Modernisering är inte mer marknad

Socialdemokratin ska vara framåtblickande och modern, inte traditionell och fast i det förflutna. Detta är en argumentation som ofta återkommer i socialdemokratisk debatt, nu senast i Dagens Nyheter där Peter Weiderud (21 januari) pläderar för fortsatt modernisering av partiet.

Jag tror att vi alla kan hålla med om att Socialdemokraterna ska vara ett modernt parti; modernt i värderingar och arbetssätt, öppet för tidens nya utmaningar och möjligheter. Problemet är att modernisering tycks ha blivit liktydigt med att plädera för mera marknad. Och mera marknad är knappast modernt; tvärtom.

Den marknadsliberala modell som under senare år har blivit ett dominerande paradigm, i världen och i all synnerhet i Sverige, är i stort sett detsamma som rådde under 1920-talet. Effekterna är också i stort sett desamma.

Stor frihet för kapitalets rörlighet har skapat global ekonomisk obalans och finansiella kriser. Inom eurozonen gäller anpassning genom intern devalvering, med svåra sociala konsekvenser. Större utrymme för marknaden har drivit fram en växande ojämlikhet, världen över. I Sverige ökar klyftorna mellan kvinnor och män. Krav på budgetbalans går före effektiv efterfrågepolitik. Det är tjugo år sedan Sverige hade full sysselsättning.

Om vi som socialdemokrater vill ha modernisering, kan det inte vara modernisering som skapar ojämlikhet, arbetslöshet och social kris. Det måste vara en modernisering som sätter gränser för marknaden och som värnar social jämlikhet: en modernisering för en hållbar och rättvis samhällsutveckling.

70 kommentarer

Under Uncategorized

70 svar till “Modernisering är inte mer marknad

 1. Läs gärna mitt inlägg om välfärdssjukdomar och om hur vi borde kunna omfördela jordens resurser om vi ansträngde oss för att leva ett hälsosammare liv http://wp.me/p1uIV8-2J5

  Mrs G

 2. Hans Nilsson

  Väl talat! Socialdemokraterna skall vara ett alternativ till, och inte en variant på, den höger-mittensörja som kamouflerat utarmning med begreppet ”valfrihet”.

 3. Tack Lena ! Nu börjar dimmorna skingras ,fortsätt så och vi är snart inte endast på banan utan verkligen på väg.Du har väl för fanken inte något svårt i garderoben?

  • Morgan S

   Risken är väl stor att samma visa upprepas en gång till?!

   Finns det inget går det säkert att (miss)tolka varje uttalande så de blir till skandalrubriker. (Så länge det finns en underliggande vilja både inom och utom partiets väggar att hitta fel och brister så kommer detta att ske) samtidigt som det inte effektivt kommer kunna bekämpas (om vi inte hittar en bättre lösning.

   Skulle därför gärna se en tvåpartiledare lösning Med Lena Sommestad och Mikael Damberg som partiledar duo.

   Tror detta effektivt skulle döda lusten från höger (och vänster) att sticka kniven i ledargardet.

   Det skulle också öka möjligheten till att skapa en effektiv politik, när ledarna sinsemellan kan diskutera sig fram till olika goda lösningar som de gemensamt står upp för (utan dolda agendor) utåt.

   Det faktum att alla andra inom partiet dessutom skulle känna att just de hade en bra kanal in i maktens korridorer skulle både bidra till en ökad funktionalitet i den demokratiska processen och bidra till en bättre/mer snabbfotad anpassning till ständiga förändringar och behov på alla olika nivåer, vilket är det krav som ställs på partiet om det skall lyckas skapa och få intern acceptans för en bra spetsig dagsaktuell politik.

   Dessutom, så måste ledningen se till att sätt ihop ett HYPEREFFEKTIVT och KOMPETENT, kansli som kan hantera allt som sker utåt bättre.

   Under dessa har jag heller inget emot om man på olika stora sakområden har speciella taletspersoner. (Viktigt är dock att de inte uttalar sig innan de VET partiets linje i sakfrågan) och att de inte heller uttalar sig i andra frågor, där de möjligen är mindre väl insatta…

   Partiet måste helt enkelt lära sig tala (utåt) med en röst. (Men inåt) att ha en funktionell demokrati där såväl höger som vänster har kanaler hela vägen till toppen.

   Att förslaget (som det jag ger ovan) dessutom både har en önskad jämlik könsfördelning och en rimlig ålderspridning, gör inte saken sämre.

   Detta är mitt förslag; Vad tycker ni andra?!

   • Nej Morgan Lena trampar inte i klaveret som Håkan gjorde så den risken är minimal,.däremot är gamla synder farliga och måste upp innan .
    Ditt förslag är intressant, men har många fallgropar. så tror jag inte på tesen att dessa två skulle kunna diskutera ihop sig i särskiljande frågor.
    Endast om det i grunden finns klara demokratiska ställningstagande i väsentiga frågor ( som den Lena tar upp i dag) som de två måste följa kan ett sådant ledarskap fungera.
    Men visst denna demokratiska process måste ändå till för att få den ordning i partiet som är ett måste.

