”Corporate responsibility?”

Under många år har svenskt näringsliv bedrivit en intensiv lobbying i syfte att öppna upp den offentliga sektorns verksamhet för vinstdrivande bolag. Det har skett inte bara med miljoner och åter miljoner i ekonomiska resurser, utan också med en sådan retorisk skicklighet att till och med i grunden progressiva politiker till sist har gett sitt stöd till en privatisering som enligt löftena skulle ge kvalitet, effektivitet och valfrihet.

När nu stora missförhållanden avslöjas, och en kritisk debatt äntligen tar fart, noterar jag att näringslivet återigen visar en retorisk skicklighet som är närmast skamlös.

Inför det faktum att konkurrensutsättning och privatisering visar sig leda till stora risker och problem, så hävdar man helt frankt att ansvaret för den dåliga kvaliteten ligger på politikerna .

”Kommun och landsting måste få hjälp och verktyg att kontrollera kvalitén på de tjänster som handlas upp. Det är en helt annan roll att gå från utförare till beställare. Det måste finnas bättre möjligheter att följa upp att de tjänster som beställts håller måttet” säger till exempel Marie Reinius på Svenska Riskkapitalföreningen (SvD).

Frågan är varför inte företagen själva kan ta ansvar för sitt eget kvalitetsarbete? Av vilket skäl ska politiker överhuvudtaget anlita privata företag, om detta kräver en långt mer omfattande och kostsam tillsyn än om verksamheten bedrivs i egen regi?

Det finns också skäl att ställa frågan hur det kommer sig att näringslivet har så stora förväntningar på kommunernas förmåga att upphandla och bedriva kontroll, när kommuner enligt näringslivets egen lobbying inte förmår göra något som är betydligt mindre krävande: att organisera och kontrollera sin egen verksamhet.

Det finns ett begrepp som svenska vårdföretag och riskkapitalbolag borde reflektera över: corporate social responsibility. Om näringslivet vill få en chans att verka inom områden som tidigare har organiserats av medborgarna själva, med non-profit som utgångspunkt och allmänintresset i fokus, så kräver det att näringslivet självt tar ett ansvar. Det duger inte att några privata företag drivs med god kvalitet. Alla aktörer måste gå att lita på.

Min egen slutsats är sedan länge att privata vinstintressen ska hållas utanför den gemensamma välfärden. När nu de privata företagen kräver att medborgarna – utöver att uthärda skandaler och ekonomiska förluster – ska upprätta en kostnadskrävande tillsyns- och kontrollverksamhet, därför att företagen själva inte kan svara för sitt eget kvalitetsarbete, då borde gränsen vara nådd för fler.

Skrivet: Bl.a. DN. Min egen syn på privatiseringarna har jag redogjort för i många inlägg, senast i Driftsform spelar roll och regelverk kan ändras.

44 kommentarer

Under Uncategorized

44 svar till “”Corporate responsibility?”

 1. Jag minns att för tio år sedan pratade en föreläsare om ”vårdpluralism” och gjorde antagandet att det skulle behövas en stor och kostsam kontrollapparat för att se till att alla dessa nytillkomna så kallade aktörer av olika slag skulle sköta sig. Tanken att det kunde gå åt helsike är alltså inte ny, det gällde bara att tänka efter i förväg. Det är ju en intressant paradox att ökad ”frihet” måste åtföljas av större kontroll för att (möjligen) fungera.

  Det finns ingen anledning att acceptera några bilskojarargument från näringslivet. Däremot kanske det finns anledning att öppna falluckan under politiker som sväljer och till och med stödjer bilskojarnas argument.

