Lyft föräldraförsäkringen som prioritet i Framtidskontraktet!

Skärmavbild 2013-02-22 kl. 01.43.39Föräldraförsäkringen har skapat debatt och konflikt på flera socialdemokratiska partikongresser. Många ombud har under åren krävt ökad individualisering av föräldraförsäkringen, till gagn för barnen och jämställdheten. S-kvinnor har haft frågan som högsta prioritet. Men partiets ledning har stretat emot.

Inför årets partikongress är bilden en annan. Socialdemokraternas partistyrelse föreslår nu, i linje med 2009 års kongressbeslut, att föräldraförsäkringen i ett första steg ska delas i tre delar – en del för mamma, en del för pappa, och en del som kan tas ut av båda vårdnadshavarna.

Äntligen tar partiledningen alltså ställning för att driva vår tids största jämställdhetsreform. Det är hög tid, inte minst i ljuset av att frågan nu har förhalats i decennier. Redan 1974, när föräldraförsäkringen infördes, var idén att ledigheten skulle knytas till vardera föräldern. Nu har det gått 40 år, utan att idén om ett jämställt föräldraskap har blivit verklighet.

Partistyrelsens  förslag att i ett första steg ha en tredelad försäkring ligger väl  i linje med aktuella krav från både TCO och LO. Båda organisationerna vill att regeringen omgående viker ytterligare två månader i föräldraförsäkringen för vardera föräldern (till totalt fyra månader var).

Partistyrelsens förslag välkomnas också av SSU, S-studenter och S-kvinnor, som alla driver krav på en indivdualiserad föräldraförsäkring, och som alla också driver på för en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring. S-kvinnors viktigaste prioritering är att Partikongressen slår fast att en tredelning av föräldraförsäkringen ska genomföras under nästa mandatperiod. Förändringsprocessen måste komma igång. Frågan har förhalats länge nog!

Men finns då en vilja i Socialdemokraterna att verkligen prioritera föräldraförsäkringen?

Stefan Löfven har i många sammanhang uttryckt ett starkt engagemang för föräldraförsäkringen, vilket bådar gott. Men som S-kvinnors ordförande är jag likväl bekymrad över att föräldraförsäkringen inte finns med som prioriterad fråga i det Framtidskontrakt, som partiet nyss har presenterat inför Partikongressen. Det faktum att en tredelad föräldraförsäkring inte nämns bland prioriteringarna väcker frågor inför framtiden, men det  innebär också att partiet – här och nu – missar en viktig chans att synas som ett trovärdigt, feministiskt parti.

Resultatet av att partiet inte tydligt lyfter hur vi vill utveckla föräldraförsäkringen kan vi tyvärr redan se i pressen, som idag (den 21 februari) rapporterar att föräldraförsäkrngen inte är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna. DN (pappersupplagan)  skriver från onsdagens presskonferens att frågan om ökad kvotering i föräldraförsäkringen inte nämns  i Framtidskontraktet. Läsaren får bilden att partiordföranden inte vill ”kasta om villkoren för barnfamiljerna”.

Självklart gläds vi inom S-kvinnor över att det nu äntligen finns en grundläggande enighet i partiet om vägen framåt för föräldraförsäkringen: individualisering.  Men det krävs mer om föräldraförsäkringen ska bli en vinnarfråga för partiet: att vi tydligt och med kunskap och övertygelse argumenterar för varför reformen är så betydelsefull – för kvinnor, män och barn i Sverige. Här har Socialdemokraterna verklig chans att göra skillnad!

Skrivet: Här finns Framtidskontraktet. Löfven i Ekot mm. I  S-kvinnors tidning Morgonbris, nr 1, 2013, skriver jag med förbundssekreterare Susanne Andersson om varför föräldraförsäkringen är S-kvinnors stora fråga inför kongressen, ”Man, kvinna, barn – alla stärks av en individualiserad föräldraförsäkring”.

