Om mig

Jag är till yrket professor i ekonomisk historia, tidigare vid Uppsala universitet. Jag har en bakgrund som chef för Institutet för Framtidsstudier (1998-2002), miljöminister (2002-2006), och VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme (2007-2010). Sedan den 1 april 2014 är jag landshövding i Hallands län. Som ung var jag folkhögskollärare och journalist. Min fasta punkt i livet har länge varit Eriksberg i Uppsala, där jag har bott med min familj. Nu är jag hemma på residenset i Halmstad.

Under senare år har jag haft en rad uppdrag för Socialdemokraterna. Från 2011 till 2013 var jag  ordförande för S-kvinnor (Socialdemokratiska kvinnoförbundet). Det var två inspirerande år där jag fick chansen att arbeta politiskt med frågor om jämställdhet och feminism, som jag tidigare hade fördjupat mig i som forskare och lärare. Jag lämnade uppdraget i samband med förbundsmötet 2013, då S-kvinnor antog ett nytt handlingsprogram inför valet 2014, En jämställd värld är möjlig! 

Från augusti 2012 till februari 2014 var jag riksdagsledamot för Uppsala län (S) med uppdrag som arbetande suppleant i Konstitutionsutskottet. Under år 2013 var jag ledamot Budgetprocesskommittén, som i september 2013 presenterade ett betänkande om hur regelverken för budgetprocessen bör utvecklas.

Sedan 2006 har jag varit ledamot för Socialdemokraterna i Riksbanksfullmäktige. Det uppdraget, som ger en unik inblick i svensk penningpolitik, kombinerar jag idag med mitt uppdrag som landshövding.

Som politiker har jag under åren haft förmånen att arbeta med många olika slags uppdrag, i Sverige, i EU och internationellt.  Arbetet har berört olika politiska sakområden, från forskningspolitik och socialpolitik till befolkningspolitik, miljöpolitik, energipolitik, byggande och samhällsplanering. Mycket av detta har jag stor glädje av i mitt nuvarande uppdrag som landshövding. Som forskare har jag  under senare år bland annat skrivit om samspelet mellan klimatpolitik och socialpolitik. Jag har tidigare forskat om kvinnoarbetets historia, industrihistoria, jordbrukshistoria, demografi och välfärdspolitik.

Min blogg, som avslutades när jag började mitt uppdrag som landshövding,  handlar om kunskap och politik. Jag började blogga utifrån en stark övertygelse om att Sverige behöver en mer omsorgsfull, kunskapsbaserad politik om vi ska kunna bevara och utveckla en väl fungerande demokrati. Jag ville se fler bryggor mellan kunskapssamhället och politiken. Jag ville bidra till en progressiv politik som bättre tar till vara den snabba kunskapstillväxt som sker inom samhällsforskning och humaniora. Genom historien har skarp samhällsanalys och goda argument berett vägen för demokrati och social rättvisa. Så är det också idag. Kunskap ger makt. Och utan insikt och idéer skapas ingen ny politik.

Min tro på kunskap och framsteg bär jag med mig in i mitt nya uppdrag, som landshövding. Mitt ansvar i denna position är att på bästa sätt implementera regeringens politik på regional nivå inom centrala områden, som t. ex. naturvård, kulturmiljövård, samhällsbyggande, jämställdhet och integration.

Jag är glad över att  få fortsätta att arbeta med viktiga samhällsfrågor. Jag hoppas att jag på nya sätt och med nya verktyg ska kunna bidra till de samhällsmål som jag brinner för;  en väl fungerande demokrati och en hållbar samhällsutveckling.

Wangari Maathai har fått Nobels fredspris. Vi träffas på konferensen ”Women as the Voice for the Environment” i Nairobi, 2004.

87 svar till “Om mig

 1. Tom Andersson

  Hej.

  Jag läste ditt inlägg om fattigdomsbegreppet på DN idag. Äntligen ett inlägg i valet som känns viktigt och angeläget. Det andas visioner.

  Tack!
  Tom

 2. Gustav Sundqvist

  Hej Lena!
  Jag hoppas att du inte tog valresultatet för hårt. Jag tycker att du är en superbra politiker och förebild och hoppas att du kommer fortsätta med politiken även om du gör det i en ny form. Jag ska engagera mig i ”kunskap och politik” nu. Hoppas du vill fortsätta att samarbeta med oss!

  Kram

  • lenasommestad

   Tack Gustav! Jag har stort hopp om att nederlaget kan vändas till något positivt. Riksdagen är en viktig plattform men politiskt arbete kan ju också drivas på andra sätt. Tack vare dig och många andra har det varit en fantastisk valrörelse som jag inte hade velat vara utan! Det kan bli tufft framöver – men det känns meningsfullt. Jag ser fram emot att samarbeta så mycket som jag klarar parallellt med nya jobb.
   Kram Lena

 3. Clemens Lilliesköld

  Tack för ditt lysande inlägg i Uppsalademokraten rörande S framtid.
  Om inte den nyliberala politik man nu bekänner sig till ändras går vi en mörk framtid till mötes.

 4. Gustav Sundqvist

  Hej Lena!

  Jag hittade inte din e-mailadress så jag skriver här istället. Laboremus genomför just nu en idépolitiska seminarieserie som heter drömfabriken. Vi träffas varannan vecka och diskuterar socialdemokratis framtida visioner. Måndagen den första november klockan 17.00 kommer vi träffas hemma hos mig (skolgatan 15) och diskutera synen på tillväxt, tillväxt kritik och hållbar utveckling. Det är ju lite av ditt expertområde och därför undrar jag om du vill delta och samtala med oss. Om du har tid skulle du kanske kunna ge en liten presentation på 15 minuter i början av mötet.

  Min andra fråga är om du har några tips på sossepolitiker som varit involverade i New Public Management reformer. Vi ska anordna ett seminarium om hur NPM undergräver offentliganställdas profession. På festen hemma hos dig talade vi om en landstingspolitiker. Det kan kanske vara någon.

  Kram från Gustav och Laboremus

 5. Vill gärna få besked om nya inlägg

 6. Du är nog den rätta att leda partiet. Sahlin är ingen ideolog. Men det är du. Undrar vad Göran Persson skulle säga om dig. Han skulle säkert säga att du kan tänka i alla fall.

  • Ronny Olsson

   Heja på, Helena! Instämmer helt!

   Till Lena: Utmana de andra som smyger runt i buskarna och gärna vill bli partiledare. Gå ut offentligt och deklarera att du gärna vill bli den som leder partiet!
   Hälsningar
   Ronny

 7. Jag har följt din blogg. Nu när Mona avgått, vilket jag beklagar och tycker är en vildhjärnornas pålägg på partiet, istället för en förnyelse i ordnad form. I det uppkomna läget har jag mer och mer kommit att tro att du är den partiet behöver. Du har ideologisk förankring och en grundsyn där socilogisk och ekonomisk konsekvens förenas med ett ekologiskt balanserat synsätt. Dessutom är du inte en del av vad en del benämner ”bunkergänget” utan har en egen personlig välgrundad plattform.
  Jag hoppas du vill vara med!
  Mvh
  Bo Widegren

  • lenasommestad

   Tack Bo för vänliga ord.
   Min förhoppning är att kunna bidra till partiets utveckling i någon form. Jag tror att vi behöver bredda kompetens och perspektiv, men hittills har det funnits ett mycket begränsat intresse för detta. Just där behövs en förändring, så att partiet kan ta till vara på den kraft och de resurser som medlemmarna besitter.

 8. Hans G.Bergqvist

  Hej Lena.
  Jag undrar om du har läst boken ”Jämlikhetsanden” av Richard Wilkinson och Kate Pickett och i så fall vad du tycker om evidensen och bärigheten i deras studie och deras slutsatser.
  Hälsningar HGB

  • lenasommestad

   Min bedömning är att det finns en rad frågor som forskningen kan diskutera vidare i Wilkinssons och Picketts resultat, men att de i stort presenterar en mycket övertygande evidens. Den diskussion om enskilda diagram som har fört skjuter över målet eftersom diagrammen är illustrationer till en redogörelse som bygger på en omfattande forskning. Jag har diskuterat denna fråga i en av mina bloggar, där jag kritiserar den osakliga kritik som förs fram i boken ”Jälikhetsbluffen”.

 9. Anita Lilburn

  Hej!

  Jag har läst en del av dina artiklar och blivit glad, speciellt över dina visioner kring ett miljömedvetet hållbart samhälle ( saknades ju helt i valdebatten!) och ett anti-militaristiskt Sverige som satsar på fredlig konfliktforskning i stället för krig.Och en äkta solidaritet med utsatta människor både i vårt land och ute i världen. Dessa saker är kanske de viktigaste utmaningarna vi har just nu, överlevnadsfrågor! Om socialdemokraterna åter ska bli ett parti med realistiska visioner och idéer och inte lägga upp hela sin strategi med målet att vinna ett val bör de aspekterna inkluderas. Kandidaterna som nu framförs som möjliga efterträdare till Mona Sahlin har inte visioner utöver den ständiga tillväxten som är så problematisk med tanke på miljön och klimatet. Kan du inte ställa upp som kandidat för att bli partiledare!?

