S-kvinnor vill se ett aktivt arbete för avveckling av kärnkraften

Idag har min partiordförande Stefan Löfven fått uppmärksamhet för sitt besked att han vill förhandla med regeringen om framtidens energipolitik, inklusive kärnkraften (P1 Morgon).

Jag ser fram emot bra och öppna diskussioner om partiets fortsatta arbete i denna fråga. Som ordförande för S-kvinnor är min utgångspunkt klar: en fortsatt, tydlig för avveckling av kärnkraften. På S-kvinnors senaste förbundsmöte, i augusti 2011, tog ombuden beslut om att stödja en motion  (nr 70) med följande innehåll:

– Att S-kvinnor i de politiska riktlinjerna aktivt arbetar mot kärnkraften

– Att S-kvinnor i det politiska handlingsprogrammet inför visionen och kravet mot ett kärnkraftfritt samhälle

– Att S-kvinnor aktualiserar kärnkraftsavvecklingen

– Att S-kvinnor i de politiska riktlinjerna aktivt arbetar med utvecklingen av förnyelsebar energi och energieffektiviseringar .

– Att internationellt verkar för utveckling av el- effektivare lösningar och förnyelsebar energi

Personligen har jag under hela mitt liv haft en klar uppfattning om kärnkraften; det är en riskfylld energikälla som bör avvecklas och ersättas med modern, förnybar energi. Jag stärktes i min uppfattning, då jag som miljöminister 2002-2006 var ytterst ansvarig för kärnsäkerhet och kärnkraftsavfall.

Ett av mina senaste inlägg i debatten finns på DN Debatt, där jag i våras skrev om att ”Socialdemokratins uppdrag är att avveckla kärnkraften” (tillsammans med Birgitta Dahl, miljöminister 1986-1991, Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala, och Anders Grönvall, oppositionsråd i Knivsta). Artikeln publicerades i samband med 25-årsminnet av Tjernobyl-katastrofen, och några veckor efter den svåra olyckan i Fukushima, Japan.

Så här sammanfattade vi då vårt budskap:

För oss som socialdemokrater är valet självklart. En kärnkraftsolycka kan leda till oåterkalleliga följder och den risken kan vi inte ta. Vad som nu krävs är en tydlig färdriktning: en kraftfull satsning på energieffektivisering och förnybar energi. På partikongressen 2013 måste vi socialdemokrater presentera ett konkret handlingsprogram som också innefattar kärnkraftsavveckling. Vårt ansvar är att förvalta jorden, inte att förbruka den. Vårt mål är en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, i solidaritet med nu levande och framtida generationer.

Jag är personligen övertygad om att ansvar för jobben och industrin går att kombinera med långsiktigt ansvar för miljön och en hållbar samhällsutveckling. I grunden handlar kärnkraftsfrågan inte om pengar och teknik, utan om värderingar och samhällssyn.

Onsdag 15 februari, debatten fortsätter inom socialdemokratin: P1 Morgon. Erik Pelling, min partikollega i Uppsala, medverkar.

65 kommentarer

Under Hållbar samhällsutveckling, Miljö

65 svar till “S-kvinnor vill se ett aktivt arbete för avveckling av kärnkraften

 1. Göran bryntse

  Tack,Lena! Idag är förnybar energi och effektiviseringar dessutom klart billigare än ny kärnkraft. Låt oss hoppas att kunskap och förnuft får vägleda energipolitiken framöver.

 2. Dan

  Den här frågan kommer bli en mardröm för er. Den börjar bli riktigt infekterad redan nu. En sak är dock säker, S-kvinnor väger mycket lätt sammanhanget.

  • Lassalle

   Kongressbeslut gäller (avveckling med förnuft).Ligger inte den stora ”härdsmältan” inom Alliansen Moderater/Folkpartister visavi Centern?

 3. Lena Källman

  Jag lyssnade på intervjuerna med Stefan Lövfen i Agenda och i P1-morgon idag. Det är oroväckande att han uttrycker att han vill ha förhandlingsbordet ”rent” i förhandlingar om energipolitiken med regeringen. Det öppnar för att han kan tänka sig nya kärnkraftverk, trots (S)- kongressens beslut.

  En annan sak som är häpnadsväckande, är att Löfven upprepar att man först ska se vilket energibehov som finns. Precis som om det vore en opåverkbar storhet. Han borde istället ha understrukit vikten av energieffektiviseringar och att dessa är en viktig del av energipolitiken.

  Jag tror att Löfven är alltför van att lyssna på storföretagens behov och att gå deras ärenden. Efter att ha lyssnat på intervjuerna är det mitt bestående intryck. Detta riskerar att leda socialdemokratin åt alldeles galet håll i inte minst kärnkraftsfrågan. Jag är glad att kvinnoförbundet nu höjer sina röster i denna så viktiga fråga för Sverige. Kärnkraften har ingen framtid!

  • Hans Nilsson

   Energianvändningen är synnerligen påverkbar men ändå är effektivisering, som är ett bliigt sätt att öka energisystemets kapacitet, förvånansvärt outnyttjat.

   Ett sätt är att försöka få energiföretagen att koncentrera sig på energins nytta (ljus, kraft, värme) istället för på kilowattimmarna. I några andra länder används s.k. vita certifikat som gör att energiföretagen måste leverera en viss mängd ”Negawattimmar” och inte bara kilowattimmar. EU-kommissionen har föreslagit att systemet skall införas i alla länder, men Sverige kämpar emot.

   För en tid sedan anordnades i Riksdagshuset ett seminarium i ämnet http://www.eef.se/index.php/aktuellt/vita_certifikat_i_riksdagen_-_en_succe

 4. Erik Berg skriver på sin blogg Approximationer den bästa argumentationen jag har sett mot kärnkraft sedan folkomröstningen: http://approximationer.blogspot.com/2012/02/ringhals-problem-ar-karnkraftens.html

  Utgångspunkten är de ständiga driftstoppen, som har sin alldeles särskilda logik i ett kärnkraftverk.

 5. G

  Svensk vindkraft producerar nu lika mycket el som en svensk kärnreaktor. Detta efter endas två-tre år med storskalig utbyggnad av vindkraft!

  Totalt handlar det om c:a 350 stora vindkraftverk som byggts under den senaste tvåårsperioden.

  För att ersätta Sveriges återstående tio reaktorer med vindkraftsel, räcker det alltså med c:a 3500 vindkraftverk. Chockerande, men sant.

  Med sådana siffror är det lätt att inse att kärnkraftsavveckling INTE är svårt.

  Att det är svårt att avveckla kärnkraften, eller att ”vi är beroende av kärnkraft” är en myt, och den myten måste krossas, en gång för alla.

  Det är 2012. Svensk vindkraft slår rekord, Danmark har förklarat sig kärnkraftsfri zon, Tyskland avvecklar kärnkraften och Fukushimas ettårsdag närmar sig.

  http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/for-forsta-gangen-svensk-vindkraft-ger-mer-el-an-en-karnkraftsreaktor/

  • G:
   Jag tycker att jämförelsen är intressant. Frågan är hur korrekt den är. Jag har inte alla siffror men ibland förefaller det som om de flesta kärnkraftverken vi har i Sverige står stilla. Antingen renoveras de eller så står reaktorerna stilla pga diverse driftproblem eller olyckor (Forsmark och Ringhals). Om jämförelsen är gjord med ett energisystem som står stilla så kanske man bör ta siffrorna med en nypa salt. Upplys mig gärna om hur det egentligen står till.

   • G

    Hej Bosse!

