Nej, Alonso, socialdemokraterna yrar inte om systemskifte

I dagens DN går tidningens kolumnist Martin Liby Alonso till angrepp mot SSU:s Gabriel Wikström, som i en debattartikel hävdat att de borgerliga politikerna håller på att ”i det tysta genomföra ett systemskifte”. Så är det inte alls, enligt Alonso (”Dags för Socialdemokraterna att sluta yra”).

Som exempel tar han upp familjepolitiken. Det är en generös familjepolitik som främst har utmärkt den svenska modellen, hävdar han, och familjepolitiken har inte skurits ner.

Jag tycker att Alonso har en poäng som lyfter familjepolitiken. Den är förvisso ett bärande element i den svenska modellen.

Problemet är att Alonso inte tycks ha insett att bristen på satsningar i familjepolitiken, som t.ex. högre barnbidrag, de facto innebär försämringar för många barnfamiljer.

Han tycks inte heller inse att den riktigt stora poängen med svensk familjepolitik inte är dess generositet, utan dess utformning.

Svensk familjepolitik och svensk jämställdhetspolitik har varit en del av den generella välfärdspolitiken, och som sådan har den bidragit inte bara till jämställdhet utan också till jämlikhet. Kvinnor och barn i alla samhällsgrupper har fått goda livschanser.  Den universellt inriktade politiken har ökat alla kvinnors handlingsutrymme. Den har pressat barnfattigdomen till de lägsta nivåerna i världen och gett alla barn tillträde till en högklassig förskola.

Nu sker avgörande förändringar i denna modell.

Ett av flera uttryck för detta är att målet för familjepolitiken har ändrats. Fram till 2008 byggde svensk familjepolitik på idén om en omfördelning från hushåll utan barn till hushåll med barn. Idén var att familjer med barn skulle leva på samma standard som befolkningen i övrigt.

Sedan dess gäller ett nytt mål. Med Kristdemokraterna i ledningen för familjepolitiken har riksdagen beslutat att svensk familjepolitik inte längre ska syfta till att minska skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn. Det räcker med att barnfamiljer når upp till en absolut miniminivå – socialbidragsnormen. Här finns en viktig  bakrund till den växande barnfattigdomen. Att barnfamiljer släpar efter andra grupper i samhället anses av den nuvarande regeringen uppenbarligen inte vara ett problem.

En intressant analys av det systemskifte som nu pågår i svensk familjepolitik ges av forskarna Tommy Ferrarini Ann-Zofie Dufvander  i artikeln ”Earner-Carer Model at the Crossroads” där de granskar den nuvarande regeringens familjepolitik fram till 2009 (se även min artikel ”Det är dags att ta strid för en jämställd familjepolitik”).

Ferrarini och Dufvander visar hur regeringen är på väg bort från den unikt jämlika och jämställda svenska familjepolitiska modellen.  Regeringen har sedan 2006 steg för steg genomfört  ett familjepolitiskt reformpaket som inte längre är generellt, utan som ger olika incitament till familjer i olika samhällsklasser och med olika etnisk bakgrund.

Fem reformer har genomförts sedan 2006: skatteavdrag för hushållsnära tjänster, jämställdhetsbonus, vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng och en uppdaterad läro­plan för förskolan. Två av de här reformerna, jämställdhetsbonusen och den uppdaterade läroplanen för förskolan, ligger helt i linje med tidigare svensk familjepolitik. De främjar jämställdhet och barns välfärd och utveckling. De övriga tre, däremot, pekar åt ett annat håll.

Vårdnadsbidraget främjar en traditionell och ojämlik familjemodell, i strid med den svenska familjepolitikens klassiska jämställdhetsmål. Erfarenheten visar att kvinnor oftare än män stannar hemma med vårdnadsbidrag och att kvinnor med utländsk bakgrund är överrepresenterade.

Barnomsorgspengen främjar på samma sätt traditionella familjemönster. Den understödjer också marknadsbaserade alternativ till den högklassiga och internationellt sett framgångsrika offentliga svenska förskolan.

