Allt märkligare förslag för att rädda vinstdrivna skolor

Jag noterar med intresse hur argumenten för den svenska, vinstdrivna skolmarknaden blir allt mer absurda, i takt med skandalerna blir fler och problemen allt mer uppenbara.

Peter Malmqvists debattartikel i dagens DN är ett intressant exempel. Eftersom det skapar problem när skolor på en vinstdriven skolmarknad går i konkurs, ska staten ta ett ansvar för att skolföretag inte kan gå i konkurs, föreslår Peter Malmqvist. Detta ska ske genom skärpt finansiell granskning, en skolakut (som parallellt till dagens bankakut), låneförbud och förbud mot dold utdelning.

Frågan är varför vi överhuvudtaget ska ha en marknad på ett område, där det inte är möjligt för företag att gå i konkurs?

En effektiv konkurrens förutsätter att företag både kan gå in fritt på marknaden och att de kan lämna den, när de inte klarar konkurrensen, dvs. en marknad kräver både en fungerande entry och en fungerande exit. Redan tidigare har Socialdemokraterna gjort klart att kommuner bör ha rätt att avgöra om ett skolföretag ska kunna etablera sig, dvs. man har ifrågasatt det fria inträdet, entry. När Peter Malmqvist nu ifrågasätter en normal exit på skolmarknaden, bereder han marken för en helt skyddad verkstad för dagens redan etablerade skolföretag. De kan ta ut god vinst, men riskerar inte konkurs och kanske inte ens konkurrens från nya företag.

Peter Malmqvist har inte mycket att säga om skälen till varför staten ska lägga ytterligare resurser på att granska och skydda företag, vars verksamhet leder till ständiga skandaler och försämrade skolresultat. ”Om… inget görs, kan de skolkonkurser som nu inträffat sänka hela den privatiseringsvåg, som de flesta nog ändå upplever som väldigt positiv.” Verkligen? Vem idag, utom ägarna, upplever just de vinstdrivande aktiebolagen som ett positivt bidrag till skolans utveckling?


23 kommentarer

Under Uncategorized

23 svar till “Allt märkligare förslag för att rädda vinstdrivna skolor

 1. Vad jag förstår är svaret på din slutfråga, Socialdemokraterna. De är roten till den utveckling som skett, genom sitt fullständigt accepterande av huvudregeln,, privatisera.

  • lenasommestad

   Vi är många socialdemokrater som hade velat se skarpare ställningstaganden mot vinster i välfärden, men jag instämmer inte i din slutsats att socialdemokraterna idag bejakar vinster och fullständigt accepterar privatisering. Inte heller har den vinstdrivna skolan drivits fram av socialdemokraterna. Det är en frukt av borgerlig politik.
   Om det finns enighet om något i vårt parti i dag så är det att vinstdrivna skolor rymmer problem.
   I höstas skrev jag tillsammans med S-kvinnor i riksdagen en motion som i stort sammanfattar partiets ståndpunkt idag:
   ”Förslag till riksdagsbeslut
   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vinstintressen inte ska vara styrande i offentligt finansierad välfärd.
   Motivering
   Idag drivs en betydande del av offentligt finansierad välfärd av vinstdrivande företag. Detta har skapat stora problem i form av överetablering, ineffektivitet, segregation och brist på likvärdighet. Under senare tid har vi också sett flera exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre personaltäthet i friskolor och på privata äldreboenden. Det är oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.
   För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla välfärdssektorns framtida legitimitet krävs att möjligheterna för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut privata vinster, och göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt begränsas.”
   Man kan önska mer, men rätt ska vara rätt.
   Svaret på min retoriska fråga är nog en annan… Det finns snart bara en grupp som kan se något värde i skolor som vinstprojekt, och det är de som plockar vinsterna.

   • Nja Lena, det hör vi från alla håll, vinsterna ska begränsas, vi ska skapa regler , o,s,v. Är inte sådant resonemang skådespel för galleriet, det kommer ju aldrig att fungera i praktiken.
    Det finns flera grupper som argumenterar för privatiseringar och vinster med argumentet valfrihet, det nya modeordet, och det biter i dag i den allmänna folksjälen, speciellt inom skolan, vad jag förstår krävs det ett absolut ställningstagande mot hela denna privatiseringsmodell för att folksjälen ska förstå att man menar allvar, detta fungerar inte,likt vänsterpartiet. Om socialdemokraterna tog detta steg, skulle inte valmanskåren följa med, som socialdemokraterna propagerar idag är det ju egalt vilket block man väljer i denna fråga.
    Hörde just att miljöpartiet bytt fot och t.o.m. bett om ursäkt för sitt engagemang för den fria skolan, kanske ett första steg.
    Tack för att du driver frågan , du kan bli ovärderlig en dag!