    Energimyndigheten gick ut med siffran 3000 vindkraftverk som ersättning för kärnkraften för några år sedan, och den prognosen tycks stå sig ganska exakt om man tittar på utvecklingen 2010-2011.

    På senare år har Energimyndigheten gått ut med siffran 5000, men då har man nog tagit i rejält.
    Det är också sannolikt att myndighetens sätt att tala klarspråk skrämt delar av regeringen, som kanske tvingat Energimyndigheten att ändra sina siffror.

    Kärnkraftens ständiga driftstopp är något ”normalt”, och så har det varit länge. Ändå kallar industrin kärnkraften för ”driftsäker”. Hur de menar kanske man får fråga industrin.

    Kan det vara så att industrin alltid får köpa kärnkraftsel billigt ändå (det är alltid något verk som går), medan privatkonsumenterna får betala driftstoppen?

    Produktionen från kärnkraft har länge legat på 50-60 TWh årligen. Vindkraftens siffra för 2011 = 6 TWh, är då 10% av detta.

    Landets totala elproduktion ligger på runt 140 TWh, varav hälften är vattenkraft.
    Totalproduktionen stiger dock just nu, i takt med att mer vind kopplas in på systemet. Kärnkraftens andel närmar sig 35-38% (ej hälften = gamla siffror).

    Vindkraften är egentligen mer driftsäker än kärnkraften. Även om den inte alltid producerar på full effekt, så går den åtminstone 95% av tiden.

    Och så det viktigaste: vindkraften är ett utspritt system, med många, små, driftsäkra enheter.
    Detta är mycket mindre sårbart, än ett system som är beroende av några få, stora, sårbara stödpunkter (samma idé som internet egentligen).

    Vindkraften är lokal, ren, driftsäker, assymetrisk, demokratisk, överblickbar, nära, grön och icke-auktoritär.

   • G

    Glömde en viktig sak!

    Tysklands vindkraft producerar c:a 50 TWh årligen, alltså lika mycket som den svenska kärnkraften.

    Detta på en tredjedel av Sveriges yta, mycket tättbebyggd, med beskedligare vindar, och med en mycket kortare kust.

    Att kärnkraften inte går att ersätta är en seglivad MYT och den måste vi se igenom, en gång för alla.

  • Henry Kenamets

   Felaktiga uppgifter ska rättas. Tyvärr har du räknat fel, det är inte 350 vindkraftverk som producerat 6 TWh under 2011, det är cirka 2.000 st med en sammanlagd märkeffekt på ca 2.700 MW. Tio gånger så mycket för att ersätta kärnkraften är ju ungefär rätt, men då blir det alltså 20.000 st, inte 3.500, eller en effekt helst en bra bit över 30.000 MW för att klara det, kanske inte varje år, men de allra flesta. Omräknat till stora vindkraftverk, säg 3 MW, blir det alltså 10.000 st.

   • G

    Hej Henry

    Det stämmer att det totala antalet vindkraftverk i Sverige är större än 350. Den siffran avsåg antalet nyinstallerade verk under den senaste två-tre-årsperioden. Siffran 2000 st bygger dock ändå på delvis gamla uppgifter.

    Det handlar nämligen om två olika generationer vindkraftverk.

    De många verken i första generationen snurrar ännu, och är i antal ganska många. Men dessa verk är små, och står för en liten del av vindkraftens totalproduktion. Det är denna generation som ibland anförs när man menar att vindkraften ”inte räcker till”.

    Andra generationens verk byggs just nu. De är c:a 100-120 meter höga vid maskinhuset (navhöjd). Med rotorblad når de upp till 150-180 meter, och har en helt annan kapacitet än de tidigare verken.

    Man måste förstå att det är verk i Kaknästornets storlek, med ett vingspann på 100-120 meter i diameter. Detta öppnar för helt andra skalor i produktionen, än vad som hittills varit fallet i Sverige.

    Det stämmer att en del av dessa är 3 MW-verk, men flera är på 4-5 MW. Och vi är snarast på väg mot 5-7 MW-verk. Utvecklingen i ledande länder går mot verk på 10 MW.

    Ny Teknik skrev ihop denna artikel nu i december. Notera gärna att produktionen stigit med 2,3 TWh på bara ett år.

    Jag har inte den exakta siffran på antalet installerade verk under det senaste året, men antalet är lägre än 350.

    http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3363729.ece

  • Tack G!
   Du har faktiskt övertygat mig. Faktum är att jag inte riktigt hade detta klart för mig. Tack för upplysningarna!
   Mvh
   Bosse

   • Mattias Mattsson

    Bosse och G,

    Det är intressanta siffror ni nämner, särskilt jämförelsen med Tyskland är intressant. Några frågor;
    Vad kostar elen i Tyskland?
    Hur mycket reglerkraft har Tyskarna (mest i form av kolkraft och gaskraft men nu även kärnkraft) till all denna vindkraft?
    Hur ska vi i Sverige lösa intermitenssproblemet om vi för in mer än 10 TWh vindel i energimixenmixen? Hur ska detta bekostas?
    Hur ska vi komma bort från fossilkraften i transportsektorn (~200 TWh, jag har en lösning men ingen här är särskilt tänd på den kan jag anta)?

    Hur ska ni övertyga väljarna i Sverige att ett elpris på Tyskarnas nivå och investeringar i det svenska elnätet på i storleksordningen 800 miljarder [Wetterstrand] (långt mycket mer än vad det skulle kosta att byta ut 10 gamla kärnkraftverk mot nya, större, effektivare och säkrare än dagens) utan att det skulle resultera i ökad produktion skulle vara bra för Sverige, Svensk industri för att inte tala om vård, skola och omsorg…? Ja, ni behöver inte svara om ni inte vill, men jag tippar på att ni inte ens har tänkt så långt.

    Vi har idag ca: 2900 MW vindkraftverk, som kostat ca: 15-20 miljoner/MW att bygga och som levererar 600-650 MW i genomsnitt. Bränslet må vara miljövänligt men generatorerna kastar ut stora mängder smörjolja för att inte tala om de sällsynta jordartsmetallerna (ca: 1 ton/MW) vars framställning förgiftar kinesiska bönder. Så att de skulle vara helt utan miljöbelastning eller särskilt etiska finner jag vara ett synnerligen suspekt påstående helt i klass med att säga att kärnkraften är utsläppssnål, eller?

   • G

    Svar till Mattias Mattson nedan (gick ej att svara på hans inlägg).

    Det stämmer att övergången från icke-förnybar energi (fossilkraft, kärnkraft) till förnybara källor kräver investeringar. Precis som uppbyggnaden av fossilkraft och kärnkraft en gång krävde investeringar.

    Investeringar i förnybart görs just nu över hela Europa. Exempelvis offshore-projekt i Portugal, Spanien, Storbritannien och Danmark. Men också en mängd andra projekt över hela kontinenten. Om man är intresserad kan man läsa om nya projekt i princip varje dag.

    I de flesta länder är det total politisk enighet om att dessa investeringar är del av utvecklingen, och ingår i en naturlig process.

    Investeringar måste löpande göras i alla energisystem, även sådana som består av fossilkraft och kärnkraft. Vilken väg bör vi då välja?

    Man måste i beräkningen även lägga till avvecklingskostnaderna och försäkringskostnaderna för kärnkraft. Avvecklingskostnaderna och försäkringskostnaderna för vindkraften är obefintliga.

    Försäkringskostnaderna för kärnkraften kan man studera efter Fukushima. Vad heter försäkringsbolaget som nu betalar för Fukushimaolyckan? Vad heter motsvarande försäkringsbolag i Sverige? Hur hög är premien som betalar för riskerna i den svenska kärnkraftsindustrin, och hur syns denna premie på kärnkraftens elpris?