 2. Kerstin Eldh

  Maria Larsson ger Socialstyrelsen i uppdrag att jämföra skillnader mellan privat och offentlig omsorg. Är det någon som tror att utredningen är tänkt att visa hur den offentliga omsorgen har förändrats av konkurrensen med den privata? Vi som jobbat inom offentlig sektor när den skulle förberedas för upphandling eller utförsäljning vet att verksamheten försämrades. Vi fick höra hur mycket effektivare privat företagsamhet var och våra synpunkter på verksamheten förlöjligades eller ignorerades.
  Det enda rimliga när det gäller gemensam välfärd som vi alla betalar till, är att den styrs av de som jobbar med den, de som använder den och folkvalda politiker i en gemensam styrelse med nära anknytning till verksamheten.

 3. Tyvärr är det inte bara näringslivet som ägnar sig åt retoriska konster.
  Även de ledande borgerliga tidningarnas ledarskribenter gör det:
  ”När alla mitt uppe i en av de största vårdskandalerna i landets historia starkt ifrågasätter hur lyckat det egentligen är att låta vinstdrivande företag som Carema Care bedriva ”vård” med våra skattepengar – ja då rycker Sydsvenska Dagbladet ut och vill påminna oss om ”de fördelar som privata välfärdsalternativ innebär i form av ökad valfrihet, mångfald och utvecklande konkurrens”. Man tar sig för pannan!”
  http://larspsyll.wordpress.com/2011/11/15/sydsvenska-dagladet-som-alltid-i-otakt-med-tiden/

 4. Kerstin: Just det. Det tjänar inget till att jämföra privata verksamheter med offentliga som drivs under New Public Management. Däremot borde kanske politikerna ta in något av den vidlyftiga akademiska litteratur som har uppstått när man har värderat NPM som helhet. Fast det ska man väl inte hoppas på att dom gör, då skulle de ju tvingas dissa sig själva.

 5. Ping: Fler måste våga prata « Parkstugan

 6. Socialdemokratin måste vara tydliga när det gäller privatiseringen av offentlig verksamhet. Det började redan på 80-talet och drevs på av Partiet under tryck från privatiseringsivrare. Tanken var att verksamheten skulle drivas mer rationellt och kostnadseffektivt om den sattes på marknaden. Man införde även beställar-utföraremodellen. Min högst personliga uppfattning är att vissa ”välfärdstjänster” är sällsynt dåligt lämpade att läggas på marknaden. Dit hör till exempel skolan och olika typer av vård, kanske särskilt äldrevård. När ett privat företag producerar en vara, en bil till exempel, är kvalitetskontrollen rigorös. Ingen bil får lämna bandet utan att den är grundligt kontrollerad. Trots detta händer det att bilföretag tvingas återkalla hundratusentals bilar. När vi ska köpa en bil har vi möjlighet att titta på den, provköra den och jämföra den med konkurrenterna. Vem har möjlighet att provköra ett äldreboende? Vem på äldreboendet utför kontinuerlig kontroll av ”produkten”. Ingen vad jag vet. Problemet här är att Partiet bejakar privat offentlig verksamhet. Det gör man för att opinionen vill ha ”valfrihet”. Jag tror till och med att Sommestad vill ha kvar det fria skolvalet som ligger till grund för den ökande segregeringen på skolans område. Att göra denna fråga till en fråga om riskkapitalbolagens engagemang i frågan tror jag leder vilse. Den privata sektorn vill lägga beslag på den offentliga sektorns budget. Det gör man redan på allt fler områden. För några år sedan handlade det om 600 miljarder kronor som man vill lägga vantarna på. Valfrihetsbegreppet har hittills varit det starkaste argumentet. Och jag kan inte se att Partiet ännu har lyckats avsvärja sig detta argument. Så länge som Partiet vill inta rollen som ”snällare” borgare än borgarna själva, så kommer man att gå bet. Det går inte att vara för privatisering och mot privatiseringens effekter. Samtidigt.