   • Morgan S

    Problemet är väl inte tydligare än så…

    Om dessa två personer, som både två har hög kompetens och god ledarskapsförmåga… Om dessa två inte kan diskutera sig samman ” i särskiljande frågor”; Hur skall då partiets olika falanger någonsin kunna enas om en god politik?

    Tror ärligt talat vägen inte kan bli tydligare: Antingen så sätter vi de två mest kompetenta (en från varje gren av partiet) och får dem att hitta en vettig och tydlig politik, eller så slits partiet i stycken för att motsättningarna inte går att överbryggas.

    Sedan håller jag bara delvis med dig om Juholt. (Visst, han hade vissa lik i garderoben och han gjorde vissa mindre misstag) men detta gör/hade också den som är huvudmeningsmotståndare (utan att samma drev går).

    Reinfeldt hade väl om jag inte missminner mig ett antal s.k. utbytesstudenter/a-pair (som enligt avtal, skulle arbeta ngn timme per vecka) men som (de facto) arbetade mer än heltid för minimala fickpengar i sin ryggsäck, utan att det ens gav en krusning på nyhetsflödeflodens vattenyta.

    Och även han slänger ur sig grodor, eller lögner etc. (Skillnaden är att inget av detta granskas i media.)

    Samma problem skulle därför Lena garanterat mötas av om hon både hade en extern opposition mot partiet och en intern (öppen/dold) opposition inom partiet (pga. att hon är ideologiskt driven socialdemokrat.)

    Lösningen måste därför bli att först finna en lösning på de interna problemen, för att därefter, sedan effektivt kunna hantera angrepp från omvärlden.

    P.S Håller naturligtvis självklart med dig om att konsensus måste kunna nås om att partiet inte är marknadsliberalt parti utan ett modernt socialistiskt (blandekonomiskt) parti.

    Kan vi inte det, bör vi sträva efter en delning av partiet istället!

   • Jag har ett annat förslag, kanske omöjligt men likväl:.Tillsätt Lena som tillfällig partiledare fram till nästa kongress , ingen tycks ju vilja ta posten. ,Ta till kongressen fram demokratiskt förankrade förslag på ny partiledare.

   • I Tillägg. Lena sitter ju reda som ordförande för kvinnoförbundet, så förslaget är inte helt märkligt.

   • Morgan S

    ake norrman;
    Problemet jag ser med att plädera bara för Lena är att man inte löser det verkliga problemet utan bara gör henne en otjänst genom att sätta henne i skottgluggen för de krafter som motarbetar det hon står för, samtidigt som inte heller hon får tillräckligt goda verktyg att hantera den situationen.

    Det måste m.a.o. finnas en plan för de svårigheter partiet står inför, som går längre än att bara föreslå en kandidat vi kan tro på.

    Hur skall denna person kunna hantera de svårigheter som nu ligger i öppen dager utan att vi först desarmerar situationen?!

    Stöder självklart Lena som en lämplig kandidat, men är inte villig att kasta ut henne i det minfält som nu råder, utan att hon samtidigt också får ett starkt mandat (ett handlingsutrymme och frihet) som t.ex. kanske skulle kunna uppstå pga. att de centrala problemen alltid ligger centralt på bordet via två företrädare med samma makt som pläderar för sin sak och sedan tillsammans enas i en kompromiss.

    Motsatsen, att en av sidorna vinner och för sin politik först och främst, och slänger till motståndarsidan en köttbit på slutet… leder alltid till missnöje och inre stridigheter…

    Än värre är det nästan när en blek (osynlig?!) kandidat blir kompromissvalet, då dennes mandat och handlingsutrymme är kringskuret från alla håll.

    Vill därför gärna slå ett slag för det delade ledarskapet då det i just det läge vi har nu närmast vore idealiskt.

    Jag tror att vi ALLA skulle kunna sluta upp bakom detta.

    Särskilt om kandidaterna vore två så starka, dugliga och tydliga kandidater som Mikael Damberg och Lena Sommestad.

   • Morgan ! Frågan är om vi tror på Lena, Bortsett från det faktum att hon måste få mandat att tala för sin politik (vår politik.)
    Egentligen är det naivt att tala om henne som ett objekt i hennes egen blogg. Men om vi tror på henne så förutsätter vi att hon klarar av de påfrestningar och illvilliga problem som kommer att komma och detta är ett måste för en partiledare. Hon skulle få en inkörningstid fram till kongressbeslut även om detta skulle resultera i delat ledarskap. jag ser detta som en stor möjlighet att komma igång. Hon bygger också sina ställningstagande på kunskap vilket gör henne svåråtkomlig.Men allt vad jag talar om förutsätter att hon stiger fram.

