Etikettarkiv: IMF

Var finns Socialdemokraterna i debatten om den globala ekonomin?

Katrine Kielos skriver idag vasst och klokt om socialdemokratins kris i Aftonbladet. Kielos noterar ”…bristen på uppdaterad politik, bristen på egen ekonomisk analys, oförmågan att ta till sig nya idéer, bristen på kreativitet och fantasi.”

Det finns mycket att säga om orsakerna till denna intellektuella kris. Men exemplen är många – varje dag. Mest plågsam, tycker jag själv, är bristen på egen socialdemokratisk samhällsanalys och offensiv debatt inom den ekonomiska politiken. Socialdemokratins ledning förblir tyst och frånvarande när de stora europeiska och globala framtidsfrågorna diskuteras: krisen för det europeiska valutasystemet (EMU),  de massiva budgetåtstramningarna i finanskrisens spår, och Europas oförmåga att hantera en allt svagare ställning i världsekonomin. Tystnaden ä fatal för socialdemokratin, men den är också fatal för svensk samhällsdebatt. Socialdemokraterna försitter en chans att höja nivån i diskussionen om framtiden vägval och att sporra svensk media till bättre analys och bevakning.

Dagens exempel är kampen om makten inom IMF (Internationella valutafonden), världens viktigaste, multi-laterala ekonomiska institution. USA har inför nästa veckas möte ställt hårt mot hårt för att Europa ska dela med sig av makt och inflytande i IMF till världens nya, växande ekonomier. Europa har idag 9 av 24 platser i IMF:s styrelse  – en orimlig maktkoncentration för en kontinent som stadigt minskar i ekonomisk makt och betydelse. Av fem permanenta platser har EU tre, som besätts av Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Av världens nya växande ekonomier – som Kina, Indien och Brasilien – har ingen en permanent styrelseplats.

Igår kom EU:s svar på kraven om anpassning. EU:s finansministrar utlovar att backa med två platser i IMF:s styrelse, i utbyte mot ett nytt rotationssystem. Finansminister Anders Borg strålar belåtet mot mig i morgontidningen, där nyheten har fått en minimal plats – så minimal att innebörden i beslutet blir närmast obegriplig (DN). Vad vi får veta är att Sverige står bakom förslaget och Borg får en ny chans att synas i sin favoritroll som internationellt ledande politiker. ”Det finns uppenbarligen ett behov av en europeisk ansträngning här”.

Vad som inte förmedlas till svenska nyhetsläsare är att EU-ministrarnas förslag om att minska Europas representation i IMF:s styrelse från 9 till 7 har mötts av stenhård kritik från en rad kommentatorer, i USA och Europa. Budskapet är att förslaget är helt otillräckligt och att EU-ledarnas kortsynthet försvagar EU:s legitimitet i internationell politik. Det faktum att EU har åtta platser (och Schwiez därtill en egen) återspeglar inte längre ekonomiska realiteter, varken i världen eller i Europa (där ju flertalet EU-länder idag har en gemensam valuta). Hela systemet för representation borde ses över, menar till exempel Domenico Lombardi vid Brookings Institution i Washington (se Business Spectator).

Europas ekonomiska kollaps har idag nått dithän att flera länder själva är beroende av lån från IMF . Samtidigt växer Kinas betydelse som långivare. SvD berättar idag om hur Kinas preminärminister Wen Jiabao erbjuder Greklands premiärminister Giorgos Papandreou ett kraftigt finansiellt stöd för att klara landets kris (även SVTDN, GP, Sydsvenskan). Medan EU:s finansministrar envist klamrar sig fast vid sina positioner i IMF, är de på väg att helt tappa greppet om Europas egen ekonomiska utveckling.

Men var finns socialdemokraterna i denna debatt om den globala ekonomins framtid? Var finns analysen, synpunkterna, initiativen?

Vad jag önskar är en socialdemokrati som vågar ge sig i kast med de stora frågorna – inte för att anpassa sig efter en ny tid, utan för att forma en ny tid. En ny global världsordning är på väg att skapas, efter finanskrisens stålbad och den gamla världens möte med nya växande ekonomiska stormakter. Kartan ska ritas om. Hur denna process förlöper kommer att få en avgörande betydelse för socialdemokratins  framtid, i Sverige och världen. Här krävs politisk närvaro, för att visa alternativ och möjligheter.

Många frågar sig säkert om den globala arenan verkligen är meningsfull för svensk socialdemokrati att agera på. Är det globala ekonomiska systemet verkligen något som vi kan påverka? Spelar vår analys någon roll? Mitt svar är tveklöst ja. Jag är övertygad om att svensk socialdemokrati kan påverka inte bara utvecklingen i vårt eget land utan också i Europa och i världen, om vi vågar profilera oss med egen analys och en egen strategi. Forskare och intellektuella har redan genomskådat bristerna i den starkt marknadsorienterade ekonomiska modell, som sätter ramarna för politiken i världen idag. Vad de saknar är politiker som vill lyssna och förändra.

Mer om förnyelse: Majanen’s World, Ann-Marie Lindgren. Nytt tips den 5 oktober, Jonas Sjöstedt om euron.


8 kommentarer

Under Ekonomi, Global utveckling