Synen på sexköp handlar om alla kvinnors lika värde

Jag blev glad när jag i gårdagens DN läste att Centerns, Kristdemokraternas och Folkpartiets kvinnoförbund nu enar sig med S-kvinnor i krav på att förbjuda svenska medborgares sexköp utomlands. Desto mer bedrövad blev jag när jag i morse såg DN:s ledare, uppenbarligen signerad Hanne Kjöller.

Förslaget om att förbjuda sexköp utomlands bemöts i ledaren med en aggressivitet, som förvånar. I debatt med Folkpartiets Anna Steele, i eftermiddagens Studio 1, driver Kjöller DN:s argumentation ännu hårdare. En sexköpslag som gäller svenskar utomlands är inte bara orimlig. Det är också omöjligt att genomföra.

Ledaren  kombinerar flera olika argument; faktamässiga, politiska och juridiska. Dock är det värderingarna som framträder mest pregnant, värderingar som gör mig riktigt illa till mods.

Om jag förstår rätt, anser DN att prostitution i princip är en verksamhet vilken som helst. Vi ska respektera och acceptera att länder tillåter prostitution. Därtill uppfattar jag att DN ser frihet från sexuell exploatering som en lyx, som fattiga kvinnor inte kan begära. Är det bättre att se sina barn svälta ihjäl än att prostituera sig? frågar man sig. Ledarskribenten svarar själv att ”det är lätt att sitta på höga hästar i Sverige och med moraliska pekpinnar frånta kvinnor i Niger sin enda försörjningsmöjlighet”.  Själv frågar jag mig om DN anser att svenska män på resa i Niger ska köpa sex av prostituerade?  Det är detta som vårt förslag till lagstiftning handlar om. Vi kan inte från Sverige bestämma vilka lagar som ska gälla i Niger, men vi kan bestämma hur svenskar ska uppträda som kommer dit.

S-kvinnor och andra kvinnoförbund, som kräver kriminalisering av sexköp, utgår från idén om alla människors lika värde och alla kvinnors rätt till kroppslig integritet. Vi anser att sex mot betalning är en verksamhet som är så starkt förknippad med tvång, risker och exploatering att den inte kan accepteras i ett samhälle, som värnar om alla människor lika värde och livschanser. Vi anser att svenska medborgare, som har förmånen att leva i ett samhälle där kvinnor normalt inte tvingas till prostitution, ska visa kvinnor i andra länder samma respekt som de visar kvinnor hemma – oavsett vilken fattigdom och vilken lagstiftning som råder i landet i fråga.

Ett viktigt argument för DN, när man försvarar prostitution i andra länder, är att att det är enkelt att skilja på frivillig och påtvingad prostitution. Det är enligt ledarskribenten ”en våldsam skillnad på skattepliktiga bordellanställda i Tyskland och asiatiska sexarbetare som fallit offer för människohandlare”.

Jag är förvånad över detta argument. Jag vill hävda att erfarenheten inte minst i Europa är en helt annan. Trafficking och prostitution är nära sammanlänkade.

Så sent som i våras, under det danska ordförandeskapet i EU, diskuterades kopplingen mellan traficking och prostitution vid en stor konferens i Köpenhamn, Trafficking & Prostitution. Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström jobbar med frågan (Brussels targets human trafficking). Faktum är att problemen med trafficking gör allt fler européer kritiska också till prostitution, även i länder där prostitutionen har en lång historia. Ett exempel är Frankrike, där regeringen nu överväger en lag mot sexköp.

Ledarskribenten försöker – med juridiska argument – driva tesen att förslaget om att förbjuda sexköp utomlands är principlöst, därför att ”vi lever i en omvärld där dubbel straffbarhet är ett slags överordnad huvudprincip”.

Men det faktum att dubbel straffbarhet är en viktig princip innebär inte att det är ”principlöst” att göra undantag från dubbel straffbarhet för t.ex. sexköp. Undantag från dubbel straffbarhet görs generellt enligt den svenska brottsbalken för alla brott som i Sverige ger fyra års fängelse eller mer. Därtill görs undantag för särskilt nämnda brott. Jag kan inte se att det är mer orimligt att göra undantag för sexköp än för andra särskilt nämnda brott.