  Hälsningar

  Anita Lilburn

  • lenasommestad

   Tack Anita för ditt stöd.
   Min ambition under senare tid varit av ett annat slag: att få en möjlighet att i högre grad få bidra till partiets politik och idéutveckling, överhuvudtaget. Jag kandiderade till riksdagen för att kunna ge mer tid till politiken och de värderingar jag tror på. Tyvärr nådde jag inte ända fram, men samspelet mellan kunskap och demokrati förblir mitt stora intresse. Och här finns många möjligheter att bidra, på olika sätt!

 10. Melker Eksell

  Bra artikel i DN idag! Jag reagerade också starkt på Östros formuleringar om ”partiets tidlösa värderingar”. Det är mycket viktigt att vi diskuterar socialdemokratisk ideologi både öppet och internt inom partiet. Sedan en tid tycks det som om det är socialliberaler med position på DN som för den här debatten åt oss. Den lite mer avgränsade socialliberala idédebatten som pågick under några veckor i somras dog av naturliga skäl ut. Socialdemokratins ideologi har större potential. Vad jag saknade under hela förra decenniet och särskilt under valrörelsen var en vitalisering av den socialdemokratiska idétraditionen. För min del handlar det inte enbart om själva innehållet med jämlikhetsidén som själva kärnan och hållbar utveckling som en logisk, tidsenlig följd, utan också om hur traditionen förvaltas och förs vidare. Självklart finns det även plats för idéer av det slag som Östros formulerade, men jag är gränslöst trött på att de får stå oemotsagda! Nu satte du ned foten inom det ekonomiskpolitiska området. Hoppas debatten fortsätter och förhoppningsvis utvidgas till att även omfatta praktiker som socialförsäkring, skola/utbildning, hälso- och sjukvård och idéer som frihet, jämlikhet och solidaritet!

 11. Karin

  Hej Lena!
  Inte förrän nu har jag läst din senaste debattartikel i DN, den om två rader från Palme. Lysande! Äntligen! Om de tankarna fick genomslag i partiet skulle jag rösta på socialdemokraterna igen. Inte bara jag, förresten.
  Frågan är hur vi kan få dem som bestämmer i partiet att förstå det. Vill de över huvud taget förstå det? TYCKER de så här över huvud taget?
  Jag är skeptisk, tyvärr. Funderar på hur och på vilket sätt man kan göra bäst nytta. Beundrar dig och är glad för att du försöker. Och hoppas du får en framskjuten plats i den nya ledningen!

 12. Solveig Silverin

  Hej Lena!
  Jag håller med om att politikerna måste ha kunskaper för att kunna ta de rätta besluten för landets bästa och nationens framtid. Alltför många politiker tycks kopiera av lobbyisternas information som ju naturligtvis gynnar en viss industri eller verksamhet exempelvis.

  Om du inte läst Mona Nilssons bok ”Mobiltelefonins Hälsorisker” så rekommenderar jag att du gör det. Mona Nilsson har noggrant granskat forskningen, lobbyistverksamheten och våra myndigheters lögner och desinformation. Det är en sorglig läsning över hur illa det är med både miljö- och hälsoriskerna med mobilstrålningen och hur våra myndigheter som skall skydda oss istället ljuger för oss. Boken grundar sig på ett stort antal referenser.
  Jag hoppas du tar dig tid att läsa boken eftersom denna storskaliga verksamhet, som spridning av artificiell strålning i vår livsmiljö, riskerar skada både nu levande och kommande generationer. Så för våra barns skull läs boken.
  Mvh
  Solveig Silverin, miljöingenjör fd handläggare på Lst i Kalmar

  http://www.monanilsson.se/

  • lenasommestad

   Hej Solveig! Jag har inte läst Mona Nilssons bok men hörde en intressant intervju med henne i radion. Det gjorde starkt intryck på mig. Som miljöminister hade jag ju dessa frågor på mitt bord och vi jobbade hårt för att få bättre klarhet i hälsoriskerna och förbättra myndigheternas arbetssätt. Då, i mitten på 00-talet, fanns det resultat ifråga om mobiltelefonerna som ingav oro men det var ändå svårt att på basis av dåvarande kunskapsläge dra definitiva slutsatser. Vi brottades med detta eftersom miljöpolitikens legitimitet i hög grad vilar på vetenskaplig evidens. Tack för lästipset!

 13. Jag hoppas faktiskt att du blir partiledare och statsminister, och i den enkät som jag skall få tillsänd via e-post inom kort (som medlem i Stockholms arbetarekommun) kommer jag att föreslå dig, och jag hoppas att fler gör det.

 14. Jerry Nilsson

  Hej Lena !

  Gott nytt år !
  Till dig vill jag säga, och ge dig råd på vägen.

  I samband med publicerad debattartikel i NSD hänvisade en kommentator i sin kommentar om en länk till din blogg.

  Med anledning av det och en tidigare publicerad artikel i NSD där du framförde en rak , mycket starkt självmedveten analys och kritik till dagens politik ( framförallt socialdemokratisk vilket debatten handlade om). Den politiken eller avsaknad av politik som råder i dagens svenska samhälle, bör förändras / finnas eller erbjudas för ett framtida samhälle av framförallt socialdemokratin. Jag har bara läst en del av dina här framförda skrivningar, artkeln från DN, där du använder citat från Palme, dina 6-punkter om ”tillväxtfrågan” och slutligen den analys och kritik av de mer näringslivs-, ekonomiskt liberala- med tonvikt på marknadsliberala krafter visavi den analys och framtidsbild som en socialdemokrati bör bygga sin framtida politik på.

  Så här långt är jag beredd att ge dig stöd för den kritiska analysen och den förändringsvilja du visar prov på. Den kritik och analys du framför är nödvändig i en förändringsprocess som nu vidtar. Den bör leda till en grund för framtida politik vilken måste våga kontrastera mot dagens politik som i princip samtliga av dagens etablerade partier företräder, men som inte behöver vara den för Sverige och framtiden bästa eller rätta vägen. Människor, medborgare behöver få känna att det finns en framtid med politiker och politik som känns genuin, något nytt att tro på. Idag vittnar alla dessa kriser, ekonomiska, klimat etc om symptom på något och ett resultat av en politik, dagens politik som i grunden är förfelad. Det finns en rad paradoxer som försvårar dagens politika beslut till lösningar av problem.

  Med detta vill jag tro att du är på rätt väg i dina analyser och den kritik du framför. Det vill jag ge dig stöd för. Jag har även sagt att jag tror socialdemokratin behöver en erfaren, trovärdig reformator med stöd i flera och breda läger under en övergångsperiod. Leif Pagrotsky kan vara en sådan reformator under en tid där en framtida politik formas och där man hittar, lockar fram en underifrån framväxande kandidat till ny ledare i ord och handling och vilken ska driva den förnyelsepolitik som ska leda partiet på nytt under en överskådlig framtid i ett samhällsbygge.

  Mitt råd är att du arbetar vidare på den inslagna vägen.

  Ps!
  Själv är jag partipolitiskt obunden men arbetar starkt för att Sverige behöver förändra den politiska ansvarstrukturen som jag menar är ett av de avgörande problemen till den obalans som råder, till att parollen ”Hela Sverige ska leva” bara är en chimär eller illusion. Därför försöker jag som flitig debattör i framförallt Norrbotten, Västerbottens och Västernorrlands tidningar skriva artiklar om att bilda en tillräckligt stor norrländsk regionkommun. Skälet är att framtida regionkommuner ska kunna erhålla ett bredare politiskt uppdrag än dagens landsting med hälso- och sjukvård . Min vision är att bygga en någorlunda symmetrisk regionstruktur så framtida regionkommuner med egna parlament får eget ansvar för decentraliserad inrikespolitik. Sverige har genom traktat / fördrag givit EU mer befogenheter och makt, men regering och riksdag bör i rättvisans namn ge det egna landet likvärdiga landsdelsunika möjligheter till utveckling. Detta är möjligt att förverkliga med att ge den regional nivån egen utvecklingskraft genom ett ökat självstyre. Det blir en av de viktigaste demokratireformerna för Sverige och avgörande för att parollen ”Hela Sverige ska leva” ska kunna bli verklighet. Idag saknar respektive landsdel en egen verktygslåda. Utan en egen verktygslåda kan man inte av egen kraft bygga den egna regionen. Den utvecklingskraften saknas idag i Sverige, men den kan vi skapa genom att ge varje landsdel det politiska verktyget med visionen att regionkommunerna ska erhålla ansvaret för en decentraliserad inrikespolitik. Det ser jag som en viktig samhällspolitisk uppgift för framtiden som blir avgörande för Sveriges framtida utveckling.

  Jag har även god dialog och kontakter med regeringföreträdare och ledande landsdelspersoner ifråga.

  Vänligen Jerry Nilsson

 15. Ulf Lennerthson

  Hej Lena Sommestad! Jag läser och följer med stort intresse det du skriver, det inger hopp! Det gäller också artiklar av Kajsa Borgnäs om vikten av att det Socialdemokratiska partiet måste förhålla sig till finanskris, klimatkris och rådande ekonomisk maktordning samt utforma sin ekonomisk politik därefter.

