Vapenexporten beskär handlingsfriheten

Socialdemokraterna kan inte lova att avtalet med Saudiarabien sägs upp när det nästa gång kommer upp för översyn, år 2015 , meddelade Urban Ahlin, partiets utrikespolitiske talesperson i  Ekots lördagsintervju.  Beslutet har redan kritiserats skarpt, bl.a. av Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Som s-kvinnors ordförande vill jag instämma i kritiken. Det finns skäl att fråga om det svenska, till synes skarpa regelverket för vapenexport alls har någon mening, om Sverige fortsätter ett militärsamarbete med en av världens hårdaste diktaturer – och därtill en diktatur som systematiskt diskriminerar kvinnor och undertrycker deras frihet (se Utrikesdepartementet om läget i Saudiarabien 2010).

”Krigsmaterielexport ska inte strida mot våra utrikespolitiska intressen, där utgör kvinnors mänskliga rättigheter en omistlig del”, skriver Carina Hägg, s-ledamot i Utrikesutskottet, i ett kritiskt inlägg mot regeringens politik på Newsmill (Sveriges fokus borde ligga på Saudis kvinnor istället för på vapenfabriker). Häggs inlägg är en viktig påminnelse om Sveriges – och socialdemokratins – ansvar i ett läge när kvinnors rättigheter motarbetas allt starkare, även inom multilaterala fora som FN.

Vad är då de bärande argumenten för svensk vapenexport enligt Uran Ahlin, och vad kan försvara export till ett land som Saudiarabien? I lördagsintervjun är de svar han ger mycket tydliga: det handlar om säkerhetspolitik och försvarsintressen. Dessa intressen motiveras på flera sätt.

Eftersom Sverige deltar i jakten på pirater i Adenviken, är det ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse att diktaturen i Saudiarabien har spaningsradar, enligt Ahlin. Jag drar slutsatsen att svenska säkerhetspolitiska intressen numera kan finnas  långt bortom Sveriges närområde. Därtill kan svensk medverkan i internationella insatser bli motiv för vapenexport till diktaturer. Var det verkligen avsikten? Och hur är det möjligt att piratjakten i Adenviken kan vara ett så tungt svenskt säkerhetsintresse, att det uppväger det grundläggande förbudet mot vapenexport och därtill riktlinjen att inte exportera till länder där det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter?

Ahlin pekar också på vikten av att upprätthålla förtroendet genom att inte bryta avtal. Detta är tveklöst det avgörande och viktigaste argumentet, men ett argument som också ger skäl att ställa frågan om Sveriges nuvarande politik, som bygger på en stark egen försvarsindustri i nära samverkan med andra, verkligen är ett så starkt stöd för alliansfriheten, som det ofta hävdas.

En egen försvarsindustri främjar oberoende och handlingsfrihet, säger Urban Ahlin, därför att vi i nära samarbete med andra kan utveckla en egen spetskompetens och därtill få tillgång till andras kunskap.

Ja – men det militära samarbetet är uppenbarligen samtidigt en tvångströja, som kan tvinga oss att leverera vapen till länder som inte alls uppfyller våra högt ställda kriterier,  därför att vi annars riskerar att själva bli avskurna från den import som vi behöver för att vår egen vapenindustri ska fungera. Den som inte levererar och håller avtal, är inte en trovärdig partner.

Ahlin själv tar exemplet Irak. När kriget i Irak bröt ut borde Sverige, med hänvisning till att USA gick in i krig, ha avbrutit leveranser av krigsmateriel som kunde användas i Irak. Men detta var inte möjligt, för det hade riskerat import av viktiga komponenter från USA, och svenska JAS-plan hade, enligt Ahlin, snart förvandlats till segelflygplan.

Jag uppskattar att Urban Ahlin i lördagsintervjun lade sig vinn om att ärligt göra klart hur villkoren för svensk vapenexport faktiskt ser ut och varför han därför ser så stora svårigheter med att säga upp ingångna avtal.

Själv tolkar jag det så här: För Sverige som aktör i vapenhandel och vapensamarbete är de säkerhetspolitiska argumenten för export  till diktaturer idag uppenbarligen så starka, att de ständigt överskuggar de riktlinjer som finns om att inte exportera till länder i krig eller till länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Därmed måste debatten ta sikte på själva kärnan i den svenska säkerhetspolitiska modellen: idén om att vår handlingsfrihet och vårt oberoende värnas av en egen stor vapenindustri och en stor vapenexport. Är det inte i själva verket precis tvärtom? Vapenindustrin beskär vår handlingsfrihet. Det finns skäl att fråga sig om de långtgående och problematiska militära samarbeten som vapenindustrin driver in oss i inte är ett större problem än den utsatthet det innebär att som alliansfritt land ”köpa från hyllan”.