När DN menar att kriminalisering av sexköp utomlands inte ska göras därför att Sverige avviker från resten av världen i synen på prostitution, då undrar jag vad som menas.  Sverige avviker förvisso från de flesta andra länder i världen i synen på prostitution, men om så inte hade varit fallet hade frågan om att kriminalisera svenskars sexköp utomlands överhuvudtaget inte varit aktuell.

Men har inte Hanne Kjöller rätt när hon i radiodebatten hävdar att det är svårt att i praktiken lagföra någon för brott mot sexköpslagen utomlands?

Jag ger absolut Kjöller rätt i att svårigheterna är stora.  Som jämförelse kan nämnas att åklagare mycket sällan lyckas föra i bevis att sexualbrott har begåtts mot barn utomlands, trots att sådana brott förekommer i stor omfattning och är straffbelagda också i andra länder. Jag har dock svårt att se att detta är ett tillräckligt argument för att avstå från lagstiftning.

Samhället kan knappast avstå från att markera vilka normer som ska gälla med argumentet att ett brott är praktiskt svårt att lagföra. Många brott som sker i det fördolda är svåra att lagföra – från barnaga till våldtäkt. Detta hindrar inte att vi har lagar som tydligt anger att dessa handlingar inte kan accepteras.

Till sist: DN tar upp frågan om abort, med budskapet att vi, om vi kriminaliserar svenskars sexköp utomlands, riskerar en situation där kvinnor som gör abort i Sverige på motsvarande sätt ställs till ansvar på hemmaplan, om abort där är förbjuden.

Den risken finns, inte minst i dagen värld där kvinnors rättigheter hotas och försvagas i många länder.

Min uppfattning är dock att den risken måste tas, och att risken om så krävs ska mötas med bästa möjliga stöd och skydd i Sverige. Viktigt här är inte minst att det pågående, alltmer intima rättsliga samarbetet inom EU inte drivs därhän att Sverige tvingas medverka i lagföring av medborgare från andra länder som har brutit mot t.ex. ett abortförbud.

Principfasthet ska gälla i svensk lagstiftning ifråga om kvinnors rättigheter. Sverige kan inte med lagstiftning skydda världens alla kvinnor, men vi kan med lagstiftning göra klart vilka hänsynsregler som gäller för svenska män i mötet med kvinnor i andra länder.

Många svenskar köper sex utomlands och sex utomlands kan vara inkörsport till fortsatta sexköp. Att acceptera en moral på hemmaplan och en annan i andra länder i en så grundläggande fråga som köp av sexuella tjänster är i längden inte hållbart.

25 kommentarer

Under Jämställdhet

25 svar till “Synen på sexköp handlar om alla kvinnors lika värde

 1. Robert

  http://www.lauraagustin.com/numbers-of-trafficking-victims-fall-in-germany

  I UK visade en halvårslång spaning på 800 st bordeller (Operation Pentameter) noll funna trafficking-offer.

 2. Maria Robsahm

  Hanne Kjöller är bedrövlig – men det värsta är att detta nu också är Dagens Nyheters officiella hållning. Vad är det som har hänt med DN? Frågan är intressant eftersom vi är många som upplever en strömkantring i DN. Så här skrev jag tidigare idag. https://www.facebook.com/maria.robsahm/posts/171503049659225?comment_id=539931

 3. SunshineBlind

  ”Att acceptera en moral på hemmaplan och en annan i andra länder i en så grundläggande fråga som köp av sexuella tjänster är i längden inte hållbart.”
  Så vi ska tillåta Sharialagar i Sverige? Jag menar, länderna som har det i SIN moral kan ju inte tolerera/acceptera en annan moral bara för att det är på en annan plats där andra lagar och regler gäller… Eller?

  • lenasommestad

   Nej, vi behöver inte acceptera all slags moral och gör det inte heller. Internationellt har världens länder t.ex. enats om grundläggande mänskliga rättigheter. Tyvärr är det så att just kvinnors rättigheter är den del av FN:s konventioner, som flest länder har valt att göra undantag från. För den som anser att kvinnors rättigheter ska värnas är det självklart att ta strid för en moral, som respekterar kvinnokroppens integritet.
   Nu talar vi inte heller om att ändra lagstiftningen i andra länder. Vi talar om vilka lagar som ska gälla svenska medborgare.