  • lenasommestad

   Tack för ditt inlägg. Jag tror som du att det leder vilse att debattera riskkapitalbolagen. Deras insteg är bara en konsekvens av att skolor och vård har öppnats för aktiebolag. Om vi ska ha några andra aktörer än de offentliga är det enda möjliga non-profit.
   När det gäller det fria skolvalet vill jag absolut inte ha kvar det i dess nuvarande form. Faktum är att jag debatterade den fråga med Lotta Edholm i TV:s Agenda i våras. Skolvalsmarknaden är en orsak till ökade kvalitetsskillnader mellan skolor, och den mekanismen verkar också om alla skolor är offentliga.
   Fokus borde ligga på hur vi utvecklar en bra allmän skola.

   • Eva Borg

    Ökar inte segregationen för de som bor i segregerade områden om de inte kan välja skola? Var det inte lyft för många att kunna välja skola utanför sitt eget område?

   • lenasommestad

    Forskning på området som jag har tagit del av visar det motsatta. De som är resursstarka kan välja. Det betyder att barn till mer resursstarka föräldrar flyttar bort och skapar större segregation i det område som de lämnar än tidigare. Självklart kan det vara positivt för enskilda elever att byta till en skola som man tycker är bättre. Men det samlade resultatet blir att olikheterna mellan skolor ökar och att det samlade skolresultatet för samtliga elever i Sverige sjunker. Detta visar att vi inte kan lösa samhällsproblem genom att ge de mest resursstarka chans att välja. Vi måste skapa en skola som erbjuder alla barn bra skolor och bra skolmiljöer.
    Många hävdar att boendesegregationen i Sverige är det avgörande problemet som skapar skolsegregation. Så är det inte. De flesta skolor har ett ganska blandat upptagningsområde, även om boendesegregationen har förstärkts under senare år.

 7. Ping: Allt är inte bra! « Parkstugan

 8. Eva Borg

  Är det kanske därför som LO:s kvinnokamp och S-kvinnors kamp för lika löner! Inte haft någon framgång och på samma gång blev det den gemensamma välfärdens fall! Näringslivets gamla avtal så långt tillbaka som saltsjöbadsavtalet bröts. Därmed står socialdemokratin utan samarbetspartner, Alliansen samarbetar med sig själva om egen vinning! Fy attan vad tydligt det blir att jämställdheten är viktig! Vad måste vi göra!

 9. Mikael

  Som vanligt skyller Lena på andra. Det är medias fel att partiledaren framstår som inkompetent. Det är näringslivets ondskefulla retorik som är felet. Vi ska väl inte behöva kontrollera oss själva i vården, det ska företagen göra. För att citera en politiker som har en helt annan inställning; Politik är att ta ansvar.

  Sen tycker jag också det är viktig att få fram att Lenas åsikter inte är socialdemokraternas. Vill man att Lenas ideér ska råda så ska man i dagsläget rösta på vänsterpartiet. Var socialdemokraterna står är det ingen som vet, Juholt är tyst som i graven han håller på att gräva åt sig själv och sitt parti.

  Till sist så menar jag att en kontrollapparat behövs oavsett om vården utförs av privata eller kommunala verksaheter.

  • David

   Suck Mikael. Du har ju inte förstått någonting. Du är i helt i otakt med samtiden och framtiden. Det är inte bara vänsterpartiet som är kritiska, en klar majoritet av svenskarna tycker privatiseringsivern av svensk välfärd gått till på fel sätt. Sommestad sätter ord på det de flesta av oss känner. Vakna upp!

  • Kuno

   Man skall förstås förlägga skulden där den hör hemma. Innebär det t.ex. hos media och företag så skall man givetvis inte avhålla sig från att förlägga den dit. Något allmänt ”skylla på andra” innebär det inte, utan är enbart en nidbild som Mikael målar upp i brist på andra argument.

   Sedan har ju Mikael fullständigt fel i att ”Lenas åsikter inte är socialdemokraternas”. S är ett stort parti och i det rymmer de åsikter som Lena för fram. De stöds också av mängder av medlemmarna.

