Tvåårsregeln kräver fortsatt utredning

S-kvinnor har sedan lång tid krävt en översyn av den tvåårsregel, som riskerar att låsa in invandrarkvinnor i relationer där de utsätts för våld. Därför är det med glädje jag tar del av de förslag som förs fram av landshövding Eva Eriksson i hennes rapport till regeringen, ”Kvinnor och barn i rättens gränsland” (Kvinnor och barn i rättens gränsland,  SvD Brännpunkt).

Utredningen hade inte i uppdrag att se över själva tvåårsregeln, som innebär att en kvinna som kommer till Sverige genom giftermål först bara får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Men Eva Eriksson lägger en rad förslag som innebär både starkare skydd för kvinnor och barn och skärpt kontroll av de män som utsätter nygifta hustrur för våld.

Redan idag finns det möjlighet att ge kvinnor uppehållstillstånd även om de lämnar sin partner (Utlänningslaget 5 kap 16 §). Men kraven har varit så högt ställda att många kvinnor och barn ändå har utvisats, efter år av misshandel. Eriksson föreslår en moderniserad lagstiftning. Nolltolerans mot våld ska gälla även de kvinnor som kommer till Sverige genom giftermål.

När det gäller männens roll och ansvar kräver Eriksson en radikal förnyelse. Hittills är det kvinnorna och deras motiv för att komma till Sverige som har stått i fokus för myndigheterna. Men det är lika viktigt att se på männens ansvar och motiv, menar Eriksson.

Det förekommer idag att oseriösa svenska män gifter sig med kvinna efter kvinna från andra länder. Här måste kontrollen skärpas. Kärlek och äktenskap över gränser är en naturlig och positiv dimension av en öppen värld, men det är oacceptabelt att kvinnor utan att varnas flyttar till Sverige för att ingå äktenskap med män, som tidigare har kränkt och misshandlat sina hustrur. Hur kontroll och information ska utformas på bästa sätt är en fråga som kräver fortsatt diskussion, men att större fokus måste riktas mot männens roll är för mig uppenbart. Problemets omfattning påkallar ett kraftfullt agerande.

Det är positivt att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni ser positivt på de förslag som läggs fram i utredningen (Ekot). Men från S-kvinnor sida vill vi se att hon nu också går vidare och tar initiativ till en översyn av själva tvåårsregeln.

Eva Eriksson argumenterar starkt för detta. Hon gör klart att så länge tvåårsregeln existerar befinner sig nygifta, nyanlända kvinnor och deras barn i ett ständigt underläge i förhållande till den person, som står för anknytningen till Sverige. Risken ökar för våld och kränkningar:

Lagstiftningen innebär att det är utlänningen, oftast en kvinna som ensam står risken om förhållandet upphör inom de förstaåren och dessutom ensam, eller tillsammans med sitt barn, får bära våldets konsekvenser. Anknytningspersonen, oftast en man har å andra sidan möjlighet att utnyttja lagstiftningen genom sitt överläge. Våra undersökningar indikerar att det inte bara är enstaka män som systematiskt utnyttjar lagstiftningen. (Kvinnor och barn i rättens gränsland, s 12)

I de intervjuer som gjorts i utredningen vittnar kvinnorna själva om hur våldet mot dem förstärks genom den isolering som de befinner sig i. De berättar om hur de genom sin brist på förankring i Sverige och bristande språkkunskaper hamnar i ständigt underläge. Mannen har total kontroll. Samtidigt lever de i ovisshet om de ska få stanna.

Kvinnors rättigheter måste gälla lika för alla.  Eva Erikssons utredning är ett viktigt steg framåt för att stärka jämställdheten och tryggheten för kvinnor och barn i Sverige.