Skärmavbild 2013-02-22 kl. 01.22.56

10 kommentarer

Under Jämställdhet

10 svar till “Lyft föräldraförsäkringen som prioritet i Framtidskontraktet!

 1. U_M

  Jag förstår inte varför man vill individualisera försäkringen för föräldrarna utan att garantera att barnen får samma tid med föräldrarna oberoende av dessas inkomster.

  Alltså: i en familj där ena föräldern studerar eller är arbetslös blir såvitt såvitt jag förstår den sammanlagda tiden som föräldrarna har en funktionell finansiering av föräldraledigheten upp till en tredjedel kortare än idag.

  Detta påverkar alltså enbart de familjer och barn som redan i någon mån är ekonomiskt utsatta – där ena föräldern saknar inkomst, eller har en låg sådan.

  I praktiken kommer det att innebära en besparing för staten samt en otryggare situation för familjerna. Med tanke på den höga arbetslösheten blir det antagligen ett betydande antal som riskerar att drabbas av detta.

  Ett alternativ vore att knyta föräldrapenningen till barnet, basera föräldrapenningen på den förälder med högst inkomst och därefter tredela den.

  Att gå till val på att försämra villkoren för föräldraförsäkringen framstår inte som ett framgångsrecept, tyvärr.

  • lenasommestad

   Du har föräldraförsäkring även om du inte arbetar. Då får du ersättning på garantinivå.
   Verkligheten är inte den att barn till föräldrar med låg inkomst är kortare tid hemma. Istället finns ett samband mellan låg inkomst för kvinnor och mycket långa föräldraledigheter. Det stora problemet med dagens föräldraledighet är att många kvinnor, på grund av tradition och egen låg inkomst, tar all föräldraförsäkring eller huvuddelen av den och därefter väljer att jobba deltid, medan pappa i familjen satsar på jobbet. Resultatet blir kvinnor med mycket låg livsinkomst och låg pension. Många kvinnor och barn lever på inkomstnivåer under fattigdomsstrecket. Förslag om individualisering av föräldraförsäkringen har lagts bl.a. av den arbetsgrupp i Socialdemokraterna som arbetar med barnfattigdom. Skälet är att det ojämställda uttaget i föräldraförsäkringen så starkt bidrar till att många barn växer upp i fattigdom.

   Generellt kan vi se att ekonomin är en fråga som många familjer bekymrar sig över i samband med föräldraledighet och som ofta nämns som förklaring till ojämnt uttag. Men när man tittar närmare visar det sig att ekonomin de facto har liten förklaringskraft när vi ser hur mammor och pappor fördelar föräldraledigheten mellan sig. Det har också visat sig vara svårt att påverka uttaget med ekonomiska incitament, som till exempel jämställdhetsbonus. Den har hittills inte haft effekt alls.

   I ditt inlägg tar du inte alls upp vikten av att barn får växa upp med både en närvarande mamma och en närvarande pappa. En starkare individualisering av föräldraförsäkringen är ett stöd till pappor – att emot etablerade normer och kanske även mammas vilja att vara hemma länge – få en chans att tidigt etablera en egen kontakt med sitt barn. Ett stort problem för många pappor idag är att de, i synnerhet efter en skilsmässa, har svårt att upprätthålla kontakt med sina barn. Pappor marginaliseras i familjen.

   Varje typ av regelverk för föräldraförsäkringen kan rymma utmaningar, eftersom familjer är så olika. Vi har inte bara kärnfamiljer utan också stjärnfamiljer. Men en individualisering som grund är den bästa utgångspunkten för en familjepolitik, där alla föräldrar ges både rättigheter och eget ansvar.

   • Martin Svensson

    @Lena. Menar du på riktigt att ersättning på lägstanivå är jämförbar med den högre ersättningen eller exempelvis ersättning från A-kassa?!?