   • /gt

    Jag tror också på att passa på att modernisera med att ha två ledare av typen ”språkrör”. Dessa ledare ska inte heller sitta i all evighet, utan det kan gärna tidsbegränsas. Jag tycker att Miljöpartiet har lyckats alldeles utmärkt med detta, så det finns goda exempel.

   • Morgan S

    Helt rätt, gt!

    Just deras begränsningsregel (8 år) är en central del i det som gör deras demokratiseringsprocess 1000 gånger mer vital än ”vår”.

    Självklart måste vi våga ta efter detta goda exempel, om vi vill vara det moderna, förnyelsebara demokratiska socialistiska alternativ som Sverige så väl behöver.

    Det räcker med att iaktta hur olika de två partiernas kongresser är för att inse vilka som är vitala och vilka som är så mossiga att de gränsar till att man nästan vill lägga sig ner och dö…

    Visst miljöpartiet har en del (ideologiskt) de gärna skyltar med (som jag tycker är lite komiskt)…

    ”Hej jag heter… X.X och jag är biodlare/odlar egna grönsaker/har byggt ett hemmagjort vindkraftverk etc.” (Detta tycker jag är ganska sött) då (nästan) varje person som går upp och talar inleder med fraser av just den typen…)

    Resten är dock betydligt mer spänstigt… då det för väldigt många följs upp med…

    Jag gick med i partiet för 1-2 år sedan och detta är min första kongress.

    Det är m.a.o. inte samma maktelit som sitter i vägen på alla mellanstationer inom partiet, heller (vilket är väl så viktigt om man vill ha en fungerande demokratisk process inom partiet.)

    Jämför man med en (S) kongress blir man nästan deprimerad.

    Visst vi är ett stort parti, men det är samma personer där, kongress efter kongress (till dess de försvinner pga. sk. naturlig avgång etc.)

    Detta får konsekvensen att de enda yngre som lyckas ta sig in är de absolut mest karriärsugna strebrarna, vilket närmast som regel innebär de som befinner sig långt till höger på den ideologiska skalan (inom partiet.)

    Konsekvensen av den demokratiska trögheten blir därför att partitoppen nästan till 100 % fylls på med högersossar… vilket ger vid handen, när det pågår över tid, att dagens skeva situation uppstår där partitoppen har en helt annan politiskt åskådning än partibasen.

    Det är m.a.o. en dys-funktionell demokratisk process och det faktum att den fått råda under väldigt lång tid, som bäddat för hela problemsituation vi står inför nu. (Dålig återväxt, idé-fattigdom och allt mer infekterade och ständigt pågående falangstrider.)

    Håller därför, självklart med dig, gt…

    Vi måste ta efter Miljöpartiets begränsningsregel (för partiledarna) och implementera den på alla nivåer, så att vi får en demokratisk process som gör att partiledningen (och hela partiets organisation) återspeglar den idé-debatt som förs både inom partiet och som förs utanför partiet bland sympatisörer på gräsrots nivå.

 4. Helt rätt så tillvida att vad som framförallt saknas idag är en förståelse för behov av domänavgränsningar. Vi måste helt enkelt förstå att vissa verksamhet (skolor, sjukhus men även naturliga monopol som järnvägar) ska drivas utifrån ideal som plikt och tjänst mot det allmänna medan andra verksamheter mycket väl kan drivas utifrån marknadsmässiga principer. Precis som löntagarfonderna en gång var ett övertramp åt det ena hållet är dagens utförsäljning av våra gemensamma tillgångar ett övertramp åt det andra. Däremot håller jag inte med dig beträffande eurozonens påstådda hemskheter. Tvärtom är det just nu som det skulle kunna finnas utrymme för en radikal socialdemokratisk politik som accepterar budgettak och inflationsmål men som SAMTIDIGT utmanar de särintressen som hållt tillbaka politiken alltför länge i Europa när det gäller allt från jordbruksstöd till rustningsindustrin. Det är genom att utmana dessa särintressen och förklara att vi inte längre har råd med krig som socialdemokratin kan vinna val. Inte genom att trycka mer pengar eller att gnälla om globaliseringens hemska konsekvenser när vi i realiteten tjänar bättre än någonsin på densamma. Hemligheten är bara att ta av dessa vinster och göra stora sociala investeringar för att lyfta samhället och den generella utbildningsnivån.

 5. För övrigt gäller som alltid, Lena for president!

 6. Mikael

  Hela VU borde ställa sina platser till förfogande, hur är det möjligt att ingen klev fram och hjälpte Juholt till rätta? Fanns det inga stadgar, konstituerande arbetsordningar, traditioner av hur ärenden och uttalanden bereds och stöttas internt? Det går inte att ha en ledningsgrupp som mörkar, har dolda agendor och hugger varann i ryggen. Rösta in folk en efter en på en kongress.

 7. Renovering eller modernisering i den samtida politiken innebär medvetenhet om problem och utmaningar i Sveriges som på globala systemet.

  Problem av det globala systemet, som starkt påverkar utvecklingen på varje växande nationella kräver en ny politisk medvetenhet är helt annorlunda.