Gemensamt för vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen är att de lockar kvinnor med låg utbildning och små valmöjligheter att stanna hemma och avstå från den offentliga förskolan. Högutbildade kvinnor, däremot, får genom jämställdhetsbonus och en god förskola fortsatt starka incitament att jobba. Som extra stöd för de välavlönade erbjuder alliansregeringen skatteavdraget för hushållsnära tjänster. Detta avdrag utnyttjas i mycket liten utsträckning av hushåll med lägre inkomster.

Enligt Martin Liby Alonso yrar vi som Socialdemokrater när vi påstår att alliansregeringen i det tysta genomför ett systemskifte inom välfärdspolitiken. Att påstå att det pågår ett systemskifte är enligt Alonso att dumförklara väljarna, eftersom väljarna tycker om välfärdsstaten och väljarna har röstat på alliansen i två val.

Min slutsats är att väljare inte är dumma därför att de inte har sett de förändringar, som i det tysta sker med den svenska välfärdsmodellen. De har framförallt inte större problem i sin politiska analys än Martin Liby Alonso, som i sitt uppdrag som journalist inte har uppmärksammat de stora förändringar som genomförs i den svenska familjepolitiken och som inte heller har bidragit till att kunskapen sprids om hur den svenska välfärdsstaten steg för steg ändrar uppbyggnad och funktionssätt. Oavsett vad man tycket om förändringarna bör vi kunna enas om att de sker.

Fler av mina inlägg om familjepolitik och familjepolitiskt systemskifte: SvD, GP,  AftonbladetDN, blogg augusti 2011blogg november 2012,  blogg februari 2012blogg april 2012,  blogg maj 2012blogg juni 2012. Mer bloggat; om pengar inte räcker till välfärden så räcker de för alliansen till annat, se Alliansfritt Sverige.

Mer

21 kommentarer

Under Jämställdhet, Välfärd

21 svar till “Nej, Alonso, socialdemokraterna yrar inte om systemskifte

 1. Morgan S

  Bra att du tvålar till Martin Liby Alonso, när han (enligt känd allianstaktik) försöker skymma sakfrågan bakom en pseudodebatt kring ngt socialdemokraterna inte gör (men påstås göra) bara för att dölja det alliansen (de facto) gör men påstås inte göra…

  Denna sandlådetaktik är lika tröttsam som den är effektiv. Istället för att ta debatten om vart de olika politiska vägvalen för samhället, väljer alliansfronten som vanligt att försöka finna sätt att skylla allt dåligt som sker på socialdemokraterna och själva låtsas som inget ändras (bara förbättras) sedan de själva tillträde.

  Skulle ngn socialdemokrat (eller annan) lyfta sakfrågan, används direkt låga retoriska grepp som påhopp om att de är ute och yrar etc.

  När man sedan som pricken över i:et använder valresultatet, där svenska folket aldrig fått chansen att välja mellan två sant presentera alternativ utan mellan en resursstark parts nidbild av motståndarsidan och en osann/skev bild av den egna sidan, då går man bara för långt i sin metod av medveten falskhet för att få makt.

  Svenska folket har inte rösta på alliansens politik, de har röstat på den lögnaktiga bild där Martin Liby Alonso:s presentation av den nuvarande sakfrågan är ett perfekt exempel på taktiken.

  Ljug om den, påstå att det aldrig hänt och anklaga de som hävdar annorlunda för att vara ute och yra…

  Pinsamt!

  Det börjar bli väl genomskinligt nu, men trösten är att folket inte köper samma taktik en gång till, hur mycket Martin Liby Alonso än försöker blanda ihop korten!

  Tvärtom! För varje gång det sker öppnas fler och fler ögon för taktiken, så fortsätt gärna… Gräv er egen grav!

  Det finns två sorts politiker; de som använder språket till att dölja sina tankar och de som använder det till att dölja sin brist på tankar. (Jan Greshoff)

  Alliansen har lyckats med båda… Grattis! (Era grumliga idéers substanslöshet frodas bara där sann dumhet växer…) Den grogrunden försvinner dock allt mer för varje gång ni öppnar munnen…

  Folk är inte dumma, bara hoppfulla nog att tro på det som låter för bra för att vara sant… Sanningen avslöjas dock allt mer för varje dag, i praktisk politik och passivet varför inga lögner om er och andra i världen längre kan rädda er.

