Vapenexporten: Dags för omprövning (S)

Svensk vapenproduktion och svensk vapenexport står återigen i centrum för debatten. I förra veckan fick vi veta att försvaret vill storsatsa på nya JAS. I går kom nyheten om hemliga avtal om militärteknik med Saudiarabien.

För socialdemokratiska kvinnor har fredsfrågan alltid stått högt på agendan. Så är det också idag. S-kvinnor har tagit beslut om att verka för nedläggning av svensk vapentillverkning och svensk vapenexport (förbundsmötet 2011). S-kvinnor vill se att Sverige i framtiden spelar en annan roll i global politik, än rollen som vapenproducent och vapenexportör.

Frågan om den svenska vapenexporten har sedan länge varit föremål för skarp debatt. Unga socialdemokrater ger idag sin syn på SvD Brännpunkt: ”Sverige måste göra upp med hyckleriet”.

De hemliga avtal som nu avslöjas är ytterligare en påminnelse om de risker och etiska problem som är förknippade med svensk vapenexport. För Socialdemokraterna bör tiden ha kommit att på ett mer förutsättningslöst sätt än hittills pröva frågan om Sveriges roll som vapenproducent och vapenexportör. Det finns gränser för hur långt realpolitik och ekonomiska intressen kan tillåtas övertrumfa grundläggande politiska mål och värderingar.

Mer bloggat: Svensson, Martin Moberg.

19 kommentarer

Under Global utveckling

19 svar till “Vapenexporten: Dags för omprövning (S)

 1. Peter

  Kan det inte vara på sin plats att nyansera debatten kring vapenindustrin en del. Jag kan förstå att det är svårt med tanke på hur industrin ser ut idag. Ren girighet leder till att Sverige exporterar vapen till världens vidrigaste diktaturer med risk för att de använder dem mot sin egen befolkning och vid aggressioner mot andra länder. Industrin är inte ens längre svensk utan det finns ett stort utländskt ägande och korruptionen verkar vara genomgående vid nästan varenda vapenaffär.

  Men var det inte en bra tanke från början? Sverige ett mindre så kallat neutralt land behövde för att det skulle kunna vara någon trovärdighet i alliansfriheten en egen vapenindustri. Att bli beroende av stormakterna för vapenförsörjningen skulle ju inte ha fungerat ihop med de politiska ambitionerna. Export till andra alliansfria länder kunde då göra kostnaderna för Sverige något mindre betungande.

  Jag vet att verkligheten inte ser ut som under kalla kriget längre(om den ens gjorde det då), men jag antar att det fortfarande finns ett intresse av att Sverige i världen ska kunna ha en egen röst i världspolitiken. Forfarande även ska ha ett försvar. Då är det väl en vettig tanke att vi så långt det är möjligt ska kunna producera våra egna vapen och kunna stå oberoende i förhållande till NATO och andra stormakter? Även om vi kanske inte är särskilt oberoende nu så skulle vi ju kunna ha möjlighet att vara mer självständiga med en egen vapenindustri.

  Däremot är jag helt för att reglerna kring vilka länder som Sverige ska kunna exportera till stramas upp, varken diktaturer(Saudi) eller krigförande länder som USA borde få komma ifråga.

  • Hela komplexet behöver i grunden omprövas. Vi är i vår produktion i händerna på USA. Hade vi varit lite listiga hade vi köpt ex vis motorerna till våra krigsflygplan från tidigare Sovjet , de hade bevisligen bättre motorer än amerikanarna . USA kan ju mer om våra krigsprodukter än vi, och tjänar troligen mer på varje produkt än vi. Hela detta band måste i grunden brytas om vi ska kunna ge trovärdighet åt oberoende. Då kan vi också besluta vilka vi ska sälja till.och om vi ska sälja.

 2. Lena. Jag håller fullständigt med dig. Sverige behöver ingen vapenexport. Vi kan sälja vapen till våra nordiska grannländer men ej till övriga världen. Vem är det som avgör om landet som är föremål för export är diktatur eller ej? Detta är en mycket subjektiv bedömning. Enligt lagen så får ju Sverige inte exportera vapen till krigförande nation.Vi säljer vapen till Israel som är en krigförande nation, vi säljer vapen till USA som är en krigförande nation och vi säljer vapen till övriga EU länder som också en del av dessa är involverade i krigförande aktioner. Dessa ovanstående nämnda är bara en liten del av alla de länder som Sverige exporterar vapen till. Vi gör detta helt urskiljningslöst. Stoppa Sveriges vapenexport och för övrigt så anser jag att Sverige bör lämna Afghanistan omedelbart

 3. Sverige är ju själv en krigförande nation, i Afghanistan och i Libyen. Man har helt enkelt återgått till 1600-1700-talets policy att sälja sig till betalande stormakter. Det gick illa då, och det kommer att gå illa nu.