  Det politiska medvetenheten fortfarande samtida med den gamla begrepp som har blivit den samtida globala systemet evolutionen är helt annorlunda från alla historia tanke och praktik.
  Men den snäva intressen att hindra skapandet en global politisk vision som behövs för att förnya och uppdatera policy och praxis.

  Men den snäva intressen inte kan förhindra att skapa medvetenhet och politik som behövs för det globala systemet, där den nationella utvecklingen inom dem.

  Det globala system som lever i en övergångsfas kommer att skapa en global medvetenhet om den politiska nya världsordningen.

 8. Göran

  Och vad tycker du Lena om Göran Rosenbergs understreckare nyss där han i princip skriver att förutsättningarna för ett land att föra en egen välfärdspolitik är obefintliga i o m kapitalets rörlighet? Vad är receptet, de nya gränser du efterlyser?

  Sen tycker jag att (s)-kvinnornas ryggmärgsreflex mot RUT inte heller går riktigt i takt med tiden. Mycket blir symbolfrågor för er.

 9. Lars-Göran Ahlström

  Hej Lena, och tack för ännu en bra debattartikel.
  Jag tycker som du att de liberala marknadsekonomerna fått alltför stort inflytande över den svenska debatten. Jag anser också att vi socialdemokrater är alldeles för ängsliga för att formulera ett bra alternativ till den svenska period av rå nykapitalism som svenskt näringsliv och deras alliansregering driver. Dagens giriga kapitalister och deras direktörer jobbar stenhårt för att kortsiktigt öka sina och företagens kortsiktiga vinster, och detta gagnar varken sysselsättningen eller investeringsklimatet i Sverige.

  Det gäller inte bara Sverige, hela västvärlden är inne i en allvarlig ekonomisk kris som till stor del skapats av giriga kapitalägare i framförallt bank- och finansvärlden. Flera stora banker har varit så nära konkurs, att stater som USA och England tvingats gå in med skattemedel för att rädda bankvärlden från en total kollaps. Allt på grund av bank- och finans världens spekulationer i komplicerade bankprodukter, tradingverksamhet, ogenomtänkta krediter mm. Bankerna förstår inte själv hur dessa nya produkter fungerar, men säljer dem glatt vidare till oss sparare.

  I USA räddades världens största bank, Citygroup i New York, av staten. I England blev RBS och Lloyds Bank förstatligade, och många av bankerna i Europa riskerar just nu att förstatligas. Gemensam för alla dessa banker, inklusive de svenska bankerna, är att ersättningarna till cheferna har varit gigantiska. Höga löner och bonusar till styrelseledamöter och chefer har delats ut och delas ut, trots att verksamheten är garanterad av staten och oss skattebetalare.

  Det mycket kortsiktiga vinstintresse som driver dessa riskkapitalister är inte kopplat till företagandet och företagens verksamhet.. Det handlar inte om att öka företagens konkurrenskraft och framtid genom nya investeringar, allt handlar om att kortsiktigt plocka ut så mycket pengar ur verksamheten son möjligt. Jag anser att vi nu har sett tillräckligt av riskkapitalisternas agerande. Vi medborgare behöver en behovsstyrd skattefinansierad framtid och därför ska de privata vinstintressen som nu plundrar oss hållas utanför den gemensamma välfärden.

  Kämpa vidare Lena!
  Simrishamn den 23 januari 2012.
  Lars-Göran Ahlström

  • Mycket bra debattinlägg. Håller fullständigt med dig. Vi måste sätta stopp för riskkapitalisterna och deras uttag av vår skattefinansierad välfärd och omsorg. Ser med spänning fram mot vad Malmö idag skall presentera för åtgärder för att i sitt upphandlingsförfarande hindra detta

 10. Tyvärr har jag känslan att det brister på lyhördhet på högkvarteret.

  ”Likt partisekreterare Carin Jämtin bedömer Ekots källor att det finns stöd för en snabb process såväl bland partiets distriktsordförande som i partistyrelsen.”

  Vem lyssnar i så fall på övriga medlemmarnas synpunkter? En framtida partiledare som återigen utses av en intern krets kommer troligtvis inte kunna bidra till den modernsering som Lena efterlyser. Det blir svårt om inte omöjligt att ena partiet utan stöd från gräsrotsnivå.

 11. Vad som behövs är inte abstrakt ”modernisering” alias anpassning till rådande trender. Vad som behövs är ”modernisering” i betydelsen anpassning till dagens behov, vilket är något helt annat.

  Och det behov som ännu inte en jäkla politiker (utom kineserna) har fattat är en som för över resurserna från finansvärlden till produktionen.

  Detta är gammal hederlig socialdemokratisk politik, det S fick förtroende för på 30-talet vars problem var nästan identiska med dagens på det området.

