Stärk kvinnors ekonomiska och sociala trygghet

Statsminister Fredrik Reinfeldt ägnar årets jultal åt våld i nära relationer, och i synnerhet mäns våld mot kvinnor (Reinfeldts jultal). Det är bra.

Positivt är också att statsministern nu vill satsa mer på detta område, bland annat genom ökat stöd till Sveriges kvinnojourer. Våld i nära relationer är ett område där den nya Moderaterna har tagit tydliga kliv framåt, efter år av brist på både intresse och politik. Jag hoppas att intresset består, för många år framåt. För några år sedan gjorde de nya Moderaterna en liknande överraskande helomvändning på ett annat politikområde: klimatpolitiken. Idag finns inget kvar av det moderata klimatintresset, varken retoriskt eller i sak.

Riktade åtgärder för att förebygga våld i nära relationer och stötta dem som drabbas är ett nyckelområde i kvinnopolitiken. Men långt mer krävs för att Moderaterna ska bli trovärdiga i sitt engagemang för kvinnors villkor.

Alla kvinnor kan utsättas för våld i nära relationer, men svårast är läget för dem som också är ekonomiskt utsatta – genom arbetslöshet, sjukdom eller låg lön. Redan i regeringsförklaringen 2006 lovade statsministern att se över de våldsutsatta kvinnornas ekonomiska trygghet, men här har inte mycket hänt i positiv riktning sedan dess. De våldsutsatta kvinnor som på grund av försämringarna i trygghetssystemen har utförsäkrats har istället hamnat i en än värre situation än tidigare.

Inkomstklyftorna växer i samhället, och kvinnor som grupp har tappat relativt män. Fattigdomen växer särskilt bland ensamstående kvinnor. Det är en utveckling som minskar kvinnors självständighet och makt över sina egna liv. Bristen på bostäder slår hårt mot många kvinnor, inte minst de som tvingas bo kvar längre på kvinnojourerna på grund av bostadsbrist.

En trovärdig politik för att minska kvinnors utsatthet måste också stärka kvinnors ekonomiska och sociala trygghet.

Skrivet: Expressen och UNT om jultal. För den som vill lyssna på talet, härAB om Reinfeldts samhälle. SvD om växande inkomstklyftor, Växande gap mellan fattiga och rika. När det gäller moderat politik i praktiken finns mycket övrigt att önska, menar Morgan Johansson, rättspolitisk talesperson (S). Moderaterna har sagt nej till flera socialdemokratiska förslag på skärpt lagstiftning för att skydda våldsutsatta kvinnor (se AB)

Fortsatt debatt, 21 december, kritik från Johanna Palmström mot socialdemokratins insatser i jämställdhetspolitiken.

 

11 kommentarer

Under Jämställdhet

11 svar till “Stärk kvinnors ekonomiska och sociala trygghet

 1. Kerstin Martinson

  Instämer helt och hållet! Varför kan man inte göra TV-avgiften individuell och ta den via skatsedeln. Som den nu ser ut diskriminerar man ensamstående. det borde vara en självklarhet. Det är en liten post utslagen på ett år. Men för lågavlönad, ensamstående och fattiga pensionärer som ofta är ensamstående skule det betyda mycket. Nuvarande ordning är direkt diskriminerande – och strider mot grundlagen. Hushåll är ingen juridisk
  enhet.

  • lenasommestad

   Ett av många exempel på hur många kostnader ovanpå varandra pressar levnadsstandarden för de ensamstående. Tack.

   • Morgan S

    Då du är ordförande i kvinnoförbundet kan jag inte (i allt för hög grad) invända att du jämlikhet utifrån ett kvinnoperspektiv.

    Har dock själv aldrig ansett detta perspektiv som det centrala.

    Om en person pga. klass, kön, sexuell läggning, religös bakgrund, nationell bakgrund eller av andra sociala skäl har en försämrad livssituation pga. denna orsak, då råder ojämlikhet. (Och det är detta vi ALLA måste bekämpa.)