  Frågan är därför inte om ni kommer förlora nästa val (det är givet!) Frågan är hur mycket bättre den politik som kommer istället kommer att bli… Bättre eller mycket bättre?!

  • M. E.

   ”Folk är inte dumma, bara hoppfulla nog att tro på det som låter för bra för att vara sant…” Hoppas ändå att de inte hoppas att (S) verkligen ska vara socialdemokratiskt den här gången…

 2. Frågan är vad socialdemokraterna gjort för att stoppa detta systemskifte,
  och har de egentligen något emot skeendet? För mig framstår det som om det var socialdemokraterna som startade eländet och nu säger man lite försynt, det går inte att ändra på. Det krävs revolution i det partiet. Ett tag trodde jag att Lena hade en ärlig chans att starta denna omdaning , Jag trodde fel:

  • lenasommestad

   Åke, jag förstår din besvikelse. Men jag kämpar på och har inte gett upp. Absolut inte. Har du sett senaste numret av Ekonomisk Debatt? Den handlar om Konkurrens i välfärden. I min egen arbetarekommun, Uppsala, finns nu flera motioner till partikongressen om vinst i välfärden….

   Vinst i välfärden kommer inte att bestå, det är min bedömning. Utmaningen är att skapa en alternativ politik som är genomtänkt och framångsrik.

   • Jag håller helt med dig Lena, men socialdemokraterna är i dag inte alls mäktiga att skapa detta alternativ, de har inte ens viljan.utan tvärtom.
    Det är tråkigt, men jag menar att ett ordentligt avhopp ifrån partiet skulle kunna hjälpa dig i dina ansträngningar och jag följer nu den vägen.Jag kan samtidigt kritisera partiet på ett effektivare sätt utan att bli utsatt för hotet om utestängning.

 3. M. E.

  I debattartikeln som Wikström deltagit i tillsammans med nordiska kollegor står följande: ”Om de nordiska länderna ska fortsätta att utvecklas måste politiken syfta till att på allvar främja människors frihet och tillit för varandra. För den uppgiften står den nordiska socialdemokratin väl rustad.”
  Man frågar sig lite hur det står till med självinsikten i den nordiska socialdemokratin… Om någon så är det ju den som bidragit till att högerns budskap återigen klingar högst i samhället, att partier som (Frp), (SD) och (DF) växt sig starka…

  Känns väldigt trist med denna sektliknande, destruktiva attityd.

  Vi medvetna vet att hoppet ligger till vänster om ”den nordiska socialdemokratin”…

  Vad gör (S) nu i Danmark? Vad gjorde (S) i Sverige på 80- och 90-talet? Osv., osv.

  Visst är ni måna om era framtida karriärer, representanter för ”socialdemokratiska” ungdomsförbund i Norden. Men det finns faktiskt någiot som heter demokrati. Ni har ingen gratisbiljett till makten, och man har all anledning att hoppas för demokratins skull att ni aldrig kommer dit när ni sopar under mattan alla SSU-skandaler, PRIME-skandalen där Svenskt Näringslivs täta kontakter med (S) kom fram…

  Var ärliga istället, säg och medge att vänsterpolitik får man söka annorstädes!

 4. Kerstin Martinson

  Regeringen Reinfeldt har inte läst grundlagen. Ta och kolla ”statsskickets
  grunder” § 2. Enligt denna paragraf tillåts inte diskriminering av något slag.
  Men denna regering tillämpar någon slags pytt i panna-princip – på de flesta områden. Den gruppen ska få det och den gruppen ska få det och en annan grupp ska gå något annat. Det generella är fult! Luktar
  kollektiv och i värsta fall kommunism, anser man. Och sedan säger man
  att väljarna ju måste få välja!
  Men om man sitter i en sits där man inte har några valmöjligheter? T ex
  bor på landet och är fattig? Långt till närmaste apotek? Alternativet är
  ännu längre bort. 6 mil.
  Och för att få folket att nappa på politiken, så mutar man de starka
  grupperna. När man fått dem på kroken framträder den omvalde
  statsministern i TV och säger ”Det blir ett nytt jobbskatteavdrag (jan/2011)
  Det är en signal till alla som går upp på morgonen och går till jobbet”

  Vedervärdigt lät det i mina öron. Bestickning kallas det i lagboken
  Man har smort de sämsta sidorna hos folket: girigheten

  • M. E.