 10. Kerstin Martinson

  Mikael, nu är du oförskämd. ”Som vanligt skyller Lena på andra”, säger du
  och så ”Det är mediernas fel att partiledaren framstår som inkompetent”, skulle hon ha menat. Som jag kan se så säger hon inget alls beträffande det sista. Men på den punkten måste man i dag inse att vad som sker i medierna
  är att partiledaren recenseras och resenceras och recenseras. Utan att man får höra honom själv. Det är synnerligen märkligt! Vad skulle ni säga om en fotbollsmatch som refererades och refererades utan att matchen hade spelats? Medierna bedriver ett maestro-hyckleri beträffande socialdemokraternas partiledare sedan länge. Förra lördagen intervjuades

  han i P1:s lördagsintervju. Där sa han – upprepade gånger – att vinstintressen inte hade i välfärdssektorn att göra. Det stämmer alldeles
  utmärkt med Lenas åsikter ovan.
  Dessutom, Mikael, ska du inte rösta förrän om 3½ år. Då först är du väljare.
  Intill dess är du medborgare. Det gäller också alla andra. Men om man ska tro t ex Maria Croft m fl uppe i DN-skrapan, så skådar man där ut över ett
  Stockholm där ”väljare” hela tiden är på väg till valurnorna i vallokalerna runt om i huvudstaden. Också när det gäller deltagande i Libyen och andra frågor som vi överlåtit åt våra parlamentariker. Tagga ner lite! om jag får be.

  han i P1:s lördagsintervju. Där sa han att vinstintressen inte hade i välfärdssektorn att göra

  • Mikael

   Kerstin håller alltså med om att det är medias fel. Typiskt socialdemokrater att underskatta ”folket”. Du tror alltså att alla kritiklöst ”går på” det som tidningarna skriver. Det säger lite om din människosyn och synen på socialdemokrater som högre stående. Och jag tycker verkligen att det är att gå över gränsen att tala om att individer hycklar när de i media bara beskriver hur de själva uppfattar Juholts uttalanden och göranden. Sen vet jag inte om du nånsin sett en sportsändning. Det enda de gör där är ju att tycka olika saker om prestationer och personer utan att de är närvarande.

   I Juholts intervju sa han som du säger att ”vinstintressen inte hör hemma inom välfärdssektorn” men han kunde inte redogöra för vad det innebär i praktiken. Ska tex aktiebolag få verka inom välfärdsektorn eller inte?

   Till sist så kan jag bara utgå ifrån mig själv och hur jag bildar mig en uppfattning om vad jag ska rösta på. Jag väger in allt de olika partierna sagt under en tid och sedan bedömer jag deras trovärdighet i det sista de sagt innan valet utifrån det. Att bygga förtoende tar tid, och måste förtjänas.

   Här kommer en instruktionsbok: Under en tid måste man ”säga vad man gör och göra vad man säger”. Man måste även visa att man hade en genomtänkt idé och att man är en ledare genom att hålla fast vid idén trots kritik. Man måste visa att man är en ledare och ta ansvar genom att inte skylla på andra, framförallt inte sina egna medarbetare. Än så länge finns det tid, men den rinner snabbt ut. Tick tack.

   • Kuno

    ”Du tror alltså att alla kritiklöst ”går på” det som tidningarna skriver.”

    Som Maria-Pia Boëthius så väl skriver i ETC:

    ”Folk är inte dumma, vilket M-typer alltid påstår att man antyder när man hävdar att människor låtit sig hänföras av pr-kampanjer. Folk är vilseförda. Var alla sovjetmedborgare idioter? Var alla tyskar som anslöt sig till nazismen dumma i huvudet? Naturligtvis inte. I ett land där den ekonomiska, politiska och mediala makten nu ägs av högern är det lätt att bli bortkollrad och duperad.”

 11. Elisabet

  Bästa Mikael, Dina första två rader är helt irrelevanta för detta inlägg. Försök inte trivialisera denna blogg till en blandning av motslagord och brist på respekt. Lena Sommestad tillhör en av de bloggare som ofta tar sig tid att kommunicera med sina interpellanter. Att du har andra åsikter kan du visa genom att argumentera för din sak.