    Har faktiskt direkt svårt för den blindhet, särintressen (som t.ex. kvinnor) har när det gäller att se jämlikhet och rättvisa som ett betydligt större problem än den mellan män och kvinnors förutsättningar. (Det är sällan så enkelt.)

    Tycker för egen del att klass och social bakgrund fångar upp betydligt fler delar av ojämlikhetens väsen än könet. (Visst, det finns en svag antydan till vissa s.k. glastak kvar) men i allt väsentligt så råder jämstäldhet mellan könen (i vart fall i betydligt högre grad än vad frågeställningen med det perspektivet vanligen antyder.)

    Vad gäller din syn om våldsutsatta kvinnor delar jag naturligtvis din ambition… (Och jag förnekar inte att det VERKLIGEN finns många som utsätts för våld)… Min mamma både drev och var en av grundarna till kvinnojouren i Tyresö en gång i tiden så jag vet verkligen hur svårt det kan vara… (Hon höll ALDRIG med mig om nedanstående)

    Som man vill jag dock också vända på myntet… (Det ligger i min läggning att alltid försöka se vad som är fel, på det som framläggs.)

    En sanning som kvinnor generellt blundar för är att vissa kvinnor tyvärr (mer eller mindre medvetet) använder påstått våld som svepskäl, för att hämnas mot en man de skiljer sig från.

    Talar man med kvinnor kring dessa frågor, möts man ALLTID av ett totalt förnekande… (På sin höjd kan man få ett erkännande att OM det sker så är det så marginellt att det är obetydligt och därför inte ens är värt en diskussion.)

    Inser ni som kvinnor att dessa kvinnor sannolikt skadar de våldsutsattas sak mer än all politisk passivitet i världen, då trovärdigheten generellt för alla kvinnor skadas, då många män på basis av sina erfarenheter uppfattar att kvinnor (generellt) har en tendens ”måla med breda penslar” för att få de de ”känner” de har rätt till.

    Jag erkänner att det finns klara könsskillnader (som tom. påverkar jämlikheten) där en av dem är hur/vad/varför vi kommunicerar.

    Min upplevelse som man är att kvinnor (i affekt) ofta utgår från hur deras känsla känns och målar upp en berättelse som fångar denna känsla medan män (i affekt) växlar mellan att vara ytterst sakliga (eller bli galna och skälla som en borstbindare) Är du en riktigt svag man slår du… (Är du en riktigt svag kvinna ljuger du medvetet.)

    Steget från att måla lite för brett, som jag uppfattar att normala kvinnor i affekt gör och att gå över gränsen och medvetet ljuga är steget mellan den friska och sjukliga kvinnliga reaktionen. Steget mellan att sakligt beskriva, alt. skälla som en borstbindare eller att gå över gränsen att misshandla är också steget mellan den friska manliga reaktionen och den sjuka.

    Hur skall våra två olika verkligheter kunna mötas så att de som verkligen misshandlar för straff (och behandling) och de som verkligen ljuger också får straff och hjälp om vi inte inser och erkänner att det sannolikt finns lika många sjukliga kvinnliga som manliga personer, där den ena sidan misshandlar och den andra ljuger för att få rätt?

    Tror nämligen ett stort hinder i vägen för våldsutsatta kvinnor är just detta kommunikationsgap och misstroende som generellt finns mellan könen.

    Problemet uppstår när ni från kvinnosidan inte inser att vi ser (det breda målandet) och accepterar den friska sidan av er reaktion men inte alls förstår varför ni totalt förnekar att er sjukliga sida är de ljugande kvinnorna, när vi som män både erkänner att de finns en andel svaga män (vi andra män HATAR och fördömer) som i sin svaghet använder misshandel som vapen mot kvinnor?

    Kanske vore detta det verkliga steget mot jämlikhet, att båda våra kön sopar rent framför egen dörr och gör gemensam sak för att adressera problemet?!

