Förbud mot politik för full sysselsättning

EU:s regeringschefer har på toppmötet i förra veckan fattat beslut som i sak förbjuder regeringar att driva en aktiv stabiliseringspolitik i lågkonjunktur. Detta betyder att Europas regeringar förbjuder politik för full sysselsättning.

Detta är en orimlig politik, både ur demokratisk och ekonomisk synvinkel. Idén att lagfästa förbud mot budgetunderskott bygger på idén att samhällsekonomin är evigt harmonisk och stabil, och att det därför inte krävs någon aktiv offentlig politik för att upprätthålla efterfrågan, stimulera ekonomin och skydda medborgarna mot arbetslöshet, fattigdom och utslagning.

Erfarenheten visar att det är precis tvärtom.

Så sent som på 1990-talet hade Tyskland stora budgetunderskott, som ett led i processen att återförena två tyska stater till en.

Enskilda länder går ständigt igenom upp- och nedgångar i tillväxttal och statsinkomster, bland annat som ett resultat av skiftande demografisk struktur. Stora ungdomskullar, till exempel, kräver investeringar i omsorg och utbildning, som en nation fullt ut får tillbaka först efter flera decennier.

I klimatpolitiken vet vi att investeringar i dag kan spara stora utgifter i morgon. Den brittiske ekonomen Nicholas Stern har argumenterat kraftfullt för en långsiktig klimatpolitik, som på rätt sätt värderar morgondagens förluster. Med lagstadgat förbud för stater att driva aktiv stimulanspolitik minimeras möjligheterna att i framtiden kombinera en politik för full sysselsättning med klimatinvesteringar.

Facken säger nej till förslagen från EU. Deras argument är viktiga att lyssna på (se t.ex. LO-tidningen).

Jag noterar att ekonomen Paul Krugman nu helt har tappat tron på EU:s möjligheter att rädda europrojektet. Utan stimulanspolitik hamnar EU i en återvändsgränd – och demokratin hotas (Depression and Democracy och Killing the Euro). Himlen mörknar över Europa. Ett tungt ansvar vilar också på Sverige, vars regering under hela krisen med kraft har understött den förödande åtstramningspolitiken.

Jag skriver om euro-krisen i Aftonbladet. Mer om eurokrisen i Dagens Arena. Fortsatt debatt, luciadagen, då Folkpartiet drivet kravet på att Sverige ska ansluta sig till den nya finanspakten (SvD Brännpunkt). Annika Ström Melin på DN:s ledarsida skriver om toppmötets baksmälla.

 

.

21 kommentarer

Under EU, EMU, euron

21 svar till “Förbud mot politik för full sysselsättning

 1. U_M

  Tack för dessa kloka tankar!

 2. EU har redan förbud mot industripolitik, enligt Samir Amin: http://monthlyreview.org/2006/12/01/beyond-liberal-globalization-a-better-or-worse-world:

  ”In fact, the European project is extremely perplexing: it has applied itself, since the Treaty of Maëstricht (1992) in particular, to restricting national economic policies without delivering any replacement government at the European level in counterpoint! In other words, the European Union operates like the most perfectly globalized region in the world in the most brutal sense of the term, meaning the annihilation of state autonomy. This is certainly not the case in the United States, nor even other regions of the world where the state, even if fragile and vulnerable, in principle retains control over its decisions, limited only by the rules of the World Trade Organization (which also aim gradually to annihilate states’ rights and prerogatives). Europe has, therefore, gone further than the rest of the world in terms of this big step backwards.
  (….)
  European Community policy has not even partially compensated for: (1) the elimination of all forms of national industrial policy (under the pretext that transparent competition leads to a more efficient allocation of investment), (2) the abolition of all forms of employment policy (left to market forces alone on the assumption that flexibility will resolve the problems!), and (3) the dismantling of public services and privatization. Neither industrial Europe nor social Europe is on the agenda. Europe is clearly drawing closer to the perpetual U.S. model, having long been engaged in the break with all of the traditions that underpinned its success during the nineteenth and twentieth centuries. The United States, however, has a military-industrial strategy which has considerable state backing (in spite of liberal discourse) that is unparalleled in Europe. Note that the two major achievements of European technology (the Airbus and the Ariane rocket) were the result of public service intervention. Had it been left to private initiative, these two events would never have come about!”

 3. Tack Lena! Du får mig att tro på S igen!!

 4. Bosse Elmgren

  Hej Lena!
  Jag instämmer – liksom nästan alltid – i vad Du skriver. Men en sak i denna Din artikel gör mig förbryllad. Du skriver så här:

  ”Paul Krugman ger som vanligt pedagogiska förklaringar till varför EU:s politik för att rädda eurozonen är en återvändsgränd.

  Erfarenheten visar att det är precis tvärtom.”

  Har Du möjligtvis råkat ut för en språklig lapsus här? Menar Du kanske ”precis tvärtom” mot vad Du råkat skriva? Om jag skulle ha misstagit mig ber jag Dig förklara lite närmare hur Du menar.