 12. Vad man vill ha är en sak. Hur man ska komma dit är en annan. Att börja kompromissa innan man ens har klargjort vilka mål man har är säkraste sättet att lida nederlag, konstaterade managementgurun Peter Drucker redan på 60-talet.

  För övrigt råder det en gränslös sammanblandning av begrepp i den här debatten. Vad Lena konstaterar är att välfärdstjänster inte kan vara vinststyrda, dvs värderas efter hur mycket pengar som kommer in. Det har över huvud taget inget med valfrihet att göra. Frågan är om det ens har med privata/icke-offentliga utförare att göra. Amerikanska universitet är privata, icke vinstdrivande och håller mycket hög kvalitet. Privata icke vinstdrivande skolor förekommer både i Danmark och Norge. Röda Korset driver sjukhus i hela världen, med framgång föreställer jag mig. Men de har inte heller vinst som kriterium på lyckad verksamhet.

  Sammanblandningen av begrepp tjänar bara profitörerna, dom som tjänar mer ju värre de sköter sig (Carema till exempel).

 13. Lars-Erik Händelin

  Att företrädare både från borgerlig och socialdemokratisk sida som varit ansvariga för avregleringen och de allt större inslagen av privata vinstdrivande aktörer i offentlig sektors verksamhet försvarar sig är inte konstigt. Att de låter i stort sett lika är däremot förvånande.

  De verkar ha haft samma närmast aningslösa attityd till hur verksamheter som finansieras av gemensamma medel med hundratals miljarder årligen och är en närmast riskfri verksamhet för riskkapital, samt som öppnats upp med en inom OECD ovanligt nyliberal agenda och närmast obefintlig etableringskontroll och uppföljning, till hur dessa verksamheter skulle ses av aktörer med enbart snabba vinster som mål.

  Idag sitter vi med facit när bl a vårdskandalerna är i öppen dager. Samtidigt haglar argumenten för varför vi måste fortsätta på den inslagna vägen. Socialdemokrati, åtminstone den stora högerfalangen, borgerlighet och vinstdrivande aktörer verkar i stort sett använda samma floskelgenerator och samma uttjänta argument idag som då.

  Skandalerna verkar i det ljuset enbart vara dåliga exempel i en i övrigt rätt bra fungerande verksamhet och marknad som kanske skulle behöva utredas något.

  Den stora våg av systemkritik som sköljer över västvärlden, kritik av en dåligt fungerande marknad i större betydelse, där naturligtvis den del av offentlig verksamhet som nu är utsatt för ”valfrihet” och i högsta grad för en hänsynslös marknad, är del av, där hörs inte mycket instämmande kritik från ledande socialdemokratiskt håll. När så sker i andemeningen att socialdemokratin är en bättre förvaltare och ett bättre mer socialt ansvarstagande borgerligt parti än den genuina borgerligheten. Socialdemokratin som en borgerlighet light.

  Vill socialdemokratin vara en progressiv kraft borde frågan om vinstdrivande företag inom offentligt finansierad välfärd vara lätt att ta ställning till. Ett självklart nej.

  Alternativet är att indirekt vara för den ekonomiska och sociala segregering som bara tilltar.

  Den frågan behöver inga utredningar.

 14. Ping: När marknadsvärdet går före människovärdet « Ett hjärta RÖTT

 15. David

  Lena,
  Det inger hopp att det inom S finns intellektuella som du, Kajsa Borgnäs, Mikael Damberg, Leif Pagrotsky, Marika Lindgren-Åsbrink mm som lutar er mer åt vetenskap och kunskap än ideologi och dogmer.

