Borgerliga feminister duckar i kvoteringsdebatten

Svenska, borgerliga feminister duckar ifråga om kvotering till näringslivets styrelser.  Varför, när EU-kommissionen har lyft kvoteringskravet och öppnar möjligheten för ett  genombrott för jämställdheten i EU? Den frågan ställer jag och Anna Hedh i DN, där ämnet just nu är föremål för skarp debatt.

Utgångspunkten för denna debatt är att tre borgerliga kvinnoförbund (Liberalernas, Centerns och Kristdemokraternas) vill slippa den politiska debatten om kvotering. Enligt Bonnie Bernström, Gunilla Hjelm och Maria Fälth behövs inte någon lagstiftning om kvotering för att skapa jämställdhet i näringslivet (Kvotering inte nödvändig för att öka jämställdheten).

Som feminist tycker jag att det är hoppfullt att se hur de borgerliga kvinnornas ängsliga försök att undvika frågan om kvotering möter motstånd, också i deras egna partiled. Tre ledamöter i Centerns partistyrelse kritiserar sitt eget kvinnoförbund för en konservativ jämställdhetspolitik (Håll dörren öppen för kvotering). De tre kvinnoförbundens utspel ger fritt spelrum för Moderaternas partiledning att ta initiativ i kvoteringsfrågan, noterar de (allt medan Moderatkvinnorna tiger i debatten).

Forskaren och revisorn vid Riksrevisionen Jesper Sundewall går också i polemik mot de borgerliga kvinnornas konservatism. Företrädarna för de tre borgerliga kvinnoförbunden missar målet totalt, menar han. Deras förslag till åtgärder som kan ersätta kvotering framstår som ”tafatta försök” som inte på allvar kan öka jämställdheten i näringslivet (Kvoteringslag väntar om inte näringslivet tar ansvar för jämställdheten).

Jag tycker att den uppblossande debatten om kvotering är intressant ur jämställdhetspolitiskt perspektiv, på två sätt.

För det första är den ett av många exempel på splittring och konflikt i borgerlighetens jämställdhetspolitik. Partierna är oeniga internt, och de fyra partierna kan inte heller samlas kring en gemensam regeringslinje. Utspelen spretar åt flera håll.

För det andra är det märkligt att se hur de  de borgerliga kvinnoförbunden duckar i debatten.  De visar en påtaglig ovilja att tänka radikalt i sin viktigaste fråga: jämställdheten mellan kvinnor och män.

Om de borgerliga politiska kvinnoförbunden väljer att bromsa effektiva åtgärder för att öka jämställdheten istället för att aktivt pröva deras bärkraft, då måste frågan ställas vilken roll som de vill spela i den politiska debatten. Rollen som bromskloss finns det redan många i borgerligheten som gör anspråk på.

12 kommentarer

Under Jämställdhet

12 svar till “Borgerliga feminister duckar i kvoteringsdebatten

 1. Problemet är att om man börjar kvotera blir det aldrig något slut. Den ena gruppen efter den andra som – oftast med rätta! – anser sig missgynnad kommer att kräva kvotering, och om en gång locket är av går det inte att sätta på.

  Och då får vi en evig diskussion om vilka grupper som ska anses ha rätt till kvotering och vilken grupp som är mer missgynnad än de andra. Fokus kommer att läggas på identiteter istället för generell jämlikhet. Det blir ingen bra debatt. Det ÄR ingen bra debatt, för den är ju redan här.

  Bättre då att alla missgynnade grupper och kategorier samarbetar om att lyfta fram direktörsklubbarnas sociala exklusivitet och påvisa hur illa den sorten kan tillgodose andras behov – inklusive faktiskt aktieägarna som ju torde vara mer intresserade av bra avkastning än av att direktörskotteriet får fortsätta vara socialt exklusivt.

  • lenasommestad

   Ja visst har du rätt i att det finns risker med kvotering, Jan. Men risker måste ibland vägas mot fördelar. Kvotering, ibland under en period, kan fungera som murbräcka. Ett intressant exempel är de ”kvinnoprofessurer” som inträttades i Sverige i slutet på 1990-talet. De hade stor betydelse i ett läge då under fem procent av landets professorer var kvinnor. I min artikel hänvisar jag till boken Kvotering, som diskuterar dessa frågor. I USA har debatten om ”affirmative action” varit livlig.
   Jag instämmer i att kraftfullt agerande för att bryta snedrekrytering är första alternativet. Men inte det enda.