    Svaret är: staten pressar ner kärnkraftspriset i botten, genom att ge kärnkraften gratis obegränsade olycksförsäkringar. Vilka fler industrier i vårt land bör få detta stöd?

    Intermittenssproblemet (variationerna i vindkraftens produktion) blir ett problem vid storskalig produktion, men det finns många olika lösningar. En mycket enkel princip är pumpkraftverk som pumpar upp vatten till högre nivåer när det blåser. Tekniken är billig och väl beprövad. Tiotals miljarder kronor billigare än kärnkraft + ren och säker.

    Olyckskorparna kraxade f.ö. när vattenkraften byggdes ut. Det var naturligtvis fullständigt orealistiskt att bygga stora kraftverk i ödemarken, och sen överföra elen till södern. Med vilka ledningar? Vad skulle det kosta? Bättre att hålla sig till ved och fotogen.

    Och apropå intermittens. Danskarna planerar just nu jätteparker i Nordsjön väster om Jylland, vilket ska pressa upp vindkraftens andel av elen i Danmark till 60%. Hur ska detta gå till? Utan dansk reglerkraft? Sök gärna svaret själv.

    Fossilkraften inom transportsektorn är en intressant fråga. Elmotorer har betydligt mindre energiförluster än explosionsmotorer, vilket innebär att det inte alls behövs motsvarande mängd elenergi, för att driva en hypotetisk fordonsflottan som bara går på el. Googla gärna de exakta siffrorna.

    Väljarna i Sverige är säkert tända på vindkraft, särskilt om de själva äger andelar i verken genom vindkraftkooperativ och andelsföreningar, och får köpa el till produktionspris.

    Hälften av vindkraften i Danmark ägs på detta sätt. Googla gärna detta också.

    Vi ju börja med att ta bort den svenska straffskatten på kooperativ / andelsägd energiproduktion. Eller?

   • Mattias Mattsson

    G, du svarade inte på någon av mina frågor…

    jag har inte koll på de Japanska förhållandena vad gäller försäkringsfrågan, dock hade nog vilket försäkringsbolag som helst sagt ”Major Force” och kastat in handduken, med all rätt.

    Nordiska Kärnförsäkringspoolen försäkrar de Svenska reaktorerna. 2009 nådde man en kapacitet att inom poolen att försäkra ett värde på 700 miljoner euro per reaktor, idag är det värdet betydligt högre, 1,2 miljarder euro vilket är det nuvarande lagstagdade kravet för ansvarsförsäkringen, jag skall dock låta det vara osagt om staten stöttar eventuellt glapp, jag har inte koll på nuvarande läge. Verken är också anläggningsförsäkrade samt avbrottsförsäkrade men dessa är mer av företagsekonomisk karaktär och jag lämnar dessa. Alltså kostnader utöver dessa täcks av staten vilket kostar oss konsumenter ~5 öre/kWh via den så kallade effektskatten. Premien i poolen är i storleksordningen 0,2 öre/kWh. Så att staten skulle subventionera ansvarsförsäkringen för kärnkraftverken må kanske vara sant, men man tar ut ett ockerpris för detta. Kostnaderna för ett haveri i Sverige kan vi säkert grotta ner oss i, men TMI kostade 7 miljarder SEK att städa upp för >10 år sedan så dagens nivå känns rätt rimlig.

    Pumpkraftverk är billiga (?!) men kostar fortfarande en hel del pengar, du har inga siffror på det? Varför byggs det då inte fler pumpkraftverk i världen? Samt pumpkraftverk kräver ju stabil baskraft för att fungera…

    Var ska elen till transportsektorn komma ifrån? Med förluster och annat kan man kanske säga att behovet sjunker till 50% av nuvarande energibehov i transportsektorn, det blir ~100 TWh (lagring och överföringsförluster, optimistiskt).

    Avveckling av ett enskilt vindkraftverk må vara billigt, säg 1 miljon kronor för att skrota en 2 MW turbin. Blir ca: 1,3 öre/kWh. Problemet är att det krävs ~2,000 stycken att ersätta en reaktor på 1000 MWe (med Svensk tillgänglighet) i 20 år. En reaktor har en livslängd på 60 år, så man måste riva vindkraftverken 3 ggr, det blir totalt 6,000 stycken vindkraftverk som måste rivas, helt plötsligt så är vi i samma klass som kärnkraftverken när det gäller rivningskostnader totalt sett, inklusive förvaring av låg och medelaktivt avfall i bergrum.

    Självkostnadspris på vindel? Ett 2 MW verk kostar 35-37 miljoner [Stor-rot Liden], med 6% ränta på investeringskostnaden så kostar ett sådant verk 3 225 800 SEK/år i ränta och amortering, med 30% tillgänglighet (orimligt hög enligt vindstat), 9 öre/kWh D&U samt 1 öre/kWh rivning samt försäkringar så blir det 71 öre/kWh, till detta kommer skatter, moms och avgifter till nätägaren. Då dagens elpris hos konsumenten ligger på runda slängar 1,10 SEK/kWh så hamnar vi på 1,16-1,26 SEK/kWh plus moms och nätägarens avgifter. Detta om du äger vindkraftsandelar, gör du inte det kommer givetvis ägarens vinstkrav in i bilden vilket trycker upp priset med 15-30%. Ska vi ha in reglerkraft som krävs, 90% av förväntad kapacitet, så kommer priset/kWh öka för att ha reservkraft i beredskap. Vi är då uppe i Tyska nivåer på elpriset. Vem i Sverige kommer att acceptera det, eller ska grodan kokas långsamt?

    Återigen, var ska de 740 miljarderna komma ifrån som det skulle kosta att idag byta ut våra kärnkraftverk mot vindkraft, plus reglerkraft och nätinvesteringar, ifrån? Totalt sett nära hälften av vår BNP på ett år.

    Dansken liksom Tysken reglerar idag sin vindkraft med kolkraft…Danskarna dumpar vindkraftselen på den öppna marknaden och kör kolkraftverken för fullt hela tiden, det kanske är därför som de har störst koldiosixutsläpp i Europa per producerad kWh el, inget bra land att jämföra med eller använda som exempel helt enkelt!

   • Matte Patte

    Nej G, du svarade inte på en endaste fråga som jag ställde.

    Men om du kan övertyga Svenska folket att betala Tyska elpriser som tack för att avveckla kärnkraften kan jag bara gratulera till din omätliga politiska förmåga.

    Jag kommenterar inte dina källor då de är lika trovärdiga som Greenpeace eller Friends of the Earth. Men om vi tillåter traffikflyg, transporter av farligt gods, petrokemisk industri och nu på tapeten även läkemedelsindustrin med flera som staten också täcker ansvarsförsäkringen för så varför inte kärnkraften. Kärnkraften som i Sverige sparar 20-200 liv per producerad TWh då kolkraft är det vi hade haft i stället (ja, jag har sett ritningarna!) så är det 24 tusen till 240 tusen människoliv som den Svenska kärnkraften har ”räddat” de senaste 30 åren.

    Om du kan hitta något ställe i Sverige med två sjöar med en fallhöjd på 900 m i mellan skulle du kunna bygga ett pumpkraftverk som klarar 9 GW i tre timmar efter 6 timmars pumpning…till en kostnad av ~50 miljarder SEK [electric storage association]. Det behövs 90% förväntad uteffekt från vindkraften som reglerkraft, låt anta tre dygn med pumpkraftverk = 1,2 biljoner SEK. Som sagt, ska vi lägga ner kärnkraften blir det nog kol och gas som vi kommer tvingas använda istället.