 4. Ping: PeRSPeKTiV FöR FaN DN! GeNuSPeRSPeKTiV! | Calleism

 5. Herman Holm

  Lagstiftning är i viss utsträckning kodifierad moral. Vad som är moraliskt skiftar över tid och är olika beroende på vilken plats på jorden vi befinner oss. Det har varit helt OK att ha slavar, misshandla familjemedlemmar och så vidare – men inte längre.
  Fram till 1980 var det inte i lag förbjudet att misshandla (uttryckt i det förskönande ordet aga) sina egna barn. Sverige var bland de första länderna i världen som förbjöd detta i lag.
  Sverige har en relativt unik lagstiftning vad gäller hatbrott. Nämligen att när motivet utgörs av hat mot oliktänkande, folkgrupper osv. ska det bedömas hårdare och ger högre straff. I en artikel förra året i tidningen Advokaten står följande:
  ”Det föreslagna förbudet mot rasistiska organisationer fick hård kritik av många remissinstanser, som ansåg att det närmade sig kriminalisering av åsikter. Också straffskärpningsregeln mötte visst motstånd, bland annat från Advokatsamfundet, Riksåklagaren och Säkerhetspolisen. Enligt kritikerna fanns redan möjligheten att ta hänsyn till rasism och andra hatmotiv i brottsbalken. Det sågs också som problematiskt att peka ut vissa grupper som skyddsbehövande framför andra.
  Den borgerliga regeringen valde ändå att gå vidare med förslaget, och straffskärpningsregeln lades till i brottsbalken 1994. Skälet var bland annat att regeringen ville få domstolarna att redovisa tydligare när man tagit hänsyn till försvårande omständigheter. Men framför allt handlade lagen om en tydlig markering mot rasism. I propositionen skrev regeringen bland annat att det är ”angeläget att varje faktisk yttring av rasism bekämpas med kraft, inte bara som en reaktion på den enskilda händelsen, utan också för att visa att sådana tendenser över huvud taget är oacceptabla i ett demokratiskt samhälle”.

  Nu kan vi hoppas på att Sverige kan ta ett nytt kliv framåt genom att just kriminalisera sexköp av svenskar var än de sker. Vi hade ju en lite liknande debatt inför sexköpslagen.
  Lite överraskande att DN ger ett sådant stort utrymme på en sådan viktig plats som ledaren åt att föra fram gamla argument mot en utveckling som förhoppningsvis har tiden för sig. Eller tycker vi att sexköp är OK bara det sker någon annanstans?

 6. Bo Grahn

  Hanne Kjöller (DN) har en syn på detta som jag stödjer fullt ut.
  Varför?
  För att hon har ett logiskt resonemang.

 7. Susanne Löfqvist.

  Det logiska resonemanget och klokskapen står Lena Sommestad för.

 8. Robert

  Herman Holm – huvudfrågan gäller huruvida svensk lagstiftning ska gälla utomlands, oavsett vad man egentligen tycker om försäljning av sexuella tjänster. Om man anser att svensk lagstiftning bör gälla utomlands, då bör man också anse att människor som besöker Sverige ska bestraffas enligt hemlandets lagar när det återvänder dit.

  • lenasommestad

   Robert, svenska kan redan straffas för brott begångna utomlands. Det gäller som jag skriver i min blogg generellt för alla brott som ger mer än fyra års fängelse. Principen är således inte på något sätt främmande för svensk rätt.

 9. Men om andra länder tar bort kravet på dubbel straffbarhet och ex kräver att svensk polis ska bistå i utredningar om ex en Maltesisk kvinna har gjort abort i sverige eller en saudier varit otrogen på en semesterresa i Sverige då är det inte lika roligt längre va?

  • lenasommestad

   Förslaget innebär inte krav på att andra länders polis eller andra myndigheter ska samarbeta. Vad Sverige samarbetar om bestämmer vi själva, inom ramen för de avtal med andra länder som vi ingår. Mest angeläget just nu är att se till att samarbetet inom EU på det straffrättsliga området leder till att vi förbinder oss till att t.ex. bistå i utredningar om abort för att stötta länder som förbjuder detta, som t ex Malta eller Polen.