  Vi har haft dominans för spekulation på produktionens bekostnad ungefär fyra gånger förut i kapitalismens historia. Varje gång förmådde de styrande hantera detta (sen de hotats till livet av revolutioner och folkresningar) genom att sätta igång jättestora infrastrukturprojekt. Detta band kapitalet till produktiva investeringar för någon generation innan kapitalismens naturliga spekulationslust tog över igen. Så fick man dra det ett varv till.

  Då tog det ungefär 15 år innan det blev ordning i politiken, idag har det hittills tagit 30. Hur senila kan vi bli?

 12. Bengt Johansson

  Och vad talar du om egentligen Lena, en bättre kapitalism för vanligt folk, eller socialism?

 13. Dryga Lisa

  Hej Lena!

  Kan du komma med 2 förtydliganden så att även folk som jag begriper?
  1/
  ”Problemet är att modernisering tycks ha blivit liktydigt med att plädera för mera marknad. Och mera marknad är knappast modernt; tvärtom.”
  Betyder detta att du med all din kraft kommer att strida för att riva upp tidigare s-kongressbeslut ang privata alternativ inom den offentliga sektorn? JA eller NEJ, tack.
  2/
  ”Krav på budgetbalans går före effektiv efterfrågepolitik” konstaterar du. Betyder det att du vill verka för en större SKULDSÄTTNING av staten genom att låna mer? JA eller NEJ, tack.

  Tack på förhand & MVH

  • lenasommestad

   Hej dryga Lisa. Jag anser att tidigare s-kongressbeslut som ger klartecken till vinst i välfärden bör omprövas. Jag ser möjligheter att driva privata verksamheter non-profil (här måste jobbet fortsätta att utveckla alternativa driftsformer).
   Den svenska statsskulden går idag ner mot 30 procent. Detta är anmärkningsvärt lågt och oviljan att ta lån för investeringar bidrar till att de reala tillgångarna minskar i värde. Självklart ska statsfinanserna vara i ordning, men budgeten måste anpassas efter rådande omständigheter. När man t.ex. som idag har den största ungdomskullen sedan 1940-talet på väg ut på arbetsmarknaden är det viktigt att investera i deras utbildning.

 14. Lars-Göran Ahlström

  Reflektioner med anledning av ”Dryga Lisas” inlägg.
  Även om man sätter stopp för vinstdrivande bolag och ser till att de inte kan fortsätta plundra den skattefinansierade verksamheten inom välfärdssektorn, kan man ge stöd åt såväl personal- som brukarkooperativ. Dessa företag, ekonomiska föreningar, kan fungera som demokratiska alternativ till den offentligt drivna verksamheten, eller hur. Allt är inte svart eller vitt.
  Sen till det där med skuldsättning. Om marknaden inte fungerar, om kapitalisterna hellre investerar kortsiktigt i dyra bostadsområden i våra storstadsområden än satsar långsiktigt på hyresbostäder i våra mindre tätorter, så måste stat och kommun gå in och styra marknaden. Att låna till viktiga och för medborgarna långsiktigt hållbara investeringar blir nödvändigt när kapitalet bara satsar på snabba och kortsiktiga vinster. Men även här finns nyanser, allt är inte svart eller vitt.
  Vad anser du själv?
  Simrishamn den 23 januari 2012.
  Lars-Göran Ahlström

  • Sedan när behöver en suverän nation, med egen valuta som dess egna instititutioner kan ge ut, öka skulderna för att ha råd det som dess folk behöver?

   Modern penningteori visar just på att detta inte behövs. Läs gärna någon av chartalisterna (MMT-Modern Monetary Theory), såsom Bill Mitchell mfl.

  • Kommentar till Dryga Lisa: Varför Skriver du skuldsättning med stora bokstäver? Är skuldsättning något specifikt dåligt för dig?
   Alliansen har sålt ut gemensam egendom för enorma belopp söm till stor del försvunnit men en del Har man skrutit med att man sänkt statsskulden.
   Det är som bonden som kommer till grannen och säger ”nu är jag skuldfri jag har sålt alla korna” tycker du Dryga Lisa att grannen ska gratulera..

 15. Göran

  Dryga Lisa slår huvudet på spiken. (s) har inte lyckats bestämma sig om privata alternativ på den offentliga sektorns område. Då och då tycker symbolfrågor som ohemula vinster som förs ut ur landet upp, men de är bara vindpustar som (s) inte vet hur man ska förhålla sig till. Några frågor till er:

  — Har (s) återkommunaliserat särskilt många verksamheter om man kommit i majoritet i en kommun igen?

  — Varför är ”vinster i friskolor” så förfärliga, när kommunala skolor byggs av vinstdrivande företag (med LO-medlemmar), städas av vinstdrivande städbolag, läroböckerna författas och publiceras av människor och förlag som gärna vill ha vinst, skolmöblerna snickras av… osv. osv. Är det för att bägge lärarförbundet är fyllda med socialdemokrater både i ledningen och bland medlemmarna? Den gamla folkpartistiska skolfröknen är ett minne blott.

