Etikettarkiv: kärnkraft

S-kvinnor vill se ett aktivt arbete för avveckling av kärnkraften

Idag har min partiordförande Stefan Löfven fått uppmärksamhet för sitt besked att han vill förhandla med regeringen om framtidens energipolitik, inklusive kärnkraften (P1 Morgon).

Jag ser fram emot bra och öppna diskussioner om partiets fortsatta arbete i denna fråga. Som ordförande för S-kvinnor är min utgångspunkt klar: en fortsatt, tydlig för avveckling av kärnkraften. På S-kvinnors senaste förbundsmöte, i augusti 2011, tog ombuden beslut om att stödja en motion  (nr 70) med följande innehåll:

– Att S-kvinnor i de politiska riktlinjerna aktivt arbetar mot kärnkraften

– Att S-kvinnor i det politiska handlingsprogrammet inför visionen och kravet mot ett kärnkraftfritt samhälle

– Att S-kvinnor aktualiserar kärnkraftsavvecklingen

– Att S-kvinnor i de politiska riktlinjerna aktivt arbetar med utvecklingen av förnyelsebar energi och energieffektiviseringar .

– Att internationellt verkar för utveckling av el- effektivare lösningar och förnyelsebar energi

Personligen har jag under hela mitt liv haft en klar uppfattning om kärnkraften; det är en riskfylld energikälla som bör avvecklas och ersättas med modern, förnybar energi. Jag stärktes i min uppfattning, då jag som miljöminister 2002-2006 var ytterst ansvarig för kärnsäkerhet och kärnkraftsavfall.

Ett av mina senaste inlägg i debatten finns på DN Debatt, där jag i våras skrev om att ”Socialdemokratins uppdrag är att avveckla kärnkraften” (tillsammans med Birgitta Dahl, miljöminister 1986-1991, Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala, och Anders Grönvall, oppositionsråd i Knivsta). Artikeln publicerades i samband med 25-årsminnet av Tjernobyl-katastrofen, och några veckor efter den svåra olyckan i Fukushima, Japan.

Så här sammanfattade vi då vårt budskap:

För oss som socialdemokrater är valet självklart. En kärnkraftsolycka kan leda till oåterkalleliga följder och den risken kan vi inte ta. Vad som nu krävs är en tydlig färdriktning: en kraftfull satsning på energieffektivisering och förnybar energi. På partikongressen 2013 måste vi socialdemokrater presentera ett konkret handlingsprogram som också innefattar kärnkraftsavveckling. Vårt ansvar är att förvalta jorden, inte att förbruka den. Vårt mål är en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, i solidaritet med nu levande och framtida generationer.

Jag är personligen övertygad om att ansvar för jobben och industrin går att kombinera med långsiktigt ansvar för miljön och en hållbar samhällsutveckling. I grunden handlar kärnkraftsfrågan inte om pengar och teknik, utan om värderingar och samhällssyn.

Onsdag 15 februari, debatten fortsätter inom socialdemokratin: P1 Morgon. Erik Pelling, min partikollega i Uppsala, medverkar.

65 kommentarer

Under Hållbar samhällsutveckling, Miljö

Tappar Sverige kontroll över kärnavfallet?

Rolf Gustavsson levererar en svidande kritik mot centerns demagogi i kärnkraftsfrågan. Viktigast är informationen om att Kommissionen till hösten kommer med förslag om att harmonisera reglerna för hantering av radioaktivt avfall.

Som miljöminister var det för mig högt prioriterat att säkerställa svensk kontroll över frågan om förvaring av kärnkraftens avfall. Ömsesidigt ansvar skulle i värsta fall kunna betyda att Sverige, som har hunnit betydligt längre än de flesta andra europeiska länder när det gäller slutförvaring av avfall, blir tvingat att ta emot kärnkraftsavfall även från andra länder i EU. Vi skulle också i värsta fall kunna tvingas till harmonisering ifråga om tekniken för avfallsförvaring.  Detta är är knappast något som svenska folket såg framför sig när beslutet togs om inträde i EU.

Skälet till att Sverige har hunnit längre än de flesta andra länder när det gäller slutförvaring av kärnavfall är en politik präglad av öppenhet. Sverige har utvecklat en egen modell för avfallsförvaring.  Avfallet har hanterats inte bara som en teknisk fråga utan också som en fråga om demokrati och etik. En drivande person bakom detta var Camilla Odhnoff, mångårig ordförande i KASAM, Statens råd för kärnavfallsfrågor. Berörda kommuner och deras medborgare liksom forskare och miljöorganisationer har varit aktiva aktörer. Detta står i skarp kontrast till det hemlighetsmakeri som har präglat processen i t.ex. Tyskland.

Så länge Sverige har haft som politik att fasa ut kärnkraften har vi också haft goda argument för att  inte behöva dras in i storskaliga EU-samarbeten på kärnkraftens område. Det har varit en självklarhet att vi ska kunna bedriva en egen politik, med demokrati och respekt för berörda lokalsamhällen i fokus.

Om Sverige i framtiden skulle tvingas ta emot avfall utifrån vore det inte bara djupt olyckligt ur säkerhetssynpunkt. Det vore också ett stort bakslag för den demokratiskt förankrade kärnavfallspolitik som Sverige har utvecklat under mer än 20 år.

Debatten om kärnavfallets förvaring har bitvis varit hård i Sverige, med skarp kritik inte minst från miljösidan. Jag är dock övertygad om att den debatt som har varit kommer att ses som en västanfläkt mot vad vi kommer att möta, om EU skulle försöka pracka på oss en gemensam kärnavfallspolitik. Förhoppningsvis kommer EU-kommissionen att avhålla sig från denna typ av förslag, men det finns skäl att känna oro. EU blir alltmer kärnkraftsvänligt, inte minst på grund av att vänstern och de gröna tappat makten i Tyskland. Vad en offensiv europeisk kärnkraftspolitik skulle kunna innebära illustreras av de storskaliga planer som föreslås av Kommissionens egna experter.

Slutfacit över centerns spagat i kärnkraftsfrågan kan komma att bli förödande. .

Se även Mats Engströms blogg.

Lämna en kommentar

Under Demokrati, EU, EMU, euron, Miljö

Miljöpolitik i utförsbacke…

Centerns svek i kärnkraftsfrågan är spiken i kistan för en miljöpolitik i utförsbacke. Det är glädjande att protesterna är stark och tydliga (SvD, DN). Sverige har legat i topp i världen som miljönation. Nu försämras politiken så snabbt att det syns, år från år. Se t.ex. vad som hänt med Sverige i Environmental  Performance Index.För varje år en sämre placering. År 2006 låg Sverige på andra plats i världen, efter Nya Zealand. År 2008 låg vi på tredje plats. År 2010 hade Sverige halkat ner på fjärde plats.

Trenden är densamma i andra mätningar. Häromdagen rapporterade jag om att Sverige också tappar i miljöinflytande i världen (Sverige tappar i miljöinflytande). Mellan 2005-2007 toppade Sverige listan över länder med en stark position på miljöområdet. 2010 har Sverige halkat ner på fjärde plats.

Det är inget vackert facit. Regeringen slarvar bort det politikområde där vårt land har haft en chans att verkligen göra skillnad, också internationellt. Dags att ställa Carlgren till svars för en politik som inte bara sviker miljön utan också en mångårig svensk kamp för ökad internationell solidaritet och rättvisa.

Bloggat: Jinge, Mitt i steget, Alliansfritt Sverige, Norrblogg m fl

1 kommentar

Under Miljö