Etikettarkiv: sjuförsäkring

Konsten att slå sönder en fungerande välfärdsmodell

Regeringens experiment med sjukförsäkringen har blivit ett fiasko, rapporterar SvD. Det förvånar inte. Under ledning av Andes Borg är alliansen på väg att slå sönder den svenska välfärdsmodellen. Frågan är återigen: vad är det i den svenska modellen som motiverar dessa radikala och slarvigt genomförda reformer?

Sverige har en av världens bäst fungerande välfärdsstater. En viktig förklaring är att välfärdspolitiken är generell, dvs. den omfattar alla medborgare. Den är också jämställd, dvs. män och kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter som medborgare. Även barn betraktas i första hand som medborgare med egna rättigheter. I jämförelse med andra välfärdsmodellen har den svenska också traditionellt haft ett stort inslag av preventiva åtgärder,  dvs. den syftar till att förebygga ofärd istället för att lappa och laga efteråt (”prepare instead of repair”).

Jämförande forskning bekräftar gång på gång den svenska modellens goda resultat. Sverige rankas bland de bästa länderna i världen på indikatorer som livslängd, mental hälsa, social tillit och social mobilitet. Sysselsättningsgraden ligger högt, tack vare hög kvinnlig förvärvsfrekvens och jämförelsevis sen pensionsålder (särskilt i europeisk jämförelse). Samtidigt är Sverige ett samhälle där välfärden är billig, eftersom medborgarmodellen kostnadseffektiv. De totala välfärdsutgifterna är inte stärre i Sverige än i USA, om vi slår samman vad som betalas privat respektive över skatten.

Alliansregeringen, och moderaterna i synnerhet, har ägnat år av intensiv marknadsföring åt att lansera bilden av Sverige som ett illa fungerande land som kräver radikala reformer. Det faktum att de flesta svenskar uppskattar välfärdsstaten har man bemött med fluffliga löften om att bevara ”välfärdens kärna”.  Men moderaterna bevarar ingen kärna i välfärdsmodellen – de slår sönder dess bärande fundament, steg för steg. Den moderata eliten vet vad den vill: lägre skatter för de mest privilegierade, till priset av ett sämre fungerande välfärdssamhälle. Om mittenpartierna, som en gång bidrog till att bygga upp den svenska modellen, kan bara en sak sägas: de begriper förmodligen inte vad de gör.

4 kommentarer

Under Ekonomi, Hållbar samhällsutveckling, Välfärd