  Stefan de Vylder skriver i sin bok ”Världens springnota, finanskrisen och vägen framåt” att ”klyftan mellan vad som bör göras och vad som kan göras – givet dagens globala politiska ledarskap och dominerande ideologier – förefaller så gigantisk att det är frestande att ge upp. Men det vill jag inte”. Detta måste i än högre grad gälla socialdemokratin,
  i Sverige, i Europa och världen. Ett ”BAU-scenario” kan, som Stern-rapporten formulerar saken, ”riskera att föra världen till ett tillstånd bortom all mänsklig erfarenhet”. På Rönneberga-seminariet, 13/1, skall du tillsammans med Anne-Marie Lindgren diskutera ”Vart är social-demokratin på väg?” Jag hoppas ni hittar fram till det Kajsa Borgnäs beskrivit som ”Den sammanhängande politiken”.
  Hälsningar! Ulf Lennerthson

 16. Åke G Blom

  Hej!

  Vårt parti har genom historien burits upp av ord som fångat människors känslor. Idag har moderaterna övertagit våra mest laddade ord men gett dem ett annat innehåll. Jag tycker därför att partiets politiker måste formulera sig med nya och gamla ord. Palme valde med omsorg sina ord. Han talade exem-pelvis om ett rättfärdigt samhälle.
  Du har de kunskaper och det politiska engagemang som partiet behöver. Jag är övertygad om att du skulle bli en mycket duglig partiledare. Och det tycker jag att du ska visa i bland annat ditt politiska ordval. Det tror jag skulle bli en viktigt del i arbetet på att vända partiets politiska ökenvandring

  Med politiska kramar och en önskan om ett fortsatt gott nytt år.

  Åke G

 17. Morgan Svensson

  Snälla, kandidera till partiledare!

  Socialdemokratin vrider sig i dödsvåndor därför att företrädarna närmast varit i ideologiska limbo, där grundideologiska värderingar inte ens varit symboler för vaga mål utan närmast varit obetydliga (utbytbara) rundningskoner i rallyt mot makt.

  Att regera har varit målet inte att skapa och förändra samhället till det bättre, att kämpa för ett mer rättvist solidariskt samhälle.

  Nu skall dessa ersättas med ytterligare en sådan ”modern” företrädare…

  Hade själv gett upp och skickat efter medlemsansökan till vänstern, när jag gjorde ett sista desperat försök (på nätet) att hitta företrädare för socialdemokraternas förlorade själ, (efter att ha sett ) Jan Elisasons inlägg på aftonbladet. (som återfödde en liten strimma hopp.)

  Till min stora lycka hittade jag små spår av partiets verkliga kärna (ironiskt nog i dess utkant).

  Efter ytterligare letande hittade jag din blogg och kunde konstatera att den stod ut och var en av få tidigare ”kända” företrädare för partiet som hade tydlig ideologisk kompassriktning. En nödvändig egenskap om man skall ha förmåga att pånyttföda den arme av medmänniskor som behövs, vilka appellerar till ideologin och därför på alla skolor, arbetsplatser och sociala arenor i övrigt, alltid driver vinden i rätt riktning.

  Anser mig själv som väldigt tydlig demokratisk socialist (enligt Olof Palmes) definition av begreppet. Har aldrig känt något intresse att göra politisk karriär. Istället har jag (som många andra i denna osynliga arme) försvarat socialdemokratin och dess värderingar (i ord) för alla som känt mig och försvarat dem i handling i mitt sätt att hantera verkligheten.

  De senaste årens totala ideologiska haveri inom partiet har förändrat detta. Den rättmätighet, jag tidigare kunnat inta i diskussioner, har sopats bort av den totala tystnad partiet haft i stora delar av valrörelsen (kring orättvisorna som införts).

  Det exempel jag kunnat ge genom att peka på partiet och dess företrädare, att dessa i ord och handling stod för ideologin, överskuggades av tystnaden kring ökade orättvisor, omöjliggjordes av symboliken i Görans ”torpprojekt” (som partiets ledande representant) och sänktes med den ideologiska vingelfärd som Monas intog som partiets företrädare, där hon hade lika dålig kontroll på vad som borde styra partiets färdriktning och hur detta skulle gå till som hon tidigare haft på vad och vems saker hon hade i sin egen plånbok… (Dessa är långt ifrån ensamma utan många ledande företrädare har givit samma intryck.)

  Att inte längre kunna försvara ett parti som tycktes jaga makten för maktens egen skull utan klara mål till vad och varför denna skulle användas, kom att bli förödande för de värderingar detta parti genom alla tider varit förkämpe för. Den solidariska armens motor stannade och ersattes av ett vakuum där vi som inte delar den rådande samhällsynen tystnar, samtidigt som de runt omkring sakta anpassar sig till det som är…

  Denna motor kan aldrig väckas till liv med en modernisering av partiet.

  Men det är klart, är det bara makten man vill åt, så räcker det kanske att sätta upp fingret i luften, slänga allt vad ideologi är överbord och lägga sig i mittfåran vad folk just då vill ha. Därefter gå en idolskola för att sälja sig själv på bästa sätt… Partibeteckningen Socialdemokraterna får då hänga med till dess reklamvärdet för något annat namn blir bättre.

  Tyvärr är denna utveckling ingen utopi/mardröm, det är en utveckling som pågår. Motkraften är ett ideologiskt starkt parti med företrädare som inte bara kan ideologin utan också är sanna företrädare av densamma.

  Därför uppmanar jag dig, Lena än en gång; Snälla kandidera för posten som partiledare. I mig har du en trogen följeslagare som återigen kommer kunna slåss för våra värderingar, med mig får du tusentals andra, som bara väntar på ett parti som kan företräda de vi står för.

  Jämlikhet, solidaritet och rättvisa!

  Snälla ställ upp!

 18. Tommy (statsvetare, projektsamordnare)

  Hej Lena

  Jag läste precis ditt tidigare inlägg om tillväxtens fem punkter. Jag tyckte att det var ett väldigt bra blogginlägg.

  Jag arbetar just nu på med en omvärldsanalys inriktad på EU 2020 strategin för tillväxt och det slog mig att den stämmer ganska bra överens med exakt den tillväxt politik som vårt parti (S) och de andra rödgröna förespråkade hela valet. Däremot ser man mer eller mindre inga likheter med regeringens politik. Vilket är lite konstigt eftersom de stod bakom strategin fullt ut. Regeringens tillväxtpolitik handlar om en sak: skatter.

  Regeringens inställning är ännu märkligare när man tänker på hur de motarbetar sammanhållningspolitiken och i praktik vill lägga ner den helt. Vad de ska ersätta den med vet de nog inte ens själva. Om de ens vill ersätta den. Själv jobbar jag som projektsamordnare i kommun och för oss är sammanhållningspolitiken otroligt viktig som extern finansieringskälla.

  Min poäng är att jag tycker du borde skriva en debattartikel i stil med ditt blogginlägg. För jag är så förbannat trött på att höra hur ”Socialdemokraterna är tillväxtfientliga” av borgare och okunniga människor. Hela Europa hävdar ju att exakt de sakerna vi prioriterar är viktiga för den långsiktiga tillväxten. T.ex. finns alla fem punkter du nämnde med i EU 2020.

  • lenasommestad

   Tack för detta intressanta inlägg. Jag har gjort liknande observationer, när jag har följt regeringens tillväxtpolitik. Jag har också skrivit några artiklar tidigare, som finns i fliken på min blogg, bl.a. att regeringen uttryckligen motarbetar målet för social sammanhållning, bl a i DN (Regeringen försöker dölja ökade inkomstklyftor). I en artikel i Göteborgsposten i somras tillsammans med Marita Ulvskog, Göran Färm och Olle Ludvigsson lyfte jag också fram den kritik som regeringen har fått från EU just därför att man satsar på skattesänkningar istället för på en mer effektiv krispolitik (Borg skönmålar svensk ekonomi).
   Ditt förslag gav inspiration. Jag ska fundera vidare på det!

 19. Valdemar

  Hej Lena, jag har läst det mesta på din blogg och måste säga att få lyckas formulera de problem och de lösningar som är aktuella för människor i dag så bra som du. Jag tycker att du ska ställa upp som kandidat till partiledarposten, helt enkelt för att det du beskriver är ett kraftfullt alternativ för en ny politisk berättelse som utmanar den nuvarande. Utifrån de idéer du (och många andra) har kan socialdemokratin återta rollen som plattform för ett jämlikare, hållbarare och rikare samhälle.

 20. M. E.

  Hej Lena!

  Såg nyss det här (från http://hbt-sossen.blogspot.com/2011/01/lena-sommestad.html):

  ”Ändock är min fråga till Sommestad: kommer även du att driva Sahlins frigörelseprojekt om du blir partiledare för Socialdemokraterna?

  Ett är dock säkert, oavsett vad Sommestads svar på min fråga blir eller om hon blir min kandidat, så har hon (om Håkan Hällström ger henne tillåtelse) den bästa kampanjlåten – Kom igen Lena!”

  Tänkte att du kanske inte sett detta och vill därför uppmärksamma. Själv är jag en man som lever tillsammans med en man, och tycker väl själv att ett frigörelseprojekt måste inkludera alla, för jag tror det just nu finns rätt många, både ”HBT”- och andra personer, som inte är frigjorda på grund av ett ojämlikt samhälle. Därför tror jag inte på ett frigörelseprojekt som ensidigt fokuserar på ”HBT”-frågor, på något sätt tror jag faktiskt att ett samhälle inte är fritt innan etiketter som ”HBT”, ”arbetarklass/medelklass/överklass” osv. känns onödiga eller sällan nämns, innan alla faktiskt ses för vad de är och kan förverkliga sig själva.