  Mvh
  Bosse Elmgren
  Södertälje

 5. Bosse Elmgren

  PS. Jag ser att det finns två versioner av Din artikel. Lag läste den som via Facebook kom till min e-post, och där fanns den formulering som jag återgav. Men när jag sedan läser artikeln i original, på Di egen hermsida, så är formuleringarna annorlunda, och då får jag det hela att ”gå ihop” mycket bra. Så jag behöver ingen närmare förklaring. Instämmer helt!
  Bosse Elmgren

 6. Faktum är ju att hela Västvärlden försökt stimulera ekonomin sedan 2008. Utan att det fungerat särskilt bra. Det enda konkreta resultatet av dessa stimulanser är att skuldberget växt till gigantiska nivåer.

  • Korrekt. Man ”stimulerar” på så sätt att man trycker pengar. Som sen hamnar hos finansmaffian och används till ytterligare spekulation.

   Det är dags att strypa finansmarknaden och kanalisera in resurserna i produktion istället. Som man gjorde på 1790-talet, runt 1850, 1890-talet och 1930-40-talen. Så länge det är lönsammare med pyramidspel än produktion kommer vi att få pyramidspel istället för produktion.

   • Jan – visst kan man alltid hävda att stimulanserna ska sättas in någon annan stans. Nu är det dock så att ekonomierna i Sydeuropa gått som tåget från millennieskiftet fram till 2008. Det investerades massor i stora vägprojekt och i stora byggprojekt. Och den vägen kunde man pressa ner arbetslösheten och hålla konsumtionen uppe. Problemet var att dessa investeringen skedde med lånade pengar. På något sätt hade man glömt bort att dessa lån förr eller senare ska betalas. Sverige har på ytan just nu goda statsfinanser. Men det är endast en chimär eftersom skuldberget befinner sig på den privata sidan i form av hög belåning i bostadsrätter och villor. Visst, nu handlar allt om att rädda bank- och finanskapitalet. Ska bli intressant att se vad som händer i Danmark om Danske Bank kraschar. Då kan vi på nära avstånd se vad som möjligen kommer att ske i Sverige med några års fördröjning.

    Tidigare byggde vårt välstånd här i Väst på produktion och investeringar i produktivt verksamhet. Nu sker i huvudsak dessa investeringar i BRIC-länderna. För att hålla hjulen igång här hemma expanderar krediterna på den privata sidan. Köp idag, betala av någon gång i framtiden.
    En fråga som hela tiden söker ett svar är var nånstans vi ska investera för att ”sätta folket i arbete”. I järnvägen? I annan infrastruktur? Det ger inte särskilt många jobb. Vår arbetslöshet ligger redan på drygt 8 procent. Var tror du den ligger på två år? När land efter land ska sanera sina ekonomier som vi gjorde på 90-talet. Vi närmar oss den punkt där tillväxten i ekonomin går in i väggen. Vårt system kräver ständig tillväxt. De tre senaste åren är ett tecken på att vi nått tillväxten gränser här i Väst. Jag tror inte att Keynes teorier, som visserligen fungerade alldeles utmärkt under en viss historisk epok, går att tillämpa på Västvärlden idag.
    Men jag är ödmjuk nog att inse att jag naturligtvis kan ha fel.
    En förklaring till att socialdemokratin idag är tömd på politiska idéer tror jag går att hitta i ovanstående. De gamla verktygen fungerar inte längre. Och ingen s-märkt politiker har en susning om vilka andra verktyg som ska brukas. Jag tror att det är en av förklaringarna till att Partiet håller på att implodera.

   • U_M

    Re: Bosse
    Jag delar inte din uppfattning alls. Antydningarna om att det på något sätt skulle vara en förbrukad möjlighet att reglera marknaden är närmast ett propagandistiskt resonemang.

    Jag tror inte frihandel är särskilt positivt för de flesta – i teorin ser det förstås bra ut – men i verkligheten förstärker frihandeln de fenomen som är skadliga för människans överlevnad på den här planeten.

    För att kunna skapa fungerande lokala ekonomier krävs absolut regleringar av marknaden. Detta år varken något nytt eller något gammalt. Det faktiskt inte ens en ideologisk ståndpunkt på samma sätt som till exempel föreställningen om frihandelns önskvärdhet.

    Lokala ekonomier är antagligen det enda sättet att får ner arbetslösheten på en global nivå samtidigt som man skulle kunna minska miljöförstöringen. Som det ser ut idag skall alla konkurrera sig till arbetslöshet, en föga tilltalande utopi för de som inte äger stora ekonomiska resurser.

    Är det verkligen meningen att 8% av landets arbetskraft skall gå arbetslös samtidigt som det finns enormt mycket saker som behöver göras här i Sverige?

    Vad händer med ens liv om man inte får arbeta? Har vi verkligen rätt att ta ifrån så många människor den möjligheten eller har vi låtit ekonomin avskaffa de medborgerliga rättigheterna?

