Etikettarkiv: reformpolitik

Slarvig reformpolitik har ett högt pris

I dagens DN rapporteras om hur studenter från Norden och Europa missgynnas av de nya svenska antagningsreglerna till högskolan – som införts trots Högskoleverkets varningar. Detta är ännu ett exempel på hur alliansregeringen bedriver en slarvig  reformpolitik i direkt konflikt med den egna expertisens råd och rekommendationer.

Jag har tidigare i sommar skrivit i  Sydsvenskan om vikten av att lyssna på expertis i politiken. Jag hävdar att regeringen har infört ett nytt sätt att bedriva reformpolitik. Det kännetecknas av högt tempo och en bristande respekt för kunskap och kompetens.

Sverige har en lång tradition av kunskapsbaserad reformpolitik. Den går tillbaka till 1900-talets början och den stora Emigrationsutredningen. Alla riksdagspartier har tidigare bidragit till att värna en kunskapsbaserad politisk tradition i Sverige  – liksom tusentals forskare och andra experter. Omfattande utredningar och remissrundor har lagt grunden till ett väl fungerande samhälle och ett stort förtroende för demokratin.

Under de sista 20 åren har den här kunskapstraditionen försvagats. Men aldrig tidigare har en regering drivit reformpolitik med den nonchalans som vi nu bevittnar.

Vart leder denna politik? Svaret är att slarvigt genomförda reformer har ett högt pris. De nordiska grannländernas ilska över Sveriges nya antagningssystem till högskolan är ett exempel på hur problem kan uppstå till och med i relation till omvärlden. Universitetskansler Anders Flodströms avgång i början av sommaren är ett ytterligare exempel på hur alliansregeringens arrogans inför expertisens råd nu skapar allt skarpare konflikt. Men dåligt genomförda reformer behöver inte uppmärksammas i media för att rymma problem. Effekterna är smygande och långsiktiga. Tjänstemän får slita med att få dåligt genomtänkta system att fungera. Löntagare och företagare drabbas när effekterna av en reform blir andra än man trodde. Kostnaderna växer när misstagen skall rättas till.

Fortfarande är Sverige ett land som fungerar väl. Förtroendet är högt. Vi har lite korruption och hög kompetens i offentlig förvaltning. Men om alliansregeringens nya sätt att bedriva politik får fortsätta, då bor vi snart i ett annat land – ett land där politiska nycker och särintressen blixtsnabbt kan få genomslag.

Nyheten rapporteras i fler tidningar, se UNT, Sydsvenskan och Metro. Förslaget mötte skepsis och kritik redan när det presenterades, se t.ex. Göteborgsposten om nya antagningsregler som förbryllar och Sveriges Förenade Studentkårer  i Aftonbladet. Mer bloggat med kloka reflektioner: Studenten och Universum.

4 kommentarer

Under Kunskap och demokrati