Kvinnors rättigheter – en dag som gör skillnad

Idag går mina tankar till alla de kvinnor, som förnekas kontroll över sin kropp genom hårda abortlagar. På förmiddagen demonstrerar jag tillsammans med liberala kvinnor utanför Irlands ambassad. Det är till minne v irländska Savita Halappanavar som råkade ut för ett missfall i Galway på Irland och dog eftersom sjukhuset vägrade ta ut fostret och därigenom rädda Savitas liv.

Idag kommer jag också med stort intresse att följa omröstningen i EU-parlamentet om det omstridda förslaget att utse Toni0 Borg, utrikesminister från Malta, till EU-kommissionär. Det var med glädje jag mottog nyheten att  Socialistgruppen i EU-parlamentet har beslutat att säga nej. Men hur kommer svenska moderater och kristdemokrater att agera?

Häromdagen skrev jag tillsammans med Anna Hedh, Marita Ulvskog och Åsa Westlund om det stora ansvar som nu ligger på svenska ledamöter i den konservativa gruppen i EU-parlamentet, EPP (Newsmill):

Kommer Moderaterna att stå upp för kvinnors och hbt-personers rättigheter? Frågan ställs nu på sin spets. EU-parlamentet ska i veckan som kommer ta ställning till förslaget att utse den konservative politikern Tonio Borg, utrikesminister i Malta, till ny EU-kommissionär.

Borg föreslås få ansvar för den viktiga hälsoportföljen och har gjort sig känd som en hårdför kritiker av kvinnors reproduktiva rättigheter som HBT-personers rättigheter.  Han ifrågasätts som ny EU-kommissionär av liberala, gröna och socialdemokratiska parlamentariker.

Samtidigt har Moderaternas Gunnar Hökmark och Anna Maria Corazza Bildt, som tillhör den konservativa gruppen i parlamentet uttalat ett stöd för Borg. De anser att man inte bör värdera Tonio Borgs tidigare politiska ställningstaganden.

Vi delar inte den uppfattningen.

Vi kan omöjligt acceptera en EU- kommissionär som inte anser att kvinnor har rätten att ta beslut över sina egna kroppar och inte anser att hbt- personer skall ha samma rättigheter och skyldigheter som resten av unionens medborgare. 

Moderaternas ställningstagande kan komma att få stor betydelse, för sällan har frågan om reproduktiva och sexuella rättigheter varit politiskt mer brännande i EU än nu.

Tonio Borg kandiderar som EU-kommissionär i ett läge, då konservativa grupper världen över försöker rulla tillbaka de framsteg som hittills gjorts ifråga om kvinnors och HBT-personers rättigheter. Den negativa trenden är tydlig i både EU och USA. Men än mer allvarligt är läget i Europas närområde, och i synnerhet i Nordafrika.

I veckan hade Sverige besök av kvinnoaktivister från Egypten, Tunisien och Libyen. Deras budskap är tydligt. EU måste på ett långt mer kraftfullt sätt ge kvinnor i Nordafrika sitt stöd, i deras kamp för grundläggande rättigheter. I varje kontakt med de nya makthavarna i Egypten, Libyen och Tunisien, måste kvinnors rättigheter lyftas.

Just nu skrivs nya konstitutioner i de tre länderna, och allvarliga bakslag hotar ifråga kvinnors rättigheter. Värst är läget i Egypten, där ett utkast till ny konstitution föreslår bland annat avkriminalisering av tidiga äktenskap och kvinnlig könsstympning. I den konstitutionella församling, som utarbetar den nya konstitutionen i Egypten, är bara sju av hundra ledamöter kvinnor.

En överväldigande majoritet av EU-länderna vill att EU ska vara en stark röst för kvinnors rättigheter i världen. Men Tonio Borg har som utrikesminister i Malta visat att han är beredd att aktivt motverka kvinnors- och HBT-personers rättigheter, både på hemmaplan och internationellt. Inom ramen för EU-samarbetet har Malta i flera fall, tillsammans med Polen, stoppat tydliga ställningstaganden från EU ifråga om kvinnors reproduktiva rättigheter.