  Jag undrar därför hur du ser på följande tre problem med valfriheten inom välfärden, som ledande progressiva ännu inte lyckats beröra:

  (1) enligt forskare som t ex Barry Schwartz kan ökad valfrihet göra oss mindre lyckliga. Hur kan progressiva få med detta perspektiv i valfrihetsdebatten? Detta eftersom ny forskning inom detta område säger att människor antingen är maximizers – får ångest inför beslut, tar lång tid på sig att samla info om alla alternativ och mår dåligt över att tänka om gräset är grönare i de fall då alternativen är snarlika – eller satisficers – kör på ett kriterium, uppfylls detta blir vi lyckliga. Eftersom antal val vi måste göra har ökat rejält senare år förklarar också detta varför t ex depression ökar i västvärlden för maximizers. Satisificers påverkas troligtvis inte.
  För mer om ämnet se t ex senaste Fokus
  http://www.fokus.se/2011/11/vilket-paron-valjer-du/

  (2) För i stort sett alla tjänster inom välfärden kommer producenten ha ett informationsövertag över oss konsumenter, det råder en informationsassymetri enligt forskningen se t ex SNS rapporten, varför vi inte kommer att bedöma läkaren för den vård vi får (vi kommer inte ha kunskapen om att just vår läkare är bättre än andra läkare på knäoperationer) utan snarare t ex det bemötande vi får (jättefräscha lokaler!) vilket inte har en tydlig koppling till målet med välfärden eller t ex vården som ju var att få mitt knä bra igen. Finns det några progressiva förslag för att komma tillrätta med detta? Det finns här en stor risk med lösningen som många inom M och S förespråkar ”låt konsumenten sätta kvalitetsbetyg så vi sen kan jämföra och välja bort” eftersom betygen kommer avspegla t ex glädjen hos de elever som går i skolor som har coola lokaler och där man får en dator medan skolor som är trista men ger en grymt bra utbildning för framtiden får sämre betyg (det förstår man ju såklart inte när man är 18 år och ska sätta betyget).

  (3) För delar av välfärden är det problematiskt att byta leverantör om man inte är nöjd vilket ju är ett av kraven för att en marknadsekonomi ska fungera bra, t ex byter äldre extremt sällan äldrevård och att byta skola eller dagis motsätter sig många av flera naturliga orsaker. Se t ex SNS rapporten, Jonas Vlachos mfl. Är marknadstänket verkligen så dåligt för välfärden som det nu i dagarna verkar eller går det att korrigera dessa systemfel på ett progressivt sätt?

  Det vore också intressant att se vad läsare av bloggen tycker!

  • (1) Det är inte svårt att hålla med om att alla dessa påtvingade val på områden där man inte alls är kompetent att välja är stressande och deprimerande. Men om valet skall göras av samhället istället, då måste man som medborgare kunna lita på att det som väljs är bästa alternativet, eller som minimikrav åtminstone ett fullgott alternativ. I dag går det inte att ha det förtroendet, all erfarenhet talar emot att myndigheterna klarar det ansvaret. I förlängningen bottnar problematiken därmed i den större frågan om hur förtroendet för myndigheterna kan återupprättas.
   – Kanske är ett återinfört tjänstemannaansvar en början?

   (2) Detta problem finns i hög grad även inom självklart privata sektorer som t ex hantverkare. Hur skall man, om man inte själv är en kunnig elektriker eller rörmokare, kunna välja rätt hantverkare och avgöra om de har gjort ett bra och prisvärt jobb eller inte?
   – Är certifiering (hos någon instans vars oberoende måste garanteras) en väg att gå? Risken är att det blir för otympligt.

   (3) På vissa områden är det uppenbart direkt olämpligt med konkurrensmetoden och ”rösta med fötterna”. Skolan är ett bra exempel. Alla skolor måste vara av fullgod standard. Annars förlorar man ett år eller halvår varje gång man hamnar i en dålig skola och blir nödd att byta, och det är oacceptabelt.

   För övrigt: Just Kajsa Borgnäs är det kanske inte läge att framhålla i dessa tider

   • David

    Tack för ditt svar Börjesson.

