Risk för korruption – ett starkt argument mot vinstintressen i stat och kommun

För ungefär ett år sedan skrev jag om riskerna med en privatiserad, kommersialiserad stat, under rubriken En privatiserad stat. Hur långt ska historien rullas tillbaka?

Vinstintressen i offentlig sektor kan skapa problem som privata oligopol och social segregation. Men de innebär också ett avgörande hot mot en av själva grundpelarna i en modern, demokratisk stat: en god samhällsstyrning präglad av rättssäkerhet, transparens och effektivitet. När staten privatiseras mister den grundläggande kvaliteter, som krävs för att upprätthålla ett långsiktigt väl fungerande samhälle.

Idag påminns vi återigen om riskerna med privatisering och kommersialisering av offentlig verksamhet. Lars-Göran Engfeldt, Transparency International, skriver på DN Debatt om hur utvecklingen mot alltmer privata inslag i offentlig verksamhet skapar en riskzon för ökad korruption. Detta sker därtill i ett Sverige, där medvetenheten om korruptionens risker redan är låg och där alltför lite görs för att förhindra dess spridning.

Social tillit är en av de mest värdefulla resurser, som ett samhälle äger. Den tar lång tid att bygga upp, men kort tid att fördärva. Risken för korruption är ett starkt motiv för att begränsa kommersialiseringen av offentligt finansierad verksamhet; utöver alla de övriga starka argument som talar för att offentligt finansierad verksamhet bör bedrivas non profit.

Jag ser fram emot mer debatt i dessa frågor, och jag ser fram emot skarpa förslag som tydliggör gränsen mellan privata marknader och offentlig verksamhet. Viktigast är en lagstiftning som säkerställer att offentlig verksamhet drivs utan vinstintressen. Därtill krävs skärpning till exempel ifråga om meddelarskydd. Oavsett i vilken form som offentligt finansierad verksamhet bedrivs måste verksamheten präglas av god insyn och rättssäkerhet.

20 kommentarer

Under Demokrati

20 svar till “Risk för korruption – ett starkt argument mot vinstintressen i stat och kommun

 1. Det här är nog den fråga som kommer att antingen ena eller splittra partiet
  beroende på vad dessa, som du, skriver skarpa förslag innehåller. Du har skrivit mycket i frågan och är personen som skulle kunna komma med skarpa förslag som kunde accepteras. Så! Vi ber dig ! kom med dessa skarpa förslag som går runt det egendomliga kongressbeslutet. Det börjar bli i elfte timmen.

  • lenasommestad

   Hej Åke. Jag instämmer med dig att denna fråga är avgörande. När det gäller vilken lösning som är lämplig finns flera modeller, som t.ex. mer generella skrivningar om vad som är tillåtet (som i Norge) till skarpare idéer, som att aktörer som finansieras offentligt måste driva sin verksamhet i en driftsform som inte möjliggör vinstuttag. Förslag finns på bordet; det handlar om att utreda dem och ta ställning, och om detta ska kunna ske framgångsrikt är det inom partiet som arbetet måste ske – inte minst mot bakgrund av kongressbeslutet. Jag driver frågan på de sätt jag har möjlighet till.

   • Tack Lena! Jag borde kanske be om ursäkt för mina krav på Dig men frågan har sådan dignitet. att hänsyn får vika.och Du gav ett bra klargörande.
    Det finns förslag ? Varför sänds dessa inte ut till S föreningarna för diskussion och ställningstagande i demokratisk ordning?
    Det senare är inte riktat till Dig utan andra som förhoppningsvis läser Din Blogg.

 2. Olle Stålö

  ”Viktigast är en lagstiftning som säkerställer att offentlig verksamhet drivs utan vinstintressen.”

  Jättebra Lena Sommestad !

  Sen återstår att få med partiet på detta.

  Lycka till önskar Olle Stålö

 3. Ping: Idioten – är det vårt framtida samhälle? « Parkstugan

 4. Fredrik Holm

  Lena, jag instämmer i det du skriver och i dina intentioner. Samtidigt ser jag ett – måhända litet, måhända fånigt – avgränsningsproblem: Det finns ju mängder med företag, stora som små, som säljer varor och tjänster till offentlig sektor – alltifrån kontorsvaror till konsulttjänster. Jag tror ingen ifrågasätter dessa företags ambition att gå med vinst, av vilken en del rimligen måste komma från försäljningen till de offentliga verksamheterna.
  Det är nu en himmelsvid skillnad mellan dessa företag och t ex privata vårdföretag vars hela idé är att göra det som förr gjordes offentligt, på stora, långa och uppenbart mycket lönsamma kontrakt. Det är också en himmelsvid skillnad mellan att leverantörer till offentlig sektor har en ordinär vinstmarginal i sina priser och de fantasisummor som bl a Carema-debatten har visat på. Men det gäller att hitta en principiell och logisk rågång däremellan.
  Kanske ligger problemet också i alltför vag eller dålig upphandling? OM nu välfärden ska upprätthållas via entreprenörer – vilka möjligheter borde då kommuner, landsting och stat ha som riktigt kompetenta beställare? Adam Smith betonade ju vikten av likvärdig styrka mellan köpare och säljare som en förutsättning för en fungerande marknad. Det är förvånande tyst om den saken bland hans nutida neoliberala lärjungar.