   • Det var väl med USAs affirmative action som det nuvarande fokuset på identiteter istället för jämlikhet började.
    Naturligtvis har varje strategi för- och nackdelar. Men att olika diskriminerade kategorier börjar slåss inbördes om nåden att få bli inkvoterad torde vara värsta möjliga scenario.

 2. sossemannen

  Det här med kvotering inom näringslivet är ju en icke-fråga för arbetarrörelsen. Vilka andra formellt odemokratiska poster ska kvoteras: slavägare, sultanposten i Brunei? Jag vill inte ha några kvinnliga direktörer. Jag vill inte ha några direktörer alls.
  Att kräva jämlikhet är bättre än att kräva könsneutral kapitalistisk diktatur. Jag är dock verkligen för könskvotering inom formellt demokratiska sammanhang som parlamentariska församlingar (från kommunala nämnder till riksdagen) och offentligt ägda bolag.

 3. ”Sossemannen” har sina poänger. Likväl (anser jag) utgör strukturellt enkönade miljöer ett problem, i synnerhet när de sammanfaller med maktutövning. Politiker bör därför definitivt inte ducka för denna typ av problem. Instrumenten kan vara andra än kvotering, men måste ju i så fall upp på bordet (ett nej till kvotering förändrar inget). Exempelvis bör sammansättningen i en bolagsstyrelse kunna utgöra en faktor att väga in vid offentlig upphandling. I denna anda finns det åtskilligt som politiken kan göra redan idag. . .om övertygelsen att kön spelar roll verkligen finns där

 4. Sven-Eric Forsén

  Det är verkligen en framgång, då en man som Jesper Sundewall, riktar kritik mot borgerligheten, med hänvisning till att det – i nuvarande situation -behövs kvotering. Något som sätter fingret på att det inte hänt så mycket på detta område. Därför är det välkommet om olika kvinnoförbund intensifierar sina ansträngningar för att något radikalt ska inträffa i närtid.

 5. Lars J

  Efter det att Göran Persson avgått så sade valberedningen att nu skulle det vara en kvinnlig partiledare. Det handlade inte om att plocka fram den som var bäst lämpad att besegra Reinfeldt utan det viktiga var att man skulle kvotera in en kvinna.
  Och vad var det första Mona Sahlin sa efter det att valberedningen nominerat henne som enda kandidat?
  Jo att hon kände ”stolthet över att det socialdemokratiska partiet så tydligt har sagt att det är dags för en kvinna som partiordförande.”
  Hur gick det då?
  Inte så bra utan (s) gjorde sitt sämsta val på den här sidan av tidpunkten för skotten i Sarajevo.
  Det var givetvis inte bara Mona Sahlins fel att valet förlorades men det faktum att väljarnas förtroende var betydligt lägre för den inkvoterade oppositionsledaren än för statsministern gjorde sitt till.
  Dessutom så visar det på en felaktig attityd gentemot motståndarna i och med att man så tydligt visade att partiledarvalet 2007 inte handlade om att lyfta fram partiets främste statsministerkandidat och den som har störst utsikter att besegra Reinfeldt.
  Var Allians för Sverige så dåliga så att man inte ansåg sig behöva toppa laget?
  Man bör alltså inte utgå från att kvotering alltid är bra-
  Om man ska kvotera så bör man kanske stanna upp och fråga vilka som ska kvoteras in. Ska man som nu ofta sker kvotera in de som redan tillhör etablissemanget som Mona Sahlin tex. Att kvotera in de som redan är en del av etablissemanget är ju den modell som även börsföretagen använt sig av. När Margareta Winberg hotade med lagstifting så valde många börsföretag att kvotera in kvinnor i styrelsen för att blidka regeringen och slippa lagstiftning.
  I det börsbolag som jag själv jobbade med då så inkvoterades en kvinna som hade flera uppdrag i samhället och vars man var en fd partiledare. . Hon är nu inte kvar i den styrelsen för numera så sitter hon i regeringen.
  Jag har inget emot henne eller Mona Sahlin men frågan är om det är rätt att kvotera in sådana som redan tillhör samhällets topp.