Under utfrågningen i EU-parlamentet tidigare i veckan fick Tonio Borg tuffa frågor om sin syn på abort och kvinnors reproduktiva rättigheter, liksom om HBT-personers rättigheter. För det mesta svarade Borg att hans personliga åsikter inte kommer vara ett problem på grund av att han kommer att följa Europakonventionen och EU-fördraget. Därför menade han, behöver ingen oroa sig för att han inte kommer att kunna sköta uppdraget. Han sa också att han inte hade för avsikt att gå in och ändra i pågående program, men inget om hur nya program kommer att utformas.

Men det svaret duger inte. För det första ska en EU-kommissionär inte enbart strikt följa den lagstiftning och det regelverk som finns. Hon eller han ska också aktivt driva på utvecklingen av nya lagar och direktiv. Då är kommissionärens egen värdegrund och det egna engagemanget i frågorna helt avgörande.  För det andra så måste Borgs alla löften under utfrågningen också ställas mot hans faktiska agerande som minister. Och Borgs politiska karriär lämnar inget utrymme för tvivel. Tonio Borg är helt enkelt fel person att ansvara för EU:s hälsofrågor. Svenska moderaters och kristdemokraters röster kan avgöra frågan, de bär därmed ett stort ansvar för hur EU:s politik på detta område ska utvecklas.

Europaparlamentets beslut är rådgivande i frågan. Det faktiska beslutet tas av ministerrådet. Men det är högst otroligt att Borg kommer att tillträda om han inte får stöd i parlamentet.

Om delar av den stora konservativa gruppen EPP i Europaparlamentet röstar nej till Borg kan han få en majoritet emot sig i EU-parlamentet. Så det är viktigt hur de svenska moderaterna och kristdemokraterna själva röstar. Det är också viktigt att de agerar för att fler ledamöter i deras grupp ska rösta nej. Annars är risken stor att Borg blir godkänd av parlamentet och då stärks de reaktionära krafterna i EU. Europas kvinnor kan få utstå ännu ett stort bakslag i kampen för frihet och jämställdhet, och EU:s röst i världen försvagas, i kampen för kvinnors och hbt- personers rättigheter.

Hemma i Sverige brukar Moderaterna i Sverige ofta prata sig varma för jämställdhet och ledande moderata politiker som riksdagsledamoten Ulrika Karlsson driver i andra internationella sammanhang kvinnors rätt till sina egna kroppar. Sådant förpliktigar.

EU-minister Birgitta Ohlsson meddelar att svenska regeringen inte har för avsikt att rösta mot Tonio Borg.  Det måste svida ordentligt för en politiker som byggt sin politiska karriär på att kämpa för kvinnors och hbt-personers rättigheter att den regering som ministern företräder tänker godkänna en kandidat som står för allt hon har bekämpat.

Det som spelar roll i politiken är vad vi gör och inte gör, och vilka  beslut vi vågar ta. Europeiska Unionen är inte en isolerad del av samhället. Att ta ställning för Tonio Borg innebär också att inte ta ställning för en framtida europeisk politik hälsopolitik som kommer att få effekt på svenska medborgare.

Så de närmsta dagarna är det upp till bevis för Moderaterna men också för Birgitta Ohlsson. Då vet vi om de är beredda att ta striden också i Bryssel.

Idag avgörs det. Idag är en dag som gör skillnad för kvinnors rättigheter.

1 kommentar

Under Jämställdhet

Ett svar till “Kvinnors rättigheter – en dag som gör skillnad

  1. olle ljungbeck

    Varför tar Du och inte minst feministerna eller vem som helst upp hur invandrarkvinnor/flickor förtrycks av sina egna landsmän här i Sverige? Varför reagerar ni inte på de islamska friskolorna? Det är fegt och oförsvarligt.
    Olle Ljungbeck, Gävle

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s