   • Henrik Olsson

    Kan nog inte riktigt hålla med Morgan om hans kvinnliga och manliga värld. Förhoppningsvis tillhör jag en yngre generation där man inte väljer att generalisera så mycket. Det verkar mer vara Morgan som målar upp en känslomässig bild av mäns utsatthet från ljugande kvinnor. Han förklarar att kvinnor är känslomässiga varelser med medan män lever i verkligheten och lever sina liv på basis av sina erfarenheter. I feministdebatten reagerar män i högsta grad känslomässigt, de upplever sig attackerade av kvinnor, t.ex. Gudrun Schyman, som enligt dem hatar alla män, trotts att det är ett faktum att hon lever med en man som hon troligtvis älskar. Läser man på diverse forum, Aftonbladet m.fl. så består 90% av kommentarerna av känslomässigt svammel från män. Både män och kvinnor är känslomässiga varelser, visst att det finns olika beteende som är inlärda. Att äldre män inte får ge varandra en kram eller att det är olämpligt att gråta eller prata om känslor, medan kvinnor ska ta hand om barns och andra kvinnors känslor. Det finns även fullt av rationella, skarpa och smart kvinnor som inte passar in på Morgans svartvita bild av könen. Jag förstår att även mitt svart består av mycket känslomässigt svammel som inte vetenskapligt bevisat.

 2. kaol

  Tycker att det du påpekar ovan är mycket viktigt, Morgan S. Kvinnor har idag i stort sett jämställda möjligheter med männen. Däremot håller pojkarna mer o mer komma på efterkälken. Det är dessa som huvudsakligen inte klarar skolan, det är killarna som skolkar och sitter i spelhallarna istället för att delta i undervisningen i problemområdena. Vi måste se proportionerna när det gäller jämställdhet. I skuggan av ett samhälle där de ekonomiska klyftorna växer lavinartat och därmed också de sociala, måste vi prioritera som jag ser det.

  När det gäller Reinfelts tal är jag inte särskilt imponerad. Att föra fram våldet inom familjen är naturligtvis inget fel, men det är det han inte säger som fångar min uppmärksamhet. Han säger inget om att de som verkligen riskerar att råka ut för våldsbrott är de unga killarna. Inte heller något om de våldsamma dataspel som så många av de unga killarna ägnar sig åt allt mer. Och inget om vad detta kan ha för påverkan på dessa .. övht inget om det våld som pågår i samhället där ute.

  Vill man vara riktigt elak skulle man kunna tro att Reinfelt har valt sitt tema för jultalet utifrån osannolikheten för att bli politiskt utmanad pga det han talar om. Ingen i de egna leden och knappast heller oppositionen kommer att kräva några politiska beslut för att komma tillrätta med våldet inom hemmets väggar. Detta beroende på att det skulle kunna ses som en kränkning av den personliga integriteten och sådant är inte helt lätt att lösa.

  Han hade ju kunnat tala om vad som hänt i Trollhättan idag, där tusentals människor kommer att förlora sina jobb tack vare regeringens ovilja både historiskt och nu, att använda de politiska redskap som finns(eller kanske de inte längre finns där enl EU fördragen ..) för att rädda sysselsättningen.
  Ja, vad vet jag en gammal gråhårig tillbakablickande tant … :/

  • Henrik Olsson

   ”…de som verkligen riskerar att råka ut för våldsbrott är de unga killarna” jag vet inte om jag förstår dig fel, men är inte det ett våldsbrott att kvinnor bli misshandlad i hemmet? Våldet i samhället är ett stort problem och det lär även öka när fler människor hamnar utanför arbetslivet, välfärden och tryggheten.
   Våldsamma spel har än så länge inte visats göra människor mer våldsamma, samma sades ju om actionfilmer på 80-90 talet. Jag är själv uppvuxen med ultra-våldsspel och splatterfilmer i stora mängder men jag kan inte direkt säga att jag känner mig våldsam, har aldrig ens slagit någon på riktigt. Egentligen har väl våldsbrott och mord minskat de senaste åren i Sverige?