S-kvinnor i Sörmland säger nej till vapenexport till diktaturer; uttalande från S-kvinnor i Jönköpings län, ”S-kvinnor kräver ny krigsmateriellagstiftning”.  Mer om Urban Ahlins syn på vapenexporten, Sydsvenskan; Olov Abrahamsson i NSD, Dagens Arena, Dala-Demokraten.  Mer bloggat: Olas tankar, från höger: Mats Johansson, Paul Redstig, Staffan Danielsson. Nytt eget inlägg i DN 4 april tillsammans med förbundsordförandena i SSU, S-studenter och Tro och Solidaritet. Magnus Nilsson talar i  P1.

51 kommentarer

Under Demokrati

51 svar till “Vapenexporten beskär handlingsfriheten

 1. Lars Johansson

  ”Det finns skäl att fråga sig om de långtgående och problematiska militära samarbeten som vapenindustrin driver in oss i inte är ett större problem än den utsatthet det innebär att som alliansfritt land “köpa från hyllan”.

  En av erfrenheterna som vår politik vad gäller försvarsindustrin bygger på är att när det blev skarpt läge och man beslutade sig för att köpa från hyllan så var hyllan tom. Det fanns till försäljning var enbart sekunda varor.

  Den nya säkerhets-och försvarspolitiken skulle i och för sig kunna möjliggöra att vi avvecklar försvarsindustrin och köper från andra länder och i första hand USA. Men själv är jag inte så förtjust i den nya försvars- och säkerhetspolitiken pga av att den innebär att vi deltar i kriget i Afghanistan som i mångt och mycket har karaktären av ett gammeldags kolonialkrig och i inbördeskriget i Libyen för att backa upp Franska intressen där.

  Därför tror jag vi ska behålla vår vapenindustri och låta den exportera, även till Saudiarabien.
  När Socialdemokraterna träffade ”Samförståndsavtal med Saudiarabien om militärt samarbete” 2005 så fick kvinnor i landet inte ens köra bil (vilket jag inte har något minne av att ni i S-kvinnor såg som ett problem då). Men under den tid som samarbetsavtalet med Sverige pågått (2008) så har Saudiarabien avskaffat den lag som förbjuder kvinnor att köra bil.
  http://www.expressen.se/motor/nu-far-saudiska-kvinnor-kora-bil
  Så det går framåt och det borde ni i i kvinnoförbundet se som något positivt. Genom att samarbeta med Saudi så kan vi inspirera till förbättringar. Även på jämställdhetens område.

  • Danne

   Jag förstår inte längre varför du och andra personer med gott och vettigt rättspatos dröjer er kvar i S?

   Tror ni verkligen att nutidens S är på arbetarklassens- och låglönetagarnas sida? Floskeln att partiet rymmer många färger är uttjatad – ett parti ÄR lika med dess företrädare.

   Ni, och framförallt du Lena, behövs i V – där du skulle göra nytta.
   Ni trampar vatten.

 2. Samarbetet med Saudi-Arabien visar tydligt att det officiella talet om att stödja ”demokrati”, ”mänskliga rättigheter” och ”kvinnors rättigheter” inte spelar någon som helst roll för svensk utrikespolitik – oavsett parti.

  Det kanske är dags att se sanningen i vitögat? Sverige deltar helhjärtat i den USA-ledda krigiska politiken. Libyen, Syrien, Iran – de imperialistiska krigen tar aldrig slut. Hur kan man vara så naiv så att man tror att bombandet görs för att ”skydda civila”?

  Sveriges utrikespolitik handlar om att svenskt kapital vill vara med och dela på bytet från plundringen av världens länder. Profiter från vapenhandel sitter ju också fint. Hur kan man ta de officiella fraserna på allvar?

  Frågan är: står vi på de bloddrypande monopolföretagens sida eller inte? Vad är det för mening med att kräva fler hycklande lagar från riksdagen? Att döva det egna samvetet?

  • Lars Johansson

   Hannu

   ”Sverige deltar helhjärtat i den USA-ledda krigiska politiken. Libyen, Syrien, Iran – de imperialistiska krigen tar aldrig slut.”

   I det Libyska inbördeskriget så var det inte USA som var de drivande. Om jag minns rätt så deltog inte USA ens i den NATO-leda insatsen mot regimen utan det fick de Europeiska länderna sköta. I Iran pågår ett lågnivåkrig som bla tar sig uttryck i att forskare mördas och fabriker sprängs osv men Sverige deltar inte i detta. En inte alltför djärv gissning är att det är Israel och USA som ligger bakom.
   Exakt vad som sker i Syrien är det väl ingen som riktigt vet men oppositionen stöds i första hand av sunnimuslimska länder som vill ha ett regeringsskifte i landet och regeringen i första hand av Iran. Denna konflikt ska nog ses som en fortsättning på en persisk-arabisk konflikt som är av mycket gammalt datum. Det första Gulf-kriget mellan Iran och Irak var också en del av denna konflikt. Syrien är en viktigt allierad för Iran eftersom det är nästan deras enda allierade i arabvärlden och för att ”vägen till Jerusalem” går genom Syrien. Om det blir en sunnimuslimsk regering i Damaskus så kommer det första den gör att vara att bryta med Iran och då är Iran avskurna från södra Libanon där deras andra allierade i arabvärlden, Hizbollah finns.
   Men Sverige har inget med detta att göra.

