Skuggbudget kan ge fart åt jämställdhetspolitiken

Jämställdheten lyfts inte högst upp på dagordningen när Socialdemokraterna idag presenterar sin skuggbudget, men i den digra luntan finns mycket att glädjas åt för S-kvinnor och alla andra som vill se ett mer jämställt Sverige. Redan i inledningen lyfts det självklara; att jämställdhet är grunden för ett framgångsrikt, demokratiskt samhälle.

När män och kvinnor delar på ansvaret för jobb och familj förbättras både den ekonomiska tillväxten och människors livskvalitet. Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och lika makt att forma sina liv.

S-kvinnor får gehör för krav om barnomsorg på obekväm arbetstid. I budgeten avsätts 200 miljoner för att stimulera kommuner att bygga ut barnomsorg för barn till föräldrar med jobb på kväller, nätter och helger. Budgeten lyfter också rätten till heltid, en fråga som S-kvinnor drivit hårt. Här ger skuggbudgeten en bra avstamp för jämställdhetspolitik under åren som kommer, inte bara i riksdagen utan också lokalt och regionalt. På många håll i landet har kommuner redan sett till att ordna både rätt till heltid och bra barnomsorg på alla tider. Med vind i ryggen från nationell nivå är det dags att driva frågan i mål – över hela landet.

En tredje fråga, där årets skuggbudget möter S-kvinnors krav, är kravet på nolltolerans för barnfattigdom. S-kvinnor lyfte tidigt frågan om barnfattigdom, ett problem som knyter nära an till kvinnors många  gånger låga löner och svaga ställning på arbetsmarknaden. Av barn till ensamstående föräldrar lever en fjärdedel i ekonomiskt utsatta hushåll. ”Det är inte värdigt ett välfärdsland som dessutom odlar en självbild att vara världens mest jämställda land” konstaterade min Nalin Pekgul, S-kvinnors tidigare ordförande, som har drivit frågan med stor kraft.

Budgeten innehåller i övrigt en lång rad satsningar av stor betydelse för kvinnor i Sverige, från satsningar på kompetensutveckling av lärare, en stor kvinnlig yrkesgrupp, till satsningar på transportsystem och bostäder.

Jag gläder mig också särskilt åt att skuggbudgeten gör tydliga satsningar på hälsa, som förbättrad sjukförsäkring och satsningar på arbetsmiljö.

I budgeten förslås också en kommission för jämlikhet i hälsa. Det kan låta byråkratiskt, men det är ett mycket viktigt förslag. Ojämlikheten i hälsa växer i Sverige, vilket är ett direkt resultat av en politik som ökar de sociala och de ekonomiska klyftorna. Svenska folkhälsoforskare har begärt att Sverige liksom Storbritannien tidigare har gjort, tillsätter en parlamentarisk kommission för att kartlägga de stora skillnader i hälsa, som ojämlikheten ger upphov till (Sydsvenskan). Bra om Socialdemokraterna tillmötesgår denna begäran!

Och RUT då? Det är den budgetfråga som jag får oftast, trots att RUT är en minimal del i budgeten.

När det gäller RUT landade partiet i att presentera en reformerad RUT redan i denna skuggbudget. Jag har tidigare gjort klart hur S-kvinnor ser på denna fråga. S-kvinnor förbundsmöte har sagt nej till RUT, liksom partikongressen. Även om det förslag som nu läggs går åt rätt håll, med fokus på äldre och barnfamiljer, hade frågan vunnit på att behandlas mer grundligt, som en del i en samlad välfärdspolitik (Aktuellt, SvD, Ekot, blogg).Det är viktigt att vi som parti skapar en egen politik, med våra egna utgångspunkter. Det ska vara en bra politik för alla slags hushåll!