Kvinnojourerna har spelat en viktig roll för att lyfta problemet med fruimporten, se  ROKS. Mer skrivet i bl.a. DN.  Bloggar om förslaget går i olika riktning. Särskilt förslaget om ökad kontroll av män som vill ingå äktenskap med kvinnor från andra länder väcker debatt. Fria Moderata Studentförbundet anser att det är orimligt att män som vill gifta sig med kvinnor från andra länder ska utsättas för kontroll. De ställer den irrelevanta frågan om sådan kontroll ska gälla alla äktenskap – uppenbarligen utan att reflektera över att de kvinnor som luras till Sverige hamnar i en situation som inte på något sätt är jämförbar för vad som gäller för äktenskap mellan svenska medborgare. André Luftfararen för ett mer nyanserat resonemang kring denna fråga, med det viktiga budskapet att problemen med ”fruimport” inte får kasta en skugga över alla de väl fungerande äktenskap som ingås över gränser.

10 kommentarer

Under Jämställdhet

10 svar till “Tvåårsregeln kräver fortsatt utredning

 1. Karin

  Skönt att se att det finns starka band mellan S-kvinnor och ROKS. Alla vi kvinnor vet att män är djur innerst inne. De våldtar och misshandlar så fort de får chansen. Tillsammans kan vi besluta om att abortera alla pojkar, så slipper framtidens kvinnor leva i ett patriarkat.

  • lenasommestad

   Bästa Karin. Diskussioner vinner på saklighet. Din kommentar tycker jag är ett grovt övertramp. För mig är det en självklarhet att ta starkt avstånd från generaliserande uttalanden om män och mäns egenskaper. Ditt angrepp är helt missriktat både vad gäller S-kvinnors värdegrund och mitt eget arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

   ROKS har ifråga om tvåårsregeln gjort ett viktigt arbete som jag tycker att de bör ha erkännande för. När det gäller ROKS arbete i övrigt har jag själv – under årens lopp – haft kritiska synpunkter. Det hindrar inte att jag också ser värdet i det arbete som görs i många av ROKS kvinnojourer.

   S-kvinnor har inte något samarbete med ROKS. Däremot finns ett personband mellan S-kvinnor och Sveriges andra stora organisation för kvinnor utsatta för våld, nämligen Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR). Carina Ohlsson, ordförande i SKR, är vice ordförande för S-kvinnor.

   • Morgan S

    Bra sagt Lena… Tack! (Både för svaret till Karin och ditt inlägg ovan!)

    Min mamma som bl.a.. bildade och drev en kvinnojour i Tyresö gav mig ibland (i våra samtal/diskussioner) en ganska skrämmande inblick hur polariserad bilden av män kunde bli just inom en organisationen som ROKS.

    Hon köpte själv en stor del av de ”sanningar” som då var rådande i samtalen där (mellan skål och vägg)… Att män betedde sig ungefär som Karin antydde + ännu värre i de ”sanna” beskrivningar de gav varandra, vilket skulle gälla för alla män (utom möjligen de just då närvarande).

    Tilläggas kan att hon naturligtvis i sin långa verksamhet träffade många kvinnor som for väldigt illa (räddade mänga) från män som inte var mycket bättre än djur, men samtidigt var det lite stötande för mig som son att se/höra hur hon indoktrinerades till att tro att det fanns en allmängiltig manlig gemenskap med en stark underton av djurisk ondska (trots att hennes egna personliga erfarenheter inte på något sätt i hennes privatliv gav stöd för denna bild.)

    Saknar i denna del en självinsikten hos ROKS, som gör att de inser att det endast är en (minimal) minoritet av avskrapet bland alla män de möter i sin verksamhet, vilka inte har något gemensamt med oss övriga att göra, men som naturligtvis ändå blir till många individuella fall, om det t.ex. skulle utgöra 1 % av alla män i Sverige. = ca: 40-50 000 män.

    Samtidigt kanske det mest sorgliga är att människor som Karin tvingas möta ngn av dessa personer (direkt eller indirekt) och att detta/dessa möten färgat hennes uppfattning så våldsamt att hennes skräck/ilska övertrumfar hennes förnuft?!

    Tror inte riktigt Karin förstår hur beklagansvärt det är för oss män, när vi t.ex. stiger av på samma ställe som en kvinna sent på kvällen och vi märker hennes rädsla när vi går åt samma håll.