  • David

   Ständigt kommer det någon som likaställer köp och sälj av läroböcker, skolor, skolbussar, medicin etc med köp och sälj av människor. Hur tänker ni??? Inse att konsekvenserna blir minimala om företaget producerar läroböcker av låg kvalitet medan de blir livsavgörande om företaget producerar elevkunskaper av låg kvalitet. Alla marknader är inte likadana, gå en introkurs i företagsekonomi och läs om marknadsmisslyckanden.

   • Göran

    Till David: Kommunernas skattepengar kommer inte nedsinglande märkta med ”lärarlöner”, ”skolbygge”, ”läromedel” osv. Att ge utbildningsförvaltningar och ev. varje skola öronmärkta belopp på det sättet kallas kostnadsslagsbudgetering och blev omodernt redan på sjuttiotalet.

    Med andra ord: Om Skåningarna får bygga en skola till ohemul vinst eftersom kommunen är klantig i upphandlingen, så blir det mindre över som kunde gått till fler lärare. Och om man är lyckas spara genom att inte slänga skolmöbler som går att använda, så kan det bli fler lärare. Allt hänger ihop, David. Därför måste du antingen socialisera allt eller också bekämpa magreflexen.

    Tack, Mikael, ett ord i rättan tid till alla (s)ymbolfundmentalister.

  • Lassalle

   Jag lever i föreställningen att det är skillnad på spik och människor.

   • Mikael

    Så städningen borde kommunaliseras, det är ju inte en produkt och har med människor att göra? Jag undrar som Göran var gränsen går. Går den vid livsavgörande? Då borde ju alla röntgenmaskiner och dialysapparater produceras av statliga företag, tänk om de hemska företagen sänker kvaliteten på dem! Jag tror det är ni själva som måste inse att hur högt man än skriker om att vinster är ohemult så faller logiken så länge det finns något som helst privat inslag i samhället. Dags att tänka om.

  • Göran och Mikael kan ju börja med att förklara ur vad vinsten i t.ex. vinstdrivande vårdbolag skall tas, områden där personaltäthet är av stor vikt och där effektivisering inte går att genomföra med hjälp av teknikutveckling såsom vid bygge av skolor eller tillverkning av röntgenmaskiner.
   Är det genom sänkta löner, färre anställda, längre intervall mellan blöjbyten, eller vad?

   Hittills vet vi mycket väl hur det fungerar med t.ex. privatiserad offentlig verksam såsom vård. Och resultatet talar inte för det.

 16. Mikael

  Klas Eklund skriver i DI idag:

  ”….Detta blir särskilt tydligt nu då kapitalismen ömsar skinn och då omtänkande behövs på många håll. I en debattartikel (DN 14/1) har jag försökt beskriva hur kapitalismen gått igenom flera faser sedan den första, laissez faire-varianten, ”Kapitalism 1.0”. Den keynesianska ekonomiska politiken, ”Kapitalism 2.0”, passade S som hand i handske men stelnade under 1970-talet och gav stagnation och inflation. Den följdes av en kontrarevolution, internationellt ledd av Margaret Thatcher och Ronald Reagan. Denna avreglerade kapitalism, ”Kapitalism 3.0”, kraschlandade 2008.

  Nu står vi inför uppgiften att bygga en Kapitalism 4.0, som är mer ansvarstagande och långsiktig, som minskar klyftor och arbetslöshet och kan möta hoten mot miljön.

  Den uppgiften borde passa en modern socialdemokrati väl. Men om man vill bli ett stort och statsbärande parti igen måste man inse att det industrisamhälle som en gång i tiden födde arbetarrörelsen inte längre finns och att nytänkande krävs. Man måste acceptera uppgiften att bygga en ny, reformerad kapitalism. Man måste sluta att nostalgiskt längta tillbaka till Kapitalism 2.0 och Erlanders dagar.

  Den vägen är lång och svår. Den kräver analys, tänkande och personförändringar.

  En lättare väg vore att höja tonläget, skärpa kritiken från vänster mot medelklass och globalisering, kräva återreglering och återupprättande av statliga monopol. Den vägen kräver ingen förnyelse, bara hårdare retorik och taggarna utåt.”

  Hoppas ni väljer den svåra vägen. Den största utmaningen är som jag ser det är att inse att majoriteten i det svenska samhället inte längre är fattiga industriarbetare. De få som fortfarande jobbar inom industrin är faktiskt ganska välbärgade i dagsläget. En politik som bara passar dem är alltså dömd att misslyckas.

  • Klas Eklunds historiebeskrivning skall man ta med en stor nypa salt. Särskilt den om 1970-talet och inflation. Hävdandet att inflationen var för hög hänger intimt samman med den efterkommande nyliberala dogmatiska politiken, med ingredienser som NAIRU och avreglering av bank- och finansmarknad. Man skrämde och hotade (felaktigt) med att dåvarande inflationsnivån var gravt skadlig för Sverige, i syfte att åstadkomma ekonomipolitisk förändring.