   • lenasommestad

    Åke, jag delar din uppfattning att förslag om ökad kontroll etc är ytterst problematiska därför att de riskerar att ytterligare förvärra byråkratin utan att lösa grundproblemen. Om detta har jag utförligt skrivit tidigare på denna blogg. Det är viktigt att politiska ambitioner underbyggs av politiska förslag, som har förutsättningar att fungera. Likväl bör vi – om vi vill ha hopp om framtiden – ta till vara det faktum att allt fler nu åtminstone ser problemen. Det är första steget!

   • Morgan S

    Var ett tag sedan jag tittade in, Lena. Måste tyvärr bli den stränga lektorn mot dig i detta fall.

    Nu när du i ditt svar till Åke menar att Socialdemokraterna INTE är drivande i vinstfrågan ägnar du dig ärligt talat åt rent önsketänkande och rent av lite historieförfalskning.

    Ingen ifrågasätter vad kvinnoförbundet tycker och de förslag dessa och deras meningsfränder lägger fram, men sanningen är att ni inte är annat än en av flera intresseorganisationer som försöker påverka partiet i en viss riktning.samtidigt som lobbyister med betydligt mer resurser och avsevärt större intern makt (om än dold) kontrollerar både partiets ledning, därmed också partiets huvudsakliga åsiktsriktning och den politik som de ledande och därmed partiet aktivt och passivt bedriver, för att uppnå ett visst resultat och för att förhindra ett annat.

    Kvinnoförbundet och din egen åsikt är numera (om än älskad av de allt färre kvarvarande vänstersossarna i partiet) bara en kvarstående rest av det partiet en gång var. Din önskan om en annan verklighet och dina försök att tolka den socialdemokratiska politiken med dessa glasögon förändrar tyvärr inget i sak. Socialdemokraterna motarbetar på inget sätt vinster i välfärden utan står för en minst lika korkad linje som borgarna då de försöker dölja sitt stöd med regler.

    Frågan är enkel.

    Ja till vinster (privata entiteter med detta som en del av sitt intresse) då kämpar man mot dem som vill säja nej, eller hur? (På den Ja-sidan står tyvärr sossarna) bara att inse faktum.

    På andra sidan har vi (V) som numera börjar få det uppsving jag varnat skulle komma förr eller senare. (Mer lär komma, vänta bara… S står inför tidernas ras inom en relativt snar framtid.) Det är ofrånkomligt.

    Blå dunster tror jag vi kallade det när Moderaterna körde med sin desinformationspolitik. (Vill inte anklaga dig för att göra detsamma, men snälla titta lite mer klarsynt på sakläget/sakfrågan.)

    Om inte det räcker som bevis kanske du skall fundera på hur Socialdemokraternas partiledare kan gå ut offentligt och deklarera att partiet har mest gemensamt med Miljöpartiet och bara har mindre delar gemensamt med (V)?! Dessutom som lök på laxen förtydliga detta med en jämförelse där han säger att partiet har ungefär lika mycket gemensamt med Moderaterna som (V)?!

    Mig veterligt så ligger skillnaden mellan V och S i att V står fast vid arbetarrörelsens åsikter kring Keynesiansk politik, samt att de anser att välfärdens olika sektorer inte skall bedrivas privat. (Ja just det, de kanske är emot EU också?!)

    Undrar vems åsikter detta liknar mest. Socialdemokraternas eller Lena Sommestad?

    Sanningen är att Vänsterpartiets politik passar som hand i handske med alla som historiskt haft ideologiska skäl att vara socialdemokrater.

    Fler och fler överger partiet därför att det inte längre anser att ideologin har någon betydelse. Vad var det nu Löfven sa för ett tag sedan? ”Nu skall vi inte bry oss om historiken (läs ideologin) längre utan koncentrera oss på framtiden, jobben skolan och välfärden i den ordningen.”

    Ganska talande tycker jag… (alla har samma vilja i sakfrågorna) det som skiljer är just viken ideologisk viljeinriktning som styr de lösningar man väljer och detta kurskorrigeringsinstrument kastar Löfven (som en barlast) med en halv mening (utan stöd från gräsrötterna) överbord.