21 kommentarer

Under Uncategorized

21 svar till “Skuggbudget kan ge fart åt jämställdhetspolitiken

 1. Bengt Johansson

  hmm, nu ska vi se:
  • Kvinnoförbundet har sagt nej till RUT.
  • SAP:s kongress har sagt nej till RUT

  Det lämnar en minst sagt fadd smak kvar i munnen när det gäller frågan om demokratin inom SAP.

  Varför skall man vara med i ett parti där ledningen inte följer fattade beslut?

 2. Inga-Lisa Sangregorio

  Trist att alla beslut verkar fattas på så hafsiga grunder. Inte skymten av analys, bara ett finger i luften för att känna vart vinden (kanske) blåser. Än slant dom hit och än slant dom dit.

  Det var fullkomligt onödigt att ta med RUT i denna tidiga skuggbudget. Både RUT och ROT är principiellt tvivelaktiga och strider mot flera av de principer som borde gälla för ett skattesystem, t ex likformighet och att man inte godtyckligt bör gynna vissa branscher. Varför människor ska premieras för att de köper (och har råd att köpa) vissa öronmärkta tjänster, och varför andra ska stå för halva kostnaden, återstår att förklara.

  Trist att S inte ens försöker ta en principiell debatt.

  • U_M

   Instämmer i din kloka kommentar. Varför i helskotta ska man gå med på det? Det är knappast en majoritet av väljarna som vill ha RUT, men det är en klar majoritet av landets ledarskribenter som tycker så.

   De tycker också att vad än S gör är det fel. Det är inte S politik de angriper i första hand, den är bara medlet för kritiken, målet är en kritik av de individer som verkar i S för att på så sätt förstöra deras trovärdighet i väljarnas ögon. Utan egna medier kommer S att få det svårt. Att anpassa sig till det politiska konsensus som råder i Sverige idag har ingen framtid. Den ideologin är redan död. Marknadsfundamentalismen är en grotesk fars som riskerar att störta Europa i någon sorts katastrof ännu en gång.

   Att media och dess ledarsidor fyllts av zombieåsikter kommer inte att ändra detta faktum.

   En möjlighet är att ställa upp ett verkligt alternativ till det som finns idag, är att vara politiskt konsekvent och göra demokratin och den demokratiska processen människor emellan till en huvudsak. Möjligheten finns redan här och nu. Det är mest en fråga om att föreställa sig en sådan framtid.

  • Chris B

   Håller helt och hållet med om att främst RUT men även ROT är otyg. Låt folk betala vad det kostar. Vill man ha städhjälp får man omdisponera sina kostnader. I många delar av Sverige har vi sjukt höga bostadspriser. Varför? För att folk vill betala. Varför vill de betala? För att de har råd. Sen har de inte råd med att betala skatt för städhjälp. Märkligt.

   Samtidigt tror jag att upplägget i budgeten var smart. S visar med denna budget vägen. Man visar att man inte gillar RUT. Man får även in lite pengar till reformer. Men samtidigt ger man inte moderaterna ett slagträ som de kan skrämma den stora massan medelklass med. Det är bra. Moderaterna kan inte spela ut egoistkortet annat än i de fall folk tjänar mer än 1000000 kr om året. I de fallen kommer ett sådant försök att upplevas som lika patetiskt som det är. Jag välkomnar ett försök.

   Man måste göra en avvägning av vad folk är mottagliga för och vilka reformer som bara ger motståndaren bränsle. Sen får man försöka gå sin egen vision till mötes på bästa sätt utifrån de förutsättningarna. Jag upplever det som om Juholt förstått det och det ger mig hopp.

  • lenasommestad

   Jag håller verkligen med Inga-Lisa. RUT och ROT strider mot bra principer för skattesystem men också mot bra principer för välfärdssystem. Det är viktigt att vända och vrida på förslag, så att man blir medveten om fördelar, nackdelar, alternativ.
   Vad RUT beträffar fullföljer vi en trist vana att ständigt förhålla oss till borgarnas förslag, istället för att utveckla egna.