    Vätgaslagring är var nog det dummaste jag har hört. Elektrolys av vatten har en verkningsgrad på ca: 40%, 60% är förluster. Det blir även stora förluster när man sedan gör el av vätgasen…

  • Tyskland producerade 1.8% av sitt totala energibehov (alltså inte bara elektricitet) från sol+vind och vatten 2010 (källa Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) och dessa källor stod då för ca 7% av elen.

   2010 var det ca 38 Twh producerat av vindkraften av en totalt installerad effekt på 27.2 Gwh (!)

   Danmark, som av många hålls som ett föregångsland, producerade 2010 68% av elen från fossila källor (och hela 86% av energikonsumtionen är från annat än förnybara. Källa Energikommisionen i EU).

   Sverige hade 65% av elproduktionen från kärnkraft + förnyelsebart samma år (endast 1% av elproduktionen kom från fossila källor (kol): Källa Energikommisionen)

   Hur kan man med sådana fakta hävda att vi skall fäla efter Tyskland och Danmark. Aven om deras satsning för att ta sig ur fossilberoendet är berömvärd så gör dom relativt långsamma framsteg iom att vind och solkraft är såpass småskaligt. Tyskland har dessutom de senaste åren tagit jättekliv bakåt när man stänger kärnkraft och istället importerar naturgas från Ryssland samt återöppnar äldre kolkraftverk !

   Vi skall definitivt ta fram ny energislag (bättre vindkraft, vågkraft etc) och titta på möjligheterna med mer småskalig produktion, besparingar och smarta elnät. Men allt detta är en droppe i havet om vi stänger ned storskalig baskraft, som kärnkraften, för tidigt. I i realiteten har vi redan försökt med en halvhjärtad avveckling under 30 år – och massor har hänt, inte minst de senaste 15 åren vad gäller tex installerade vindkraftverk – men trots detta så är energin vi får från dessa fortfarande mkt dyra kraftverk, försvinnande liten i jämförelse med Vatten och kärnkraft !

   /K

   • G

    Mattias:

    Jodå, jag svarade flera av dina frågor.

    En olycka i ett kärnkraftverk (med eller utan jordbävning) är mycket riktigt underkastad force majeure, vilket nästan är komiskt (eller bara vansinnigt?), eftersom kärnkraften inte är ett naturfenomen, utan en industri som vi medelst politiska beslut kan välja att ha eller inte ha.

    En industri med uppenbart alldeles för stora risker, eftersom den betraktas som naturkatastrof eller krig i försäkringsrättslig mening.

    Ska vi, tycker du, 1. välja att tillåta en industri i vårt land, som i ekonomisk mening kan likställas med naturkatastrofer och krig?
    2. betala dess försäkringar? På vilket sätt är detta rimligt?

    För att det ger oss ett lägre elpris?

    Är detta då ett verkligt lägre elpris, eller bara ett manipulerat pris? Våra vänner i Japan har räknat på detta. Mer nedan.

    Varför staten genom sina försäkringar, ska stå som garant för att denna farliga industri får fortsätta sin verksamhet är en gåta. Med vilken legitimitet gör staten detta? På folkets mandat? För vår hälsa och välfärd?
    Ha gärna i åtanke att vår hälsa och välfärd är den yttersta meningen med både vår stat och med vår ekonomi.

    Kostnader:

    Kostnaden för Fukushimaolyckan uppskattas till 2000 miljarder svenska kronor av den fristående tankesmedjan Japan Center for Economic Research.

    JCER skriver också uttryckligen att ”dessa kostnader gör det svårt att argumentera för att kärnkraften har någon form av kostnadsfördel framför förnyelsebara källor som exempelvis vindkraft”

    http://www.jcer.or.jp/eng/research/policy.html#20110719

    I denna siffra ingår också skadestånd för de 100.000 människor som fått lämna sina hem under överskådlig tid.
    Den mänskliga kostnaden för att flytta på 100.000 människor är dock svårare att beräkna i yen och kronor.

    I DN förra året, strax efter olyckan, förekom siffran 820 miljarder svenska kronor. Tjernobylolyckan kostnadsberäknas i samma artikel till 9000 miljarder svenska kronor.
    http://www.dn.se/nyheter/varlden/rysk-expert-fukushima-varre-an-tjernobyl

    De 740 miljarderna, som du nämner som tänkbar kostnad (vissa säger investeringar) för att avskaffa kärnkraften och fossilsamhället, framstår plötsligt som en beskedlig summa.

    Den svenska kärnkraften är försäkrad, precis som du skriver, upp till ett värde av 12 miljarder kronor, vilket är småpengar i sammanhanget och ger ett manipulerat elpris. Tidigare var denna siffra 3 miljarder kronor. Resten står staten för.

    Varför det inte byggs pumpkraftverk tror jag politikerna får svara på. Kostnaden är låg, och i Sverige, Norge och Finland har vi dessutom flera sjöar som skulle kunna fungera som lager, utan att vi behöver höja deras yta nämnvärt.

    Danskarnas svar är inte pumpkraftverk, utan vätgasinlagring. Stora planer finnes, och dessa kan man googla om man vill.

    Tyskarna har en annorlunda och mycket intressant idé. Men nu har jag skrivit så mycket, så att den får man kolla upp själv!

   • G

    Det är meningslöst att diskutera elpriser och kostnader, om man inte inser att priset på kärnkraftsel är manipulerat.

    Självklart kämpar denna industri för sin guldsits, och tänker försöka behålla sin guldsits så länge den bara kan.

    Den har knappt haft några etableringskostnader (staten betalade forskning och uppbyggnad under 60-70-tal), och har inte några verkliga försäkringskostnader.

    Avvecklingskostnaderna är dessutom kraftigt subventionerade och manipulerade.

    Kärnkraften är en radioaktiv kassako, med ett extremt dolt statsstöd utan motsvarighet för andra industrier. Självklart vill de tälja guld på en manipulerad marknad, så länge de bara kan.

    Lobbying och ”information” från kärnkraftsindustrin måste ses i ljuset av detta. Vi talar om en verksamhet där vi medborgare ska stå för alla kostnader.
    Det är också lättare att förstå vindkraftens ”dåliga rykte” och de många myter som spridits ut, om man inser vilken sits kärnkraftsindustrin befinner sig i.

    Banksektorn är troligen den enda sektor där man kan se samma snedfördelning av det ekonomiska ansvaret, och ett systematiskt upphävande av marknadsekonomiska principer.

    Ägare: uppsida, vinster, maktutövning och lobbying så länge det går bra.
    Stat: nedsida, ansvarstagande, försäkringskostnader och ”städ” när det går snett.

    Marknadsekonomi?

    Det är ”ren tur” (eller politisk medvetenhet?) att staten står som ägare till en relativt stor del av kärnkraften. Ett förhållande som är de kärnkraftsskeptiska partiernas förtjänst.

    Det är också de kärnkraftsskeptiska partiernas förtjänst att försäkringsfrågan nu sakta börjar utredas och skärpas. Snaran håller på att dras åt.

    Med moderaternas politik hade vi haft ett totalt upphävande av marknadsekonomin på den svenska kärnkrafts”marknaden”. Sjukt?

    Varför JCER och japanska staten kan likställas med Greenpeace och Friends of the Earth förstår jag inte.

    Energiförluster ja. Hur stora är kärnkraftens energiförluster? Och varför talar man inte om dem? Varför vill kärnkraftslobbyn så gärna få oss att tro att deras spillvatten ingår i ”energiproduktionen”?

    Det värmer nog gott för sälarna i Forsmark. Men dyra sälar blir det. Tiotals miljarder per säl faktiskt.