   ”Man har smort de sämsta sidorna hos folket: girigheten”

   Mitt intryck är att Sahlin anpassade sig till detta, till och med tog det till sig.

   Löfven är nära Sahlin. Dessutom kärnkraftsvän.

 5. Janne

  Väljarna är inte dumma, de har sett förändringarna och gillar dem. Svårare än så är det inte.

  Alonsos analyser är sällan särskilt skarpa, inte heller denna gång, men att Lena skulle gå igång på denna det trodde jag aldrig.

  Vårdnadsbidrag. Det är väl ingen som utnyttjar? Det är en politisk parentes. Barnomsorgspeng främjar konkurrens och därmed produktivitet och utveckling, har inget med varken omfördelning eller jämställdhet att göra så det kan ni också släppa. Hushållsnära tjänster främjar jämställdheten på två sätt, fler kvinnor kan jobba istället för att städa och fler kvinnor har fått jobb genom den branschen. Det främjar också omfördelning då rikas pengar flödar till mindre rika. Så systemskifte eller ej, bättre har det iallafall blivit, och det är vad väljarna ser.

  • M. E.

   ”Väljarna är inte dumma, de har sett förändringarna och gillar dem.”

   Jag tror inte ens att de är såpass dumma, jag tror till och med att de var medvetna om vilket val de gjorde 2006.

   De valde helt enkelt att rösta på det mest renodlade alternativet.

   Dubbelmoralen och hyckleriet som karakteriserar (S) sedan sista delen av 80-talet hade man tröttnat på.

   Jag tror det är så att (S) inte kommer att engagera särskilt många nästa val. Flera låter nog bli att rösta på (S).

  • lenasommestad

   Jo Janne, jag går igång på felaktigheter och dålig argumentation. Vårdnadsbidraget utnyttjas tyvärr, precis på den marignal där det gör verklig skada. Problemet är just att konkurrens inte alltid främjar produktivitet och utveckling. Så är det förvisso i teorin, men i politik gäller praktiken. Då bör man titta på empiriska forskningsresultat och inte teoretiska modeller. RUT gynnar knappast omfördelning eftersom detta är ett bidrag, i form av en skattesubvention, som riktas till de högre inkomstgrupperna. Hur räknar du egentligen?

 6. Kerstin Martinson

  Janne

  Jag är väljare och jag är inte dum. Men jag tror faktiskt att du är det – eller så går du i ledband. RUT-avdraget främjar inte jämställdheten. Det bara låter så i alliansens kanon. Det betyder bara att gubben slipper ”hjälpa
  till hemma” – med lite lite renare samvete. Ensamma föräldrar t ex som
  tjänar mindre än 225 000 kr om året. Har inte råd att använda hushållsnära
  tjänster – hur mycket dom än skulle behöva hjälp med städning eller
  läxhjälp åt ungarna eller – hundvakt. Så är det , förstår du Janne, att i
  den allians-glänsande tiden vi nu lever i, så är det de välbeställda som
  åtnjuter bidragen. Fast man kallar dem avdrag. Det gäller både RUT,
  ROT och jobbskatteavdrag. Pengarna kommer från staten. Till skatte-
  verket som pytsar ut slantarna i riktiga summor till kommunerna som
  som legat ute en stund med det som ska gå till kommunalskatt. Jobbskatte-
  avdraget är bidrag till kommunalskatten! För jobbarna.
  ”Påverkar endast kommunalskatten” stod det i Dags att deklarera. Men
  det var lögn. Staten kompenserar kommunerna för vad det dom förlorar
  i preliminär skatt. För du tror väl inte Janne, att kommunerna skulle
  avstå så mycket i kommunalskatt som framgår av skattetabellerna
  att jobbarna får i jobbskatteavdrag,

  Det vidrigaste är att man ljuger genom att byta ut ord; som i 1984.