  Vore intressant att veta om du inte bara vill föra vidare Sahlins frigörelseprojekt, men till och med utveckla det, knyta det till något större, för även om det finns de som känt Sahlin som ett stöd, tycker jag själv att hon inte alls lyckades knyta sitt frigörelseprojekt till något större, formulera en vision om ett annorlunda, friare och jämlikare samhälle för alla som inbegrep HBT-dimensionen utan att ensidigt fokusera på den. Sahlin KUNDE ha gjort så mycket mer för ”HBT-människor” om hon hade lyckats knyta och inkludera sitt frigörelseprojekt till och i något större som fick människor att se bortom etiketterna, att vilja leva utan att spärra sig inne i vare sig den ena eller andra kategorin, ett mera klasslöst och kategorilöst samhälle. Tyvärr bekräftar hennes agerande efter valet på att hon saknat förtroende när det gäller visioner om ett annorlunda samhälle, saknat visioner, saknat den nyfikenhet som leder till insikt om hur samhället faktiskt kan vara annorlunda, att vi inte är tvungna att låta en liten minoritet eller kanske snarare historiens produkt sätta ramarna för vår allas ”frihet”, utan faktiskt kan ha en demokrati och forma den framtid vi vill ha och att alla tjänar på ett samhälle där man är fri och inte bunden til någon form av kategori, om det nu är överklass eller arbetarklass, hetero eller HBT osv.

 21. Stig Bengmark

  Uppskattade mycket Dina synpunkter vid gårdagens radio-intervju. Det är viktigt att nu alla goda krafter samlas för att bekämpa inte bara miljöförstöring utan också ohälsa. Miljöförstöring och
  ”hälsoförstöring” har i stort sett identiska orsaker. De kan och bör bekämpas parallellt. Upp till 80 % av all sjukdom är ett resultat av vår livsstil och det samhälle som vi lever i. För 100-150 år sedan så var det arbetarna som hade den i särklass bästa hälsan, idag har lågutbildade och låginkomsttagare 60 % sämre hälsa än övriga befolkningen och det drabbar även deras barn, liksom kvinnor mer än män, enligt bl.a. undersökningar gjorda av både Socialstyrelsen och LO. Hittils har tyvärr våra riksdagspartier visat föga intresse att göra något åt det.

  Nyligen hörde vi att autism ökar i Sverige varje år med 20 % d.v.s. dess antal fördubblas vart femte år. I USA iakttog man en tiodubbling av autism mellan 1992 och 2003 (se nedan!), och ökningen bara fortsätter.
  I samma land har förekomst av Alzheimers sjukdom ökat med 43 % på fem år (2003-2008)! och om, som prognosticeras, Alzheimers sjukdom och ADHL kommer att tredubblas till år 2050 och diabetes fördubblas till samma år, är det då inte tid att tillsätta en kriskommission? En sådan föreslogs redan år 2002 av ledande forskare på Karolinska Institutet, men två val och tre Regeringar senare har fortfarande inget gjorts.

  I Japan iakttog man i samband med övergång till Västerländsk livsstil under de 50 år som följde efter senaste världskriget (1948-1998) en 25-dubbling av förekomst av kroniska sjukdomar som t.ex. prostatacancer, bl.a. parallellt med ett ökat intag av sädesprodukter, ägg (7 gånger), kött (9 ggr) och mejerivaror (20 gånger). I Kina fördubblas sjukdomar som bröst- och prostatacancer, diabetes, Alzheimer i princip vart tionde år i takt med att befolkningen Westerniseras. Enligt rapport från Folkhälsoinstitutet, publicerad 15.11 2010 så kostar ohälsan i Sverige vid sidan om allt lidande minst 120 miljarder (se nedan!), och kostnaderna stiger snabbt.

  Att i fortsätta att inget göra för att förebygga ohälsan i samhället kommer att medföra totalt sammanbrott av samhällets strävan att organisera solidarisk sjukvård för alla. Åtminstone 80 % av vår sjuklighet har sin grund i vår livsstil och det samhälle som vi lever i. Man kan beräkna att år 2020 kommer i USA bekämpning av ohälsa att kosta motsvarande hälften av Medelamerikanens inkomst, och vi följer i deras spår.

  Är det inte hög tid att ta fram en nationell strategi mot ohälsa! Inget politiskt parti tycks ha ett program för att bekämpa ohälsa! Hoppas nu på nya vindar och nya krafter, med annorlunda perspektiv!

  Förebyggande av ohälsa är inte främst sjukvårdens uppdrag, för det måste vi alla känna ansvar. Men för att kunna göra det måste medborgarna få ökad kunskap och insikt. Därför måste utbildning i Hälsans villkor och förebyggande av ohälsa ges hög prioritet i utbildningssystemet, allt från grundskola till Universitet.
  Vänliga hälsningar,
  Stig Bengmark
  Med Dr, Professor vid Medicinska Fakulteten i Lund 1970 -1994
  Sedan 1999 Honorary Visiting Professor Londons Universitet

  • lenasommestad

   Varmt tack för ditt inlägg som gav mig ytterligare viktiga insikter. Jag är övertygad om att ett av våra viktigaste politiska uppdrag är att förebygga ohälsa och sprida insikt om hälsans betydelse både för individ och samhälle. Det gläder mig så att du hör av dig, för det är sakkunskap vi behöver för att kunna lyfta dessa frågor. Som en uppföljning den s k Marmot-rapporten om skillnader i hälsa i världen (Closing the gap in generation) har det förts en diskussion i Sverige om ojämlikhet i hälsa.
   Folkhälsoinstitutet fick i samband med Marmotrapporten uppdrag av regeringen att analysera dess betydelse för Sverige och uppdraget resulterade i en rapport, (Vilka lärdomar kan dras av Marmot-rapporten för svensk del?). Rapporten fick dock hård kritik av samtliga forskare i den referensgrupp som var kopplad till projektet och det har inte blivit någon uppföljning. Den socialdemokratiska oppositionen har pressat regeringen i frågan med krav på åtgärder, vilket framgår av b.a. en interpellationsdebatt
   förra året.
   Själv tycker jag att frågan bör lyftas ännu högre på det socialdemokratiska programmet. En insikt om hälsans betydelse förändrar synen på hela den ekonomiska politiken och de strategier – med fokus på tillväxt genom konkurrens – som nu ligger till grund för det svenska samhällets utveckling.
   Än en gång tack för ditt inlägg. Jag hoppas att vi kan hålla kontakt i den mån jag får möjlighet att ta mig an dessa frågor inom politiken.

   • M. E.

    Jag tror Stig gör rätt i att uppmärksamma autism. Jag vet inte vad som för honom ryms inom ”autism”, men via nätet har jag förstått att det kan defineras ganska brett och även rymma Asperger till exempel. Personligen har jag först nu, i en ålder av 29 år, insett att jag har autism. Jag lutar åt att det kanske rör sig om Asperger, eftersom jag på nätet känner mig mycket igen när jag vistas på Aspergercommunities, kanske särskilt när det gäller ej heterosexuella som har Asperger (kolla till exempel http://gayaspie.com/). På dagis var jag alltid på egen hand, men personalen lär inte ha haft särskilt mycket kunskap om autism på 80-talet. Det var först efter att ha börjat i skolan som avsaknaden av social kontakt utanför familien i högre och högre grad blev smärtsam. Som andra med autsim är jag oerhört känslig, samtidigt som jag opererar på en annan våglängd kan man säga, en kombination som kan göra livet oerhört smärtsamt, eftersom man längtar efter social kontakt utan att kunna agera enligt de sociala koder som är dominerande i samhället. Nu har man lyckligtvis erkänt att autism alltid har funnits och att det rör sig om något i grunden fysiskt och inte psykiskt. Sedan har det förstås psykologiska implikationer.

    I skolan blev det efterhand så att jag stod vid flaggstången och tittade på min klocka. Antagligen trodde man att jag skulle säga något till mina föräldrar. Att det var jag som skulle säga att något inte stod rätt till. Men jag ville inte skapa problem även hemma och jag förstod inte min situation eftersom jag först nu av en händelse vet att autism finns och vad det är för något. Så jag fortsatte som jag fortsatt ända till nu med att försöka vara någon jag inte kan vara, så nu handlar det mycket för mig om att låta mig vara den jag är i större grad än jag gjort hitintills. För det är påfrestande nog som det är att ha autism (även om jag inte har svår autism). I gymnasiet hade jag turen att gå på ett gymnasium med en trevlig atmosfär och det var bra för mig. Men inga vänner förstås. Mina studier lyckades jag komma igenom. Men inga vänner förstås.