    Ska bli intressant att se om dina kalkyler håller när de första pumpkraftverken börjar byggas i Sverige.

    Sverige bör i nuläget inte satsa på vätgas, men det är en av många vägar man kan ta.

   • Klas2k

    Visserligen har den svenska kärnkraften redan byggts. Men imelkostnaden för reaktorerna så,ingår avfalls- och avvecklingsavgifter. Vindkraften är f.n subventionerad, så där betalar vi fn ngt mindre än verkligt pris.
    När de gäller den ”stora stygga kärnkraftslobbyn” så tycker jag tyvärr att det bara verkar vara ett antal av oss amatörer som försöker få till en faktabaserad debatt och tar kkraften i försvar. Bolagen, tmex Vatmtenfall säger ju inte ettpip!

 6. Arne Roland

  G: Under de kallaste dagarna och nätterna blåser det sällan. Om kärnkraften avvecklas under de närmaste åren blir då alternativen de två oljekraftverk som finns i Sverige samt import av el från olja, gas eller kol.

  Jag håller med Löfven, kärnkraften kan avvecklas i takt med att andra energislag kan fylla tomrummet. Samtidigt måste konstateras att det är en svår problematik, en större kärnkraftshaveri skulle ställa allt i en annan dager. Hur man vänder sig . . .

  • Arne Roland

   De utländska alternativen ska förstås fyllas på med el från utländska kärnkraftverk.

  • G

   Att det ”inte blåser” får man ibland höra från personer som inte är så insatta i vindkraft.

   För det första är påståendet fel. Det blåser nästan hela tiden i Sverige, med undantag för några få vindfria dagar om året. Dessa inträffar inte samtidigt i hela landet, utan är utspridda geografiskt, vilket gör att vindkraften fungerar även ”vindfria dagar”.

   Vind är lika naturligt i vädersystemet som moln eller väderomslag.

   Vindkraftverken verkar på en höjd av c:a 100 meter, och där blåser det nästan alltid, även om det tycks vara lä på marken.

   För det andra: om det undantagsvis inte skulle blåsa, har vi vår vattenkraft som balanserar vindkraften. När det blåser mycket kan vatten sparas i magasinen, och när det blåser mindre kan man släppa på.

   Vattenmagasinen är i själva verket ett gigantiskt nationellt batteri, som har den ovanliga förmågan att, hör och häpna, — lagra energi –.

   Tack vare vattenkraften är Sverige ett av de länder i världen med allra bäst förutsättningar för vindkraft.

   Att Sverige fortfarande bara har 4% vindkraftsel, medan Danmark har 20%, är något av en skam, och beror i hög grad på kunskapsbrist och myter som tillåtits sprida sig i vårt land sedan 1970-talet.

   Konsekvensen är ett kärnavfall som tillåtis växa och växa, och som ska överlämnas till nästa generation, utan att de bett om detta.

 7. Lasse Karlsson

  Tack Lena och S-kvinnor, detta är ett mycket viktigt besked.

  Det är ju uppenbart att Stefan Löfven försöker tänja innebörden i det tidigare socialdemokratiska kongressbeslut utöver det anständigas gräns. Låt gå för att det gällande kongressbeslutet är vagt men det är absolut inte förenligt med ett klartecken för bygge av nya nya reaktorer. Jag hoppas att demokratin inom partiet är så pass levande att Löfven inte kan manipulera fram ett svek i kärnkraftsfrågan så som Maud Olofsson gjordeinom Centerpartiet.

  Nu hoppas jag på klargörande besked också från t ex SSU och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (fd Broderskaparna).

  Här har jag samlat länkar till det pågående spelet om kärnkraften
  http://dl.dropbox.com/u/15400923/L%C3%B6fven%2C%20regeringen%20och%20k%C3%A4rnkraften.doc

 8. Lena Dahlin Klaar

  ”I grunden handlar kärnkraftsfrågan inte om pengar och teknik, utan om värderingar och samhällssyn.” Det håller jag verkligen med om, men kolla följande länk. Denna konferens startade igår och notera hur Fukushima behandlas – som ett kommunikationsproblem som ska hanteras. PIME 2012 är ett arrangemang för människor aktiva inom kärnkraftsindustrin och är du inte det så äger du inte tillträde. Så mycket för transparens och insyn!

 9. Lena Dahlin Klaar

  Ursäkta, missade i min upprördhet att skicka länken!

  Klicka för att komma åt PIME%202012-programme.pdf

 10. Birgitta Möller

  Tur att man kan lita på kvinnorna i alla fall.
  De kanske skulle bilda ett eget parti?
  Framtidspartiet?
  ”Feminister” som är emot jämställdhetspotter är enbart patetiska.
  Dessutom dåligt pålästa och orienterade i flera avseenden.

 11. Dan

  Pragmatiskt och bra av Löfven. Ser fram emot att han för konstruktiva samtal med alliansen om utbyggnad av ny kärnkraft. Ni borde jubla att ni äntligen fått en seriös partiledare. Istället sitter en mängd gamla vänstersossar och surar. Ett tips, kom ut ur garderoben och gå över till Sjöstedt och V. Där kommer ni sitta i ständig opposition livet ut.

  • Skalfti

   Väl sagt, och tack för nattskiftets hittills enda skratt. S-väljare har visat tydligt i ett otal undersökningar att man inte vill ha en avvecklingspolitik, Löfven tycks vara den S-ledare som äntligen förstår att det finns mycket att vinna på en realistisk, trovärdig energipolitik. Ska S bli stort igen måste man sluta behandla industrin som ett särintresse, det förstår Löfven, och då krävs kärnkraften.

   • U_M

    En realistisk och trovärdig politik är naturligtvis en politik utan Atomkraftens uppenbara faror samt de problem med avfallshantering och uranbrytning som den är förknippad med.

 12. Karin K

  Kärnkraften står för knappt 11 % av Sveriges energianvändning och ändå är det nästan bara den som diskuteras. Vad beror det på?

  Fossila bränslen står för nästan 40 % och nuvarande regering står för en politik som riskerar att öka det beroendet avsevärt. Att vi har en infrastrukturminister, som avfärdar problem med järnvägsnätet, med att vi får ”räkna med mera bussåkande”, utan att också se att det kan tvinga tung godstrafik från järnväg till lastbilar tycker jag är oerhört.

  Är det inte så att näst efter effektiviseringar så får man mest per investerad krona med kraftvärmeverk eldade med biobränsle eller sopor?

  Enligt SCBs siffror från 2010 så var redan energi från biobränsle större än från vattenkraft och kärnkraft tillsammans.

  Det är många problem med kärnkraften som knappast diskuteras,
  Avfallshantering – Ska vi chansa på att kopparkapslar håller?
  Uranbrytning – Ska den tillåtas i Sverige?
  Kostnader och problem med att bygga nya kärnkraftverk – ” Bygget av Finlands femte och största kärnkraftsreaktor, Olkiluoto 3, skulle bli den ”kärnkraftsrenässansens” praktexempel. Men sprickor, felkonstruktioner, mångåriga förseningar och skarp kritik från finska Strålsäkerhetscentralen har gjort att Olkiluoto 3 blivit ett fullständigt fiasko.” enligt Greenpeace.

 13. Inger W

  Tack Lena och alla S-kvinnor!
  Det vore minst sagt sorgligt om gammalt förlegat kärnkraftstänk skulle hindra den energirevolution vi står inför. Jag tycker tex. att du och partikompisarna ska göra ett studiebesök på ABB i Västerås. Där finns så mycket kunnande vad gäller framtidens smarta tekniklösningar som kan skapa ett grönare och hållbarare samhälle – det kan gälla solenergi, energilager mm.
  Lycka till!