    Rätten till ett arbete?

    Problemet verka mera vara att många inom S har övergivit sin egen politik än att denna politik skulle vara förbrukad.

 7. Bosse:
  Faktum är att hela Västvärlden stenhårt gått in för att rädda banker ända sedan 2008, det är något helt annat än att ”stimulera ekonomin” för sysselsättning och tillväxt (om man nu tror att det senare är en välsignelse?).

 8. Vidi

  Proberstenen för keynesianister har alltid varit den ev. politiska
  förmågan att i högkonjunktur återställa statsskulden till
  ursprunglig nivå. Frestelserna att köpa röster är stora.
  – Man skall inte lita på den politiska viljan
  utan på konstitutionella regler. Underskott om 3% , som är
  tillåtet, är inte småpengar.

  • Mikael

   Men Keynes menar väl att man får tiofalt tillbaka på varje lånad krona, så man ska ju inte behöva betala tillbaka, statens intäkter ska öka automatiskt! Där tror jag vi har beviset på att Keynes inte funkar nuförtiden. Statsskulderna har inte försvunnit – trots att man (ursäkta franskan) lånat röven av sig. Om man fått tiofalt tillbaka, skulle inte Greklands BNP vara större än den är? De har ju lånat 350 miljarder EUR men BNP är bara ca 300 Miljarder EUR. Med Keynes matematik borde ju Grekland nu ha 3000 Miljarder EUR i BNP?

   Dessutom 3% av Sveriges BNP är ca 100 Miljarder kr, eller nästan 1000kr i månaden – till varje svensk. Det är en rätt fet stimulans. 3% av EUs BNP är 3300 miljarder kronor (om jag räknat rätt med alla nollor). Också det en hyfsad stimulans, och det är alltså per år.

   • lenasommestad

    Keynesiansk ekonomisk politik handlar om att investera i den reala ekonomin, inte om att låna pengar för att rädda banksystemet. Underbalansering av budget är inte en politik som ska drivas annat än i ett läge då stimulans behövs för att återföra en ekonomi till fullt resursutnyttjande och full sysselsättning.

    Den grekiska skuldsättningen är en katastrof som är ett resultat både av misshushållning och svårigheten att hantera en överhettad ekonomi i ett läge då effektiva ekonomisk-politiska verktyg saknas.

 9. Ping: Sjukförsäkringen är fortfarande som ett öppet sår för regeringen! | LO Bloggen

 10. Vidi

  Låter tydligt men är det inte. Är den reala ekonomin t ex
  Stålverk 80? Var ligger Nairu? Frågan från omvärlden är
  varför vi i Sverige behöver större ekonomiskt svängrum än
  vad som tillåts under Stabilitetspaktens regler.
  Vad har hindrat grekiska politiker att ge landet ett fastighets-
  register som tillåter beskattning?

  • Nairu finns inte. Sverige behöver i och för sig inte mer svängrum än Europa, men även Europa behöver mer investeringar i produktion. I våra dagar kanske inte stålverk (det är en 1890-talsidé) men kanske uppgradering av allt till mindre energi- och råvaruförbrukning.
   Svaret på den sista frågan är korruption. Man kan också fråga sig varför Grekland har Europas största armé, och varför inte EU ger Grekland order om att banta den.

 11. Piotr

  Fast vi har ju sett skräckexempel på hur regeringar skapat sysselsättning. Grekland, t ex.

 12. Ping: Sverige – den avreglerade marknadens naiva kassako « Ett hjärta RÖTT

 13. Intressant infallsvinkel om eurokrisen från CounterPunch:

  It is axiomatic that the solution to any major social problem tends to create even larger problems – not always unintended! From the financial sector’s vantage point, the “solution” to the Eurozone crisis is to reverse the aims of the Progressive Era a century ago – what in 1936 John Maynard Keynes hopefully termed “euthanasia of the rentier”. The idea was to subordinate the banking system to serve the economy rather than the other way around. Instead, finance has become the new mode of warfare – less ostensibly bloody, but with the same objectives as the Viking invasions over a thousand years ago, and Europe’s subsequent colonial conquests: appropriation of land and natural resources, infrastructure and whatever other assets can provide a revenue stream.

  http://www.counterpunch.org/2011/12/09/europe%E2%80%99s-deadly-transition-from-social-democracy-to-oligarchy/

 14. Ante Johansson

  Om vi leker med tanken att vi skulle stimulera ekonomin med finanspolitiken för att nå full sysselsättning. Det som skulle hända är att riksbanken skulle höja räntan så fort vi når jämviktsarbetslöshetsnivån som ligger på ca 6 procent enligt riksbanken. Det skulle alltså vara omöjligt att komma under 6 procents arbetslöshet hur mycket vi än stimulerar. Riksbanken skulle bara höja räntan för att förhindra full sysselsättning som dom menar driver upp inflationen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s