   • Vilken bisarr världsbild! Bombningar av ett annat land är en krigshandling, och det gäller såväl en makt som bombar (däribland USA) som en som ”bara” bidrar med målsökning. Det finns misstankar om att en del av bombmålen var civila, så det finns verkligen anledning att kontrollera om svenska piloter, på uppdrag av svenska politiker, varit medskyldiga till krigsförbrytelser i Libyen. – Att Sverige är i krig mot afghaner som inte gjort oss något ont torde vara klart för de flesta, även om krigsmålen tycks ändras då och då.

    Att USA/Israels sanktioner och mord i Iran är krigshandlingar torde vara klart. Hur skulle det låta om Iran avlivade några USAmerikaner i USA? Det där är saker vi bör hålla oss på avstånd från.

    Carl Bildts agerande i bland annat gruppen ”Syriens fiender” (förlåt, ”vänner” skall det visst vara) visar att Sverige riskerar att bli indragna i ytterligare en storkonflikt. Med sådana vänner behöver man inga fiender!

   • Lars Johansson

    Björn Nilsson

    Jag tycker också det var fel att Sverige deltog i Libyska inbördeskriget. Men USA var inte drivande i just det kriget utan det var Fransmännen som säkert tänkt dra nytta av krigets utgång.

    USA kan mycket väl vara drivande i det som händer i Iran men till skillnad mot Hannu så kan jag inte se att Sverige deltar helhjärtat.

    ”det finns verkligen anledning att kontrollera om svenska piloter, på uppdrag av svenska politiker, varit medskyldiga till krigsförbrytelser i Libyen”

    En av lärdomarna från Balkan är att det där bara gäller för förlorarna och inte för de som vinner och har mäktiga vänner.

    Franjo Tuđman som låg bakom den största etniska rensningen på Balkan (operation Storm där ca 200.000 människor fördrevs från sina hem) gick helt torrskodd genom detta. Men så var han också vän med både Bill Clinton och Helmut Kohl.
    Så varför ska några svenskar kontrolleras?
    Däremot så kanske man plockar in några från förlorarsidan och skickar dem till den politiska domstol i Nederländerna som har att pröva sådant. Det är inte otänkbart

   • Kan man skicka en hangarfartygsgrupp till andra sidan världen, låta flygplan och robotar därifrån bomba ett i stort sett oförsvarat land – och inte vara ‘drivande’, inte föra krig? Bara för att Obama är listigare än G W Bush så är han inte en mindre förbrytare.

    Och nu samövar Sverige med samma gäng, på svensk mark, inför vad då? Det framtida kriget mot Ryssland? Den nuvarande politiken är extremt oansvarig och bokstavligen livsfarlig. På Erlanders tid gjorde S-kvinnorna en bra insats för fredspolitiken, och det ser tyvärr ut som om de får göra det igen. Men då fanns det ju redliga karlar i S-politiken också som också kunde föra en vettig politik, nu vete phan vad det är för figurer, och därmed kan en rättning i politiken bli mycket svårare.

 3. Jon Bergeå

  Bra Lena! Vårt partis vapenexportpolitik är ett hån mot det stora internationella engagemang för mänskliga rättigheter, fred och demokrati som finns i vårt parti. Urban Ahlins uttalanden riskerar att döda eller skrämma bort det engagemanget och måste bemötas. Om det fanns argument för svensk vapenexport under kalla kriget så har de argumenten nu fallit. Jag är säker på att en majoritet av våra medlemmar, våra väljare och den svenska opinionen inte vill beväpna diktaturer, så nu är rätt tid att göra upp med hyckleriet. Särintressen borde inte längre få styra över svensk (och socialdemokratisk) vapenexportpolitik. Men då behöver fler tala ut och ifrågasätta, som du nu har gjort flera gånger. Tack!

 4. Lars Johansson

  Björn Nilsson

  ”Den nuvarande politiken är extremt oansvarig och bokstavligen livsfarlig”.

  Håller med. Den nuvarande utikes- och säkerhetspolitiken är dålig.
  Men Lena Sommestad har fel. Det är inte vapenindustrin och deras export som beskär handlöingsfriheten utan det är utrikes- och säkerhetspolitiken.

  Såvitt jag förstår så tex vårt avtal med NATO betydligt sämre än de fullvärdiga medlemmarnas avtal.
  NATO är en försvarspakt. När man ska gå till anfall mot någon som tex i Kosovo eller Libyen så kan fullvärdiga medlemmar säga att vi står över det vilket tex Tyskarna gjorde i Libyska inbördeskriget.
  Men vi som inte är fullvärdiga medlemmar vi måste åka när NATO kallar.