 17. Kapitalismen behöver inte byggas den bygger sig själv , den behöver tyglas för att inte ständigt raka i höjden och sedan falla ihop som bubblor, med katastrofala följder för de flesta medborgarna . vem är då mäktig att tygla denna koloss.Jo en socialdemokrati som bygger ett rättfärdigt samhälle och inte en kapitalism, varkens 2 ,4, 8, någonting.
  Många i det svenska samhället har börjat inse att man kan kvickt bli fattig
  där den råa kapitalismen okontrollerat härskar. Det är riktigt att det behövs analys ,men skygglapparna får då tas av .

 18. Jättebra Lena och precis som Jonas Sjöstedt (V) säger, men varför inser inte den politiska S ledningen detta? Jag tror att ni och LO) behöver göra upp med er EU politiska inställning och inse att det är starten av EG anpassningen som ledde oss in i detta marknadstänk. Tänk om nu S kunde göra dig (eller möjligtvis Pagrotsky) till partiledare så skulle nog era siffror raskt vända uppåt igen och Moderaterna tappa stort. Frustrationen ute på arbetsplatserna är stor över den dåliga S politiken och därför har M vunnit S röster, det finns ju inget alternativ säger folk.

  • Maths

   Eller var det marknadsanpassningen som ledde oss till EU? Några hade förstått att ville man förhindra en vänstersväng i Sverige måste man ha fått oss med i EU först.

 19. ”Mer allmänt betraktar jag de ödesdigra spår som vår civilisation har kommit in i som ett specialfall av återvändsgränder. Vägar som erbjöd kortsiktiga fördelar har antagits, har blivit hårt programmerade och har börjat visa sig katastrofala på längre sikt. Det här är ett paradigm för förintelse via förlust av flexibilitet. Och detta paradigm är mera definitivt dödligt när handlingsvägarna är utvalda för att maximera enstaka variabler.”
  G.Bateson 1970

  När man mot den bakgrunden betraktar samtidens dagordning känns den grotesk. Det är en dagordning skapad för dem med evigt liv och för en värld med oändliga resurser. Trots att vi bor stort, äter gott och materiella ting finns i överflöd handlar den politiska agendan uteslutande om mer av samma.

  Skolan måste bli tuffare och ha många prov, lönerna för unga måste bli lägre, arbetsdagarna bör helst vara längre och pensionsåldern högre. Hela världen är indragen i en galen dans kring kontanta tillgångar och skulder där våra öden överlåts i händerna på kapitalmarknadernas anonyma knapptryckare. Länder kastas i allt högre tempo mellan låg- och högkonjunkturer, naturen skövlas och miljön förvandlas till en kemisk cocktail. Vi blir stressade, aggressiva, nedstämda, deprimerade.

  Det är allt annat än modernt.

 20. Snälla Lena. Ställ upp som vår partiledare. Bygg upp ett lag av duktiga talespersoner, experter på sitt område. Ge dem fulla mandat att hantera media och politiska motsåndare efter bästa förmåga. Ta rollen som arbetsledare över talespersonerna och visa dem en gemensam väg, riktning och mål vartåt alla ni ska sträva mot. Åk själv ut i landet och prata ideologi och ekosocialistisk ekonomi med partimedlemmarna och latenta sympatisörer, förklara de socialsitiska värderingarna för ”Det sovande folket”. Låt dina talespersoner ta de detaljerade frågorna med media och sakdebatterna i riksdagen och lita på att de kommer att göra ett utmärkt jobb. Vår politik är så starkt sammanbundet med de mänskliga värdena folket håller för självklart att politiken berättar sig själv.
  Ta nu ut färdriktingen, välj ditt lag och låt oss tillsammans med dig och ditt team enas tillsammans om en gemensam väg mot valseger 2014.

  Mikael Olsson
  nyfödd S-medlem i Centrala stans S-förening, Uppsala.

 21. J

  Lena go media och ropa klart och tydligt att du faktiskt är INTRESSERAD och VILL leda partiet – om du vill det förstås. Mediagamarna verkar inte nådiga. Inte heller högersossarna som verkar kunna tänka sig göra allt för fälla en meningsmotståndar-partikamrat.

  • J

   Självfallet har jag samma uppfattning som J. Men lite mer skärpning och ilska vore nog bra även om man måste tänja på sin egen karaktär och stil. Nu har jag ju för all del sett några distinkt tydliga kommentarer om liberalism, kaffekokning mm i de senaste posterna, vilket gladde mig.

   Likaså hade det varit glädjande med en mer utförlig kommentar kring det som nästan per definition är kärnan i socialdemokrati: viljan till jämlikhet.