    Sammantaget: Jo, Socialdemokraterna är för vinster i välfärden, de styrs mer av lobbyister än folkviljan. Nej, det faktum att ett fåtal (en klar minoritet av er) försöker bekämpa detta ändrar inte den kurs partiet lagt in både i den sakfrågan och i hela sin ”nya” politiska inriktning.

    Ni är ett liberalt sakpolitiskt vindflöjelstyrt parti som saknar annan ideologi än att försöka sälja in att ni styr landet bättre än andra.

    Faktum är att Löfven faktiskt har rätt. Partiet har numera väldigt lite gemensamt med sin egen historik eller med (V) och står nu minst lika nära Moderaterna. (Tragiskt men sant.)

    inte konstigt att fler och fler med dina åsikter flyr partiet. Faktiskt mer konstigt att du/ni andra fortfarande hänger kvar…

    Inser du inte att du/ni bara är ett alibi (som det nya liberala socialdemokraterna håller upp för att bibehålla chimären av att de är det de en gång var) så basen av partiet inte flyr för gott?

   • Ja jag funderar på om du har samma åsikt idag, knappt en och halv månad efter, och den så tydliga högerinriktningen som satt ned foten??

 2. Tom Uch

  Tack för att du finns!

  Det blir allt lättare för dig och andra med hedervärda och uppbyggliga argument att flöda kunskap i vårt samhällsrum.
  Det är något makalöst snedvridet med ekonomiska teorier så som de används att styra samhällen med.

  Man måste tränad in i att tänka på det avskärmade sätt som ekonomer gör. Ekonomer utbildas i parti och minut. Den stora massan av ”likasinnade tänkare” ger dessa teorier ett oförtjänt stort maktfält och man kan inte skuldbelägga ekonomer för att de är okunniga om den verksamhet som de tror dig kunna styra med sina förenklade modeller av människan.
  Miljö, djur och människor kommer inte till sin fulla rätt i ett samhälle där det kantiga instrumentet pengar utgör styrmedel. Inte förstår sig ekonomer på hur människor fungerar – inte om man betraktar de ekonomiska teorierna!
  Ekonomer ges med sin enkla måttstock pengar fullmakt att skära i verksamheter de saknar kunskap om.
  Och varför tjatet om det privata. Det hör inte hemma där trygghet är den bärande faktorn, som i verksamheter där vi växer tillsammans: där livet växer till och där det avtar: vi övergår ständigt i förändrad formm vi människor när vi rör oss i livsutrymmet tillsammans.
  Det är ett ansvar som det privata inte kan ta. Vi människor behöver känna att samhället genomsyras av tanken att vi hyser omsorg om varandra och den känslan är aldrig privat – den är offentlig och kräver offentlig insats för att finnas på riktigt.

  Reproduktion/livsmedelsproduktion är ett område som i första hand drar nytta av kvinnliga företräden där ständiga dräktigheter och äggleveranser enligt ekonomiska principer ska formas till de mekaniska tankemönster som kännetecknar ekonomiska teorier.
  Vad har ekonomerna för ansvar i denna utveckling? Formulerar de frågan om livets rytmer någonsin?

  Den honliga delen hos djurarterna är skickliga producenter och livgivare som förmår att fördela frikostiga både i tid och rum. Vore intressant med ekonomiska teorier som baserade sig på insikter i livets musikalitet, flöden av vila och tillväxt och inte som idag med linjer hit och dit.