    Det är t.ex. många gånger jag själv valt att gå omvägar, just för att personen i fråga skall slippa bli mer rädd… hellre än att fortsätta raka vägen hem (om det råkar vara samma väg kvinnan tog…)

    Vet att Karin förmodligen inte inser detta, men majoriten av oss män har en enorm beskyddarinstinkt mot alla kvinnor (ngt ni säkert tycker är negativt då vi är jämlika) men som i vart fall innebär att vi har samma reaktionsmönster när vi anar att kvinnor far illa som vi (och ni har) när ni anar att barn far illa.

    Inget av detta innebär för oss att vi inte anser att vi i övrigt är jämlika, eller att vi måste beskydda er (då ni generellt är mer än kapabla att sköta detta själva) utan det innebär bara att om vi ser/anar att något går fel då har vi instinkten att ingripa, för att skydda.

    Det sista vi vill är att vi som personer/kön uppfattas som ett hot…

    Därför Karin!
    Tänk istället på att sannolikt minst 99 av 100 män skulle bunta ihop förövaren och köra denna till polis om vi fick chansen (alt. tyvärr reagera ännu värre och ge personen en stor dos av sin egen medicin…) för att avskräcka och sedan köra dem till polis…

    Där ligger sanningen… Även om jag förstår att den inte stämmer med din syn på verkligheten.

    Vad gäller 2 års regeln, så är den naturligtvis felaktig. (Utan att vara insatt) borde regeln istället vara att de med rena skenäktenskap (oavsett tid) förlorar rätten till att bo kvar, men att övriga har rätt att skilja sig när de vill, utan att frågan om att kunna bo kvar i landet skall påverkas. (Speciellt om rimliga skäl till skilsmässa kan presenteras.) Psykiskt eller fysiskt misshandel etc.

    Här borde också omvänd bevisbörda gälla, migrationsverket skall bevisa skenäktenskap eller att inte t.ex. misshandel har förekommit.

 2. Staffan

  ”Redan idag finns det möjlighet att ge kvinnor uppehållstillstånd även om de lämnar sin partner (Utlänningslaget 5 kap 16 §). Men kraven har varit så högt ställda att många kvinnor och barn ändå har utvisats, efter år av misshandel.”

  Detta förnekas fullständigt av Migrationsverket. Utsätts kvinnorna för våld i nära relation med den svenska mannen innan de två åren passerat, så kan de ansöka om förlängt uppehållstillstånd. I ca 75 % av fallen så beviljas den utsatta kvinnan förlängt uppehållstillstånd i Sverige.

  • lenasommestad

   Utredaren gör en annan bedömning när det gäller frågan om förlängda uppehållstillstånd. Problemet är inte bara att ansökningar avslås. Många kvinnor i den utsatta och osäkra situation som de befinner sig förmår inte bryta förhållandet. Tvåårsregeln är svår att hantera och utöver förnekling av regelverket är det därför viktigt att utsatta kvinnor får ett målsägarbiträde.
   Utredningen, som i fredags lämnades till Nyamko Sabuni, ska nu bli föremål för fortsatt beredning, förhoppningsvis med en ordentlig remissrunda. Detta gör möjlighet för andra parter – som Migrationsverket -att tillföra ytterligare synpunkter om man har andra uppfattningar än utredaren i sakfrågor.

 3. Viktigt inlägg Lena:
  Det är klart att kvinnor som luras hit av svenska män och som sedan misshandlas av dessa, ska få stanna i landet och inte tvingas utstå tre års misshandel först.

 4. Ping: Alliansväljarna håller med LO! | LO Bloggen

 5. Margareta Winberg

  Tack Lena för ditt inlägg jag har gjort flera inervjuer med Eva och detta är ett väldigt stort problem. Bra att S-kvinnor tar denna fråga.

 6. Morgan S

  Beklagar att jag här väljer att ta upp ett ämne utanför sakfrågan som i övrigt diskuteras (men tiden är tyvärr mogen och jag hittar ingen annan plats att både tacka och förklara.)

  Jag vill tacka dig Lena för den kamp du fört och den bild man fått av dig som en av få vänstersossar kvar att stödja för oss ”riktiga” socialdemokrater.

  Tyvärr ha det dock bara varit en svanesång där sanningen blivit allt mer tydlig; Socialdemokraterna är ett parti på mitten (till höger) om den liberala skalan, trots att de ibland gömmer sig bakom en antydan till att socialdemokrati skulle betyda socialism.