   • Morgan S

    Henrik…

    Du är fri att ha din uppfattning/missuppfattning?! om vad jag menar/avser…

    Dock kan väl du hålla dig till fakta istället för att reagera känslomässigt 😉

    Faktum är att det finns en tydligt vetenskapligt bevisad könskillnad mellan män och kvinnor (och då menar jag inte våra fysiska företräden) utan den mätbara skillnad hur vi använder våra hjärnor. (Kvinnor använder betydligt större del av sin än vi män gör…)

    Detta är en ”sanning” som ”bara” är sann utifrån ett generellt perspektiv eftersom det finns lika många män som har hjärnor som mer liknar den typskt kvinnliga som det finns kvinnor som har hjärnor som mer liknar den typiskt manliga hjärnan. (Den generella sanningen kvarstår dock, att det finns en könskillnad.)

    Antingen kan vi blunda för den och låtsas som att vi alla alltid beter oss efter precis samma känslomässiga reaktionsmönster, eller så inser vi att det finns en könskillnad där det finns accepterade respektive oaccepterade reaktionsmönster hos båda könen (men att de är OLIKA och könsspecifika.)

    Det blir nästan komiskt när man läser ditt svar och anar att det i dagens läge är så förbjudet att lyfta frågan att det finns skillnader mellan könen som en jämlik person (särskilt man) inte ens vill/vågar eller får se, utan istället snabbt måste fördöma om någon försöker lyfta fram det till diskussion.

    Din konklusion (eller avslutning) om du så vill blir ju pricken över i:et…

    Att du försöker hävda att jag målar upp en svart/vit bild där det inte även finns fullt av rationella, skarpa och smart kvinnor som inte passar in i min bild av verkligeheten… (Var någonstans har du sett mig hävda detta?!)

    Vet ärligt talat inte om jag skall skratta eller gråta när jag läser det du uppfattat (eller bara förbanna mig själv för min oförmåga att förmedla ett budskap?!)

    Den person jag vill ha till partiledare för socialdemokraterna är en kvinna: Lena Sommestad. Den person jag vill ha till tronarvinge är Prinsessan Viktoria (även om jag innerst inne vill ha republik) den person jag stödde i det presidentvalet i USA var Hillary Clinton… (Knappast de val man kan förvänta sig om du uppfattat mig korrekt, eller?)

    I min värld har kvinnor vanligen ett försprång till män just pga. sin förmåga att både känna in och tänka logiskt… (Det ena utesluter dock inte det andra!) Men precis som det finns män som är för logiska (utan känslor) så finns det kvinnor som är för känslomässiga…

    Inget kön är dock uteslutet som våra bästa företrädare, men vi närmar oss vår bästa förmåga från delvis olika håll.

    Anser själv att könet är egalt för vilka som är bäst lämpade för topp positioner i samhället. I min värld är svaret enkelt.

    Det är de män och kvinnor som har bästa kunskap och bästa förmåga att fungera fullt ut kunskapsmässigt, känslomässigt och logiskt som är våra lämpligaste ledare!

    Det finns m.a.o. även män som är lika bra lämpade som kvinnor.

    Inget av det jag skrev handlar om att det inte finns bra kvinnor eller att män är bättre… Men ej heller tvärtom….

    Vad jag försökte visa var dock att det finns en könskillnad i reaktionsmönster i affektsituationer (för de män och kvinnor som inte befinner sig på detta höga plan av existens, där de alltid har full kontroll på både känslor och logiskt tänkande i alla situationer).