  • Just det, det svenska kapitalet är som en liten piraya eller schakal som sliter till sig delar av bytet när de stora rovdjuren tagit sitt.

 4. Hej Lena Sommestad – tack för kloka o klara ord. Vapenhandel är som cancerceller i den internationella kroppen, gör all konflikthantering och försoning mycket mycket svårare. Vad tror du om en normativ stigmatisering av branchen – ungefär som vi tar avstånd från trafficking, knarklangare, barnpornografer, etc? Man kunde på sikt tänka sig en kriminalisering. Det är mycket dubiöst att ideligen tala om bara politiker eller soldater som krigsförbrytare men aldrig om vapenproducenter och -handlare som sådana.

  Jag är freds- och framtidsforskare i Lund, medstiftare till Den Transnationella Stiftelsen, http://www.transnational.org, konfliktanalytiker runt om i världen med TFF:s nätverk, är rätt aktiv på sociala medier och har ungefär 35 års erfaring på området krig och fred. Bidrar gärna till din o förbundets kamp inte bara emot någonting utan för den nomr som jag tycker är så viktig: fred med fredliga medel, som finns i FN-stadgan.
  På TFF är vi fast övertygade om ett pro-fred perspektiv: Att det inte räcker att vara emot nånting utan att bidra med lösningsförslag – precis som en läkare måste ställa diagnos och prognos fö att komma fram till behandling, måste konfliktläkaren alltid bidra med förslag till patientens framtida hälsa.

  Vänlia hälsningar
  Jan Öberg, docent mm

  PS Jag har haft glädjen att arbeta i många år med såväl Maj Britt Theorin som Inga Thorsson.

 5. Lennart Emilsson

  Tack Lena för många kloka inlägg på din B-logg, det här senast om nedläggning av Sveriges vapenindustri, håller jag helt med om, det är ett steg i rätt riktning.
  Jag tycker också det är hög tid att ni alla ställer er frågan:
  Vad tror ni skulle hända om vi lade ner alla regementen, skrotade alla stridsvagnar, jasplan och annan krigsutrustning? Slutade tillverka vapen och annan krigsmateriel? Förbjöd alla vapnen i samhället?
  Skulle kanske våra grannländer, Danmark, Norge eller Finland anfalla oss? Det tror väl inte någon, eller hur. Skulle Ryssland eller USA börja med utpressning mot oss? Nej inte mer in vad dom gör idag. Vi samarbetar redan nu med Nato.
  De som trots allt behöver vapen, en del poliser och jägare skulle efter sträng kontroll och utbildning tilldelas vapen efter behov. Vapnen skall vara personliga och vapenlicenserna skall vara tidsbegränsade och omprövas, bara de som måste ha och som vi kan lita på skulle få ha vapen.
  De människor som skulle bli arbetslösa borde kunna ges arbete inom skolan, vården och omsorgen eller att konstruera och tillverka miljövänliga bilar, tåg och flygplan mm. Omskola människor till att ta hand om varandra och vår natur, istället för det motsatta.
  Allt våld i samhället skulle motarbetas på alla sätt. Sverige skulle bli ett samhälle som drivs enligt pacifistiska idéer man kan göra motstånd på annat sätt än att slåss.
  Sverige skulle bli ett föregångsland igen och få andra folk och makthavare att tänka efter.
  VI skulle sprida ett pacifistiskt “virus”. Du och jag skulle vaknar på morgonen med ett renare samvete.
  Man måste kunna stödja andra länder och folk med annat än vapen och militär. Exportera istället utbildning, sjukvård och omsorg. Där behövs både utrustning och människor.
  Jag skulle vara stolt över att bo i Sverige, ett litet land med modiga klarsynta ledare.
  MVH
  Lennart Emilsson

 6. Det finns en utbredd föreställning om att de ränker som smids av högt uppsatta och mäktiga män skulle utgöra en livsviktig dagordning att strategiskt förhålla sig till, viktigare än den egna moralen. Av den anledningen var det t.ex pragmatiskt att förse Khadafi med telekommunikation och mycket annat. Varje ledande politiker med den typen av föreställningsvärld borde ofta studera de upptagningar som finns av en jagad Khadafi som med våld släpas fram ur ett avloppssystem. En människa är aldrig mer än en människa. Resten är upp till var och en. . .

