Etikettarkiv: vinster

Vinst hör inte hemma i välfärden

Rapporterna duggar tätt om riskkapitalister och hutlösa vinstuttag i välfärden, nu senast i Aftonbladet. Om detta finns bara en sak att säga: vinstdrivande företag hör inte hemma i verksamheter som skola och förskola. I regeringsställning kommer socialdemokraterna att driva tuffare krav på privata friskolor. Det är bra, men inte tillräckligt.

Statsvetaren Bo Rothtein har i en nyskriven artikel* lyft fram de goda effekter som skapas av generell välfärdspolitik, bl.a. hög social tillit och låg korruption. Det går att hävda att svensk välfärdspolitik fortfarande är generell, eftersom alla fortfarande har tillgång till skola, äldreomsorg etc. i egenskap av medborgare. Men vad händer med de goda effekter som den generella välfärdspolitiken hittills har haft om vi i grunden förändrar modellen, så att fri offentlig skola till alla blir en skolmarknad med vinstdrivande  företag?

Mycket talar för att den den generella välfärdspolitik som vi har byggt upp förändras i grunden. Det finns stor risk att den sociala tillit och den låga grad av korruption som har kännetecknat Sverige inte längre kan upprätthållas.

Många vill ha valfrihet i välfärden, men vem älskar de vinstdrivande företagen? Sverige behöver en stark rörelse för non-profit verksamheter, en rörelse som kan skilja på verksamheter som drivs för det allmänna bästa och de som drivs för vinst. Båda behövs, men de har olika uppdrag och roller i samhället.

* Bo Rothsteins artikel heter Corruption, Happiness, Social Trust and the Welfare State: A Causal Mechanisms Approach, Statsvetenskapliga institutionen. Göteborg.

3 kommentarer

Under Demokrati, Uncategorized