  • Ska det till nå’n rättvisa mellan branscherna, kan väl skattebetalarna vara med och subventionera en extra lärare hemma så barnen äntligen kan hänga med den vanliga skolan (som halkat efter), ett LÄR-avdrag, typ den gamla hederliga guvernanten, och varför inte ett leasat MEK-avdrag, så bilen, snöskotern och el-cykeln och allt som rör sig därhemma, datorer, ismaskiner etc är i perfekt topptrim.. och varför inte också ett HÅR-avdrag, så alla (som har råd) får chansen att se ut som tv-stjärnor från tårna till peruken..
   Toppen på det hela skulle vara ett LÄK-avdrag, som jämt kollar blodtrycket fast man är välmående, men man vet ju aldrig och det måste kollas ofta.. fast ett sådant avdrag finns ju redan, det har ju t o m fackföreningar lyckats fixa, gräddfilen till specialistsjukvården.
   Vårdcentralerna får nöja sig med packet, de lottlösa och marginaliserade, kort sagt vanligt folk! En i dessa tider växande skara.

   Vad säger egentligen konkurrenslagarna (om det nu finns några sådana)..?

   Jag tycker att partiet borde fundera ett tag på vad ROT och RUT egentligen handlar om och vilka de gagnar mest och om t ex alla privata ombyggnader verkligen behövs. Ett HYR-avdrag som banar väg för nybyggda bostäder (med hyresrätt) skulle möjligen göra mer samhällsnytta och komma många fler skattebetalare till godo.

   • Kjell Arvedson

    Du glömde nämna TUT-avdrag för privatchauffören 🙂

   • Till Kjell Arvedson: TUT-avdraget glömde jag i stundens hetta.. hahaa..
    Men, men.. det handlar om principen, och som den är utformad gagnar den inte dem som som behöver mest stöd.

   • Kjell Arvedson

    Om jag förstod Tommy Waidelich rätt i Ekots lördagsintervju, så skulle ett socialdemokratiskt TUT-avdrag utformas så att även alla låginkomsttagare med privatchaufför får full glädje av avdraget.
    Naturligtvis kan en ny socialdemokratisk regering inte omedelbart och fullständigt rätta till alla borgarregeringens dumheter. När det gäller t ex RUT-avdraget är det väl rimligt att man ger en avvecklings- och omställningstid till de företag som växt fram som ett direkt resultat av deformen. Men Waidelichs svar var … hmmm… svävande. Man kunde nästan tro att han själv gillar att göra avdraget.
    Ditt förslag till LÄR-avdrag finns f ö redan, eftersom RUT-avdraget gäller också för avlönad läxhjälp till barnen.

 3. Bosse Bergkvist

  Lena!
  Det är inte väldigt ofta jag delar åsikt med Inga-Lisa, men idag är det HON som har alldeles helt och hållet rätt!
  Analysen av ROT och RUT borde verkligen ha kommit före utspelen i ‘skuggbudgeten’, och platt ‘NEJ’ det självklara resultatet!
  För mig är den enda ärbara effekten av RUT/ROT att den svarta marknaden möjligen blir mindre, och det är verkligen inte nog ens för en (s)-modifierad utformning.
  Och som sagt: partikongress och (s)-kvinnor har sagt NEJ!
  Det vi ser nu är skamligt manövrerande, rent kappvänderi! Usch!
  Och detta ska vara mitt parti¿

 4. Skuggbugeten är resultatet av något som kallas för politisk pragmatism. Radikala förslag får dock gärna föras fram på 1 maj av dem som går med. Under förutsättning att de som bär plakaten går allra sist i tåget.