 14. Bra att S-kvinnorna ställer för en bättre och säkrare framtid.!
  Åke Askensten, mijöpartist

 15. Med Stefan Löfvén har S tagit steget in i Moderaterna, och där finns inte plats för några kvinnor överhuvudtaget.

 16. Anders Forsbom

  Fria och rörliga förnybara energisystem stärker människor och samhällen!

  Farlig, dyr och stel kärnkraft försvagar oss!

  Samhällsinvesteringar i förnybar energi och energieffektiviseringar ökar människors empati, frihet och självbestämmande, det ger vår natur möjlighet att växa och ger störst ekonomisk marginalnytta.

  Det förnybara ger de många och långsiktigt hållbara jobben.

  Inom industrin och den byggda miljön som använder cirka 90% av Sveriges el (statistik 2011), finns stora möjligheter att effektivisera 30-50% av elanvändningen och samtidigt snabbt tjäna pengar.

  Kärnkraft är dyr och avger mycket mer koldioxid ur ett rättvisande livscykelperspektiv än de flesta förnybara energisystem och kräver dessutom subventioner från staten. Och kräver ett mycket långsiktig stabil stat (sådär 100,000 – 200,000 år) som tar ansvar för avfallet.

  Det finns en nära koppling mellan atomenergi och atomvapen och inget land i världen har ännu löst frågan om hur det långlivade radioaktiva avfallet ska slutförvaras.

  Avfallskostnaderna och riskerna sträcker sig nära evigheten och bortom varje idag känt reaktorbolags existens.

  Tillsammans måste vi göra det rätta energivalet – energieffektiviseringar och många olika förnybara energisystem. För existensen, klimatet, samhällsekonomin – och jobben!

  Lycka till Eva – du gör ett kanonfint jobb för oss alla och som alla borde uppskatta!

  Anders Forsbom
  teknikkonsult

  • Christer Esbjörnsson

   Håller med dig Anders att vi måste tänka om. Producera elen nära konsumenten. Använda nettomätning så att det blir attraktivt att producera el med vind och sol. Många bäckar små… Stora företag ska satsa på att bidraga med förnybar el. Kärnkraften kan man inte lita på, det har vi sett under ett antal år. Kraftbolagen lovar att det ska fungera under den kalla årstiden men när elpriset är för lågt så ”sker” olyckor som gör att reaktorerna måste tas ur drift. Vad gäller avfallet så skäms jag att lämna ett sådant arv till kommande generationer för att inte tala om klimatproblem, förorenat vatten och dålig luft. Det är inget att vara stolt över. Att effektivisera industrin är ett måste pga att det är fler och fler maskiner som tar över våra jobb och vi tror ju att brunnen med arbetstillfällen är outtömlig. Ur ekonomisk syn punkt så är det ju så att maskinerna betalar ingen skatt och bidrar inte till pensionskassan som en arbetare gör osv. Samtidigt drivs löner och andra omkostnader upp så att arbetskraften blir så dyr att antingen flyttar företagen utomlands eller så lönar det sig att investera i maskiner (robotar). Dessa tankar att ersätta personal inom äldrevård och dyl. med robotar tar ju också bort arbetstillfällen eller är det bara fantasier? Men robotar behöver energi också för att fungera. T.ex dammsugare och gräsklippare. Vart är vi på väg och vad är det för värld som vi överlämnar till våra barn och kommande generationer? Och Eva, ta och prata förstånd med Stefan!

   Christer Esbjörnsson
   pensionär

 17. Inger W

  Vår tanklösa och hänsynslösa lek med elden, kärnkraft/kärnvapen, är det största misstaget genom mänsklighetens historia.
  Hur många oskyldiga nu och i alla kommande generationer ska behöva betala med sin hälsa och sina liv!?

  http://enenews.com/must-see-ex-fukushima-worker-evacuation-zone-should-be-80km-almost-as-though-they-are-living-inside-a-nuclear-power-plant-video

 18. Rune Lanestrand

  Stefan Löfvens dåliga omdöme skrämmer

  Lyssnade till intervjun med Stefan Löfven i Agenda. Efter detta förstärks den obehagliga känslan av att socialdemokraternas nye ordförande, i strid med sitt partis kongressbeslut, aktivt kommer att arbeta för en blocköverskridande överenskommelse med moderaterna om utbyggd kärnkraft. Och kanske även om uranbrytning i Sverige. Livligt påhejad av kärnkraftskramande gammelmedia. Det kommer att leda till total förvirring och ännu mer söndring inom s-partiet.
  Stefan Löfven med sin ytlighet skrämmer mig när han så aningslöst uttalar sig om att den riskabla och farliga kärnkraften är bra för miljön. Så lättvindigt, utan debatt i partiet går Alliansen till mötes och skickar iväg 100 miljarder för att rädda europakten. Eller att han är stolt över den svenska vapenexporten som dödar och lemlästar runt om i världen. Och som aldrig varit så omfattande som nu.
  Löfven dåliga omdöme kom också till uttryck när han ansåg att oligarken Vladimir Antonov som nu är efterlyst i hela Europa, misstänkt för storskalig förskingring och förfalskning av dokument, skulle vara en lämplig köpare av SAAB. Tur han inte var statsminister då.
  Med en socialdemokratisk oppositionsledare som ligger så lågt att han knappast kommer att synas från sin plats på riksdagens läktare kan statsministern sova lugnt i fortsättningen. Med visa smärre justeringar skulle intervjun kunnat getts av Fredrik Reinfeldt? Rätta mig om jag har fel.
  Rune Lanestrand

  • Lassalle

   Jag har inget behov av att rätta dig men nog både såg och hörde jag att avvecklingsbeslutet ligger fast,inget annat besked gavs mer än att energitillgången måste tryggas för folkhushållet och i detta ingår hushållning och alternativa energikällor.Vad en ev. överenskommelse över partigränserna landar kan väl ingen med bibehållen trovärdighet yttra sig så tvärsäkert om.När det gäller Vladimir Antonov så hörde jag klara besked att Riksgäldens Moderate Ordförande Bo Lundgren inte såg några hinder för honom som aktör,det var den information som förelåg och som man hade att utgå ifrån.Naturligtvis diskuterades inte Centerpartiets och Annie Lööfs ställningstagande ang. kärnkraften,det var ju heller inte meningen,men kanske finns det ett och annat att grubbla på även inom Alliansen.Om du inte misstycker så uppfattade jag ganska så lätt att Stefan Löven klart och tydligt talade om Socialdemokratiska värderingar.Att Fredrik Reinfeldt medelst nyspråk och historieförfalskning
   vill lägga sig så dikt till Socialdemokratin han bara kan är ju Reinfeldts ”bekymmer” och inte Stefan Löfvens.Jag tycker att originalet är bättre.

 19. sb

  Till Lanestrand… håller med dig fullständigt. Detta svek av de som styr sossarna är helt otroligt. Löfven är ju en moderat fastän låtsas vara sosse. En fackpamp som ledare i sveriges kanske största parti!!!! Något är väl ändå skumt när han hyllas till skyarna i varenda moderatmedia . Nu måste svenska folket börja tänka……äntligen……

 20. Kerstin Eldh

  The Guardian skriver att problemen med Fukushima ökar igen. Reaktor 2 verkar inte vara stabil utan mätningar av temperaturen pekar på att den troligen ökar.
  http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/12/fukushima-reactor-reheating-concern

 21. Stå på er, socialdemokratiska kvinnor!
  Titta på Tyskland! I Tysk press finns mycket lite av det gnällande om omöjligheten att vara utan kärnkraft som vi hör här. Beslutet att Tyskland ska stiga ur kärnkraftseran tycks vara det första politiska beslut som gjort alla partier och människor glada. Stora företag som t ex Siemens har ställt om sin produktion till förnybart, anställer fler och ser goda framtidsutsikter. Genom lagen som tillåter vem som helst att sälja förnybar el till nätet har i synnerhet landsbygden vitaliserats under de senaste 20 åren och mängder av nya företag och arbetsplatser har vuxit fram. Kommuner har gjort sig självförsörjande med el. 2 miljoner människor äger själva sin elproduktion. Där sker en stor utveckling inom energieffektivisering och teknik. Sverige lär få ligga i om vi vill hänga med där. Kanske kan S-kvinnor visa vägen!