  Men problemet är Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik (som Lena Sommestad av lätt insedda skäl avstår från att kritisera), inte
  vapenindustrin

  Ett eget försvar + en egen försvarsindustri är det som ger oss störst handlingsfrihet.

  • U_M

   Så du menar att man måste gå med i Nato för att slippa vara med i Nato?

   • Lars Johansson

    U_M

    Jag menar att vi måste ha ett eget försvar och en egen vapebindustri för att kunna stå utanför NATO.
    Men om vi ska vara med i NATO så ska vi vara fullvärdiga medlemmar vilket vi inte är nu.
    Men huvudalternativet ska vara att Sverige står utanför NATO i och med att det inte längre är en renodlad försvarsunion (vilket det en gång var).
    Om vi går med i NATO däremot så kan vi skrota vår försvarsindustri och börja ”köpa från hyllan” (läs köpa från USA) som Lena Sommestad skriver

   • U_M

    RE: Lars Johansson
    Varför är NATO-medlemskap på bordet öht? Kan någon förklara det?
    Vad gäller Svensk vapenproduktion vore det bättre med en sådan än att britterna äger den. Och visst, en del expert är kanske nödvändigt – men för i absolut inte till diktaturländer!
    Kombinationen de facto-medlemskap i NATO inklusive vapenexport till diktaturer och det faktum att Sverige är i krig i Afghanistan verkar inte särskilt smart i ett lite längre geopolitiskt perspektiv. Det blir svårt att hävda någon sorts alliansfrihet och därmed mycket svårt att på ett trovärdigt sätt förklara sig neutral i händelse av en regional konflikt i till exempel baltikum. Eller har man tänkt skicka ut svenskar som kanonmat, precis som 1809?

   • Lars Johansson

    U_M

    Frågan om ett fullvärdigt nato-medlemskap är nog inte bordet. Åtminstone just nu.
    Frågan om varför vårt samarbete med NATO (som är något slags trekvartsmedlemskap) ser ut som det gör är jag inte rätt person att svara på. Det samarbetet inleddes ju under den förra regeringen så du kanske ska fråga Lena Sommestad eller någon annan om det.
    Svensk säkerhetspolitik har alltid var insvept i dimmor. Antagligen ett arvs från stormaktstiden. Om du tex går till Danmark så finns en betydligt högre grad av transparens. Där är alla på det klara med vad man gör och varför. Och det gäller såväl dom som gillar politiken i fråga som dom som ogillar den.

   • Lars Johansson

    U_M

    Du skriver
    ”….och därmed mycket svårt att på ett trovärdigt sätt förklara sig neutral i händelse av en regional konflikt i till exempel baltikum. Eller har man tänkt skicka ut svenskar som kanonmat, precis som 1809?”

    Men de som skickades ut i 1808/1809 år krig skickades ut för att försvara Sverige. Finland var ingen provins utan en del av landet som tex Götaland och Norrland.

    ”Märkesåret påminner oss om att Sverige och Finland var ett rike under mer än sexhundra år. Här ligger delvis förklaringen till att Finland idag är ett demokratiskt nordiskt välfärdssamhälle” sa Finlands president Tarja Halonen i ett tal 2009 då det gått tvåhundra år sedan Finland upphörde att vara en del av Sverige. .
    Om de gränser som gällde före 1809 fortfarande hade gällt så hade Kronprinsessan Victoria varit hertiginnan av Finland och inte hertiginnan av Västergötland som hon nu är.

   • U_M

    Jag tycker att du skall kolla historieskrivningen lite mer noga än gå på President Halonen diplomatiska utsagor av idag. Anjala?

  • Lars Johansson

   U_M

   Jag har koll på historien så därför vet jag att hennes uttalande om att Sverige och Finland var ett rike under mer än sexhundra år är korrekt.

   • U_M

    Frågan är ju om finländarna ville detta, och om du hade koll på historien så hade du vetat att så inte var fallet. Tillräckligt många Finländare föredrog Ryssland framför Sverige.

   • Lars Johansson

    U_M

    Jag har som sagt koll på historien. De i Finland som föredrog Ryssland tillhörde de högre stånden. Om du tittar på vilka som deltog i det så kalla Anjalaförbundet så finns där inga finska namn utan bara namn som visar att de kom från den svensktalande adeln.
    Bland den finsktalande majoriteten så var lojaliteten mot den svenska kronan hög (långt högre än vad den svenske kungen förtjänade).
    Sen är det ju så att den grundläggande doktrinen alltid är och ska vara att rikets gränser är okränkbara. Så även om det fanns en grupp inom överklassen som ansåg att det skulle vara bättre om den östra rikshalvan av Sverige tillhörde Ryssland så måste landet försvaras.
    Sen kunde man inte göra det fullt ut eftersom man visste att Danskarna som var allierade med Napoleon och fransmännen planerade att invadera Skåne så Sverige behöll stora truppstyrkor i den västra rikshalvan trots att Ryssland gick till anfall mot den östra vilket är en av orsakerna till att det gick som det gick. Men de i Finland som ville tillhöra Ryssland var inte så många