    Varför är sedan ökningen av antalet personer som får diagnostiken ”autism” en viktig del för att förstå våra samhällen? Jo, därför att våra samhällen har utvecklats på ett sätt som gör att folk socialt agerar inom snävare och snävare ramar. Företagen blir generellt allt mer restriktiva i förhållande till vilka sociala beteenden som ryms inom vad som ska eftersträvas i jobbintervjusituationen, öppenheten för mångfald inom arbetsmarknaden när det gäller socialt sätt (observera att med ”socialt sätt” menar jag inte det samma som ”sexuellt sätt/läggning” till exempel) har reducerats i takt med att offentliga och privata företag allt mer följt samma begränsade och begränsande logik… I allt mindre grad handlar det om att öppna upp arbetsmarknaden för att minska arbetslösheten, i allt högre grad handlar det om att effektivera så mycket som möjligt och ha så få anställda som möjligt i jakten på kortsiktig ”profit”. Detta är uttryck för preskriptiva, auktoritära och arbiträra förhållanden.

    Även utanför arbetsmarknaden är det förstås svårare, vilket ju är en viktig orsak till att ständigt flera får diagnosen autism. Å ena sidan har utvecklingen av våra samhällen lett till att man har mera kunskap om autism och därför diagnostiserar flera, men det är ju också knutet till en form av samhälle som gör det svårare och svårare att ha autism. Jämfört med för hundra år sedan är det betydligt flera som går i dagis, något som förstås gör att betydligt flera fall av autism upptäcks. Att våra samhällen i högre och högre grad får karaktär av mass-samhälle bidrar i hög grad till att personer som förut i mindre ”täta” förhållanden kunde klara sig bättre nu får diagnosen autism. För i takt med att de sociala sammanhangen folk ingår i blir mer och mer ”ostörda” sker konformeras också det sociala beteendet, det vill säga det gäller att vara så ”samkörd” som möjligt, och detta gör förstås att folk som tidigare kunde klara sig får det betydligt svårare när de lever under en press att vara samkörd som för dem är brutal. I våra ojämlika samhällen med sina preskriptiva, auktoritära och arbiträra förhållanden förstärks förstås detta som för vissa är mass-samhällets tortyr.

    Summa summarum uppfattas man lättare som excentrisk i dag i vissa fall än förr, förväntningarna på det sociala beteenden har delvis blivit snävare. Detta är också en del av utslagssamhället.

    Det skulle vara kul att höra Stigs tankar om detta. Detta är ju tankar som jag gjort själv på egen hand, det vore intressant att veta hur han ser på dessa tankar från en med autism som inte blivit diagnostiserad och efter olika turer inte riktigt ser poängen med att diagnostiseras heller. Diagnostiken är ju till för barn och ungdomar. Jag har mirakulöst nog lyckats bli 29 år och har av naturliga skäl en rätt bra känsla av vad autism innebär ändå och hur jag själv bäst kan förhålla mig till det hela, mycket tack vare att Internet erbjuder denna möjlighet för en som jag att lära känna mig själv genom andra med autism och vad man kan läsa om autism. Bättre än så kan jag inte ha eller få det i ett samhälle där paradiset är avlägset för alla och ännu mindre för oss med autism. Det gäller bara att kämpa på helt enkelt.

    Jag har också haft hjälp av filmer som en sorts kompletterande hjälp. Efter att i två filmer sett hur personer med autism (visserligen et barn respektive en tonåring) haft ett ställe där de kunde vara ostörda i mörker, har jag känt mig igen i detta, en sorts vilja jag haft att stänga av ljuset ibland, så nu är jag mera medveten om detta och försöker tillgodase detta behov. Det är sant att närvarokänslan är så intensiv ibland att det känns skönt att kunna vara på ett ställe ostört i mörker. Så är det ju för alla, bara att vi autister kan vara i extra behov utanför sömnen så att säga.

  • M. E.

   Hej, skulle gärna vilja veta vad du tycker om mitt svar till Lena Sommestad nedan.

   Mvh/Magnus

  • M. E.

   Ursäkta, jag menade ”mitt svar till Lena Sommestad *ovan*”. Alltså mitt svar till Lena Sommestads svar till dig.

 22. RHe

  Hur ersattes den ”solidariska lönepolitiken” av lönediskrimineringen?
  2011-01-16
  Reinhard Helmers

  ”Individuella löner. Redan 1990 slopades det gamla lönegradssystemet …. I stället tillämpas individuella och differentierade krontalslöner …” (Sveriges Statskalender 2010. s.28).

  ”Den 26 oktober 1990, för snart tjugo år sedan, höll finansminister Allan Larsson (s) en presskonferens om ett krispaket. I en central punkt … klargjordes en ambition som skulle imponera på marknaden.”( Henrik Bredberg, Sydsvenskan oktober 2010).
  Kommentarer (2)
  Läs mer

  Läs mer på Clartés blogg

 23. Peter Söderström

  Så kanske det blir dags för mig att skicka ”grattismail” igen:)
  Lycka till!
  Gillar att det känns som du står upp för socialdemokratiska grundvärderingar……det är det som behövs i dagens läge!

 24. Ulf Lennerthson

  Hej Lena Sommestad! I presentationen av dig själv skriver du bla att du tillsammans med forskare från Ha Noi arbetar med Viet Nams framtida socialpolitik. Jag hade förmånen att nästan 3 år, 1986-89, arbeta som rådgivare inom det skogliga planteringsprojektet knutet till det sk Bai Bang projektet. Jag har gjort ett par återbesök och håller kontakt med ett par av mina vietnamesiska vänner från den tiden, och har stort intresse av att följa utvecklingen i landet. Det vore spännande att i någon form få ta del av dina forskningsresultat i detta ämne. Hälsningar! Ulf Lennerthson

  • lenasommestad

   Hej Ulf! Vi får hålla kontakt om detta. Vi är i planeringsskedet och ska sätta igång i mars. Det blir roligt! Jag har själv bara varit i Hanoi en gång och ser fram emot att återvända. Dock blir det mest jobb på hemmaplan för min del.
   Hälsar Lena

 25. Ulla Wall

  Lena Sommestad, du valtalade i Enköping 2010.
  Jag var på plats i valstugan.
  Jag fick ett lite tillfälle att säga tcks till dig.
  Jag hoppas att du vill bli vår ledare.
  Jag hoppas att det är du som förordas av valberedningen.
  Din klokhet och dina kunskaper/erfarenheter behövs i landets ledning.

 26. Henrik Lindgren

  Hej Lena!
  För en halvtimme sedan var du en nästintill okänd person för mig. Ett namn jag hört nämnas då och då, men jag har aldrig känt till dig som person, dina åsikter och dina värderingar. Tills nu, när en person på Facebook tyckte att du skulle bli en bra partiledare för Socialdemokraterna. Efter ett 2.5 minuter långt (kort) videoklipp med dig på Youtube, känner jag likadant.

  Jag har nu bilden av dig som en kunnig, kompetent, klok och förtroendeingivande person som har både erfarenheten och viljan att ta partiet dit där det hör hemma: Tillbaka till de socialistiska arbetarrötterna.

  När mitt egna politiska intresse vaknade hade Socialdemokraterna redan gått för långt åt höger för att jag skulle kunna identifiera mig med partiets värderingar men nu när det finns hopp om en förändring har jag engagerat mig, blivit medlem och vill vara med och förändra partiet.

  Jag har många idéer om vad Socialdemokraterna borde kämpa för, kontakta mig gärna för meningsfullt utbyte av åsikter.

  Slutligen vill jag bara säga att den enorma feghet som råder inom partiet, där ingen vill träda fram och göra anspråk på ledarskapet, är direkt pinsam. Därför hoppas jag att du vill och vågar gå emot ”Jante-S” och nu träder fram och säger:

  ”Ja, jag VILL bli partiledare för Socialdemokraterna!”

  För det vill vi som stöder dig. 😉

 27. Egon Rydén

  Hej Lena !
  Hur ser du på den framtida utrikespolitiken för socialdemokratin?Bör vi t.ex ändra på mellanösternpolitiken och gå tillbaka till Olof Palme och Sten Andersons inställning och kanske fortsätta med den tysta diplomatin ?Hur påverkar vi EU i dessa frågor?
  I skrivande stund sker stora förändringar inom arabvärlden med en synnerligen spännande utveckling och där det gäller att hänga med från början.Lycka till i framtiden!