  När ska ekonomer lära sig räkna med mer än en oberoende variabel? Borde det inte med datorernas hjälp kunna gå att förmulera sammanhang och hitta mönster utifrån flervariabelanalys så att man slippa det här tjatet om pengarna som ändå inte kan mäta nånting?!
  Det mäter inget och används som styrmedel. Dess värde förändras ständigt och det används som styrmedel.
  Det ska vinstmaximeras och pengar ska avledas från verksamheter för att samlas på hög. En liten liknelse:
  Inom fysiologin är det patologiskt om vissa vävnader växer ohämmat, dvs tar för sig av det gemensamma för att gynna en viss privat sfär.
  Tillfälligt kan tillgängliga resurser användas för ett särskilt syfte – t.ex. när ätit en måltid så går energin dit för att kunna utvinna mer energi i slutänden och göra sig av med det som någon annan kan ha nytta av – gödsla omgivningen med.
  Men privata små ansamlingar, t.ex obesity (fetma) är ner till besvär för hela kroppen.
  Det viktiga är flut, homeostas, harmoniska växlingar och känsla gör rytmer.
  Det här privata avledandet från det gemensamma med för mycket i vissa delar av samhällskroppen och för lite i andra skapar ett orimligt tryck på kroppen. Homeostas – inte tvunget lika mkt överallt men ett ständigt utbyte och resurser där det behövs.
  Röda blodceller har bäst-före-tid och därefter återvinns de och kan användas på nytt. Hur skulle pengar med bäst-före-datum förändra alla privata ansamlingar (nästan som ödem som vara står stilla i samhällskroppen och inte förmår bidra till en livskraftig cirkulation)

  Bla bla

 3. Pierre Samuelsson

  I en tid där marknadsliberalismen har slagit igenom som godtagbar doktrin i en majoritet av samhällets funktioner vågar Lena Sommestad se bortom gällande strukturer och komplexitet. En stark och intellektuell kraft inom Sveriges största parti. Vi ska vinna tillbaka vårt samhälle steg för steg och fortsätta i den anda som Sverige är van vid: Jämlikhet och social tilltro till samhällets institutioner. Tillsammans schasar vi ut den borgerliga politiken som misslyckats så gravt vad gäller folkhälsan och utbildningen. En god marknadsekonomi kan samexistera med en stark välfärd men då gäller det att vi också har personer som värnar om allmänintresset från en makthavande position, det vågar L. Sommestad göra. Vi unga akademiker ser upp till dig och tror på din politik och dina visioner! Heja!

 4. Som vanligt ett mycket klokt inlägg. Skolan är ingen marknad och därför löser man heller inte problemen genom nya mer eller mindre fantasifulla förslag.

 5. Med dagens officiella S-politik är risken stor att bara tre från Uppsala kommer in i riksdagen 2014. Därför måste vi först och främst se till att Lena Sommestad kommer på säkert valbar plats på riksdagslistan, d v s på plats 1-3. Plats 4, där du finns på liggande valberedningsförslag, är högst osäker och kan inte uppfattas som annat än en markering från dagens S-makthavare att man vill ha en följsam riksdagsgrupp. Eller som valberedningen uttrycker det i sin motivering: ”ett lag som skapar goda förutsättningar att vinna val”.

  • Ja Knut, så fungerar det socialdemokratiska partiet , tyvärr. Det är därför Lena befinner sig i den situation vi bevittnar. Vi är många som erfarit detta, men inte tillräckligt många som insett den tragiska utvecklingen och tagit ställning.

   • Lassalle

    I alla förekommande fall skall jag i demokratisk anda göra allt vad som står i min makt att Lena Sommestad skall representera Socialdemokraterna i Riksdagen.
    Så fungerar också det Socialdemokratiska partiet,dessbättre.

 6. Stan

  Man kan byta ut ordet ”skolor” i inlägget, mot ”banker”. Det är lika absurt där. Varför ska det finnas privatbanker när de inte får gå i konkurs?
  Se åtminstone till att vi har valfrihet, att det finns en stabil statligt ägd bank där vi kan ha sparkonto och betala räkningar. Sen kan vi ta bort den statliga garantin för privatbanker. Vi är födda och uppväxta inne i denna upp-och-ned-vända bur, det är därför allt känns så galet. Om vi bara kravlar oss ur och tar en titt på lite avstånd så ser vi ju snabbt vad som måste göras.

 7. Lars-Göran Ahlström

  Tack för ditt senaste inlägg, och för alla dina tidigare publicerade kloka och genomtänkta artiklar om skolan, vår ekonomi, kärnkraften mm mm. Tyvärr vill tydligen inte det socialdemokratiska partiet det som du och jag och många andra vill. Partiet har genom sitt agerande de senaste åren alltmer avlägsnat sig från sitt socialistiska arv, och blivit ett av många borgerliga partier i den politiska mittfåran. S är inte längre ett alternativ till den sittande alliansen, utan en urvattnad variant av deras borgerliga politik. Det lilla som skiljer S från alliansen drunknar i alla de olika S-förslag som är förvillande lika den sittande alliansens förslag. Vem ska svenska folket rösta på om de vill ha en förändring av den nuvarande marknadspolitiken?