 7. Lennart Emilsson

  Ni i kvinnoförbundet och SSU tycks ha samma uppfattning när det gäller svensk vapentillverkning och vapenexport helt i motsats till S-ledningen med “vår” nye ordförande i spetsen som ställer sig i samma högerled som M, C och SD. Tillhör ni verkligen samma parti? Det är ju ett grundläggande fråga vilken moral man har.
  Det behövs ett nytt politiskt parti med nedrustning och antivåld på sitt program. Det finns ju partirer för miljön, mot invandring, mot EU, m fl. Det borde finnas ett parti för oss som ogillar krig, vapen och våld i alla sammanhang. Det skull säkerligen engagera både unga och gamla. Min fru säger att jag väntar på en ny Messias , kanske det och varför inte en kvinnlig eller vad säger du Lena, vore det inte dags ??
  Lennart Emilsson

  • Den fråga du ställer Lennart hör egentligen inte till ämnet men är ändå relevant. Din fru har rätt, vi är många som väntar på en Messias, som aldrig tillåts eller kommer att tillåtas komma… Vi har ett vänsterparti som kanske kan påverkas att byta namn och bli det nya socialdemokratiska arbetarpartiet och som skulle kunna samla alla de progressiva krafterna i S som nu endast stampar sig trötta i ett totalt nyliberalt stelnat parti. Det är kanske dags att söka andra vägar än en till synes meningslös debatt.

  • lenasommestad

   Faktum är att Kvinnoförbundet alltid har varit en kraft för fredsfrågan inom Socialdemokraterna. Vi är ett stort parti! Du kan alltid ställa dig frågan om du ska jobba tillsammans i ett stort parti där det finns starka motsättningar kring vissa frågor, eller om du ska välja en skarpare profil. Min uppfattning är att det är viktigt att ett stort parti som Socialdemokraterna också rymmer medlemmar som driver mer radikala krav t.ex. ifråga om vapenexport. Sverige har just på grund av Socialdemokratins bredd, från mitten mot vänster, lyckats genomdriva progressiva reformer t.ex. i klimatpolitik och jämställdhetspolitik som hade varit långt svårare, om det inte hade funnits budbärare och agitatorer också inom partiet.

   Men visst är detta en utmaning; och en riktigt svår sådan.

   • Lennart Emilsson

    Kan man verkligen ha hur stora skillnader mellan parti toppens åsikter och övriga medlemmars. Ett parti där ledningen tycker det är OK att förse diktaturer och krigförande länder med vapen och till och med hjälpa dem att tillverka egna och dessutom försöka hålla det hemligt. Jag har mycket svårt att nästa gång rösta på ett sådant parti. Det vore lättare om jag fick rösta på Kvinnoförbundet man det går väl inte.
    Lennart Emilsson

 8. Leif Tollén

  Det finns olika vapen. Ett radarsystem med förmåga att bevaka landets luftrum är inte samma sak som vapen som har en möjlighet att användas mot den egna befolkningen.
  Frågan är inte enkel. Ska vi lägga ner vår försvarsindustri och sedan vara tvingade att köpa från de som inte har några begränsningar och med det hjälpa dom att utveckla vidare?

 9. Olle

  Det vore klädsamt om någon ledande företrädare från det stora oppositionspartiet S ville träda fram och förklara hur man tänker.
  när man medverkar till att bomba vissa diktaturstater till underkastelse och samtidigt exporterar avancerade vapenarsenal till andra motsvarande förtryckarregimer

 10. Rosalie Sanyang

  Jag vill ta dina ord på allvar Lena ! Låt oss i S-kvinnor, mobilisera kring Förslaget att omvandla svensk krigsindusrti till civil produktion. Låt oss tdra igång en arbetsgrupp-studiecirklar som undersöker o kommer med skarpa förslag kring hur det ska gå till!!!
  Rosalie Sanyang

  • lenasommestad

   Tack Rosalie. Detta är en stor utmaning och vi ska fundera vidare på hur vi ska jobba med dessa frågor. Vi återkommer!

 11. Ping: Tyst påsknatt « andersolss

 12. Ping: Sandlådan vinner om politiken inte tar sitt ansvar för besluten! | Högbergs Tankar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s