  Mvh
  E

  • lenasommestad

   Hej Egon! Tack för din fråga. Dagarna har rullat i väg och först nu får jag tid att besvara dig.
   Jag är inte någon expert på den socialdemokratiska utrikespolitiken utan har följt den mest från min utkikspunkt i miljö- och biståndsfrågorna. Dock har jag – liksom du – en kritisk inställning till att svensk utrikespolitik under senare år har blivit alltmer präglad av EU och även i ökande grad präglad av militära insatser. Jag är t.ex. mycket kritisk till vår närvaro i Afghanistan, vilket framgår av tidigare bloggar.
   När det gäller Nordafrika är det med stor självkritik jag kan notera att varken Sverige eller socialdemokratin har haft den tydlighet gentemot diktaturerna som man skulle önska. Ett område där vi kunde ha varit mycket tydligare är vapenexporten, där jag hade önskat t.ex. ett tydligare regelverk ifråga om vapenexport till diktaturer. Jag är glad att Broderskapsrörelsen nu har börjat driva dessa frågor med ännu större kraft än tidigare. Den första februari i år krävde S i utrikesutskottet en redovisning av svensk vapenexport till Egypten, Tunisien och övriga Nordafrika. Det tycker jag var bra men det speglar också en tidigare passivitet. Enligt Amnesty kan det ha förekommit att svenkt ammunition använts mot demonstranterna i Egypten. Bra också att Urban Ahlin tydligt framförde att Bildt borde kräva Mubaraks avgång redan i slutet av januari.
   EU-medlemskapet rymmer problem för svensk utrikespolitik såtillvida att vi i högre grad måste agera samfällt. Ifråga om Nordafrika påverkas EU:s hållning av inställningen från gamla kolonialmakter som Frankrike liksom av försöken att stoppa migrationsströmmarna. Jag hör till dem som tycker att Sverige i högre grad måste våga profilera sig i utrikespolitiken, även inom ramen för EU-medlemskapet. Man kan kanske tycka att uttalanden inte har så stor betydelse, men min erfarenhet är att det spelar roll vad som sägs och hur. Vår stora utmaning i utrikespolitiken just nu är att bygga förtroende och att visa att vi kan hantera de stora förändringar som ligger framför oss – förändringar som innebär att tidigare fattiga länder, som Egypten och Tunisien, växer i makt och inflytande, medan Europas ställning försvagas. Detta kräver självinsikt, liksom respekt och intresse för andra länder. Attityden är viktig. Ett problem vi har är att kunskapsnivån är låg hos de flesta av oss. Såvitt jag förstår har vi mycket begränsad expertis om Nordafrika i Sverige. Här finns det skäl att se över hela vårt förhållningssätt till världen utanför Europa. Om vi ska kunna fungera bra i framtidens värld måste vi ha kunskap! Min syster, som bor i Danmark, brukar för mig påpeka hur en växande fientlighet mot islam i Danmark enligt hennes uppfattning har mycket att göra med okunskap. Man läser inte i dansk skola om islam utan har endast kristendom. Kunskap saknas om de muslimska ländernas storartade kulturhistoria, deras betydelse för vetenskapens utveckling, etc.
   Om socialdemokraternas politik i stort kan jag säga att Socialdemokraternas mer generella hållning till Nordafrika och Mellanöstern finns formulerade i partiets Internationella program, samt Afrikaprogram. Här tar man upp många viktiga perspektiv som ska genomsyra politiken gentemot de här regionerna, som rör bland annat främjandet av förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt, vikten av att arbeta för jämställdhet, och behovet av starka institutioner som kan motverka korruption. Genomgående för socialdemokraternas internationella program är synen på att demokrati och mänskliga rättigheter alltid ska vara överordnat den svenska utrikespolitiken, samt att vi ska ha en solidarisk biståndspolitik med 1% av BNP som mål.
   Vad gäller Mellanöstern har partiet länge arbetat för att möjliggöra bildandet av ett oberoende demokratiskt Palestina. Samtidigt vill man se ett stort ansvar på Israel i fredsprocessen, som ju är den starkare av parterna. Här har man bland annat yrkat på att Sverige borde kräva att EU:s handelsavtal med Israel skulle villkoras med ett Israeliskt åtagande att avveckla bosättningarna på de ockuperade områdena. Det är viktigt att påpeka att partiet under Göran Perssons tid som statsminister intog en mer Israelvänlig inställning, vilket dock inte förändrade synen på hur konflikten i Mellanöstern skulle lösas. Själv är jag mycket imponerad av det viktiga arbete som under senare tid har genomförts av t ex Ship to Gaza. Bombningarna av Gaza var enligt min uppfattning bland det mest fruktansvärda vi sett i världen under senare år.

   Ett perspektiv på hela den här regionen som i allt större mån lyfts upp i diskussionen, är det demografiska. Jag hör till dem som hävdar att befolkningssammansättningen i ett land är en betydande faktor för att förutspå samhällets utveckling. Just nu är mycket stora delar av invånarna i Nordafrika unga, 60 % är yngre än 25 år. Det är viktigt att inse att den här ungdomen, samtidigt som de kan upplevas som en börda, är regionens kanske största tillgång. Därför måste vi ständigt påminna om vikten att ge de här ungdomarna tillgång till utbildning, meningsfulla fritidssysslor och delaktighet i samhällslivet i stort. Vi bör också tänka igenom hur möjligheterna ser ut att öppna upp för större migration och att erbjuda utbildning vid europeiska universitet. Medan Nordafrika nästan sprängs av stora ungdomsgenerationer, åldras Europa. Redan idag finns många, många nordafrikaner illegalt i Europa, inte minst kvinnor som jobbar med omsorg om Europas äldre.
   En till fråga jag skulle vilja peka på, som är specifik för regionen är den om Västsahara. Det västsahariska folket har levt under ockupation och förtryck från Marocko sedan 1970-talet, vilket i allt för stor mån har ignorerats av vår del av världen. Till exempel måste vi i större grad yrka på att EU:s fiskeavtal med Marocko (som rör fiske som bedrivs i vatten utanför Västsahara) ska villkoras på att Marocko låter det Västsahariska folket att hålla fria val, och bilda en oberoende stat. Frågan om Västsahara har tagits upp av Socialdemokraterna, bland annat i utrikesutskottet, men vi borde absolut lyfta debatten utanför riksdagen och föra den med en starkare röst.
   Ja – detta var några tankar. Jag och vi alla har mycket att lära och reflektera över när det gäller hur politiken framöver ska utformas.

 28. B.

  Hej Lena!
  Jag önskar verkligen att Du blir vår nya statsministerkandidat.
  Det finns dock en för mig viktig fråga som jag inte sett dig ta upp – de egenförhandlade lönerna. I ”min” del av den offentliga sektorn började de införas på 90-talet. Som jag ser det gav denna förändring arbetsgivarna ytterligare makt och möjligheter till repression. Anledningen till att individuell lönesättning kunde genomföras utan stora protester från fackföreningsrörelsen tror jag var att man kittlades av – FÅFÄNGA – och möjligheten för människor att få betyg på ”sitt värde” i arbetsgivares ögon. Sanningen är ju den att alla arbetstagare renderar ett mervärde till sina arbetsgivare, men detta kom i skymundan för just fåfängan, och individuella löner kom som sagt att bli ett maktinstrument, som oftast användes i repressivt syfte. Fackföreningsrörelsens adapterande av spelet på fåfänga och dessvärre också SAP´s förkärlek för att dobbel och spel medverkade förmodligen . Det senare ser jag som ett uttryck för den opriviligerades sista chanstagning och S-makthavares insikt att sådant renderar mycket pengar till allt från statskassa och föreningsdito.
  För att renodla mitt resonemang påstår jag att den svenska modellen håller på att urarta. Fackföreningsrörelsen har sakta men säkert dribblats bort av vädjande till mänsklig fåfänga/fiktivt egenvärde och har till synes glömt bort att alla arbetstagare ger mervärde till arbetsgivarna, vilket inte ska förminskas av att ge arbetsgivaren ökade maktbefogenheter.
  Jag sticker faktiskt ut hakan och påstår att FÅFÄNGAN/det fiktiva egenvärdet är som störst i Stockholm och Stockholm är inte representativt för övriga landet, men de åsikter och de beslut som fattas där styr dessvärre Sverige.

 29. M. E.

  Hej Lena!

  Såg nyss det här: http://rodaberget.wordpress.com/2011/02/13/johansson-palm-med-flera-svarar-pa-oppna-kriskommissionens-enkat/

  Jag förvånades lite över att ditt namn inte nämndes, men sedan såg jag att ”två dagar återstår till deadline”. Jag antar att du inte har svarat men ska svara? (time will show)

  Tidigare såg jag samme Peter Johansson skriva följande: http://rodaberget.wordpress.com/2011/02/13/bra-att-s-kandidater-ignorerar-svds-enkat-svara-pa-var-istallet/

  Jag tyckte det var konstig argumentation och försökte svara så gott jag kunde, att det bästa vore om alla svarade överallt där de är fria att säga vad de vill, för på så sätt får allmänheten (S-medlemmar och ”vanligt” folk) veta så mycket som möjligt, demokrati kräver insyn.

  Mvh/

 30. Egon Rydén

  Hej Lena!
  Tack för ditt mycket uttömande svar.Det värmde.
  I mitt tycke är du som klippt och skuren att ta itu med det ansvarsfulla uppdrag som man har rätt att ställa på en ordförande för partiet.
  Mvh
  Egon

 31. Egon Rydén

  Hej igen Lena. Har läst artikeln och instämmer till fullo.Nu gäller det att smida medan järnet är varmt!
  Egon

 32. Egon Rydén

  P.S
  Pagrotsky kanske också har ett svar på hur EU skall kunna tvinga Israel till förhandlingsbordet?

 33. Gröna tankar

  Lena Sommestad.

  Läs gärna Birger Schlaugs blogg idag, lördag den 19 februari 2011. Den handlar delvis om dig. I kommentarfältet fortsätter meningsutbytet, såväl i berömmande ord, som i fundersamma, men mest det förstnämnda.

  Det är främst talet om tillväxt, som ställer till det. Det är därför viktigt att skilja på materiell tillväxt i u-land resp. i-land.

  Viktigt också att skilja på materiell tillväxt resp. andlig tillväxt. Man växer som människoande, så att säga. Kulturen må växa. Den behöver inga gränser. Men det behöver den materiella (efter att nöden undanröjts), med tanke på ändliga resurser och miljö. Burke, Mill och Marx ska, enligt sägnen, ha poängterat detta.