 5. Inge Axelsson har ju till och med konstaterat att vinst i vården offrar liv. Varför påstår då Löfven att det är omöjligt att få bort? Handlar det bara om att vissa ledande socialdemokrater är upp över öronen inblandade i vårdkommersen och att dessa inte får utmanas? Även om man måste gå över lik? Håller S på att förvandlas till ett mexikanskt PRI?

 6. Martin

  Bra artikel!

  Men hur stor tror du är utsikten att partiledningen i (s) kommer vilja begränsa vinstdrivande företag inom välfärden när Löfven har sagt att vinster inte kan förbjudas?

  Mvh
  Martin

 7. Det handlar om att välja samhällskontrakt. Diskussionen nu handlar om tuffare regler och hårdare kontroller vid upphandling och i verksamhet. Vad hjälper det? Det blir som att köra full gas och parera farten med bara bromsen. Att som folkvald sälja en vårdcentral värd 20 miljoner för 600 tusen, vad är det? Politiker kallar det vårdval Stockholm, jag kallar det korruption och det hade bedömts som sådan om förfarandet gällt privat egendom. Affären är också ett uttryck för den iver med vilken man helst helt vill avskaffa det gemensamma ägandet. Jag tror att vad jag försöker säga är att det handlar om ideologiska vägval.

 8. Helena Thorfinn

  Hej Lena! Eftersom du verkar läsa dessa inlägg, vågar jag mig på att kommentera. Inom min sektor – det internationella utvecklingsbiståndet – sker samma sak med förfärande hastighet av en extremt ideologiskt driven Gunilla Carlsson. Det kommer att få katastrofala följder, just på grund av korruption. Swedfund har just beviljats en miljard för att på märkliga grunder och antaganden driva svenska företags agenda i syd. Fattigdomsfokus håller helt på att försvinna ur biståndet. Jag har själv precis slutat på Sida efter tolv år eftersom jag inte vill vara delaktig i detta, och istället försökt omsätta min erfarenhet i romanform. Min debut ”Innan floden tar oss” kommer på Norstedts i Mars. Läs den! Jag är ARG. Och på G.:) Kan jag eller boken användas till något i denna debatt så vore det fantastiskt!

  • lenasommestad

   Tack Helena för ditt inlägg.
   Jag har ingen egen inblick i Sida men har under senare tid mött flera som uttrycker stor oro för vartåt Sida är på väg. Jag ska försöka hålla utkik efter din bok!

 9. Lars-Göran Ahlström

  Mer demokrati.
  De privata bolag som nu äger och förvaltar våra skolor, våra sjukhus och vår omsorg är inte några demokratiska organisationer. Den som har majoriteten av aktierna bestämmer, oavsett hur många övriga aktieägare det finns. Ett bolag kan också säljas vidare till andra ägare utan några demokratiska beslut, och det går helt enkelt inte att ändra lagstiftningen så att vissa bolag inte får ta ut vinst. Aktiebolagen är bra för den del av marknaden som inte arbetar med vård, skola och omsorg. Men om vi vill öka demokratin och det demokratiska inflytandet över vår välfärd, då måste bolagen bort. Jag tycker att vi kan acceptera ekonomiska föreningar, kooperativa organisationer som ägs av brukare eller personal och arbetar med en demokratisk bas. En medlem är en röst oberoende av den ekonomiska insatsen.
  Jag vet inte varför vi trodde att de nya råa nykapitalisterna i riskkapitalbranchen skulle visa något annat intresse än det rent ekonomiska. Bästa möjliga avkastning på varje satsad krona är deras mål, och de kommer aldrig att ändra sig. Vi kan inte heller styra deras girighet med nya bolagsregler eller hot om lagstiftning. Vi måste begränsa deras insatser till den helt kommersiella marknaden, och även där behövs nya regler för deras verksamhet.
  Alltså, sluta acceptera aktiebolag som ägare i vår välfärd. Satsa på mer demokrati i en helt skattefinansierad, öppnare och bättre skola, vård och omsorg.
  Till sist det där om korruption. Den finns och frodas tyvärr också inom den offentliga ekonomin. Exemplen från de kommunala bolagen i Göteborg är bara toppen på ett isberg. Här behövs också mer öppenhet och transparens i våra demokratiska församlingar. Bolagen i vården tar ofta sina viktiga beslut i slutna rum, och det gäller allt oftare också för våra demokratiska institutioner. Här behövs också mer demokrati. Vår gamle finansminister Ernst Wigfors sa en gång att om vi fullt ut accepterar demokratin, måste detta också gälla vår ekonomi. Fram för med demokratisk ekonomi.
  Hälsningar Lars-Göran Ahlström

  PS. Kämpa på Lena. Mer debatt och mer glöd i debatten. DS.