    (1) Det är bra att det finns val, det jag tror har gått till överdrift är att man för länge sedan frångått de rimliga antal val som bör finnas inom flera områden. Bara för att t ex äldreomsorg bedrivs i medborgarägd (bättre ord än offentlig) form behöver det inte betyda att det även där kan finnas alternativa verksamheter som passar olika behov. Återinfört tjänstemannansvar kan vara en intressant lösning. Det är också lättare att styra personaltätheten i medborgarägd verksamhet än i privat verksamhet och just personaltätheten är det kostnadsområde som har starkast koppling till kvalitet enligt forskningen.

    Jag tror att den progressive som vågar ifrågasätta diverse borgerliga politiker och debattörer som alltid står i TV eller i tidningarna och säger att valfriheten är det bästa som hänt människan och att valfrihetsinflation (ännu ett bra ord) ska förekomma på samtliga områden, med en följdfråga typ: ”vilken forskning grundar du dig på när du säger att alla människor vill välja mellan ett gigantiskt antal valalternativ?”.

    (2) Jämförelsen med hantverkare är bra men det är sämre för människan om vi börjar bedöma vård enligt subjektiva känslor som t ex ”läkaren kändes jätteprofessionell och de hade en jättesnygg hemsida så den får högt betyg” istället för om vården gör oss frisk eller ej. En sådan felbedömning av en hantverkartjänst har inte lika negativa konsekvenser.

    (3) håller med.

    Det var olyckligt att jag hyllade Borgnäs och sen har hon problem med rättvisan någon dag senare då det verkar som att hon stulit några böcker. Den som har läst det hon skrivit skulle hålla med mig i att hon är en vass och nytänkande skribent. Det finns en hel del skarpa politiker som har begått brott, t ex några av de som ligger bakom Moderaternas nya strategier Anders Borg (betalade barnflicka svart) och Sven-Otto Littorin (förfalskat examensbevis, sexköp) mm. Vissa väljer att sluta, andra fortsätter då mindre brott glöms bort efter en tid.

 16. David, du har rätt. Uppföljning och spridning av vetenskapliga rön av den här sorten borde ingå i jobbet för en politisk rörelse som tänker sig en framtid. Det är något skumt med socialdemokratiska företrädare som år efter år traskar fram den nyliberala stigen utan att kunna ta till sig att det finns andra uppfattningar. Läser de inte tidningar och böcker längre, är det något skamligt med att åberopa vetenskaplig undersökning X för att motivera att man vill göra åtgärd Y? Det verkar skumt med politiker som synes vara helt oförmögna att använda de verktyg som nästan trycks i deras händer, helt oförmögna att använda argument som skulle kunna sopa Alliansen av scenen på nolltid! Man kan undra vad de där människorna har för verklighetsuppfattning egentligen!

 17. Varför gnälla på privat?

  Ni politiker är duktiga att slösa skattemedel på annat när andra mer viktigare prioriteringar tar stryk!

 18. 1. Skåne Sjukhus ska spara 450 miljoner

  2. 3600 läraryrken försvinner för 675 miljoner

  3. SK lotsar som ska fixa jobb åt 5500 ”flyktingar kostar 1,2 miljarder

  Ni politiker ska ställa er i skamvrån!

  • Kuno

   Vänd du dig till Alliansen, det är de som regerar med stöd av SD idag.
   Och på¨regional nivå, Skåne i ditt fall, är det Allianspartierna+Miljöpartiet du skall vända dig till. Det är de som styr där.
   Lycka till!

 19. Bra Lena!
  I de här frågorna har socialdemokratin förvirrat sig till den milda grad att vi förlorat vår skäl. Det finns inga riktigt vettiga argument kring varför privata intressen ska släppas in i kärnverksamheter inom välfärdssektorn i ett gemensamt finanserat system. I takt med att vi blivit mer accepterande till privata intressen inom vård, skola och omsorg har också vår politiska legitimitet och attraktion sjunkit. Socialdemokratins verkliga förnyelse handlar om ett tillnyktrande från nyliberalt privatiseringsrus.