  Konsekvensen när jag under ett år på alla sätt undersökt sakförhållandena; (Läst alla motioner jag kunnat, läst alla debattartiklar och läst de flesta forum etc. på nätet jag kommit över samt naturligtvis diskuterat i person med alla jag träffat) är att jag ALDRIG mer kommer att stödja socialdemokraterna som parti igen då förändringen är så stor, så uppenbar och så permanent!

  Min analys av situationen är att vi nu står inför en total ideologisk och demokratisk katastrof som tom. gör att jag inte kommer att ens kunna rösta på de partier som indirekt kommer kunna hjälpa socialdemokraterna att (dominera i ett samarbete) då det bara vore att stödja samma sak fast med en annan mer indirekt metod.

  Alternativen om inte vänsterkrafterna på ett nu okänt sätt blir tillräckligt stora och och kan ersätta den mittens borgerliga diktatur som socialdemokraterna nu (sedan länge) är en viktig del av, kan därför komma att bli att avstå från att ta del av den politiska demokratin alls.

  Underminera dess legitimitet och försöka finna andra vägar?!

  En sak är i vart fall klar. Socialdemokraterna är liberalernas effektivaste vapen mot en verklig opposition, en verklig demokratisk debatt och ett verkligt folkstyre där folks verkliga åsikter görs hörda där inte bara maktelitens liberalt påbjudna åsikter blir de som dukas upp som de ”olika” åsikter som står till buds för folket att välja mellan utan den verkliga politiska bredden åter syns utan historiska skygglappar, som uppskyltas för att folk inte skall förstå de förändringar som skett de senaste 20-30 åren..

  För ditt jobb vill jag dock säga tack!

  Uppfattar dig som seriös (om än ngt för kompromissvillig) i en hopplös kamp som redan förlorats för länge sedan.

  Kan tyvärr inte ens önska dig lycka till. (Du kämpar numera för ett parti som jag uppfattar som den VERKLIGA fienden) ett parti som verkar i det fördolda under falskt flagg vilket förhindrar en verklig opposition och en verklig politisk debatt kring alla viktiga framtidsfrågor som borde diskuteras, men nu drunknar i den liberala sörja ”alla” står för.

  Folk fullkomligt skriker (i tystnad) efter en politisk företrädare i makten korridorer så de återigen kan finna en mening att engagera sig i samhället och samhällsutvecklingen som skulle stå i bjärt kontrast till den sakpolitiska (kompromiss)konsensus och ideologiska grundsamsyn med ytterst små verkliga skillnader som råder (i dagsläget) även om vissa fortfarande gömmer sig bakom historiskt annorlunda mantlar.

  Till dess detta parti bildas eller ett av de nuvarande partierna antingen tydligt ändrar riktning och rensar i leden eller ngt annat parti med rätt ideologi växer sig tillräckligt stora kommer liberalismen segra.

  Vet att du menar väl, men det räcker inte med några få goda krafter längre… Partiet som SOCIALDEMOKRATISKT PARTI är dött och skadar bara ideologin ju längre det får en plattform i dagens svenska politik.

  Det är dags för en förändring!

  Det finn ett uttalande jag normalt avskyr, men just i detta läge tycker är synnerligen passande.

  Om du inte är med oss är du emot oss…

  Det räcker inte att längre vara välmenande samtidigt som man indirekt stödjer den politik man argumenterar emot…

  Hur som helst! Tack Lena för du står upp för rätt ideologi! (Synd bara att det parti du stödjer aktivt motarbetar denna sedan länge.)

  Det räcker med att läsa vad Juholt har att berätta om hur högerkrafterna mobiliserades och avsatte honom för att inse vad socialdemokraterna av idag verkligen är…

  Därför farväl Lena och väl mött på framtida barrikader där partivänner verkligen också ideologisk står upp för samma sak och står sida vid sida för det goda samhälle jag vet att du och många som kallar sig socialdemokrater outtröttligt kämpar för, dag efter dag!

  En dag skall vi segra, det vet jag…

  Vänstersosse för alltid, men aldrig mer socialdemokrat/ Morgan S

 7. Ping: Abdul | Flyktingarna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s