  • Janne

   Faktum kvarstår, minst 10.000 kvinnor har fått jobb, vilket minskar deras beroende av män. Det ökar jämställdheten. Och lite krasst, men ändå, ensamma mammor hade ingen att dela hushållsarbetet med innan heller, så där har det inte gått bakåt. 100.000-tals kvinnor i parförhållanden städar mindre, det ökar jämställdheten. Så totalt sett har jämställdheten ökat. Dessutom, de pengar – de ”välbetällda” som ni kallar dem (som egentligen är helt vanliga medelinkomstagare) – lade på något annat tidigare går nu till 10.000 kvinnor, främst med invandrarbakgrund, som inte hade någon inkomst alls tidigare. Alltså är det även fördelningspolitiskt bra. När ska ni inse att ni måste släppa RUT- och ROT-sargen och komma in i matchen?

   En sak till, exakt ALLA de pengar staten ”förlorar” på dessa avdrag går ju till dessa invandrarkvinnor, iofs via medelinkomstagarna som köper tjänsten, men de slutar hos utföraren av tjänsten. Dessutom lägger medelinkomsttagaren till lika mycket egna pengar som också hamnar hos utföraren. Jag är ledsen, det finns inget negativt med dessa avdrag.

   Det många vänstermänniskor ofta glömmer är att se HELA kretsloppet av pengarna, inte bara den första transaktionen.

   • Konflikten är inte ny. Den stora konflikten mellan ”feminister” och ”socialister” för hundra år sen gick också precis här – ”socialisterna” ville organisera hembiträdena som då var en stor grupp, och kräva rättigheter för dem, medan ”feministerna” ansåg att hembiträden ökade rika kvinnors jämställdhet med sina män och därför slog vakt om sitt oinskränkta arbetsgivarskap.

    Förmodligen hade båda rätt, utifrån sitt perspektiv. Fast jag har ju aldrig förstått varför kvinnors jämlikhet med män är viktigare än allas jämlikhet rakt över. För mig är RUT en ojämlikhetsreform – det premierar svårorganiserat och lågproduktivt hemarbete och straffar högproduktiva tjänster och högproduktiv produktion av det slag vi annars har satsat på under hela 1900-talet.

   • Janne

    Ja fast där har du fel igen, genom att detta arbete utförs av lågutbildade så frigör du ju mer tid för högutbildade att utföra dina ”högproduktiva” arbetsuppgifter. Där kom visst sossarnas värderingar fram igen, vissa jobb är mindre värda än andra. Alliansen gillar alla jobb. För dem är prioritet ett att ALLA ska ha jobb, medan det för er verkar vara bättre att vissa ligger hemma och gör ingenting än att de utför dessa ”mindre värda jobb”. Sen fattar jag inte hur du menar att det skulle straffa dessa sk högproduktiva jobb, det ena utesluter ju inte det andra. Jag menar som sagt att det är tvärtom, det FRÄMJAR mer produktion från högutbildade.

    Kan vi enas om att detta arbete trots allt måste utföras av någon? Det är väl bättre att någon får skäligt betalt för att utföra det än att det utförs ”utanför ekonomin”?

    Återigen, släpp frågan och gå vidare. Ni har större problem än detta.

   • M. E.

    ”Kan vi enas om att detta arbete trots allt måste utföras av någon?”

    Så argumentarer väl även dem som är för feodalismen…

  • Man kan ju förstås göra som Janne, hitta på saker som inte har ett dugg med verkligheten att göra. En sådan sak är
   ”genom att detta arbete utförs av lågutbildade så frigör du ju mer tid för högutbildade att utföra dina “högproduktiva” arbetsuppgifter”.

   Högutbildade jobbar inte mer efter RUTs införande. Högutbildade som idag köper RUT tog inte ledigt eller gick ner i arbetstid före RUTs införande för att åka hem och städa.