 5. Barbro Fernkvist

  Barbro Fernkvist
  Rekommenderar G Greiders ledare i DD.idag. 2 april. Han talar om (s)- kvinnan Inga Thorson som fick uppdrag av Olof Palme att utreda vapenindustrin.
  Skulle det vara möjligt att ställa om vapenindustrin till fredlig produktion?
  Där visades att man .från 1990 till 2015 skulle kunna halvera svensk vapenindustri; Tack Gahrton, som tydligen bloggat om den utredningen nu.
  (SOU 84:62)
  Vi som fortfarande vill minska vapentillgången i världen har ju möjlighet nu när vi skriver om partipogrammet.

 6. Om man begränsar exporten till sådant materiel som inte kan användas mot t ex demonstranter? Hur blir det då. För kom ihåg: våra pensioner betalas av bl a denna export!

  • Lennart Emilsson

   Piotr Szybek
   Du skriver att pensionerna betalas av vapenindustrin. Min pension på drygt 9500 kr/mån, efter skatt, borde vi ha råd att betala utan någon vapenindustri och export. Men du kanske menar riksdagsmännens, generaldirektörernas (m fl) pensioner och förmåner ?? Det kan ju bli problem.

 7. torparhustrun

  Socialdemokratin är begåvad med ikoner inom detta område såsom Inga Thorsson och Alva Myrdal. Ska deras insatser för nedrustning ha varit förgäves?

 8. U_M

  Har S helt glömt sin pacifistiska historia? Är det ingen som minns att pacifismen var en grundpelarna för S politik under stora delar av 1900-talet? Att vapenproduktionen och värnplikten var till för att för att försvara landets gränser emot angrepp? Att alliansfriheten syftade till neutralitet i händelse av krig och inte Natomedlemskap?

  Att Sverige är i krig i Afghanistan är en skam – ännu värre är att staten har legosoldater för detta. När den politiska makten har kommit att betrakta militärt våld som något som kan löpande övervägas riskerar vi alla att dras in i allt större konflikter.

  Min mening är att Ahlins agerande är mycket problematiskt och att både regeringen och många ledande inom S har mycket att fundera över.
  Att professionalisera försvaret och omvandla det till en insatsstyrka innebär också att man bryter ut en grundpelare till demokratin och förvandlar den till dödligt verktyg på poltikens arena, en bra bit ifrån det folkliga mandat som ett förvar av landets gränser har.

  • Lars Johansson

   ”Har S helt glömt sin pacifistiska historia? Är det ingen som minns att pacifismen var en grundpelarna för S politik under stora delar av 1900-talet? Att vapenproduktionen och värnplikten var till för att för att försvara landets gränser emot angrepp?”

   Det är det nog ingen som minns så här i Kriget mot terrorismens tidevarv.
   Det skulle vara Anne-Marie Lindgren i så fall men förutom henne så är det nog ingen som kommer ihåg sånt. Men även Saudi köper nog vapen för att försvara sina gränser. Jag tror inte att dom tänkt anfalla någon.

   • U_M

    Med tanke på hur den Saudiska regimen ser ut finns det kanske för att anta att dessa vapan kan vändas emot de egna medborgarna som till exempel i Syrien.

 9. torparhustrun

  Jag vill även lägga till Maj-Britt Theorin till skaran av fredskämpande kvinnor inom socialdemokratin.

  Upp till kamp för nedrustning och fred, S-kvinnor!

 10. Ping: Regeringens lapptäcke värmer allt färre… | LO Bloggen

 11. Kalla kriget är slut. Berlinmuren föll för över 20 år sedan. Sveriges fiende som ingen visste vem det kunde vara men som i alla fall beskrevs som ”fi är röd och kommer från öster” – dvs Sovjetunionen, finns inte mer. Ingenstans på hela vår planet pågår längre krig mellan staters arméer. Hela tanken med krigsmakter/försvar så som alla stater hade (och behövde) på 1800- och 1900-talet är nu historia. Det enda som staters reguljära arméer används till idag är att krossa inhemska protester.
  Mot denna bakgrund är det märkligt att Sverige fortsätter som om ingenting hänt. Under rubriken ”nedskärningar i försvaret” ökas försvarsanslagen år från år. Sedan många år satsar Sverige lika mycket per år (idag 45 miljarder) på försvaret som på samtliga universitet + högskolor + grundforskningen. Detta trots att ingen längre menar att Sverige är militärt hotat, trots att värnplikten avskaffats och trots att andelen svenskar som går vidare till postgymnasiala studier ökat till nästan 50% i år.
  När allt annat ifrågasätts – varför ifrågasätter vi inte hela idén om militärmakt, krig och vapen? Idag kommer hoten inte som på 1600-talet från våra grannländer. Idag är det vår egen livsstil som är hotet genom miljö- och klimatpåverkan. Låt oss satsa försvarspengarna där de gör nytta – på vindenergi, återvinning, energibesparingar med mera. Våra utländska satsningar görs bäst som Svenska Afghanistankommittén som bygger skolor och utbildar barnmorskor. Hur många inhemska lärare och barnmorskor kan man anställa för kostnaden av en soldat?
  Vem räddar flest liv?