 34. Tomas Eriksson

  Hej!
  Såg debatten på Agenda och tyckte du gjorde väldigt bra ifrån dig! Det känns som det var längsesen man såg en sosse vinna en debatt mot alliansen. Synd att du att du inte syntes mer i media under valkampanjen, då man förlorade nästan alla debatter mot alliansen man sog.

  Men vänliga hälsningar Tomas

 35. Lena Sommestad- en av två kandidater jag vill ha som ny partiordförande- skötte sig alldeles utmärkt i debatt med Lotta Edholm (fpl) ikväll. Den valfrihet som råder inom skolvärlden skapar alltmer och allt större klyftor i skolvärlden och på sikt i hela samhället – förutom att mycket av de pengar som avsågs användas till att förbättra inlärningssituationen nu till stor del går till utbetalning- vinst är ett annat ord- till de stora skolföretag fr a som driver dessa privata- eller om man så vill fristående- skolor. Bra att även Björklund uppenbarligen blivit intresserad av att se över detta. Visst, pedagogisk förnyelse och möjligheter att välja inriktning för föräldrar (och barn)- det var nog en intressant tanke ty då skulle ju också de kommunala skolorna bli bättre i den konkurrensutsatta verkligheten. Nu vet vi ju också bättre hur det gått med skolresultaten- och tyvärr har de ju inte blivit bättre, snarare tvärtom.

  Nu har det äntligen börjat att hända lite i partiet. Jag läste igår rapporten från K-kommittén. Jag gillar inte dess formella namn, men det är en rasande bra läsning. Här görs rent hus med nyliberalismen! !! Förstår mycket väl att SvD:s chefredaktör- som är en av de bästa borgerliga pennorna- om man nu kan säga så i datamaskinernas tidevarv- rycker ut och snabbt vill göra ned rapporten.

  Den rapporten har ett helt annat synsätt än det som presenterades 4 december av en avgående partiordförande eller den artikel som en ekonomisk talesman presenterade i DN 12 november.

  Till detta kommer den utrikespolitiska deklarationen som publicerades i veckan- 16 februari-och som Urban Ahlin följde upp både i riksdagsdebatt och med artikel. Bra arbetat!!

  Att Lena skall tillhöra den kommande partiledningen är väl ställt utom alla tvivel.

  Ikväll stärkte hon sina aktier- men fr a gav hon ett gott prov på kampanda för ett jämlikt Sverige och ett rättvist skolsystem. Bra Lena!!

 36. Björn

  Lena, har du sett det här?
  http://svt.se/2.22620/1.2328831/sandra_jobbade_till_hon_kollapsade

  Det här är så vidrigt, legaliserad maffiaverksamhet och institutionaliserad fascism. Riktigt, riktigt obehagligt – och tyvärr inte ovanligt, även om det här är ett extremt fall.

  Men hittills har jag inte hört någon som kommenterar det, ingen medial uppmärksamhet, inga partier eller fackförbund som uttalat sig och krävt t.ex. att ansvariga ska ställas inför rätta, att de anställda ska få skadestånd, att företagets tillgångar ska frysas och att det är dags att rensa upp ordentligt osv.

  Det enda jag hittade var någon idiot på TCO som tyckte att eftersom företaget använt sig av tveksamma metoder så kanske det inte är helt rimligt att det har beviljats rätten att lagra sina anställdas fingeravtryck!

  T.o.m. facket vars jobb är att värna arbetares människovärde accepterar diktaturen!

  Du är vettig och din blogg är inflytelserik, du borde ta o skriva någonting om denna oerhört viktiga fråga.

 37. Bengt Lund

  Hej!
  Tack för ett bra framträdande i Agenda.Tyvärr kom inte aktievinsterna till mer eller mindre seriösa utlandsägda bolag upp.Det räcker inte som Anna Johansson sade i ett TV-program att begränas vinstutdelningen.Den måste tas bort helt.Vidare vore det nog bra att erkänna att Göran Perssons genomförande av kommunaliseringen inte blivit nån höjdare.
  Stå på Dig och lycka till.Ser Dig gärna som partiledare.
  Bengt Lund(Tel 0570-15041)
  Pensionerad rektor(skolledare i 28 år)

  • lenasommestad

   Tack Bengt för ditt stöd! Vi behöver många som går in i denna debatt där det politiskt har blivit nästan omöjligt att diskutera såväl vinster som fria skolval utan att bli betraktad som extrem. Detta är sorgligt när det handlar om så viktiga frågor!
   Vinsterna fick inte plats denna gång men jag har tidigare gått ut tydligt kring just denna fråga, se t.ex. en intervju i Dagens Nyheter, Skolan ska inte ha vinstmotiv.
   Tack än en gång, mvh Lena

 38. Karin Ottander

  Hej Lena!

  Hoppas att allt är bra! Läste precis din artikel om skolan på Newsmill.se, du är en förebild!

 39. Emelie

  Håller med Björn om att du borde uppmärksamma hur ungdomars arbetskraft utnyttjas hos bl.a. The Phone House. Det verkar som att svt:s avslöjande har väckt många upprörda känslor hos folk, men varken dagspress eller facket har valt att lyfta de här frågorna efter programmet. Hur kan det komma sig egentligen?

  Tack för en fantastisk blogg! Socialdemokraterna behöver dig!

  • lenasommestad

   Tack Emelie. Jag såg inte programmet själv så jag får försöka komma ifatt. Ungdomars villkor på arbetsmarknaden – och i samhället överhuvudtaget – är en av de viktigaste frågorna idag. Vi är långt tillbakapressade när det gäller villkoren på arbetsmarknaden. Jag blir glad när jag hör att SVT har lyft detta. Det är alldeles för sällan som de människor som drabbas av dagens allt tuffare arbetsmarknad får en chans att ge sin version.

 40. Bengt Blomberg

  Hej, Lena! Du har mitt förtroende som Sossarnnas partiordförande!
  Det som retat mej mycket under 90 och nu 2000- talet är de hemska höjningarna hos riksdagen, regeringen och nu alla regionråden, nej, inte en ökning som folk i allmänhet utan i % 15 och 10 % nu hos regionråden (kommunalråden)!! Vad leder det till för samhällsklimat?? Jag är inte emot att de skall ha en bra lön för sitt förtroendearbete, men höjningarna är inte acceptabla! Ha en rimlig höjning i kronor och ören itakt med öviga befolkningens arbetslöner! Föregå med goda exempel!!!
  Jag tror att du också är en klippa för skolan! Jag tycker att lärarutbildningen borde reformeras! Arbetslivserfarenhet och att ha kunskaperna innan lärarutbildningen anser jag var det minsta, man skalll kunna inna lärarutbildningen! Möresdemokratin (föreningsteknik borde finnas i varje ämne och projekt från de börjar till barnen slutar skolan. Att barnen blir sedda och all får vara ordförande, sekreterare och i högre ålder även ha kassörs uppdraget. Skolan är en spegel av samhället, jag vill också ha fler personal på raster, korridorer och hjälp till självhjälp i salarna, denextra personalen skall jobba minst tre år, för att inte svika Barnen och att barnen känner och förstå när teori och praktik hänger ihop!
  Ha det! Och lycka till i ditt förtroendearbete!!!
  Hälsningar
  Bengt Blomberg

 41. ida

  Lena!
  Jag vill ha dig som ny ledare för S!!
  varför hör jag inte namn i spekulationerna längre? bara massa gubbar där.
  kom igen, du behövs! det e människor som dig som fick mig att rösta på er i höstas.
  kram från en 25 åring göteborgare

 42. Anna Sahlberg

  Tack för dina klargörande formuleringar kring tillväxt-begreppet inom socialdemokratin igår (P1), du är en god förebild för mig.

 43. Bertil Johansson

  Hej Lena,
  Jag fyllde 80 år mars 9. Har väntat på dig i c:a 60 år. Lycka till.
  Stora kramar!!

 44. Sune Jönsson

  Lena Sommestad

  Hej!

  Tack för ditt inlägg på kongressen. Analys behövs, men kräver kunskap. Själv går jag och brottas med detta och inte minst pedagogiken för att föra ut analysen.

  Just nu är mitt tema att vi skall kräva balans mellan välfärd och marknad och dessutom att välfärden skall ha ett innehåll. Mitt tänkande bygger i huvudsak på två bilder:

  (accepteras inte av detta system tydligen)

  Jag har testat min balansbild i ett par sammanhang och får ingen nämnvärd reaktion. Men egentligen tror jag den är mycket kontroversiell – om den ens är rimlig:

  · Politiken som överordnad näringslivet är ju sann på så sätt att ”land skall med lag byggas”. Men samtidigt vet vi ju att näringslivet är en global maktfaktor.
  · Jag tvekar mellan att använda uttrycket ”Marknad” mot att använda ”Näringsliv”.
  · Är det mätbara storheter som kan läggas på en våg? Det kräver något slags ”indexering”.
  · Kravet att det skall finnas balans mellan välfärd och marknad innebär egentligen ett erkännande av kapitalismen som en beständig storhet. Det är inte vanligt i social-demokratisk dialektik. Vi tassar runt.
  · Vi måste tala klarspråk om vårt förhållande till näringslivet och hur vi tänker oss finansieringen av välfärden. Vi måste omfatta både en stark välfärds- och kulturpolitik och en stark näringslivspolitik.