    Du duckar för det stora problemet. Föräldrar med låg inkomst må vara hemma länge med barnen, men föräldrar med hög inkomst delar mer lika. Precis den situationen som du fick som replik löser sig inte med lägstaersättning! Om S ska vara seriösa i denna fråga måste ni hantera ersättningsutmaningen. Förslaget ovan är en lösning. Om ni inte gör det kommer denna förändring explodera i ansiktet på er värre än vad Alliansens förändringar i sjukförsäkringsreglerna gjort.

    Om du och andra inom S inte ser problemet med föräldrar som har olika inkomster som ett praktiskt problem vid tredelad föräldraförsäkring saknar ni förankring i både verkligheten och statistiken.

 2. U_M

  Garantinivån är omöjlig att leva på, tyvärr.

 3. Hej Lena. Bra att du bevakar frågan om föräldraledigheten. Jag har ännu inte läst den senaste versionen av partiprogrammet, men jag förstår att det står där att vi ska ha en tredelad försäkring. I debatten tycker jag det är viktigt att tala om att vi har en tvådelad försäkring idag, hälften till mamman och hälften till pappan. Vill föräldrarna ändra på det måste den ena aktivt överlåta av sina dagar till den andra föräldern. Det riktiga sättet att uttrycka sig på vore istället att vi vill att antalet dagar som får överlåtas till den andra föräldern ska minska ytterligare tills vi är framme vid den ursprungliga tanken, men utan möjlighet att överlåta. Kanskse det kan finnas skäl att ha någon from av undantag för alldeles särskilda skäl, men att grunden åter blir att varje förälder har sina dagar. Ett steg på vägen till målet kan vara en försäkring som har tre LIKA STORA delar, inte bara tre delar.
  Hälsningar
  Laila Bjurling

 4. Kjell Arvedson

  Det här är en riktig och viktig reform, som borde genomförts för länge sedan. Den har två funktioner, båda med såväl faktisk som normativ effekt:
  Den första effekten kommer ganska snabbt: Pappor får redan från början en nära kontakt med sitt barn, och är den som väntar med nybakta bullar när mamma kommer hem från jobbet. Den skeva arbetsfördelningen i hemmet uppstår ofta i samband med den första föräldraledigheten, när den ena föräldern (mamman) är hemma. Men efter avslutad ledighet fortsätter den, liksom av automatik. Om båda föräldrarna har varit hemma en substantiell tid, minskar risken för ojämlikt hemarbete.
  Den andra effekten är att arbetsgivare, som idag vet att en ung kvinna snart kommer att vara föräldraledig, och att en ung man snart kommer att vara pålitlig övertidsarbetande, får vänja sig vid att könet inte har någon större betydelse i det här sammanhanget. Även unga män kommer inom kort att begära föräldraledigt, så då kan arbetsgivaren lika gärna låta den unga kvinnan gå fortbildningskursen. Den här sidan av reformen kommer att visa sig väldigt långsamt, därför finns ingen ytterligare tid att förlora.
  Det finns dock en risk, som måste hanteras med andra arbetsrättsliga åtgärder. Idag har unga kvinnor mycket svårt att få en fast anställning, eftersom arbetsgivare vet att de inom kort kommer att begära föräldraledigt, och sedan vabba fem-tio år därefter. Med en jämställd och individualiserad föräldraförsäkring finns risken att detta också blir de unga männens lott. Därför måste arbetarnas ställning visavi arbetsgivarnas stärkas med en moderniserad och stärkt LAS, om inte en reformerad föräldraförsäkring i efterhand ska visa sig vara en nitlott för alla unga vuxna.

 5. Ping: Alliansens ”sjukreform” är ett gigantiskt missförstånd! | LO Bloggen

 6. Ping: Vinstdriften i välfärden skapar starka särintressen som påverkar demokratin | LO Bloggen

 7. Mr Pi

  Mycket bra att du kämpar för individualiserad föräldraförsäkring. En av få frågor där jag är av samma åsikt som svensk feminism(s huvudfåra).

 8. Ping: 15 dagar till #skongress – sidoorganisationerna | Röda Berget

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s