  Sven Hovmöller, professor i Kemi vid Stockholms universitet och kommunfullmäktigeledamot (S) i Sollentuna

  • Lars Johansson

   Sven Hovmöller

   ”Mot denna bakgrund är det märkligt att Sverige fortsätter som om ingenting hänt.”

   Sverige har inte fortsatt som ingenting har hänt. Det har hänt jättemycket sen det kalla kriget slutade. Under åren vid millenniumskiftet så la man ned i stort sett armens alla krigsförband som Lapplandsbrigaden, Dalabrigaden, Ångermanlandsbrigaden, Norrbottensbrigaden och Värmlandsbrigaden mfl. I samband därmed så la man också ned en massa regementen som utbildade soldaterna till dessa brigader.
   Men då inträdde något som har kallats ”det statsfinansiella mysteriet”. Trots att armen i stort sett var nedlagd så minskade inte kostnaderna för försvaret i motsvarande mån utan försvarsutgifterna förblev på samma nivå när vi var utan en arme som när vi hade en.

   ”Detta trots att ingen längre menar att Sverige är militärt hotat”
   Orsaken att vi har vår utlandsstyrka och finns i Afghanistan osv beror på att Svenska politiker (åtminstone de som tillhör S, Fp och M) numera tänker som amerikanska politiker i säkerhetsfrågor.
   Dvs att man anser att det som händer i Afghanistan och mellanöstern påverkar vår säkerhet och därför måste vi vara med där.
   Det har ju skett en enorm omställning av Sveriges säkerhetspolitik efter det kalla kriget slut och den har skett utan debatt vilket beror på två orsaker
   1. Det har rått stor enighet
   2. Journalister är helt ointresserade därför skrivs inget. Varken AB, Expressen, SVT, SR eller DN har någon som bevakar sådana frågor vilket medfört att heliga kor kunnat slaktas i tysthet. Det är också orsaken till att många helt felaktigt lever i tron att ingenting har hänt. I själva verket så har det hänt massor på säkerhetspolitikens område sen det kalla kriget tog slut.

   • Du har rätt i att det har hänt en hel del med försvaret de senaste 20 åren. Min huvudpoäng verkar du dock hålla med om: Försvaret kostar fortfarande lika mycket! Vi måste alla fråga oss om det är vettigt att fortsätta att betala miljarder för JAS-plan och ubåtar som inte behövs, när man kan lägga pengarna (och arbetskraften) på saker som behövs, t.ex. forskning, förnybar energi, äldrevård, skolor i Afghanistan mm mm.

   • Lars Johansson

    Sven Hovmöller

    Jag skulle tro att svaret på din fråga är att så länge som vi har den säkerhetspolitik som vi för närvarande har så kommer vi att lägga pengar på försvaret i ungefär samma utsträckning eller åtminstone nästan lika hög utsträckning som idag. Sen kan man ha olika uppfattningar hur dessa ska fördelas på sjö- mark- och luftstridskrafter (det hade man ju redan under det kalla kriget) men den militära budgeten kommer inte att minska drastiskt så länge som vi har nuvarande säkerhetspolitik.
    Eftersom den politiken har ett så starkt stöd i riksdagen så tror jag inte den kommer att ändras i brådrasket.
    Socialdemokraterna är inte och har aldrig varit det pacifistiska parti som signaturen ”U_M” tycks tro utan Sverige var under folkhemsepoken en av världens mest militariserade länder. Krigsmakten var ju allestädes närvarande. Man fick ju åka till Israel för att hitta något att jämföra med.

 12. Bulver

  Björn Kumm har skrivit en utmärkt sammanfattning av affären för internationell publik på CounterPunch:
  Sweden, the Saudis and the Simoom Project
  http://www.counterpunch.org/2012/04/02/sweden-the-saudis-and-the-simoom-project/
  Han påpekar bl.a. det som Lena och kommentarerna ovan tycks glömma, nämligen att ”vår” försvarsindustri sedan flera år är nästan helt utlandsägd.

