett kulturell bakgrund, inte på svepande påståenden om att hela religioner eller kulturer är sämre än vår egen. Den svenska modell som vi har byggt upp rymmer helt centrala element för att säkerställa kvinnors ekonomiska oberoende. Jag tror att liknande politiska regelverk kan byggas upp i många andra länder. Det, i sin tur, kräver dialog inom ramen för den moderniseringsprocess, som nu pågår i många länder i världen.

 3. Oskari

  Sommestad är helt fel ute.

  Det var precis den typen av socialliberala uttalande som Arkelstam & Co kommit med som fick mig att lämna de ‘Nya’ Moderaterna för KD redan för ett antal år sedan. Jag ser dock med oro på hur även KD verkar falla till föga för politiska trender och allt mer bli ytterligare ett ‘latteliberalt’ parti i mängden.

  Varför inte profilera sig som det sanna konservativa alternativet i Sverige? Fältet är fritt höger om Moderaterna.

 4. Och som vanligt blir det likhetstecken mellan jämställdhet och kvinnofrågor. Att pojkar könsstympas, pojkar misslyckas i skolan, tills förra året frihetsberövade vi män pga av kön, män diskrimineras i vårdnasttvister, straffas hårdare i domstolar etc etc…. Är det jämställdhet? Ändock så nämner inte Reinfeldt eller någon annan en enda mansfråga, idel kvinnofrågor även i vårt egna land…. hyckleri.

  • lenasommestad

   Feminismen har genom forskning och politiskt arbete visat att det finns skillnader ifråga om mäns och kvinnors villkor i samhället. Ur denna forskning och ur detta politiska arbete har också forskning om mäns villkor i samhället vuxit fram. När det gäller mäns och kvinnors ställning i det globala samfundet är det ganska självklart att Fredrik Reinfeldt sätter fokus på kvinnorna, som på många håll inte har ens grundläggande fri- och rättigheter och på de flesta håll i världen en ekonomiskt underordnad ställning som i grunden påverkar möjligheten att forma det egna livet. Diskriminering mot män är också ett problem, men sätt det i proportion och ta själv ett ansvar för att lyfta frågorna!

 5. Ping: Kvoteringens bevekelsegrunder och representation « Ord, egentligen.

 6. Sven-Eric Forsén

  Lena, du gör uttömmande svar på alla frågeställningar. Självklart väcker detta anstöt hos sådana som inte accepterar kvinnors rätt till en likabehandling med männen. Ytterst rör det sig alltid om våra värderingar. Och efter Nyamko Sabunis walk over i jämställdhetsfrågor, lämnar hon fältet fritt till Arkelsten, att framstå som en vän av jämställdhet. Skådespelet på högersidan blir alltmer förvånande. Och Folkpartiet gör det ena självmålet efter det andra.

  • Durendal73

   Som kulturkonservativ står Lena Sommestad ungefär så långt ifrån mig politiskt som man kan komma. Men jag håller med, all heder åt henne för att hon lämnar svar även på kommentarer som inte stryker henne medhårs.

   Hennes svart avslöjar dock grundproblemet i hennes världssyn.

   Att som Sommestad hänvisa till ”feministisk forskning” är likvärdigt med att hänvisa till ”socialistisk forskning” eller ”nationalsocialistisk forskning”. Feminism är en ideologi och kan som sådan aldrig stå för någon objektiv forskning. Den tendentiösa och ideologiskt drivna svenska genusforskningen är ingen vetenskap och dess ‘resultat’ bevisar inget annat än sina upphovskvinnors önskningar. Om 20 år kommer vi att skratta och gråta åt genusforskningen på samma sätt som vi idag skrattar/gråter åt den ‘socialistiska’ forskningen i det forna Östblocket.

   Att socialister som Sommestad, som ser världen i termer av konflikter mellan samhällsgrupper (förut var det klasser, nu, könen) förespråkar kvotering är logiskt. Att moderater, som säger sig förespråka en liberal, individ-baserad, syn på samhället skulle göra det är ologiskt. Jag kommer aldrig att kunna förstå eller sympatisera med socialistiska feminister som Sommestad, lika lite som jag kan sympatisera med marxister eller nazister. Kvotering, uppdelning i grupper och procenträknande tillhör, förhoppningsvis, en mörk del av historien.

 7. Pendulum Effect

  Under Hela 1900-talet har det handlat om mäns våld mot kvinnor.

Vi har blivit indoktrinerade att alla kvinnors problem beror på män genom feminism. Allt maskulint är dåligt.

I tv och media finns det inte ett enda program nu som inte handlar om att förlöjliga, trycka ner eller förnedra män.

Könsstympning av tjejer i Afrika ska föras krig mot medan pungsparkar och misandri i Sverige, ja det är roligt och humoristiskt, Jämlikhet?

Pojkars betyg i Svenska skolan sjunker, stöd? Äh det är bara män ändå, Nu drar vi till Afrika och lägger dina och mina skatteresurser på deras tjejer istället, det är ändå bara våra pojkar, Jämlikhet?

Män har inga preventiva rättigheter, dåliga föräldrarättigheter, sämre laga stöd, Utsätts mer för våld, Skadar sig mer, Har högre självmordsfrekvens………

Jag tror att män i Sverige är såpass nedtryckta i skorna och har såpass dåligt självförtroende och förtroende för rättssystemet i dem här frågorna att dem hellre dör än berättar. Mörkertalet för män som är utsatta för psykologiskt eller fysiskt våld är lika stort eller större än kvinnors i Sverige. Anmälningarna görs inte.

Det här är naturligvis inget som kommer belysas då statistiken som levereras till regeringen kommer från ”dem som vet” och dessa är själva ofta feminister och engagerar sig selektivt åt kvinnors utsatthet och systematiskt ignorerar mäns utsatthet.

Det hade vart bra med verklig jämlikhet utan feminism.

En jämlikhet oavsett kön, ras, ålder, börd istället för: 

på grund av kön, ras, ålder, börd.

En jämlikhet för lika möjligheter som respekterar fria val och mänskliga rättigheter istället för jämställda resultat och tvång genom feminism.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s