 10. Martin

  Överdriven och felaktig privatisering är inte bra. Men detta argument är tveksamt. Det finns många exempel på korruption inom offentlig verksamhet, visserligen kanske huvudsakligen i andra länder. Jag skulle vilja påstå att där ut idet inte motsvarar medborgarnas önskemål finns det alltid en risk för korruption. En privatisering kan skapa något fler möjligheter till ekonomisk korruption, men att lära grannen eller lokalpolitikern gå före i en bostadskö/vårdkö/skolkö är också en form av korruption.

  Kämpa på mot fel privatisering, men använd andra och säkrare argument.

  • Martin ! Vad menar du med överdriven och felaktig privatisering, det låter lite propagande för privatisering bara den inte är ” överdriven och felaktig ?” Korruptionsrisken är i sammanhanget högst adekvat, Så snart det hanteras pengar som inte är egna uppstår drivkrafter till korruption men i privatiseringsfrågan är drivkraften dubbel och mycket svår att komma åt.
   I den offentliga sektorn finns ändå kontroller och ett kraftigt meddelarskydd som helt saknas då det gäller de privata bolagen.
   Att gå före i dina köer ska inte vara möjligt utan korruption i den offentliga sektorn,men räknas inte som korruption i den privata utan ett köpt avtal.
   Det är en viss skillnad.

   • Martin

    Ja, du tolkar mig korrekt att all privatisering inte är av ondo. Jag har inget problem alls med att gå till en privat tandläkare eller ha mina barn på ett kollektivt driven förskola. Jag har inte heller något problem med att företag som Telia, Nordea och Vattenfall har privata ägare. Där tror jag att de flesta svenskar skulle hålla med mig.

    Jag vidhåller också att det är en överdriven tro att det offentliga alltid är bäst och problemfritt. Pengar eller inte involverade så finns det risk även för att offentliga verksamheter inte bedrivs helt korrekt. Därför tycker jag att det är tveksamt att ta en debatt om privatiseringens problem baserat på att det kan vara ökad risk för korruption. Risken är att motståndarna hittar många exempel på korruption eller korruptionsliknande beteende i offentlig verksamhet som har minskat eller försvunnit sedan den privatiserats.

 11. sb

  Lena, eftersom du nu har blivit invald i högsta ledningen för sossarna, hoppas jag att du fortfarande står för att vi måste stå utanför euron.
  Du har ju varit emot att vi skickar våra surt förvärvade slantar till detta vansinniga projekt.
  Hur ska du nu klara av detta motstånd du får från dina köpta medarbetare, som låtsas vara socialister , men är i verkligheten blåaste moderater. Detta är det största sveket någonsin från sossarnas sida, att rösta in Sverige i europakten.

 12. Karin K

  Vad säger i S i Uppsala om detta? http://www.unt.se/debatt/vagra-folja-alliansens-uppmaning-1656776.aspx
  ”Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ålagt Akademiska sjukhuset och dess personal att utreda vilka av verksamheterna vid sjukhuset som vore lämpliga att fördela till privata aktörer och därmed åstadkomma ett ”fritt vårdval” för medborgaren.”
  Direkt uppmaning till illojal konkurens och stöld av tid öppnar inte det upp för korruption? Speciellt som alliansen inte redovisat varifrån partistöd kommer.

 13. Ping: Ska det någon gång bli ett stopp för välfärdens gamar? « PEPPRAT RÖDGRÖNT

 14. Per Nilson

  Vårdoligopolets makt är ett hot mot välfärden. Ett fåtal vårdmonopol styr marknaden och har stöd av S, LOU ger stöd för cementering av oligopol. Det enda sättet att bryta oligopolets är valfrihet. Små kooperativ, engagerade företagare, anställda har inte en chans att bryta mark. Vinst intressen är inte orsaken till vårdoligopol, det är bristen i LOU, tron om att kunna reglera styrningen av offentliga medel genom landstingens byråkrati, tjänstemännens makt och de stora vårdbolagens skickliga lobbyister. Rita en karta över privata vårdsverige, vilka aktörer och omsättning får du fram? Det är problemet! Bolagen är organiserade som mor & dotter, balansräkningarna redovisar 0 vinst och 0 i bolagsskatt, en guldgruva. Hur kan bolagen ta hem upphandlingar och förlänga sina avtal? I många landsting sitter bolagen med S i knät, och revisorerna blundar. Att stoppa privata vårdgivare är omöjligt, att lagstifta är svårt, att tro att vinstintressen är felet, då är är du ute och cyklar. Oligopolets makt måste revideras och brytas, en väg kan vara att rannsaka S- landstingens organisation och ge invånaren möjlighet att själv välja vårdgivare. Låt valfrihet i vården göra skäl för sitt namn.

 15. Ping: OM sossarna och vinst i välfärden – Rätt att kanske välja bort gamarna… « PEPPRAT RÖDGRÖNT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s