 22. thomas danborg

  Lena S, Du låter mest som en teknokrat med viss socialistisk retorik . Bli dock inte så yvig som Juholt . Släpp drömmarna om att återigen bli ett 45 % parti. Om V och MP sköter sitt så räcker det med 28-30% för att erövra makten. Låt hellre styras av kvalitet. Klas Eklunds analyser är inte så tokiga,inte heller att analysera Kinas framgångar. Kapitalismen kan säkert
  tyglas. Gör en större affär av finansbolagens krasch i USA på grund av avregleringen där

 23. Martin

  Jag har länge velat se dig, Lena, som ledare för socialdemokraterna. Jag håller med dig: Att modernisera och förnya betyder inte mer marknadsekonomi, det betyder att vi ska ta ansvar och göra vad som är rätt i stora frågor som ungdomsarbetslöshet, en försämrad, ojämn skola och ökade sociala klyftor. Pragmatism helt enkelt, eller social demokrati som vi även kan kalla det.

  KOM IGEN LENA!

 24. Ping: Äntligen – ett tjänsteforskningsinstitut! | Unionen Opinion

 25. Karin K

  Läste Erik Laaksos ”debattartikel” ”Dela på ledarskapet och sparka ut LO!”
  på SVT där han rekommendrar S att ge upp valet 2014..

  Ser att det nästan är exakt ett år sedan han deltog i primegate!

  Det verkar inte vara klart för en del att det inte bor mer än 2 miljoner i Stockholmsområdet och att inte alla där är medel- eller höginkomsttagare.

  Det förvånar mig att se hur många som verkar beundra Kina. Hur står det till med mänskliga rättigheter och demokrati där?

 26. Veikko Pelto-Piri

  Om det ska vara möjligt att sätta gränser för marknaden och vara ett alternativ borde vi väl ha en vision om ett rött och demokratiskt Europa. Vi borde vi låta folket välja sina företrädare istället för att låta marknaden styra med stöd av Angela Merkel och Nicolas Sarkozy. Skulle inte det kunna vara något att sträva efter?

 27. Hej Ake!
  och Tack. Mitt svar: En korrekt analys är en bra början, vad gäller S en livsnödvändig förutsättning. Hon som tar rodret kan stå för sakpolitiken. Det går fint om man bottnar i den ideologi och människosyn det råkar handla om. Annat är dimridåer. Se vidare ”confuse A cat” med Monthy Phyton. . .

 28. På fredag 27 januari anordnar Folkrörelsen Nej till EU en demonstration mot europakten i Stockholm från kl. 08:30 med samling kl. 09:00 utanför Riksdagshuset med anledning av EU-nämndens möte med Reinfeldt om vilket mandat han ska ta med sig till Bryssel – svenskt Ja eller Nej till Europakten. Sprid gärna information om denna manifestation så att det blir uppslutning – det handlar om vår ekonomi och om demokratins vara eller inte vara http://komigenuva.wordpress.com/2012/01/24/fredag-27-januari-kl-09-00-utanfor-riksdagshuset-folkrorelsen-nej-till-eu-arrangerar-demonstration-mot-europakten-val-mott/

 29. Ping: Våga ha en öppnare attityd om Eurozonpakten | Unionen Opinion

 30. U_M

  Inte ens i USA är man lika renlärigt marknadsfundamentalistiska som här hemma i Sverige. SAAB-historien är ett skrämmande exempel på detta.
  Staten skulle omedelbart ha garanterat SAABs fortsatta drift. Att dessutom S och Mona Sahlin var emot detta visar en häpnadsväckande brist på verklighetsförankring hos den Svenska politiska eliten.

  I ett inlägg av Krugman i New York Times idag skriver han om betydelsen av att rädda GM från konkurs och vilken effekt det har haft på sysselsättningen och industriklustren runtomkring.

  Läs och gråt!

  • Jan Olof

   Tänk också på de svenska varven, saliga i åminnelse, och gråt kanske lite mindre.

   • U_M

    Det löjligaste med historien om Svenska Varv är att om den förrförra borgerliga regeringen hade haft lite is magen så hade vi troligen ännu haft varvsnäringen i någon form kvar. De avvecklade Svenska Varv samtidigt som den Svenska kronan började flyta (sjunka) Plötsligt var kostnadsläget ett annat, men då fanns varken tillräcklig kunskap eller nog resurser kvar.

    Avvecklingen var ideologiskt betingad i första hand, tyvärr.

 31. Robban

  Bra och välskriven analys. Lena Sommestad som partiledare 2012 och statsminister 2014!

 32. Ping: Vill vi verkligen skattesubventionera fram en amerikansk välfärdsmodell? | LO Bloggen

 33. Ping: Valfrihet Carl Bildt är inte samma som frihet « Parkstugan

 34. Robban – håller med. Lena Sommestads förslag ligger dessutom helt i linje med den senaste forskningen – vi behöver mer av offentlig konsumtion och utjämning av klyftor för en hållbar utveckling – både ekonomiskt och ur klimatsynpunkt (de två är också oskiljaktigt sammanbundna, vilket verkar helt ha glömts bort – våra resurser måste vårdas inte förslösas).

  Se gärna http://komigenuva.wordpress.com/2011/05/25/kvalitet-och-jamlikhet-istallet-for-kvantitet-och-kapitalackumulation/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s