 10. Det känns rimligt att lagföra svenska medborgare för brott begångna i annat land om handlingen även är brott i Sverige. Men det måste rimligen också kräva att det är just ett brott i det land där handlingen utförts. En svensk medborgare som även är amerikansk medborgare har rätt att inneha ett automatvapen i vissa stater i USA men det är olagligt i Sverige ska vederbörande då dömas när den kommer till Sverige för brott mot vapenlagen? Det här funkar dåligt logiskt även om jag kan ha respekt för det moraliska resonemanget. Man kan invända att prostitution, förutsatt att det utförs av en helt frivillig prostituerad, moraliskt inte är något konstigt om man inte har religiösa föreställningar om att sex enbart får förekomma mellan gifta. Jag tycker man ska vara lite försiktig med att stenhårt koppla trafficing till statliga bordeller i Tyskland med argumentet att det finns en koppling till försäljning av sex. Då borde man också stänga alla restauranger för det finns en koppling till försäljning av smuggelsprit.

  • lenasommestad

   Det finns redan idag omfattande undantag från principen om dubbel straffbarhet, vilket jag tar upp i min blogg. Att göra undantag för sexköp är alltså inte någon väsensfrämmande för svensk lagstiftning. Vad det handlar om är att besluta om i vilka fall som vi anser detta vara rimligt, utifrån brottens allvar och karaktär.
   Vad prostitution beträffar är det något helt annat än sex utanför äktenskapet. Sex utanför äktenskapet är i Sverige idag något helt naturligt och detta är ingenting som kvinnorörelsen på något sätt motsätter sig. Vad prostitution beträffar talar du om att sälja sex ”frivilligt”. Här finns problemet i ett samhälle där kvinnor historiskt har varit underordnade, lägre värderade och mer ekonomiskt utsatta än män. Prostitution är sällan ett positivt val och innebär enorma fysiska och psykiska risker för de kvinnor som är involverade i denna verksamhet. Kopplingen till traficking är uppenbar, men det behöver inte vara frågan om regelrätt människohandel för att vi ska ta avstånd från prostitution.

 11. Kjell Arvedson

  Allting får man sälja
  i Hanne Kjöller värld
  kom och köp
  liten flicka söt

  Nyliberalismens frihetsbegrepp avklätt i dubbel bemärkelse

 12. Ping: Mer unken höger: DN:s ledarredaktion « PEPPRAT RÖDGRÖNT

 13. Jag blir förvånad när jag läser.
  Vi har fått in en religion som inte delar värderingar enligt vårt västerländska sätt att se. Enligt islam och koranen är kvinnor endast hälften värda jämfört med männen och flertalet muslimer ananmmar den synen och de kan inte heller förlika sig med demokrati eller yttrandefrihet och då blir det ännu svårare att förstå hur du menar med två så vitt skilda synsätt i vår gemensamma vardag.
  Den ene mannen går hem och skär underläppen av sin fru för att han misstänker att hon kanske är ortrogen mot honom eller som mannen som sparkar sin hustru ur sängen på sjukhuset, trorts att hon bara några timmar tidigare fött de ett nytt litet liv, eller männen som kastar ut sina hustrur från balkongerna eller männen som bränner inne sina hustrur efter att ha misshandlat de till döds, för att dölja morden eller männen som också gjort att även fruar och söner mördar sina döttrar/systrar för att de har talat med en främmande man ????
  Dessa män gå med all sannolikhjet till prostituerade eller ser till att andra kvinnor prostirtuerar sig så att de får en extra inkomst.
  Det är tyvärr en krass verklighet vi lever med och som alla blundar för ???
  Varförr undrar jag, i stället för att ta tag i problet och göra något åt det ???
  Är jag cynisk ?? Nej jag tycker att jag ser till hur verkligheten både i Sverige och andra länder börjar se ut i dag.
  Trist men tyvärr inget någon av oss kan förneka.

  • lenasommestad

   Min bloggtext handlar om män i Sverige, oberoende av bakgrund, som utnyttjar prostituerade kvinnor utomlands.
   Vad har du att säga om det?
   Din omedelbara reaktion är att börja tala om att män i andra länder förtrycker kvinnor. Vad har detta med svensk lagstiftning mot sexköp att gära?
   Faktum är att kvinnor i alla länder har förtryckts, inom ramen för olika traditioner och lagstiftning, men att kvinnor överallt i världen också kämpar mot detta förtryck. I dag är den feministiska kampen stark i många länder i världen, där religionen förnekar kvinnor deras rättigheter. Också män står på kvinnors sida i denna kamp, i länder med alla religioner, precis som många män i Sverige står upp för kvinnors rättigheter.
   Sverige har kommit långt i kampen för kvinnors rättigheter. En lag mot sexköp utomlands är ytterligare ett steg, som också kan bli ett stöd för kvinnor i andra länder, precis som sexköpslagen här hemma redan har blivit det.