 5. Ping: Fara å färde « Görans tankar och bagateller

 6. Enligt Dagens Eko visar Försäkringskassans siffror om de fria föräldradagarna (upp till barnens åtta-årsålder), att det fortfarande är svårt att få pappor att stanna hemma med barnen.
  Men inte bara det; papporna med de höga inkomsterna tar ut flest ersättningsdagar, medan det är mammorna med de låga inkomsterna som tar ut flest ersättningsdagar.
  För det får de i snitt 252 kr per dag, medan papporna får 568 kr.

  Tänkvärt i jämlikhetsdiskussionen..(!), som likt så mkt annat i samhället bottnar i en över allt rådande ekonomisk orättvisa. M a o, det måste bli lönsamt att stanna hemma med barnen.. åtminstone för papporna. De har ju generellt så mycket högre lön ute i förvärvslivet som de annars missar.

  För barnen då? Kvittar det kanske lika.. mamma är ju ändå alltid bäst. Inte så konstigt när hon är hemma mest. Men vad vet de små liven, pappa kan ju vara kul även på vardagarna..?

 7. Mikael

  RUT-diskussionen börjar kännas gammmal. Men skönt att S rör sig i rätt riktning, dvs ha kvar lite RUT och ROT till skillnad från tidigare då man ville ta bort det. Ska vi gissa att i nästa års budget kommer det vara kvar med dagens utformning 🙂

  Angående den bristfälliga barnomsorgen och att det inte finns dagis/nattis på tider då föräldrarna jobbar, håller helt med om att det är förkastligt. Men det beror ju på maxtaxan, ett valfläskförslag från S när de höll på att förlora valet 2002. Höj beloppet som föräldrar får betala så kommer fler dagis poppa upp som svampar, dessutom kommer folk starta privata nattis mm. Bara de kan tjäna pengar på det.

 8. Ping: Alliansens Bidragssamhälle « Ett hjärta RÖTT

 9. Mikael – håller med om att diskussionen om RUT-avdraget känns lite avslagen. Avdraget är egentligen ganska onödigt. Det är ju klart smartare att, som i Juholts fall, låta någon annan betala hela hyran. Även sambons del. Då behövs inga RUT-avdrag. Tänkte inte på det 🙂

 10. Sven-Eric Forsén

  Idet stora hela får vi vara nöjda med skuggbudgeten. Håkan Juholt och Tommy Waidelich har fått en nödvändig påminnelse om hur ett budgetarbete går till. I själ och hjärta har jag mitt hjärta till vänster. Men i praktisk politik tvingas man ta hänsyn till vissa fakta. Ett sådant är SAP:s svaga ställning i storstadsregionen. Något som kräver vissa nödvändiga om än oönskade reträtter från det gyllene huvudspåret. Härtill är jag nödd och tvungen får Waidelich utbrista. Men i stort sett får tyvärr en skuggbudget sällan något inflytande över regeringens politik. Den får mer ses som en markering.

  • U_M

   Det är ju delvis därför det är så förbålt tråkigt att den ser ut som den gör.

  • lasse

   Skuggbudgeten är inget som ska tas i riksdagen från en minoritetsposition, av det skälet finns det ingen anledning att kompromissa med vad man vill. Så man ”kompromissar” för att inte misshaga eventuellt potentiella väljare. Men då är väl detta den faktiska politiken, vad socialdemokratin faktiskt vilja. Att man för att få igen beslut i riksdagen är tvungen att kompromissa förstår nog de flesta, men att man måste kompromissa med vad men verkligen vill och menar sig stå för av skälet att det eventuellt skulle misshaga presumtiva väljare är en helt annan sak.

 11. U_M

  Varför inte låta kommuner och landsting anställa personal till vården, skolan och omsorgen på RUT och ROT-regler?

  • Kjell Arvedson

   Varför inte använda pengarna till att låta kommuner och landsting använda de pengar avdraget kostar staten, till att anställa personal i vården, skolan och omsorgen? Med avtalsenlig lön (helst högre, den avtalsenliga är för låg) och anställningstrygghet. Det finns ingen anledning att ta omvägen via ett avdrag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s