    (Att både män och kvinnor från var sitt håll, har möjlighet och förmåga att utvecklas precis lika högt, då avser jag balanserat mellan logiskt – känsöomässigt, är självklart… ngt jag inte trodde jag skulle behöva nämna…)

    Därefter försökte jag ange att min erfarenhet var att det är ok, att kvinnor som tappar lite kontrollen över sin egen reaktion ”målar lite för brett” och det är ok för män som tappar kontrollen över sin (mer oanvända känslomuskel 😉 skäller lite grann, men att det ALDRIG är ok att misshandla (som är den starkas sjuklige reaktion i ett förhållande) och ej heller aldrig är ok att MEDVETET ljuga som är den svages sjukliga reaktion… (Här menar jag ren fysisk styrka, dvs. det som (de facto) står till buds i relationen) ej att kvinnor är det svaga könet. (Självklart kan könsrollerna vara omvända i ett specifikt förhållande…)

    Det du missar är att kontexten kom upp i debatt kring misshandel, där jag försökte öppna upp våra ögon för att misshandel normalt är en sjuk manlig reaktion, för att därefter analysera vilken den sjuka kvinnliga reaktionen var och diskutera varför vi aldrig lyfter upp också den på bordet för att lösa helhetsproblemet?!

    Oftast är ett öppet sinne för helhetsproblemet vägen till en verklig funktionell lösning… Detta var min avsikt med inlägget och inget annat…

   • kaol

    Det är klart att det är ett våldsbrott när kvinnor blir misshandlade i hemmet. De är offer precis som de unga killarna ute på gatan är det. Precis som de män, gamla och unga som är förövare också är offer. Det är problemet som vi måste se och politiskt försöka att förebygga. Vad jag reagerar på är att det bara är kvinnan som utpekas som offer, nu senast i statsministerns jultal.

    Jag tror inte som du att de våldsmma spelen inte påverkar unga män med dålig självkänsla. Det är klart att de påverkas, det finns de som spelar 4-6 timmar dagligen, kanske mer .. Jag har sett deras tomma ögon och deras apati inför allt det som skulle ha kunnat leda in dem på andra intressen.

    Den här sortens spelmissbruk är ett missbruk som i första hand pojkar råkar ut för, det betyder sämre skolresultat om än något, aggresivitet när de inte kan spela eller blir emotsagda. Det finns undersökningar som stöder de här antaganden, men trots detta görs inget vilket är en skandal, varken mer eller mindre. Det finns förvisso också undersökningar där detta inte sägs visa sig vilka förmodligen är bekostade av den bransch som tjänar multum med pengar på de här pojkarna ..

    Att komma tillrätta med all slags misshandel, både inom som utom hemmets väggar kräver att man ser den problematik som många av dagens unga pojkar har och gör något åt den.

  • metusalem

   Jag hörde även jag Reinfeldts tal. Vi har nog inte hört samma version. Jag tyckte det var verkligt vettigt att välja ut ämnet våld i hemmet som i övervägande fall riktas mot kvinnor.

   Men dina synpunkter om killarna som föröder sin ungdomstid med läskiga dataspel delar jag, hur skall vi lyckas skylla detta på Alliansen. SEn stackars SAAB, givetvis borde Mona fått köpa denna fabrik. Det hade ju bara kostat kanske 25-50000 per levererad bil, ett billigt pris för att S skall hålla ställningarna i Trollhättan.

   Observera nu att jag har varit medvetet stygg, jag retar mej på att du inte blir imponerad av Reinfeldts tal. Jag blir imponerad av varje politiker som går utanför förväntade ramar, och säjer något vettigt.

 3. U_M

  Trevligt att du gillar kvinnor, men varför fokusera på skillnaderna när likheterna mellan män och kvinnor är totalt dominerande bland människor? Detta fokus får problem eftersom det inte är så lätt att på ett tillförlitligt sätt skilja ”känsla” och ”förnuft” – denna åtskillnad är antagligen helt felaktig och det gör också dina resonemang om ”manligt” och ”kvinnligt” obrukbara. Frågan kanske helt enkelt är felaktigt ställd ifrån början och då är det inte lätt att hitta fram till ett konstruktivt svar.