 22. Ett viktigt bidrag kan komma från biogas (metan), och då menar jag den biogas som uppstår när avfall och avlopp bearbetas av bakterier. Detta sker alltid, och gasen stiger upp i atmosfären där den bidrar till växthuseffekten! (metan är mycket värre ”växthusgas” än koldioxiden!). Men fångas den upp, så kan man 1. Undvika användning av fossila bränslen, 2. Minska klimatpåverkan (till stor del handlar det dessutom om att källan indirekt är grödor – mat och djurfoder).
  Se länkarna: http://en.wikipedia.org/wiki/Biogas och http://en.wikipedia.org/wiki/File:Biogas_plant_sketch.jpg

 23. Ulla Wikander

  Tack vare S-kvinnorna fick inte Sverige atomvapen när det var uppe till diskussion. I partiet var många för det. Motståndet vann. Det är glädjande att S-kvinnorna igen för förnuftets talan och jag hoppas att andra inom partiet ska ansluta sig. ”Uppdrag granskning” i TV häromdagen visade kusligt två av de problem som finns med den kärnkraft vi redan använder. Säkerheten – i Ringhals och Forsmark – är inte den allra bästa och information om vad som händer är svårtillgänglig och undanhålls om möjligt. Att få höra en oberoende kärnkraftsexpert säga att den svenska kärnkraften sköts sämst i världen kändes inte så angenämt.

  • lenasommestad

   Tack Ulla. Riskerna med kärnkraften är stora, och kärnkraften är därtill länkad till spridning av kärnvapen. Så du har verkligen rätt, detta är s-kvinnors fråga!

   • Kärnkraft har samma länk till kärnvapen som Bensindrivna bilar har till napalmbomber eller mobiltelefonen, som är ett radiosystem, har till otaliga order som i alla moderna krig har dödat och skadat miljontals människor.

    Detta är kärnan till mångas motstånd mot kärnkraft – man tänker ”hiroshima” – och stora svampmoln.
    Det är en helt felaktig bild !
    Fysiken är förvisso densamma, men atomer ingår i alla ämnen och är en del av livet, och man kan inte använda en urbota idiotisk militär använding av en fysikalisk princip (kärnklyvning) som argument mot en helt annan användning (energiproduktion) !

    Det var dessutom väldigt längesen sedan i stort sett alla reaktorer som producerade både el och vapenmaterial stängdes (såvitt jag vet finns endast ett fåtal kvar i Usa och Ryssland) eftersom elproduktionen blir liten och oeffektiv om man vill använda en reaktor för berikning av klyvbara material. Det man gjorde inledningsvis var att plocka ut el ur militära reaktorer som användes för vapenproduktion (ungefär som man kan använda ett raffinaderi att ta fram beståndsdelar till bomber), men den primära användningen var som vapenfabrik. Sen tog man principen och använde den för elproduktione endast istället (man tog en princip som hade använts militäert till ngt dåligt, och gjorde ngt bra av den !)

    Civila kraftverk kan inte producera vapen idag eftersom dom är konstruerade för att producera effektiv el. Och kunskapen för att producera både el som vapen är inte svår att få tag på så vi kommer inte få en fredligare värld för att vi i Sverige avvecklar kärnkraften, eller ens försöker förmå andra länder att göra det – vill ett land utveckla kärnvapen så kan dom göra det oavsett.

    Överlag kan man använda väldigt mycket teknik till dåliga syften, det är inte ett argument mot tekniken i sig, utan man måste kämpa för en fredligare värld i allmänhet mot alla vapen !

    /K

  • Du har ett mycket bra argument här ”Säkerheten – i Ringhals och Forsmark – är inte den allra bästa och information om vad som händer är svårtillgänglig och undanhålls om möjligt. Att få höra en oberoende kärnkraftsexpert säga att den svenska kärnkraften sköts sämst i världen kändes inte så angenämt.”.

   Och skälet är tämligen uppenbart. Sen den ödesdigra omröstningen med ett ”njaee, fast lite avveckling iaf” och ”tankeförbudslagen” så har Sverige utarmats på folk som satsar på denna teknologi. Ovanpå det så har väldigt få investeringar gjorts i verken, varför lägga några större pengar på ngt som kanske skall stängas om ett par år ?

   Det är därför ett ”njae” eller ”Vi SKA avveckla, någon gång så fort vi vet hur vi skall ersätta detta, med tills vidare skall inget nytt byggas” är så farligt.
   Det är den absolut sämsta vägen.

   Antingen tas ett beslut, med en bred uppgörelse i riksdagen, om en avveckling, som skall inledas direkt och där alternativen är utpekade och inte skjutna på framtiden eller på förhoppningar (sen kan det vara en storskalig satsning från staten på vindkraft eller en öppenhet om att vi kommer få importera el de närmaste 20-30 åren och betala 5-10 ggr mer för denna) ELLER så beslutar man att vi skall tillåta kärnkraft och förhoppningsvis då en investering i nya generationer (både uppgraderade och effektivare GEN II, men framförallt GEN IV och kanslke MSR eller breeders som kan ta hand om det avfall som våra gamla kraftverk har skapat)

   I vilket fall är den obeslutsamma vägen den sämsta !

   /K

   • U_M

    Enligt min mening utgör dina utsagor en så pass billig retorik att jag inte ids att bemöta dem i detalj.

    Dina föreställningar om ”Gen IV” och breeders är verkligen illavarslande. Gen IV finns inte i verkligheten. Jag antar att du syftar på Torium. Både Torium och Breeders är teknologier med Plutonium som grund, något som effektivt slår undran dina argument om bristen på kopplingar mellan civil atomkraft och den militära applikationen.

   • @U_M: ”ids inte svara” ? Låter som en enkel utväg, men jag inser att om du inte läst kommentarer från mig tidigare så är det svårt att bedömma hur seriös jag är…
    Men jag är lite undrande om vad dina ”föreställningar” är ? Torium är ett eget ämne – hur får du det till att det har ”plutonium som grund” !??

    Sen menar jag inte nödvändigtvis toriumcykeln för GEN IV, även om man kan gå mot den om man så önskas, det finns rätt stora möjligheter att köra på lågaktivt Uran tex eller en mix, i vilket fall får man fördelarna av effektivare verk, med lägre olycksrisker, mindre konskvenser vid ev olycka, mindra problem med avfallet samt en stor tillgång till bränsle – men torium har ett antal fördelar, inte minst genom att det finns stora tillgångar i jordskorpan av detta ämne, så stora att vi skulle kunna driva dessa verk i minst 5000 år.

    Gen IV är lika lite existerande som vågkraft eller storskalig solkraft – dvs det finns på experimentstadiet men ej kommersiellt i större skala – både Kina och Indien tuffar dock snabbt på där, och även Sverige och tex Frankrike har en del projekt på gång.