  • Lars Johansson

   Bulver

   Det är nog ingen som glömt det. Men det är ju inte specifikt för försvarsindustrin utan det gäller i stort att industrin i stor utsträckning är utlandsägd. Och det beror på en motvilja mot svenska kapitalister som fanns inom (s) vilken fick genomslag i skattepolitiken vilket tex fick Kamprad att flytta utomlands och som gjort att då det är något större svenskt företag till salu så är nästan aldrig några svenskar med bland köparna.
   Av någon anledning så trodde man att Sverige skulle bli ett bättre land utan svenska kapitalister vilket gjorde att regler infördes som försvårade generationsskiften osv. Själv är jag inte så säker på att så är fallet.
   Men det är en annan debatt. Och även om en industri som finns här är utlandsägd så vill vi ju att den ska finnas kvar. Vi hade nog blivit rätt ledsna om Ford lagt ned Volvo PV.
   Volvo PV var för övrigt till salu under en rätt lång tid innan kineserna slog till men hur många svenska kapitalister fanns bland de som var intresserade av att köpa?

   • U_M

    Jag delar inte din historieskrivning. För övrigt vad gäller Svenska kapitalister verkar det som att alla löner till arbetare är för höga samt att finansiella spekulationer är mer lönsamt än produktion. Bygga bostäder? Nej vinsten är för låg, tycker man. Girigheten som det har propagerats för både till höger och vänster har onekligen destruktiva effekter för de som inte hör till de rikaste två procenten. Arbetslösheten är över 7%. Tror du på allvar att skattesänkningar för sådana som Kamprad skulle minska denna? Det är lätt att se på USA vad gäller en sådan politik. Den fungerar inte.

   • Lars Johansson

    U_M

    ”För övrigt vad gäller Svenska kapitalister verkar det som att alla löner till arbetare är för höga”

    Tror du att de arbetare som är anställda av utländska kapitalister och som tillverkat din dator, din TV och dina kläder tjänar mer?

    ”Det är lätt att se på USA vad gäller en sådan politik. Den fungerar inte.”
    Det är utan tvekan så att det är en fördel för USA att huvudkontoren för företag som tex Apple blivit kvar där. Förvisso är USA i kris med den krisen hade inte varit mindre om ägandet av de stora företagen flyttat.

   • U_M

    Nu blandar du bort korten. Har den senaste lönesänkningsdiskussionen som pågår nu gått dig förbi? Vad gäller de Svenska lönerna så beror de kanske bland annat på facklig kamp och inte på kapitalisterna välvilja i första hand. För övrigt finns det i USA ett mycket starkt motstånd emot den politik du beskriver som fördelaktig. Faktum är att den sittande presidenten hämtade en stor del av sin väljarbas genom detta motstånd.

   • Lars Johansson

    U_M

    Att Barack Obama skulle stå för något motstånd mot traditionell amerikansk kapitalism är nog något som bara naiva svenska socialdemokrater inbillade sig. Barack Obama berömde förvisso det sätt på vilket Sverige hade räddat bankerna men i övrigt så verkade han inte se Sverige som ett föredöme vilket framgick av följande uttalande:

    ”Sverige har helt klart en annan sorts kultur än vi, när det gäller regeringens förhållande till näringslivet. Vi vill bibehålla en stark känsla av att det privata kapitalet ändå svara för själva kärnan – kärninvesteringar som det här landet behöver”. http://www.e24.se/makro/varlden/obama-hyllar-svenska-bankakuten_1085675.e24

 13. Till Lars Johansson:
  Du skriver: ” så länge som vi har den säkerhetspolitik som vi för närvarande har så kommer vi att lägga pengar på försvaret i ungefär samma utsträckning eller åtminstone nästan lika hög utsträckning som idag.” Visst är det så. Likadant kunde man säga på 1800-talet: ”Så länge vi ska ha kvar dessa stadsmurar som skyddat oss så bra mot plundringar i 500 år så kommer det att kosta lika mycket som förr att bygga murarna. Frågan är bara om kruttornen ska vara runda eller fyrkantiga. Men att vi skulle kunna ta dessa pengar och dessa byggnadsarbetare och i stället bygga skolor, det kommer inte på fråga!”
  Men hallå! Vi lever inte på 1900-talet! Nu skriver vi 2012. Mobiltelefoner och Internet gör mer för freden och demokratin än alla vapen i världen! För första gången i världshistorien reser majoriteten av Europas invånare till grannländerna på semester. Där lär vi känna och uppskatta människor, mat och kultur från andra länder. Inte vill folk gå ut i krig mot dessa! Vill du? Samma sak gäller på universiteten och i industrin. Svenskar och utlänningar blandas med varandra och umgås dagligen. Inte kan en Hitler komma till moderna människor och lyckas hetsa upp oss mot människorna i våra grannländer.
  Våga tänk lite nytt! Sluta lägg en miljard i veckan på vapen som i bästa fall aldrig används. Låt oss lägga pengarna, vårt arbete och vår uppfinningsrikedom på annat än bomber och granater! Nya tider kräver – och möjliggör – nya lösningar. Lägg ner försvaret och försvarsindustrin. En fredlig värld är äntligen i sikte. Missa inte chansen.