  (Dessutom, det du kallar kvinnors benägenhet att överrreagera kanske ser helt annorlunda ut ifrån ett perspektiv att ha både varit och att fortfarande vara diskriminerad på en rad olika sätt – hade till exempel män män stup i kvarten fått höra att de reagerar ”känslomässigt” tror jag att de till slut hade reagerat ganska känslomässigt på sådana attityder.)

  • Morgan S

   Inser att det finns svagheter i mitt sätt attt närma mig ämnet…

   Har dock aldrig tyckt att det varit fel att försöka analysera ett problem utifrån sin egen begränasade horizont (hur felaktig den än är) då motargumenten oftast belyser svagheterna och ökar möjligheten att man närmar sig en gemensam verklighetsuppfattning hur problemet skall hanteras.

   Svaret på din fråga blir nog ändå, att det är min logiska läggning som får mig att närma mig ämnet på det sätt jag gör.

   Rent faktiskt så lagrar kvinnor sina intryck (minnen) på ett mer blandat sätt mellan känslocentrum i hjärnan och det logiska centrumet i hjärnan än män gör som normalt är betydligt mer benägna att ”bara” lagra intrycken i hjärnans logiska centrum.

   Påpekandet att kvinnor reagerar mer känslomässigt (komplext/nyanserat) än män tycker jag därför inte är felaktigt eller orättvist (det är snarare vetenskapligt fysiologiskt förklarat.)

   Ser därför inte riktigt förklaringen att den kvinnliga känslomässiga reaktionen är ett resultat av en lång tid av diskriminering som en rimlig förklaring, även om jag delar antagandet att reaktionen i sig, används som vapen mot kvinnor för att förminska dem genom att kalla dem; (hysteriska, okontrollerbara känslovarelser etc.) i ett försök att skapa ett manligt maktövertag.

   Om vi istället för att försöka påpeka att vi är så lika i allt, vågar omvärdera vad som är viktigt och ser det som en styrka (att vi är olika) samtidigt som vi inser att känslomässig kontakt inte står i motsattsförhållande till en hög logisk förmåga då kan vi föra en mer öppen debatt hur vi närmar oss våra gemensamma mål, tillsammans.

   Att kunskapen om hur vi fungerar gör att vi kan acceptera våra olika sätt att angripa ett problem, utan att anse att det ena könet har ett bättre tillvägagångs sätt än den andra… Samtidigt som vi också kan inse när vårt eget tillvägagångs sätt (situationspecifikt) har sämre lämplighet att lösa problem som står till buds… (Helt enkelt därför att vi då inser att vår styrka just då blir vår svaghet) dit strävar jag (och då har vi kommit ett par steg längre än idag…)

   Tänker du lite djupare på vad jag menar, så inser du säkert, att lösningen förr, var att framgångsrika kvinnor blev tvungna att bli någon form av manskopior (för att lyckas). Detta var knappast någon bra lösning eller bra utveckling i strävan mot ett bättre och jämlikare samhälle, eller hur?!

   På samma sätt är idén att män skall bli någon form av kvinnokopior en dödfödd idé…

   Vad gällde den debatten jag förde om misshandel, så handlade den om motsatsen till våra könspecifika styrkor (våra svagheter…)

   Går inte in på den djupare en gång till, men hävdar fortfarande att det finns ett mönster som borde lyftas upp i ljuset för att vi skall finna bättre lösningar också på detta område…

   Min konklusion blir därför inte den som många vill hävda, att vi för att få jämlikhet måste eftersträva och betona att vi är lika, utan den blir snarare den motsatta!

   Att vi för att få verklig jämlikhet måste acceptera och se (bredden) att vi är olika men lära oss VÄRDERA oss som likvärdiga, för att kunna utvecklas framåt.

   Detta gör vi inte genom att blunda och se oss som lika utan genom att se och uppvärdera våra styrkor (och på samma sätt, se och bekämpa våra svagheter.)

   Olämlikheten idag handlar om värderingen av våra styrkor, inte om missuppfattningaen att vi är olika när vi i själva verket är lika!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s