   Det finns viktigare tjänster att stödja än de som omfattas av dagens RUT, om man skall syssla med det. Inom vård, skola och omsorg, där finner du tjänster som är långt viktigare än subventionerad städning hemma hos människor som ändå har råd med tjänsten.

   • Martin svensson

    Om jag måste välja mellan att rädda en persons liv eller ha RUT väljer alla såklart ”bättre vård”. Men den liknelsen är helt off-topic och irrelevant. Janne har många bra poänger som S och Lena faktiskt borde ta till sig.

    Det Lena vill kritisera är försvagande av familjepolitiken och då med fokus på jämställdhet. Det går väl inte att blunda för att med ROT gör kvinnor mindre hemarbete och det är en bra sak? Det är väl fel logik att påstå att jämställdhet är att just det jobbet måste omfördelas till mannen i familjen? Om kvinnan inte gör det jobbet kan hon lägga tiden på annat, tex jobba som Lena förespråkar. Och i de lägre inkomstsegmenten har tusentals jobb skapats. Alternativet är att ge några tior mer i barnbidrag som går till hög/medel/låg-inkomsttagare. Är det bättre?

    Någon påstod att de som nyttjar RUT inte jobbar mindre. Vet inte hur det är bevisat eller varifrån det kommer. Själv nyttjar min familj RUT och den extra tiden spenderar min fru och jag med att inte bråka om städning eller städa och istället umgås med våra barn. I sommras bråkade vi inte heller om att jag skulle bygga en altan – utan den kunde vi köpa in tack vare ROT och få ännu mer kvalitetstid med barnen. Från mina personliga erfarenheter är inte detta dåligt för familjer som Lena vill hävda. Det är inte ens dåligt för jämställdhet eftersom min fru (och jag) städar mindre och jag slipper bygga altanen.

    Generellt är det tveksamt att blanda ihop en familjepolitiks bästa för barnen med mer jämställdhet. Lena och S-kvinnor vill ha en 50% fördelning an föräldradagar. I många situationer kommer det leda till att många barn får mindre tid hemma med någon förälder pga ekonomiska skäl. Det skulle snabbt skifta uttag av föräldradsgar mellan pappan och mamman. Men – Hur är tidigare start i förskola och mindre föräldratid bra för barnen? Förlåt att jag byter ämne. Ville egentligen bara exemplifiera att familjens bästa inte är samma sak som kvinnans bästa.

   • Off topic eller inte, relevant är det så det förslår när det kommer till ekonomi.

    Inte är det mycket till jämställdhetsarbete att rika kvinnor gör mindre hemarbete genom att låta andra kvinnor utföra sysslorna. Sysslan flyttas bara från kvinna till kvinna. Etter värre blir det ju om rika män köper RUT-tjänster. Det hemarbete som mannen skulle ha gjort görs då av en kvinna. Imponerar inte alls.

 7. Kerstin Martinson

  Mina herrar, ni vill tydligen föra oss tillbaka 100 år. Före 1905 hade manliga
  och kvinnliga lära lika mycket i lön. Men så fick vi en ecklisiastikminister
  som hette Fridtjuv Berg (lägg märke till förnamnet ”frid tjuv”). På hans förslag infördes olika lön för manliga och kvinnliga lärare. Lönen hade
  tidigare varit lika. Förändringen motiverades av något man kallade
  ”familjeförsörjarprincipen”. Att det fanns kvinnliga lärare som hade barn
  och att någon kanske var änka med barn. Det var MANNEN som var
  familjeförsörjare – i gubbarnas hjärnor om än inte alltid i verkligheten.

  Man bör nog lära sig skilja på jämställdhet och jämlikhet. Jämlikhet bör
  prägla alla våra lagar – från och med i dag och för all framtid. Jämställdhet
  är något annat – dom gäller lika villkor mellan män och kvinnor; inte
  nödvändigtvis och bara inom familjen.

  Sedan är det självklart att männen ska ta lika mycket praktiskt ansvar
  för sina ungar. Annars ska de ge fan i att sätta ungar till världen.

 8. deff

  Vill bara säga du är fantastisk! Bli aldrig nedmald i soppan vi kallar Socialdemokrati Lena!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s