  • Lars Johansson

   Sven Hovmöller

   Jag tror att så länge som svenska politikers syn (och då särskilt politiker inom m, fp och s) på världen sammanfaller med USAs som i så hög grad som den gör så kommer vi inte att se några stora förändringar. Det innebär bla att principen om att ”war is hell but the fight for peace and freedom must go on” får gå före nedrustning.
   http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sahlin-hoppas-pa-mer-samarbete-med-obama_3917597.svd

   Du skriver: ”Inte kan en Hitler komma till moderna människor och lyckas hetsa upp oss mot människorna i våra grannländer”.
   Det tror inte jag heller. Och det är väl därför vi krigar i Afghanistan.
   När det kalla kriget tog slut så stod världen i en helt ny situation och då var optimismen väldigt stor särskilt i Europa. Jag kommer ihåg en konferens med en massa europeiska ledare där man tillkännagav nu skulle aldrig någon europé aldrig mer behöva fly pga av sina politiska åsikter, etnicitet och sin religion el dyl. Men de drömmarna kraschalandande rätt snabbt mot en hård verklighet när rapporterna från krigen i Kroatien och Bosnien började strömma in och då en ny term, ”etnisk rensning” blev vanlig i nyhetssändningarna.
   Men trots det som hände på balkan så fanns det i och med det kalla krigets slut en möjlighet att skapa en ny värld men den möjligheten togs inte.

  • U_M

   Jag lägger hellre en miljard i veckan på vapen som inte används än en miljard i veckan på vapen som används.

   • Lars Johansson

    U_M

    OK!
    Gott så.
    Själv har jag inte så mycket pengar så jag har inte funderat närmare över jag vad jag skulle lägga en miljard i veckan på.
    Men jag skulle nog börja med en bil, en båt och ett hus på Rivieran men vi har alla olika preferenser.

 14. Lennart Emilsson

  Tack Lena och tack Sven Hovmöller det inger ett litet hopp för framtiden att det finns människor med era åsikter mot krigsindustrin, vapen och våld. Det behövs fler som ni.
  Tyvärr är jag lite pessimistisk kan du ,Lena, få gubbarna i partitoppen att inse att regler är till för att följas och att vapenindustrin inte gagnar våra intressen utan tvärt om, vi blir mer och mer beroende av USA. För mig är det svårt att förstå att ni tillhör samma parti. Med så skilda åsikter i en så här viktig fråga.
  Med risk för att bli tjatig så vill jag upprepa vad jag skrev tidigare att jag tror att det behövs ettt nytt politiskt parti med nedrustning och antivåld på sitt program. Det finns ju partirer för miljön, mot invandring, mot EU, m fl. Det borde finnas ett parti för oss som ogillar krig, vapen och våld i alla sammanhang. Det skull säkerligen engagera både unga och gamla. Min fru säger att jag väntar på en ny Gandi eller Messias , kanske det och varför inte en kvinnlig eller vad säger du Lena, vore det inte dax ??

 15. Ping: Lästips till påskhelgen…. « Ett hjärta RÖTT

 16. (Åter)inför neutralitetspolitiken, gärna i en trovärdig variant den här gången, (åter)inför territorialförsvaret till en någorlunda avskräckande nivå och ta hem alla soldater som inte är ute på renodlade FN-uppdrag under FN-befäl (finns det ens några sådana uppdrag med svenskt deltagande längre?) och köp vapen från Ryssland och andra som inte är med i NATO. Sverige behöver inget stormaktsförsvar, bara en rimligt stor styrka som visar att vi kan bita ifrån någorlunda och detta stödd av en pålitllig utrikespolitik.

 17. Lena citat: ”Socialdemokraterna kan inte lova att avtalet med Saudiarabien sägs upp när det nästa gång kommer upp för översyn, år 2015…” Lena Sommestad som är högutbildad och har svenska som modersmål borde ha förstått ordentligt vad Urban Ahlin sa på lördagsintervjun. Han sa att ”Jag vill vara ärlig om de sakerna. Jag vill inte idag lova att vi bryter upp det avtalet. (Underförstått om S vinner valet 2014, då han svarade på intervjuarens fråga). Han fortsatte ” Nästa gång det finns tillfälle att bryta det är år 2015″. Hur svårt är det att misstolka det?

 18. Ping: Saudigate – moral, business och rätten att försvara sig « (The) Best of Mankind´s blog – Mabuhay!

 19. Med fler pusselbitar blir det lättare att se vad pusslet föreställer.
  Man kan förstås tolka det efter att också hört hur Urban Ahlin med mummel och svamlande avstod från att kritisera Ewa Björling för att hon ljugit rakt av om vapenexporten.

 20. GL

  Finns det ingen möjlighet att rensa upp i detta träsk av korrupta opportunister som är beredda att sälja båda sig själva och de som en gång vi kallade sverige?

  Socialdemokraterna tycks vara helt infiltrerat av moderater.

 21. Ping: Tro&Solidaritetsbloggen | Så blev vapenexporten till diktaturer en fråga som inget parti kunde undvika

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s