 6. U_M

  Könsvotering borde vara självklar; detta gäller enligt min mening även utbildningar som har en sned könsfördelning.

  Dessutom behövs verksamma sanktioner för att detta skall fungera, så att det inte blir som med filmavtalet där man har slagit fast en 60/40-princip som sedan inte följs. Antagligen beror detta på att det saknas sanktioner.

  Det är så lätt att glömma att vi lever i ett samhälle där män generellt sett har högre löner och bättre tillgång till samhällets resurser. Det finns inget rimligt skäl till att det skall vara så.

 7. Lars J

  Nästa fråga är varför kvotering till börsbolagens styrelser överhuvudtaget?

  Om man tror att kvotering är rätt väg för att skapa ett genombrott för en större jämlikhet/jämställdhet så borde man hellre föreslå kvotering till företagsledningarna i stället för kvoteringar till börsföretagens styrelser. .

  För de som gör karriär i börsföretagen så är det ofta en plats i företagsledningen som målet och inte en plats styrelsen.

  Styrelserna är platsen för ägarna (i de fall då dessa är fysiska personer som tex i Bonnier- och Johnsonföretagen), föredettingar och styrelseproffsen (som inte sällan är föredettingar). Styrelserna sammaträder normalt i 1-2 timmar per gång 5-10 gånger per år medan de som tillhör företagsledningen jobbar varje vardag med att leda företaget.

 8. Mikael

  Jag tror det bästa är att jobba långsiktigt. Kvotering på utbildningarna kommer skapa mer jämställt arbetsliv framöver, kanske borde alla utbildningsplatser specificeras hur många manliga platser och kvinnliga det finns, då blir intagningspoängen olika för män och kvinnor. Kvotering till styrelser känns som Lars säger märkligt, hur många människor sitter i styrelser idag? Kan inte vara många. Man får nog bättre effekt med kvotering i ledningsgrupper, de dagliga ledarna är mycket mer förebilder för unga kvinnor, än de gamla styrelsegubbarna. De som sitter i ledningsgrupperna idag är också morgondagens styrelsemedlemmar.

 9. Lars J

  Mikael

  Du ska också komma ihåg en sak till som många däribland Lena Sommerstad verkar glömma bort när hon skriver:
  ”Svenska, borgerliga feminister duckar ifråga om kvotering till näringslivets styrelser. ”

  Och det är att det inte handlar om att införa en kvotering för näringslivets styrelser i största allmänhet eller för företag över en viss storlek utan att det handlar om kvotering till börsnoterade bolagsstyrelser. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=C259
  Det är en väldigt liten andel av Sverigs aktiebolag som är börnoterade och även om dom ofta är stora så är det är också en väldigt liten andel av alla svenska män och kvinnor som jobbar i näringslivet som jobbar i ett börsnoterat företag. En andel som minskat på grund av att många svenska verksamheter som tidigare var noterade på Stockholmsbörsen sålts utomlands som tex Volvo Personvagnar mfl mfl.
  Därför känns hela idén med kvoteringar till börbolagsstyrelserna som ett projekt som endast är relevant för en liten elit. Dä berör tex frågan om jobbskatteavdragens vara eller icke vara avsevärt fler människor. En fråga är det är ytterst oklart vad (s) tycker. Först var man kritisk man i maj 2010 så köpte man dom mer eller mindre rakt av. Sen har man bytt ledning så var man står i dag är ytterst oklart.
  Kanske man borde ägna mer tid och kraft åt riktiga politiska frågor i stället för en pseudofråga

 10. David III

  Dagens uppställning av styrelsefolk är ju en direkt spegelbild av hur folk valde utbildning, yrke och karriär för sisådär 40 år sedan. Då valde fler män den typen av inriktningar – nu är det ju helt annorlunda varför det på sikt kommer se helt annorlunda ut i styrelserna framöver.
  All kvotering är en form av diskriminering!

  Och ska man kvotera in kvinnor (som inte har samma meriter överlag som män) kan ni väl lika gärna kvotera in mig nånstans? Jag har heller inte utbildning eller erfarenhet inom nämnda gren.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s