 14. David

  Hej! Varför ska man göra Vuxen sexhandeln olaglig. Jag har aldrig sett någon tjej eller kille som har sålt sex med tvång. Jag väntar bara på att one night stands ska förbjudas. Kvinnan säljer ju sin kropp mot några drinkar och går hem med killen. Den enda skillnaden mellan det Asiatiska tjejerna som mång kvinnor klagar på är att det tar pengarrna dagen efter och skickar hem en del till familjen. Vänta bara om ca 10 – 20 år då finns ingen försäkringskassa ingen soc och så vidare. och det börjar väl bli så redan nu. Vad skulle du göra Då försäkringskassan inte betalar ut pengar som du ska ha enligt lag har rätt till och hänvisar till sina förtroende läkare och hyran ska betalas. Vad gör du? blir vräkt eller en natt med en främande man/kvinna för att kunna bo kvar i din lägenhet. Tror du soc hjälper dig? Nej det ska spara och du har ju fortfarande lägenheten och du har inte börjat knarka och du har inte börjat sälja knark. DU MÅSTE JU BLI EN RIKTG UTELIGGARE och då har du ju fallit så långt ner på skalan så då kan man ju bolla dig mellan olika ställen som alla vill spara pengar och där står du ingen hjälp inga pengar och så ingen stans att ta vägen. Till och med barnen blir uteliggare i dagens sammhälle. Livet är inte så enkelt som dessa Kvinnor som vill förbjuda sexhandel tror.

  • lenasommestad

   David, livet är inte enkelt men det betyder inte att du ska acceptera ett samhälle där människor tvingas till prostitution. Att förbjuda sexhandel är förvisso svårt, men vi kan påverka omfattningen enormt genom val av lagstiftning, och genom den politik som vi för i stort – ekonomiskt och socialt. Som socialdemokrat slåss jag för ett välfärdssamhälle; jag slåss emot de trender mot ökad fattigdom och ökade ekonomiska skillnader som vi ser idag. Min kamp mot prostitution är en del av detta.

   • Oliver

    Hej Lena

    Du sager att ”Som socialdemokrat slåss jag för ett välfärdssamhälle; jag slåss emot de trender mot ökad fattigdom och ökade ekonomiska skillnader som vi ser idag. Min kamp mot prostitution är en del av detta.” Jag haller helt med dig att man inte ska acceptera ett samhälle där människor tvingas till prostitution. Men mer konkret da undrar jag hur du menar att sexhandel ökar fattigdom och ekonomiska skillnader? Gar inte kausaliteten otvivlelaktiigt at andra hallet, alltsa fattigdom leder till prostitution?

    Tack pa forhand

    mvh

    Oliver

   • lenasommestad

    Visst har du rätt Oliver att det finns ett starkt samband mellan fattigdom och prostitution. Men prostitution är också en verksamhet som många gånger befäster kvinnors underordning och beroende i de alltmer ojämlika samhällen som nu växer fram. För mig är välfärd också frihet från kroppslig exploatering.

 15. Herman Holm

  En liten dansk vinkling i dagens nummer av tidningen Politiken där manliga starka fackliga företrädare går till storms mot regeringens svek att inte förbjuda sexhandel i Danmark. Idag kommer inte minst svenska män till Danmark och köper sex av kvinnor. Flera debattörer menar om jag förstår rätt att vuxna personer får göra sina egna val. Det är märkligt att den omfattande handel av exempelvis unga flickor/kvinnor från bland annat öst inte verkar betyda så mycket eller hamnar i bakgrunden. Märkligt när man hänvisar att bara för att man själv inte sett någon sälja sex ofrivilligt så finns inte problemet.
  Argument mot införande av förbud mot sexhandel inom landets gränser, sexköp av svenska män utanför landets gränser, liknar varandra. När vi nu är överens om åtminstone lagstiftningsmässigt att det är fel att köpa sex har jag svårt att riktigt se de starka argumenten mot att förbjuda svenska män att köpa sex hos till exempel danska prostituerade. Undersökningar har visat att många av dem kommer utomlands ifrån och lever och arbetar under förhållanden som jag tror de flesta av oss har svårt att föreställa oss.
  http://politiken.dk/politik/ECE1829114/fagbosser-angriber-regeringen/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s