    Fast breeders är en verklighet, i Ryssland har tex BN-600 körts i nästan 20 år, och nya kraftverk i både Ryssland, Indien och Kina är på väg.
    Att argumentera att breeders har plutonium som bränsle och därmed förkasta dom är ju helt snett, hur tänker du där !!? Dom KAN ha plutonium, om man så väljer – vilket tex gör dom lämpade för att ”äta” gamla kärnvapen och Gen III avfall, sen ombildas i processen dessa ämnen till mer kortlivade isotoper – dvs man avvecklar kärrnvapen mha av dessa – man producerar inte dom !!

    Sen måste ifrågasätta detta dogmatiska ”hjääälp” så fort någon nämner Plutonium. Visst det är inte ett av de trevligare ämnena i periodiska systemet, men toxiskt så är det som många andra tungmetaller, det är framförallt i dammform som det pga kraftig alfastrålning är mycket farligt !
    Men det finns en del andra mycket otrevliga ämnen om man läser tabellerna i sin gamla kemibok! Som en jämförelse mot kärnkraft så kan man ju nämna att idag sprider de kolkraftverk vi har på jorden ut både plutonium, uran och kvicksilver i dess farligaste form (som små partiklar) – vind för våg. Men i ett kärnkraftverk tar man hand om avfallet ytterst varsamt, och vill gräva ned det (ngt som jag personligen ifrågasätter då jag hellre skulle se att man återvann det förstås)…

    /K

 24. Jag hoppas att han ändrar sig. Det är en mer hållbar lösning i det här läget.

  Det är förståss irriterande över att man just väljer en man. En del säger att ”vi ska inte ha kvotering i angående kvinna som partiledare”. Men han är kvoterad.

  Men hänt har hänt och inget hjälper att byta ledare. Jag hade heller inga stora förväntningar på att det skulle bli kvinna som partiledare nu., även om jag verkligen hoppades. Det fanns heller ingen tid om en jämställdhetsdebatt som man kan vinna.

  När en del snackar om ”stark ledare” så vet man att det är en man. Egentligen är det en sådan borglig syn.

 25. Ping: Snögubbar och snögummor mot Kärnkraft! | Kärnkraftsfritt Bottenviken

 26. Lars-Göran Ahlström

  Vi borde se till att det görs en verkligt djupgående utredning som klart visar alla konsekvenser av en kärnkraftolycka på samtliga våra befintliga verk. Vad innebär en kärnkraftolycka för oss människor, vår miljö, vår ekonomi, vår framtid? Hur mycket av kostnaderna för en fullskalig härdsmälta kan de nuvarande ägarna bära, och finns det möjligheter för ägarna att försäkra sig för dessa kostnader?
  Jag har sett Tjernobyl från luften. En hal stad med stora omgivningar som ligger helt öde. Bostäder, skolor, idrottsarenor, fabriker, kontorsbyggnader och så vidare, allt är öde och tomt på mänskligt liv.
  Det lär inte se bättre ut i Japan, och det kommer att hända igen. Var sker nästa olycka, och hur mycket mänskligt lidande ska denna energiform skapa innan vi stoppar utbyggnaden av nya kärnkraftverk?
  Bra att kvinnoförbundet nu mobiliserar, hoppas att vi andra också tar vårt förnuft till fånga. Inte för egen del men för mina och alla andras barn och barnbarn.
  Lars-Göran Ahlström

  • Jag håller med dig Lars-Göran.
   I tjernobyl handlar det om uppåt 5000 döda på sikt, och över 50 000 hemlösa. Fukushima har inte dödat någon hiitlls, även om inga realistiska uppskattningar på långtidseffekter ännu har gjorts, men 100 000 kan inte ännu återvända hem.

   Men särskilj inte kärnkraften utan gör analysen på alla kraftslag !
   I jämförelsen när det gäller just storskaliga olyckor så är det väl frömst vattenkraftsverk och oljebärnnande kraftverk som kan ställa till det, även om vindkraften inte heller är besparad (tag olyckan i Ungern för ett par år sen som hotade hela Donau med rött giftigt slam från en aluminumgruva tex).

   Vad skulle tex hända om ett par kraftverksdammar gick sönder uppströms från Umeå ?
   Historiskt har ju också den största kraftverksolyckan varit just pga vattenkraft, Banqiao dammen i Kina höll inte för trycket 1975 och rapporterna talar om upp till 200 000 döda (90-230 000) och miljontals hemlösa, alltså siffror som de två stora kärnkraftsolyckorna i vår historia inte ens kommer i närheten av !

   Hur många är medvetna om att 2009 var det en stor olycka i Ryssland, Sayano-Shushenskaya heter dammen om ngn vill googla på det, på ett vattenkraftverk som dödade 75 personer (dvs det dubbla mot de akuta dödsfallen i Tjernobyl !!). Denna olcyka släppte dessutom ut massor med föroreningar, främst i form av hydralolja som är väldigt gifitgt, och dödade allt liv i floden nedströms !
   Förvisso en mer temporär effekt än en kärnreaktorolycka, men poängen är att vi har massor av farliga industriella processer och vi måste titta på alla dessa och avgöra vart vi vill lägga risken.

   Vi kan inte fokusera på just kärnreaktorer för att vi har någon form av rädsla för ”den hemska strålningen” och gå omkring att tro att vi då är säkra, särskilt inte om vi ersätter kärnkraftverk med att fortsätta med andra processer som per given Gwh är mycket farligare !!

   /K

  • Matte Patte

   Detta har gjorts och dessa utredningar uppdateras löpande, tyvärr är resultaten från dessa utredningar tämligen nedslående för samtliga fall utom meteoritnedslag (som skulle innebära mycket större problem än kärnkraftverken i sig). Tveksamt om man äns behöver evakuera inom 2-5 km från verken.

   I Japan kommer en stor del av befolkningen kunna flytta tillbaka till de områden som ligger innanför 20 km zonen inom några år. Ödeläggelsen stod ju som sagt Tsunamin för vid kusterna, inte kärnkraftverket, så där kommer det ta längre tid…

   • Matte Patte – du är nog inte riktigt uppdaterad
    Var på fin höstträff med naturskyddsföreningen och Kärnkraftsfritt Bottenviken
    i Skellefteå och visade min film
    tycker att ni ska läsa japanska rapporten från parlamentariska kommissionen på min hemsida
    där kan ni även titta på trailer till filmen det är bara att trycka på denna länk:

    Och här kommer länken till rapporten från Japan som jag översatt – den parlamentariska kommisssionens rapport som fick japanerna att besluta att lägga ned kärnkraften
    hårresande läsning

    Klicka för att komma åt %C3%96VERS%C3%84TTNING-AV-THE-FUKUSHIMA-ACCIDENT-REPORT.pdf

   • Matte Patte

    Ledsen Växelmannen, Japanerna kommer inte lägga ner kärnkraften, beslutet har i praktiken redan rivits upp, men det blundar du säkert för (skygglappar på, typ).

    Vad gäller din egenproducerade propagandafilm betackar jag mig, mer ensidigt vinklat skräp har jag svårt att tänka mig, ungefär samma nivå som uppdrag granskning eller liknande.

    Din översättning är inte heller särskilt objektiv eller heltäckande, många slutsatser kring händelseförloppet kring olyckorna i Fukushima är bevisligen felaktiga…detta efter bara ha skummat igenom några sidor av din (s.k.) översättning.

    Du må vara trevlig som person, men dina gärningar är inte objektiva eller ens värdefulla på det här området. Kul för dig att du får uppmärksamhet av antikärnkraftstomtarna i vänsterfalangen, vi som faktiskt kan något har sedan länge slängt din ”dokumentär” i soporna.

 27. Ping: Regeringens kärnkraftsägg till påsk | Anita menar…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s