  Själv har jag gett upp och tycker att partiet svikit mig och alla andra gamla trogna socialdemokrater som vill ha slut på det borgerliga vanstyret. Självklart hoppades jag länge att alla dina kloka och kritiska inlägg skulle bära frukt, men måste nu konstatera att partiets nuvarande ledning gör vad de kan för att stoppa dina försök att ändra den politiska kursen. Jag beundrar ditt mod Lena, och även om jag själv slutat hoppas vill jag önska dig lycka och framgång i ditt arbete som aktiv politiker och medborgare.
  Fd socialdemokrat.

  • lenasommestad

   Tack Lars-Göran för dina inlägg.
   Jag är fortsatt övertygad om att de stora samhällsförändringarna måste bäras av ett stort parti. Frågan är dock hur den nya politiken och de nya idéerna ska växa fram och så rot. Tidigare var det genom interna partiprocesser. I framtiden tror jag att den bredare samhällsdebatten kommer att spela en allt större roll. Kanske måste vi vinna samhällsdebatten först? Går vägen i framtiden inte genom politikutveckling inom partiet, utan genom krav från väljaropinionen? I detta läge tror jag att det är mycket viktigt att värna om medlemskapets värde. Det måste vara värdefullt och meningsfullt att driva intern debatt.

 8. Jan Blomqvist

  Alltså, det står nu klart att S, MP och alliansen vill samma sak med skolan. De enda som vill tillbaka till 70-talets flumskola är V. Så mitt råd till alla på detta forum är att rösta på dem istället för att rösta på S och sedan klaga på att de inte för samma politik som V. Det gäller för övrigt nästan alla ämnen som lyfts upp på detta forum. S är numera samma sak som alliansen fast med högre skatt och fler arbetslösa.

 9. Hans Östensson

  Lena, du skriver att vi kanske måste vinna debatten först. Men det har vi ju redan gjort.
  Frågan om inga vinster i välfärden har länge legat och pyrt i det svensk samhället bland en majoritet av det svenska folket och nu har elden brutit lös. Vinstförespråkarna har förlorat och kan inte vända opinionen
  Idag när reträtterna haglar är det som du också skriver bara de som tjänar på vinster i välfärden som driver frågan om att vinster i välfärden. Så nu är dags för alla oss som varit motståndare till att skolan ska finnas på en marknad att komma med konkreta förslag om hur övergången från privat ägda skolor till samhälleligt ägda ska gå till (ungefär som katalys förslag om nya skatter)

  • Jan Blomqvist

   Ok på vilket sätt har ni vunnit debatten? Alla partier vill ha kvar vinstdrivande alternativ utom V som vill avveckla. Men så rösta på dem då om det är din viktigaste fråga. För mig är det ofattbart hur man kan rösta på ett parti som vill genomföra saker man inte tror på.

   Jag upprepar, S är lika med alliansen fast lite sämre. S har ju ingen egen politik, utan försöker ta lite från alla andra partier och kopiera, så det blir lite sämre. Lite som Pepsi som är ungefär som Coca-Cola men inte riktigt lika bra. Jag kan förstå att man Köper en billigare och lite sämre version av originalet när det handlar om prylar. Men att rösta kostar ingenting, där kan man rösta på det bästa direkt.

 10. Hans Östensson

  Jan, jag tror att Du missförstod mig.Det är inte partierna (utom V) som vunnit debatten.
  De officiella ståndpunkterna hos de sex partierna står ju fast vid att det i princip inte går att förbjuda vinst i välfärden. De som vunnit debatten är de många kritikerna och gräsrötterna främst i S, men även många i andra partier, forskare och vissa massmedier(t.ex Expressens ledare) m.m

  Det är bland dessa som jag menar att debatten måste fördjupas. Då räcker det inte att bara rösta på V utan alla som anser att det går att skapa ett samhälle utan vinst i välfärden måste lägga fram konstruktiva förslag om hur övergången från privat ägande till samhälleligt ägande kan gå till.

 11. Johnd566

  Im grateful for the blog article.Much thanks again. Cool. ebbcggkcaake

 12. Johne176

  Thanks so much for sharing this excellent info! I’m seeking forward to see much more posts! kfgdbdefgkef

 13. Johne549

  I really enjoy reading on this website, it holds great articles. Don’t put too fine a point to your wit for fear it should get blunted. by Miguel de Cervantes. fcacadddegaa

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s