 20. Valfrihet kan ta sig många uttryck. I mitt fall innebär det att jag varje dag får 5-6 telefonsamtal från en teleoperatör, pensionsförvaltare, el-producent etc som vill sälja på mig sina respektive produkter.

 21. Sara S

  Lena och andra socialdemokrater, hur ställer ni er till det här:
  http://www.cmsmarx.org/?p=239

  ”CMS-Stockholm har skärskådat reformismen i ett längre studieprojekt och nu presenterar de sin dom. Texten, Reformismens omöjligheter, är en inbjudan till ett samtal med kamrater inom socialdemokratin, som menar att de senaste 25, 15 eller 5 årens olyckliga utveckling består av en rad tillfälligheter – dålig ledarskap, internationellt tryck, misstag, sluga motståndare osv. Kanske behövs en mer grundläggande förklaring?

  Ladda hem texten här, läs den, diskutera den. CMS kommer arrangera seminarier kring den framöver, så håll utkik efter det.”

 22. Bertil Johansson

  Bertil november 20 2011.

  Kommentar till ”Folk är inte dumma” Att rösta fram en totalt inkompent regering tyder knappast på intelligens, eller hur? Inkompetens går att leva
  med en kortare tid men en total brist på intelligens som omfattar en hel regering kan bara sluta med katastrof.

  Varför skrattar inte hela landet ut dom?? Det är bara att väljai ur högen.

  • Eva Borg

   Folk är istället skräckslagna! Vad har intelligens med känslor och sunt förnuft att göra? Jo att: trygghet hänger ihop med att växa upp till en sund människa som i sin tur leder till sunda beslut! Beslut som stänger ute människor från den ”fria marknaden”, där de som har mest pengar vinner, är inte en sund marknad! Därmed är det inte sunda människor som tar sådana beslut! Jag vågar påstå att jag är en socialist som anser att den fria marknaden är én förutsättning, med tonvikt på FRI! vilket innebär INTE styrd av staten som den är NU!

   • Lassalle

    Är den ”fria” marknaden styrd av staten nu??????????

   • Eva Borg

    Ja såvitt jag kan se så är de i alla fall de som gör avregleringarna! De måste väl ändå vara bättre att fler kan ta del av marknaden… annars krymper den ju…ackumulerade pengar går väl ändå inte att äta! Få med mycket pengar kan alltså inte försörja en marknad som styrs av konsumtionen, tar man bort möjligheten för folk att ha inträde på den fria marknaden genom att ordna en deflation, då är resultatet att staten styr marknaden med sin politik! Ohoh snopet va!;)

   • Lassalle

    Om ”staten” tar bort regleringar blir då marknaden mindre fri?????????

 23. Eva Borg

  Som du märker krymper marknaden…eller du kanske är en av dem som inte märker det? kom med något nytt va! än – är inte marknaden fri om man avreglerar! Och så kan du gärna förklara var du ser hållbarheten i ditt ”FRIA” samhälle!

 24. Eva Borg

  Man måste läsa och tänka och skapa och kritisera!;) Hur svårt är det att förstå att om du ackumulerar kapital i alloändlighet kommer resurserna ´som hela tiden är knappa, -det är därför du har en avtagande avkastning och involution! om du skapar deflation måste du ju på samma sätt ge alla de som underhållit marknaden/konsumtionen mycket mer pengar för att de ska kunna fortsätta upprätthålla konsumtionen! Frågan är vem ska se till att de har pengar! enligt dig den ”fria” marknaden den avreglerade…ser det ut att gå bra tycker du!?????????????????????????????????????????????????????????????????????+tiotusenfrågetecken till! Jag vet inte vad du sitter och soffar med för böcker men du får nog ta en titt på verkligheten snart!

 25. Ping: Moody’s vill tvinga EU införa Ekonomisk Diktatur | Nemokrati

 26. deff

  Tack Lena för att du formulerar mina tankar tydligare och bättre än vad jag förmår själv! Om det finns något vett kvar i den Socialdemokratiska rörelsen så är det just sådana som dig den bör lyssna på.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s