  Ungefär där befinner jag mig och jag har blivit nyfiken på din reaktion – om du har lust och tid.

  Med bästa hälsningar
  Sune

 45. anonym...

  håller tummarna!!!
  Jag arbetar med jämnställdhet (Hedersvåld) dagligen och önskar dig stort lycka till under kongressen, behövs ombyte i partiet. Detta skulle leda till att fler kvinnor engagerar sig i s-kvinnor:-)

  • lenasommestad

   Tack för din hälsning! Jag hoppas att det ska gå vägen och att vi då får skäl att återknyta. Varma hälsningar, Lena

 46. Örjan Fridner

  Örjan Fridner
  Idag-lö 27 aug- väljs med all säkerhet Lena Sommestad till ordf hos S-kvinnorna. Det är ett val som jag i så fall verkligen gläds över. Därmed får hon säte och stämma i vårt vu- vilket är utmärkt med tanke på hennes ideologiska förhållningssätt till politiken samt den akademiska framtoning hon har.Partiet behöver på ledande befattningar människor med olika bakgrund och Lena är välbehövd.

 47. Sara S

  Som jag ser det så är en utav de allra viktigaste uppgifterna för att arbetarparti att verka för att arbetare ska ha mer makt över sin arbetssituation. Och är det någonting som arbetare varit överens om på alla arbetsplatser där jag jobbat så är det att vi på golvet borde ha mer att säga till om och ledningen mindre.

  Så varför är det praktiskt taget ingen som lyfter frågan om arbetardemokrati inom offentlig sektor? Här har politikerna trots allt mandat att bestämma att verksamheten ska organiseras från golvet och upp. Givetvis är det medborgarna som bör sätta mål och ramar för verksamheten inom ex. sjukvården eller skolan, men varför det sedan ska vara en hög ämbetsmannadirektör som har makten och delegerar ansvaret neråt i hierarkin istället för tvärt om arbetarna som har makten och delegerar ansvaret uppåt förstår jag inte.

  Jag har läst lite organisationsteori, 7.5. HP. Det är direkt någon solid kunskapsbas men kurslitteraturen var det inget fel på. Och någonting som forskarna där verkade vara överens om (även om ingenting är svart eller vitt) så var det att…

  * Tydliga strukturer är bättre än otydliga
  * Teamorganisationer är bättre än hierarkiska
  * Demokratiska organisationer är bättre än odemokratiska

  Vad finns det egentligen för skäl att tro att demokratiska arbetsplatser skulle sköta verksamheten sämre?

  Så varför inte börja lyfta frågan om demokratisering av offentlig verksamhet? Jag är övertygad om att det inte bara skulle förbättra för de anställda utan också förbättra verksamheten som sådan. Dessutom är det en viktig signal, dels att Socialdemokraterna faktiskt är ett arbetarparti och inte ett statsparti som de flesta ändå tänker., dels att arbetare inte alls är odugliga som inte klarar av annat att lyda, utan att vi faktiskt är kompetenta och förmögna att styra det här landet själva. Det skulle ge hela arbetarrörelsen en självförtroendeboost och försvaga högerns påståenden om att vi behöver ett klassamhälle av kapitalister, ämbetsmän och direktörer för att samhället ska fungera.

  • lenasommestad

   Tack för ditt kloka inlägg. Jag tror att frågan om hur vi ska organisera offentlig sektor är en av de allra viktigaste. Just nu organiseras ju det mesta enligt marknadsprinciper, New Public Management. Vi måste ha ett alternativ som bär och jag tror att du är på rätt spår.

 48. Arne Eriksson

  Hej Lena!
  Var hittar man Social Demokraternas syn på om Svenska folket
  ska betala till franska och italienska casinobankers galenskaper??
  Kommer osökt att tänka på utlåningen av våra tre största banker till
  Lettland för några år sedan.
  De lånade visst ut hundrafalt mer än vad de hade i kassaskrinet men ändå räddades de av skattebetalarna!
  Har nån börjat att betala tillbaka?
  mvh
  Farbror Nilsson
  PS Nu får Du ta över från pojkarna innan de ställer till nåt!

  • lenasommestad

   Lyckligtvis är vi inte indragna i EMU-träsket. Det var annorlunda med Lettland, där våra egna banker var ansvariga för utlåningen.
   Dock finns skäl till oro. Våra banker är starkt beroende av utländska lån, och bankerna är stora i relation till vår nationella ekonomi.

 49. Hej Lena!
  Sedan jag hörde dig tala i valrörelsen har jag hoppats att du får stort inflytande hos Socialdemokraterna! Jag blev besviken att du inte blev pariledare. Idag gläder jag mig åt din lysande artikel i ETC. Den ger hopp om att vi får S-politik på rätt spår ! Hoppas att det inte tar för lång tid. Jag vet inte mycket om teori inom ekonomin men jag tycker S-ekonomiska riktning slog fel redan under Feldts och ek prof? i Stockholm – mobbning av Sven Grassman. Dunderdevalvering och sanslös avreglering satt avgörande spikar i kistan -tycker jag.

  Ingrid Rasmussen 86år

 50. ”Jag vill också se en progressiv politik som bättre tar till vara den snabba kunskapstillväxt som sker inom samhällsforskning och humaniora. Genom historien har skarp samhällsanalys och goda argument berett vägen för demokrati och social rättvisa. Så är det också idag. Kunskap ger makt. Och utan insikt och idéer skapas ingen ny politik.”

  Jo… – Lena Sommestad – men är detta möjligt i den svenska modellens samhälle

 51. peter strand

  Hej Lena och grattis till riksdagsplatsen! Ska bli intressant att höra dig på denna arenan och tror – efter vad jag läst på din blogg – att du kommer att bidra väl i den ekonomisk-politiska debatten. Bifogar en länk till en tankeväckande artikel om eurokrisen ur Le Monde Diplomatique (norska utgåvan): http://www.lmd.no/index.php?article=12555
  Hälsning
  peter

 52. Irene Grahn

  Hörde på Konflikt på P1 idag. Det var oerhört skönt att höra din och Carl Hamiltons diskussion och analys av – varför …..Äntligen pratas inom S om nuet som en konsekvens av de val man gjort tidigare utan att tappa de solidariska värdena i den ideologiska basen. Att ledande S politiker har ett ansvar för att man valde ett ”borgerligt recept” och pratade om det som det enda möjliga. Av naturen givet. Vi bara log stort mot varandra i köket och drog en djup suck av lättnad. Kan vi börja tala klarspråk nu då??? Vi är många som verkligen VILL leva de ideal som fanns i den gamla socialistiska rörelsen OCH leva i nuet! Och i världen! Det går. Det måste gå.
  Jag håller tummen för att du inte tappar ditt rotfäste i maktens korridorer.
  Hälsningar Irene

 53. Sara S

  Är du med i World Economics Association? Det är en kraft som på allvar kan utmana den neoklassiska ortodoxin.

  Det verkar vara ett bra gäng. Edward Fullbrook, James Galbraith, Tony Lawson, Ha-Joon Chang, Paul Davidson, Immanuel Wallerstein, Mark Weisbrot, Erik S. Reinert m.fl.

  http://www.worldeconomicsassociation.org

 54. EBC

  Hej!
  Kan man hoppas på att du nu som ekonomisk-historiker, fokuserar på de grundläggande ekonomiska frågorna, och att de nyliberalas totala dominans kan börja brytas med din och förhoppningsvis fleras hjälp..
  Dags att läsa om Sven Grassman, gå ännu längre tillbaka och man kan ju läsa en ganska bra version av hur ”den svenska modellen” monterades
  ned på nätet: Peter Antmans e-böcker: http://www.abc.se/~m9339/bib/..
  Hur kunde Klas Eklund få en så stark position i s? Alla ekonomstudenter tvingas läsa hans lärobok, sedan 1987!!!!! Det var där den offentliga sektorn blev TÄRANDE! Gallimatias, som spridit sig över hela Europa…
  Tänk om Kvinnoförbundet kunde gå före, med att försöka rekonstruera en politik byggd på erfarenheterna från ”den svenska modellen av gammal god årgång” , när man nu har en ekonomisk-historiker, som ordförande! Det skulle vara roligt!

  EBC

  • lenasommestad

   Tack för ditt viktiga inlägg. Jag jobbar med dessa frågor, och har bl.a. skrivit för programkommissionen – förhoppningsvis publiceras det snart. Detta är ju frågor som berör också kvinnors villkor. Jag lovar att hålla lågan brinnande, om det än blir svagt ibland.

 55. Du är en riktig förebild! Bara så att du vet! 🙂

 56. Charlotte Stenberg

  Hej!

  Försökt hitta en kontaktväg till Lena Sommestad men det har varit lite komplicerat! Skriver nu en rad här på försök!

  Vi skulle vilja få kontakt med Lena då vi nyligen bildat ett Nätverk mot Vinst i vården och skulle vilja anordna ett seminarium där Lena är önskad som paneldeltagare. Seminariet är offentligt och inträffar den 17 mars.

  Tacksam för kontakt!

  Hälsning Charlotte

 57. Egon Rydén

  Hej Lena!
  Önskar att konversationen mellan oss strykes.
  Mvh
  Egon Rydén

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s